Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» icon

Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит»
Скачати 76.33 Kb.
НазваНаціональний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит»
Дата27.07.2012
Розмір76.33 Kb.
ТипДокументи

Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію і з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит». Підготовка буде здійснюватись на економічному факультеті на базі кафедри прикладної економіки та бухгалтерського обліку


Що таке «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»?


Запитання перше: Яких фахівців будуть готувати за цим напрямом?

Відповідь: Фахівців з обліку і аудиту господарської діяльності юридичних та фізичних осіб. Функціональні обов’язки фахівців з обліку і аудиту полягають передусім у веденні фінансового, статистичного та податкового обліку діяльності юридичних осіб: комерційних підприємств, банків, страхових компаній, тощо; аудиті фінансової звітності підприємств; наданні консультацій із питань комерційної діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців; обліку на аналізу діяльності органів державного управління; управлінням та наглядом у сфері оподаткування; діяльністю у сфері соціального страхування та інших пов’язаних видах діяльності.


^ Запитання друге: Вивчення яких дисциплін передбачає навчальний план?


Відповідь: Відповідно до чинних нормативів вищої освіти навчальний план включає три блоки дисциплін:

1.Цикл дисциплін гуманітарної підготовки (15%): «Українська мова», «Історія України», «Історія української культури», «Іноземна мова», «Філософія», «Логіка», «Політологія», «Ділова іноземна мова», «Соціологія», «Психологія і педагогіка», «Фізичне виховання», «Історія Острозької академії», «Музичне мистецтво у світовій культурі», «Театр як соціально-культурний феномен», «Основи наукових досліджень».

2.Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (25%): «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економічних вчень», «Економічна історія», «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економіко-математичні методи та моделі», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрика», «Інформатика», «Інвестування», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Моделювання економіки», «Фінанси підприємств».

3.Цикл професійної та практичної підготовки (60%): «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка праці», «Трудове законодавство», «Міжнародна економіка», «Статистика», «Соціологія», «Регіональна економіка», «Екологія», «Безпека життєдіяльності», «Цивільна оборона», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», «Звітність підприємств», «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аудит», «Ризикологія», «Податкова система», «Економетричний аналіз», «Господарське законодавство», «Фінансове право», «Державний фінансовий контроль», «Бюджетна система», «Страхування», «Антикризові моделі управління підприємством», «Прикладні моделі економічних процесів», «Бізнес-планування», «Фінансова математика», «Корпоративна соціальна відповідальність».


^ Запитання третє: Де будуть практикуватися студенти?

Відповідь: Практика студентів є невід'ємною складовою процесу підготовки фахівців в університеті, проводиться вона на базах сучасних підприємств, організацій різних галузей економіки і установ державного управління. Дидактичною метою практичної підготовки студентів є закріплення знань, одержаних в процесі навчання, оволодіння навичками, вміннями та засобами організації майбутньої професійної діяльності, формування професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах. Бакалаври напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» проходитимуть практику в бухгалтерії, фінансово-планових відділах, відділах обліку і звітності, відділах аудиту комерційних підприємств, аудиторських фірм, контрольно-ревізійних управлінь, державних фінансових установ, банків, страхових компаній, що в повній мірі відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.

^ Запитання четверте: Які викладачі будуть забезпечувати навчальний процес?

Відповідь: Викладачі кафедри прикладної економіки та бухгалтерського обліку, інших кафедр економічного факультету: кафедри економічної теорії та кафедри фінансів. Крім того для читання лекційних та практичних курсів будуть запрошуватись викладачі інших факультетів Національного університету «Острозька академія». Приміром: дисципліни «Іноземна мова» та «Ділова іноземна мова» будуть викладати фахівці з кафедр міжнародних мовних комунікацій; «Соціологія», «Психологія і педагогіка», «Музичне мистецтво у світовій культурі»та «Театр як соціально-культурний феномен» - викладачі кафедри педагогіки та психології; «Політологія» - кафедра політології; «Історія України», «Історія української культури», «Екологія», «Безпека життєдіяльності», «Цивільна оборона» - кафедра культурології; «Господарське законодавство», «Фінансове право» - кафедра цивільно-правових дисциплін.


^ Запитання п’яте: де зможуть працевлаштуватися випускники?

Відповідь: Випускники спеціальності «Облік і аудит» можуть працювати: бухгалтерами (головними бухгалтерами), економістами, головними спеціалістами, керівниками економічних структурних підрозділів підприємств різних форм власності, бюджетних установ, державних та недержавних цільових фондів; провідними спеціалістами в центральних, обласних філіях банків та страхових компаній; проводити контрольно-ревізійну роботу в контрольно-ревізійних управліннях, інвестиційних компаніях; займатись аудиторською діяльністю (в тому числі – після сертифікації заснувати самостійний бізнес); займатись науковими дослідженнями як в Україні, так і за кордоном.

^

Які переваги навчання за напрямом «Облік і аудит» саме в Національному університеті «Острозька академія» ?


Відповідь: Ціла низка переваг. Перше, історичне минуле університету створюють особливу ауру для навчання. У 1576 році князем Василем-Костянтином Острозьким та княжною Гальшкою Острозькою був заснований перший в Україні та в Східній Європі вищий навчальний заклад – Острозька слов’яно-греко-латинська академія. Указом Президента України від 12 квітня 1994 року розпочалося відродження Острозької академії, а Указом Президента України № 1170/2000 від 30 жовтня 2000 року університету «Острозька академія» було надано статус національного з метою підготовки висококваліфікованих кадрів для навчальної, науково-творчої та культурно-просвітницької діяльності, розвитку й поширення демократичних традицій української та зарубіжної науки, освіти та культури. Національний університет “Острозька академія”, заснований на державній формі власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України і здійснює свою діяльність згідно із законодавством Української держави, Статутом Національного університету “Острозька академія”, Законом України “Про вищу освіту”, нормативними документами органів управління вищими навчальними закладами.

Друге, навчання в університеті здійснюється за кредитно – модульною системою згідно навчальних планів, що відповідають галузевим стандартам вищої освіти. Разом з тим варіативна частина освітніх програм в НУОА має свої особливості і спрямована на поглиблене вивчення студентами комп’ютерних технологій, права та іноземних мов. Студенти усіх економічних спеціальностей мають можливості безкоштовно під час навчання на бакалаврській програмі вивчити і вільно володіти англійською мовою. Цьому сприяє введення додатково в навчальні плани курсу „Бізнес-англійська” ( адаптований до кожної спеціальності) та низки факультативних дисциплін, які читаються на англійській мові запрошеними із закордону викладачами.

Третє, вдало побудовані навчальні плани, високий професіоналізм викладачів забезпечують хороший рівень підготовки фахівців, комунікабельність та високий рівень логічного мислення студентів, вміння використовувати теоретичні знання на практиці. Впродовж останніх трьох років студенти економсічного факультету займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурпсах наукових робіт, мають широкі можливості поглиблювати власні теоретичні знання та займатись науково- дослідною роботою. На факультеті працює три студентських наукових гуртки.

Четверте, матеріально-технічна база Національного університету «Острозька академія» відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців.Для забезпечення належного харчування студентів та співробітників обладнана та працює їдальня загальною площею 557,9 м2 на 200 місць та три кафетерії на 70 місць. Площа спортивної зони університету становить 17900 м2, у її складі 5 тенісних кортів на 700 глядацьких місць, спортивний зал (278 м2), стадіон, поле для гри у софт-бол, гімнастичний (108 м2) та тренажерний (200 м2) зали.

Технічне оснащення навчального процесу відповідає вимогам навчальних програм. Зокрема, Національний університет «Острозька академія» має в достатній кількості навчальних комп’ютерних класів; підключення до мережі Internet; лінгафоні кабінети; ресурсний центр вивчення іноземних мов; низку навчально-методичний кабінетів; відділ технічного забезпечення навчального процесу, в якому наявні у достатній кількості аудіо- та відеоапаратура, телевізори, мультимедіа-проектори, ноут-буки, діапроектори, графопроектори та ін. Для послуг студентів є медичний пункт з необхідним обладнанням і регулярне медичне обстеження з боку міського та районного лікувальних закладів.

Фонд наукової бібліотеки складає близько 475 тисяч томів та понад 100 найменувань періодичних видань. Працює дві читальні зали на 680 місць. Студенти мають доступ до електронних ресурсів системи EBSCO, Cool-Online, Scopus та ін. Для проживання студентів І-VI курсів обладнано 10 гуртожитків на 950місць, загальна площа студмістечка становить 15295 м2. Забезпеченість студентів першого курсу гуртожитком складає 100% від потреби.

П’яте, велика увага на факультеті приділяється вихованню у молоді підприємницької креативності. З цією метою керівництво факультету співпрацює з цілою низкою роботодавців, серед яких банківські установи, страхові компанії, комерційні підприємства, державні фінансові установи. Результатом співпраці є проведення систематичних відборів і конкурсних процедур на заміщення вакантних посад для організацій-партнерів. Щорічно деканатом проводиться ярмарка професій , завдяки якій студенти мають широкі можливості працевлаштуватись ще в стінах університету. Не зважаючи на високий рівень конкуренції, який існує на ринку праці серед фахівців з економічною освітою, випускники економічного факультету працевлаштовуються за фахом.


Шосте, в ініверситеті дуже цікаво навчатися. Тут цікаві, допитливі і талановиті студенти, які не лише навчаються, але й живуть цікавим студентським життям. З метою забезпечення належного відпочинку студентів створений і працює культурно-мистецький центр, у складі якого діють 14 творчих колективів та студій. Загальні університетські заходи проводяться у актовій залі на 200 місць, студентському Будинку культури на 300 місць і танцювальній залі. В університеті відреставроване приміщення костелу монахів-капуцинів, у якому створено студентсько-викладацьку екуменічну церкву, відкрито мистецьку галерею. Для здійснення екскурсійних поїздок до послуг студентів є 3 академічні автобуси.

Схожі:

Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» iconІнститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ми отримали відповідну ліцензію і з 2012 року починаємо підготовку фахівців за напрямом 030205 – «Країнознавство»
Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» icon1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Острозька академія» за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (Лист від 12. 2011...
Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет "Острозька академія"
Національний університет “Острозька академія” запрошує Вас до публікацій у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«Управлінський облік» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки...
Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінансовий менеджмент”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Місцеві фінанси”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит» iconНаціональний університет “Острозька академія” Статистика поданих заяв на окр бакалавра станом на 31. 07. 2012 року

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи