Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності icon

Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності
Скачати 79.26 Kb.
НазваПрограма Курсу правові основи інвестиційної діяльності
Дата25.06.2012
Розмір79.26 Kb.
ТипПрограмаРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
Тема 1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності.

Поняття інвестицій. Класифікація інвестицій: залежно від видів матеріальних та інтелектуальних цінностей, за джерелами інвестування, за формою вивозу капіталу, за формами власності, за характером і ступенем суб'єктів в інвестиційній діяльності, за періодом інвестування.

Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестиційної діяльності. Інноваційна діяльність.

Стадії (етапи) інвестиційної діяльності. Форми інвестиційної діяльності.


^ Тема 2. Поняття, функції та система інвестиційного права.

Предмет інвестиційного права, його характеристика та особливості. Елементи методу інвестиційного права. Функції інвестиційного права: регулятивна, охоронна, попереджувально-виховна, стимулююча.

Інвестиційні правовідносини: поняття, зміст та особливості.. Класифікація інвестиційних правовідносин: регулятивні та охоронні, активні й пасивні, управлінські й договірні, горизонтальні та вертикальні.

Інвестиційно-правові норми. Вихідні (первинні) норми та норми-правила поведінки. Норми-принципи та норми-дефініції. Загальні та спеціальні норми. Матеріальні й процесуальні норми. Імперативні, диспозитивні та заохочувальні норми. Уповноважуючі, зобов'язуючі і забороняючі норми. Норми загальної дії, норми обмеженої дії і локальні норми.

Поняття інвестиційного права. Умови визнання інвестиційного права. система інвестиційного права. Структура інвестиційного права. Місце інвестиційного права в системі права.


Тема 3. Інвестиційного законодавство


Історія розвитку інвестиційного законодавства. Дореволюційне законодавство. Законодавство про інвестиційну діяльність радянської доби. Декрет РНК РРФСР від 23.11.1920 р. “Загальні економічні та юридичні умови концесій”. Інвестиційне законодавство за часів НЕПу. Створення та розвиток інвестиційного законодавства в СРСР у другій половині 80-х років.

Створення та розвиток інвестиційного законодавства в Україні. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. - перший нормативний акт інвестиційного законодавства України.

Закон України "Про іноземні інвестиції" від 13 березня 1992 р. - перший нормативний акт, яким реґламентувався процес іноземного інвестування в Україні.

Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. № 55-93 "Про режим іноземного інвестування". Причини зупинення дії Закону України "Про іноземні інвестиції" від 13 березня 1992 р.

Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р., причини його прийняття.

Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Загальні положення про міжнародні договори України. Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 р. Закон України "Про міжнародні договори України" від 22 грудня 1993 р.

Мета укладення міжнародних договорів (угод) про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Характеристика змісту та типових положень міжнародних договорів (угод) про заохочення та взаємний захист інвестицій.


^ Тема 4. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності

Суб'єкти інвестиційної діяльності. Інвестори. Учасники інвестиційної діяльності: виконавці; банки та інші фінансові структури; інвестиційні інститути, органи державного, регіонального, галузевого та міжгалузевого управління. Дрібні інвестори, великі інвестори, трудові колективи, адміністрація, посередницькі структури. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності.

Організаційно-правові форми інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність без створення юридичної особи, інвестиційна діяльність з метою створення юридичної особи, інвестиційна діяльність юридичних осіб. Інвестиційні фонди. Інвестиційні компанії. Страхові компанії. Кредитні спілки. Холдінгові компанії. Лізінгові компанії. Фірма-девелопер. Фірми-ріелтери. Інжинірінгово-консалтінгові фірми.

Власні, позичкові та залучені майнові та інтелектуальні цінності.

Інвестори в ролі вкладників, покупців, а також будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

Об'єкти інвестиційної діяльності - майно (в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях і сферах народного господарства), цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності та майнові права.

Заборона здійснення інвестицій в окремі об'єкти інвестування.


^ Тема 5. Правовий статус інвестиційних фондів та інвестиційних компаній

Інвестиційний фонд. Спільне інвестування. Засновники інвестиційного фонду. Види інвестиційних фондів. Інвестиційний сертифікат. Установчі документи інвестиційного фонду. Статутний фонд.

Органи управління інвестиційним фондом. Загальні збори засновників. Інвестиційний керуючий. Спостережна рада.

Депозитарій інвестиційного фонду. Депозитний договір. Обмеження щодо діяльності інвестиційного фонду.

Інвестиційна компанія. Статутний фонд. Установчі документи. Взаємний фонд інвестиційної компанії. Правові засади діяльності інвестиційної компанії.


^ Тема 6. Інвестиційні договори


Поняття інвестиційного договору. Інвестиційний договір – основний правовий документ, що регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності. Предмет договору. Мета інвестиційного договору. Класифікація інвестиційних договорів. Функції інвестиційного договору. Форма інвестиційного договору. Умови інвестиційного договору: істотні, звичайні та випадкові.

Порядок укладення інвестиційного договору. Укладення інвестиційного договору шляхом торгів (тендерів); шляхом конкурсу; шляхом переговорів. Традиційний спосіб укладення інвестиційного договору та його етапи. Способи забезпечення належного виконання інвестиційних договорів.


^ Тема 7. Окремі види інвестиційних договорів


Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. Умови договору. Предмет договору. Сторони договору. Процедура вибору замовником виконавця.

Договір підряду на будівництво. Умови договору. Предмет договору. Сторони договору. Види договорів.

Угоди (договори) про розподіл продукції. Сторони угоди. Предмет угоди. Вимоги, які пред'являються до угоди. Розроблення проекту угоди. Строк дії угоди.

Концесійні договори. Сторони договору. Предмет договору. Строк дії договору. Істотні умови договору концесії. Припинення дії концесійного договору.


^ Тема 8. Правові проблеми регулювання іноземного інвестування

Правовий та економічний зміст іноземних інвестицій. Поняття іноземних інвестицій. Види іноземних інвестицій. Форми іноземних інвестицій.

Правове регулювання іноземних інвестицій. Правовий режим іноземних інвестицій: національний, пільговий та обмежувальний. Сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій. Перешкоди для їх залучення. Інвестиційний клімат держави. Принципи іноземного інвестування.

Правовий статус іноземних інвесторів. Класифікація іноземних інвесторів. Критерії віднесення особи до категорії іноземного інвестора. Неакціонерні форми іноземного інвестування. Ліцензійні угоди. Інжинірінгові угоди. Експорт гудвілу. Консалтингові угоди. Франчизні угоди.


^ Тема 9. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями

Підприємство з іноземними інвестиціями, його особливості. Спільне підприємство. Сумісне підприємство. Порядок створення та реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями. Установчі документи підприємства. Договір про с творення підприємства з іноземними інвестиціями та його умови. Положення про порядок залучення експертів до оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями. Особливості формування статутного фонду. Організаційно-правові форми підприємств з іноземними інвестиціями.

Правові основи діяльності підприємства з іноземними інвестиціями. Порядок визначення продукції власного виробництва. Сертифікат продукції власного виробництва.

Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні. Державна реєстрація іноземних інвестицій. Види діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Підстави припинення діяльності іноземних інвесторів. Ліквідація та реорганізація підприємств з іноземними інвестиціями.


^ Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зон

Поняття спеціальної (вільної) економічної зони. Мета створення спеціальних (вільних) економічних зон. Функціональні типи спеціальних (вільних) економічних зон згідно законодавства України.

Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон (затв. постановою КМУ від 14.03.1994 р. № 167).

Повноваження Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих Рад народних депутатів України та місцевих державних адміністрацій при створенні спеціальних (вільних) економічних зон. Документи про створення спеціальної (вільної) економічної зони. Техніко-економічне обгрунтування доцільності створення спеціальної (вільної) економічної зони.

Порядок ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон. Структура, функції та повноваження органів управління спеціальної (вільної) економічної зони.

Органи управління спеціальних (вільних) економічних зон (місцеві Ради народних депутатів і місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень; орган господарського розвитку й управління спеціальної (вільної) економічної зони.

Державне регулювання діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах. Судові, арбітражні, інші правоохоронні органи, а також органи контролю за додержанням екологічних, санітарних та інших норм.


^ Тема 11. Державне управління інвестиційною діяльністю в України


Поняття державного управління інвестиційною діяльністю. Мета державного управління. Управління державними інвестиціями. Напрями регулювання умов інвестиційної діяльності. Цільові комплексні державні програми. Державне замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві. Державні, міждержавні та регіональні інвестиційні проекти. Державна експертиза інвестиційних програм та проектів.

Соціально-політичні, організаційні та спеціальні принципи державного управління інвестиційною діяльністю. Функції державного управління інвестиційною діяльністю. Форми державного управління інвестиційною діяльністю. Методи державного управління інвестиційною діяльністю.


^ Тема 12. Система та правовий статус органів державного управління інвестиційною діяльністю


Суб'єкти державного управління інвестиційною діяльністю. Засади правового забезпечення державного регулювання інвестиційною діяльністю.

Система органів виконавчої влади, до функцій яких відноситься управління інвестиційною діяльністю. Органи загальної, функціональної (міжгалузевої) та галузевої компетенції.

Президент України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, міністерства та інші органи державної виконавчої влади України як суб'єкти державного управління інвестиційною діяльністю. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство закордонних справ України, Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції. Фонд державного майна України, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація України.

Специфічні риси державного управління інвестиційною діяльністю, пов'язані з міжгалузевим характером зазначеного об'єкта управління.

Схожі:

Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності iconПрограма Курсу правові основи інвестиційної діяльності
move to 0-11788149
Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності iconПерелік питань, які виносяться на залік з дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності”

Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності iconПерелік питань, які виносяться на залік з дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності”
move to 0-11788150
Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності iconТематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.)
Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.)
Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060105 „Менеджмент інвестиційної діяльності” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060105 „Менеджмент інвестиційної діяльності” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності iconПояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності»
Метою навчальної дисципліни «Правові і організаційні основи підприємницької діяльності» є вивчення зазначених явищ з правової сторони...
Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності iconЕкономічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності
У статті йдеться про значення інвестиційної діяльності для переходу української економіки до інноваційної моделі
Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності
Підприємство як суб’єкт господарювання. Поняття, цілі і напрями діяльності, правові основи функціонування. Класифікація та структура...
Програма Курсу правові основи інвестиційної діяльності iconПрограма вступного іспиту до аспірантури
Економічний зміст підприємства. Підприємство як суб'єкт господарювання. Поняття, цілі і напрями діяльності, правові основи функціонування....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи