Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» icon

Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»
Скачати 33.24 Kb.
НазваПриклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»
Дата25.06.2012
Розмір33.24 Kb.
ТипДокументи

Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»

Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформленняУДК 621.797: 621.664 (приклад оформлення)

НАЗВА СТАТТІ

(без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 2-ох рядків)


Сидоренко А.І., д.т.н., проф.

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Повна поштова адреса організації

^ E-mail:

Петров С.П., к.т.н., доц.

Національний технічний університет “ХПІ”, м. Харків

Повна поштова адреса організації

E-mail:

(приклад анотації - 10 pt)

Обсуждается возможность управления процессом выравнивания жесткости корпуса по высоте и тем самым уменьшения внутренних потерь в насосе типа НШ-У, увеличения его долговечности при помощи лазерной обработки поверхности корпуса насоса в зоне верхних втулок и шестерен, проведенной без оплавления поверхности.

^ Ключевые слова: лазерная обработка, равножесткость, оплавление, деформация (не більше п’яти слів).


The possibility of the process control of by means laser surfacing of tank of the pump such as НШ-У in a zone of upper hubs and gear-wheels which have been lead without flash-off of a surface alignment of tank on height and by that decreases of intrinsic losses in the pump, increase of its longevity rigidity is discussed.

^ Key words: laser surfacing, flash-off, alignment (not more 5 words).


Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз попередніх досліджень. Надається інформація про бібліографічні дані, в яких раніше було започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор у ході власного дослідження; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття, та їх актуальність.

^ Мета роботи. Чітке формулювання мети статті, постановка завдання.

Матеріал і результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень наведено в таблиці 1 та на рис. 1.Рисунок 1 – Розподіл деформацій неопроміненого та опроміненого корпусів за периметром при тиску P=14,5 МПа

Таблиця 1 – Величина пружних деформацій колодязів корпусу в характерних зонах при тиску МПа Р=14,5 МПа

№ точки

Тиск робочої рідини, МПа

Зона нижніх втулок

Зона верхніх втулок

Неопром.

Опромін.

Неопром.

Опромін.

1

6

6

22

9

2

5

5

17

8


Висновки. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у даному напрямку. Висновки повинні відповідати назві статті та відображати найголовніші результати власних досліджень або переваги над літературно відомими результатами.


література

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В.Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).нормативи).

3. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

4. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

5. Halkin H. et al., Altered Erythrocyte and Plasma Sodium in Hypertension, a Facet of Hyperinsulinemia, Hypertension (Dallas), 1988, vol. 11, no. 1, pp. 71–77.


Стаття надійшла 01.01.2010 р.

Рекомендовано до друку д.т.н., проф.

Івановим І.І.

Схожі:

Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» iconВимоги до оформлення статей для журналу «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» До публікації приймаються
Обсяг – 5-10 сторінок, разом із таблицями, рисунками та списком літератури. Вартість однієї сторінки – 30 грн
Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» iconПравила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електротехнічні І енергозберігаючі системи»
Обсяг статей – 3-5 повних сторінок (разом з рисунками І літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2000)
Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» iconПравила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи»
Обсяг статей – 3-5 повних сторінок (разом із рисунками та літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2003)
Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» iconПравила оформлення та подання статей до наукового журналу «логістика: теорія та практика»
Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15. 01. 2003 р. №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових...
Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» icon„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека»
Науковий журнал „Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року
Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» icon„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання
Тези доповідей (одна повна сторінка) будуть опубліковані у матеріалах конференції. Окремі доповіді за вибором оргкомітету будуть...
Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» iconПрізвище, ім’я, по-батькові: Організація (установа): Посада (студент, звання): Адреса: Тел.: Факс: e-mail: Тема доповіді: Із запропонованих наукових напрямків для мене становить інтерес: Вимоги до статей та тез
З наступного рядка – анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (приблизно 5-6 рядків). Посилання давати...
Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» iconНавчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека»
«Екологічна та техногенна безпека» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...
Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» iconПравила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків)
При використанні в додаткових свердловинах зарядів вибухових речовин (ВР) зменшується вихід великих фракцій І знижується діаметр...
Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» iconПриклад оформлення наукової студентської роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
На тему: «Проблеми щодо виробництва та реалізації небезпечних прoдуктів харчування»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи