Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” icon

Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Скачати 80.35 Kb.
НазваНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Дата26.06.2012
Розмір80.35 Kb.
ТипДокументи

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
дисципліни “ПОДАТКОВЕ ПРАВО”

для спеціальності 6.060101 «Правознавство»

Змістовний модуль 1.

ТЕМА 1. ВВЕДЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО ПРАВА.

Предмет податкового права. Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості. Суб’єкти податкового права. Форми правового режиму свободи суб’єктів. Податкове право як підгалузь фінансового права. Місце податкового права в системі права.

Система податкового права. Загальна та Особлива частина податкового права. Джерела податкового права. Класифікація джерел податкового права.

Податкове законодавство. Принципи податкового законодавства. Процес прийняття податкового закону. Застосування податкового законодавства. Податкові роз’яснення. Систематизація у податковому праві. Податкові нормативно-правові акти. Колізії у податковому праві. Конфлікт інтересів. Судова практика застосування податкового законодавства.

Податкове право як наука: поняття, функції, стан та перспективи розвитку.


^ ТЕМА 2. ПОДАТКОВО-ПРАВОВІ НОРМИ І ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ.

Податково-правові норми: поняття та особливості. Класифікація податково-правових норм. Регулятивні та охоронні податково-правові норми. Зобов’язуючі, управомочуючі та забороняючи податково-правові норми. Матеріальні та процесуальні податково-правові норми. Загальні та спеціальні норми. Первинні та похідні норми. Загальнодержавні та місцеві податково-правові норми. Норми-презумпції та норми-факти у податковому праві. Колізійні податково-правові норми. Структура податково-правової норми та її особливості. Особливості санкції податково-правової норми.

Поняття податкових правовідносин. Особливості податкових правовідносин. Класифікація податкових правовідносин. Загально регулятивні, конкретно-регулятивні, комплексні та охоронні податкові правовідносини. Матеріальні та процесуальні податкові правовідносини. Майнові та немайнові податкові правовідносини. Складні та прості податкові правовідносини. Структура податкових правовідносин. Об’єкти податкових правовідносин. Суб’єкти податкових правовідносин. Податкова правосуб’єктність. Права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин. Фактичний та юридичний зміст податкових правовідносин. Юридичні факти: поняття та класифікація.


^ ТЕМА 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ.

Поняття податкової системи держави. Співвідношення податкової системи і системи податків. Регіональна бюджетно-податкова система: поняття, функції та вимоги до неї. Форми регіональної бюджетно-податкової системи.

Зміст податкової системи. Рівні регулювання податкових потоків. Механізм відносин між органами влади при розподілі компетенції щодо податкового регулювання. Особливості змісту податкової системи Принципи податкової системи. Законодавче регулювання принципів податкової системи.

Поняття та рівні податкового тиску. Податкова межа.

Система оподаткування та принципи її побудови. Структура системи оподаткування.

Поняття податку. Податок як прикладна категорія. Податок як правова категорія: поняття, ознаки та сутність. Принципи податку. Функції податку: основні та додаткові. Співвідношення податків та інших обов’язкових платежів.

Класифікація податків. Критерії класифікації (платник, форма обкладання, компетенція органу регулюючого податок, спосіб стягнення, характер використання, періодичність стягнення, облік податку).

Правовий механізм податку та його елементи. Основні елементи правового механізму: платник податку, об’єкт та ставка. Додаткові елементи: податкові пільги, предмет, база, одиниця оподаткування, джерело сплати податку, особливості податкового режиму, бюджет чи фонд надходження, особливості податкової звітності..

Поняття платника податку. Права та обов’язки платника податку. Фізичні особи як платники податку. Юридичні особи як платники податку. Пов’язані особи. Консолідована група платників податку. Податкові агенти. Облік платників податків.

Податкове представництво. Законний, уповноважений та офіційний представник платника податку.

Поняття об’єкту оподаткування. Види об’єктів оподаткування. Методи визначення об’єкту оподаткування. Ставка податку: поняття та види. Предмет та одиниця оподаткування. Поняття бази оподаткування. Податковий період. Визначення податкової бази. Поняття податкової пільги. Система податкових пільг. Види та форми податкових пільг. Правове регулювання територіальних податкових пільг.

Податковий облік доходів та видатків платника податку. Касовий метод. Метод нарахувань. Методи оподаткування. Обчислення податку. Визначення суми податку. Способи сплати податків та інших обов’язкових платежів. Строки сплати. Зміни строків сплати. Джерело сплати податку.


^ ТЕМА 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

Податкова звітність. Форми реалізації податкової звітності. Податкова декларація. Податкове повідомлення . Податкова вимога.

Поняття податкового обов’язку. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку. Виконання податкового обов’язку.

Поняття податкового зобов’язання. Виникнення, зміна та припинення податкового зобов’язання. Податковий борг. Погашення податкового боргу. Списання та розстрочка податкового боргу. Строки давності.

Забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку. Гарантії забезпечення. Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку. Податкова застава. Поручительство. Пеня. Обмеження операцій по банківським рахункам. Адміністративний арешт активів.


^ ТЕМА 5. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН.

Поняття платника податків. Ознаки платника податків. Класифікація платників податків. Права та обов’язки платників податків. Фізичні особи, юридичні особи, відокремлені підрозділи як платники податків. Консолідована група платників податків. Особи, що сприяють сплаті податків. Облік платників податків. Захист прав платників податків.

Поняття системи податкових органів. Податкові органи у широкому та вузькому розумінні. Безпосередні та опосередковані податкові органи. Закон України “Про Державну податкову службу України”. Система органів ДПС. Податкові адміністрації та податкові інспекції. Завдання та функції органів ДПС. Права та обов’язки органів ДПС та їх посадових осіб. Податкова міліція. Права та обов’язки податкової міліції. Умовно податкові органи.

Поняття та значення податкового контролю. Форми та види податкового контролю. Податкові перевірки: зміст, види, наслідки. Нормативно-правове забезпечення проведення податкових перевірок. Порядок проведення податкових перевірок. Документальне оформлення результатів перевірок.

Податкова таємниця в системі засобів захисту конфіденційної економічної інформації. Зміст інформації, що захищається в режимі податкової таємниці та її джерела. Правовий режим доступу до інформації, що захищена в режимі податкової таємниці.


Змістовний модуль 2.


^ ТЕМА 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Поняття і зміст податкового контролю. Податкова перевірка в системі податкового контролю. Класифікація податкових перевірок.

Суспільна небезпека порушень податкового законодавства. Податкова безпека держава. Співвідношення переконання і примусу в податковому праві. Відповідальність за порушення податкового законодавства (податково-правова відповідальність) в системі юридичної відповідальності. Поняття та види податкових правопорушень. Підстава настання відповідальності за порушення податкового законодавства.. Об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт суб’єктивна сторона правопорушення. Види відповідальності. Порядок накладення штрафів та застосування фінансових санкції.

Порядок оскарження незаконних дій та рішень органів ДПС та їх посадових осіб.


^ ТЕМА 7. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Загальна характеристика правовідносин з оподаткування доходів фізичних осіб. Історично-правовий огляд правового регулювання правовідносин з оподаткування доходів фізичних осіб. Основні терміни та їх визначення. Платники податку. Об’єкт оподаткування. Загальний оподатковуваний дохід. Податковий кредит. Податкові пільги. Ставка податку. Порядок нарахування, утримання та сплати нарахованого податку до бюджету. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів: доходів від надання нерухомості в оренду, житловий найом; процентів; дивідендів; роялті, виграшів та призів; інвестиційного прибутку; благодійної допомоги, доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування житла та недержавного пенсійного страхування; іноземних доходів; сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк; доходів, одержаних нерезидентами; доходів, отриманих фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності або фізичною особою, яка сплачує ринковий збір. Оподаткування операцій, пов’язаних з іпотечним житловим кредитуванням. Оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна. Оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок або внаслідок укладення договору дарування. Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету. Річна декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) та порядок її подання. Забезпечення виконання податкових зобов’язань. Міжнародні договори.


^ ТЕМА 8. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Загальна характеристика правовідносин з оподаткування прибутку підприємств. Історично-правовий огляд правового регулювання правовідносин з оподаткування прибутку підприємств. Основні терміни та їх визначення. Платник податку. Об’єкт оподаткування. Валовий доход. Валові витрати. Амортизація. Ставка податку. Пільги з податку на прибуток. Нарахування й сплата податку на прибуток. Особливості оподаткування окремих видів діяльності. Податковий період. Податкова звітність. Відповідальність за порушення при оподаткування прибутку підприємств.


^ ТЕМА 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНШИХ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Загальна характеристика податку на додану вартість. Основні терміни та їх визначення. Платник податку. Об’єкт оподаткування. Методи обчислення розміру ПДВ. База оподаткування. Ставки ПДВ. Податкові пільги. Порядок обрахування і сплати ПДВ. Бюджетне відшкодування. Податкова накладна. Податковий кредит. Податковий вексель. Податкова звітність. Відповідальність.

Земельний податок. Платник податку. Об’єкт оподаткування. Ставки податку. Податкові пільги. Нарахування й сплата податку.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Законодавство. Платник податку. Об’єкт оподаткування. Ставки податку. Податкові пільги. Нарахування й сплата податку.

Інші загальнодержавні подати: податок на промисел, податок на нерухомість тощо.

Акцизний податок. Законодавство. Платник, об’єкт оподаткування. Ставки акцизного податку. Пільги. Нарахування й сплата акцизного податку.

Мито: поняття, особливості й види. Законодавство. Система митних платежів. Платники. Об’єкт мита. Ставки мита. Митна вартість та методи її визначення. Пільги.

Екологічний податок. Законодавство. Платник, об’єкт оподаткування. Ставки екологічного податку. Пільги. Нарахування й сплата екологічного податку.

Загальнодержавні збори.


ТЕМА 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ.

Місцева податкова система та принципи її формування.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок.

Місцеві збори: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір.


Схожі:

Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
move to 0-12915337
Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” iconНавчальна дисципліна, для якої призначено розробку
Назва розробки. Електронний учбово-методичний посібник з дисципліни «Податкове право»
Навчальна програма курсу дисципліни “податкове право” iconПрограма дисципліни Аграрне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Аграрне право» для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи