З податкового права icon

З податкового права
Скачати 66.69 Kb.
НазваЗ податкового права
Дата26.06.2012
Розмір66.69 Kb.
ТипЗакон

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

З ПОДАТКОВОГО ПРАВА


 1. Податкове законодавство: наукові та нормативні підходи щодо його визначення, співвідношення з іншими галузями законодавства. Принципи податкового законодавства. Сфера дії ПКУ.

 2. Поняття та класифікація податків та зборів. Загальнодержавні та місцеві податки та збори.

 3. Загальні засади встановлення податків та зборів. Елементи податку та збору: поняття та характеристика.

 4. Безнадійна заборгованість, великий платник податків, деривативи та їх види, заходи нетарифного регулювання, інвестиції (визначення для цілей оподаткування).

 5. Лізингова операція, об’єкти житлової нерухомості, однорідні товари (роботи, послуги), пов’язані особи, податкова порука (визначення для цілей оподаткування).

 6. Постачання послуг, постачання товарів, податкове зобов’язання, податковий борг, постійне представництво (визначення для цілей оподаткування).

 7. Проценти, резидент, нерезидент, фінансова допомога, фінансовий кредит (визначення для цілей оподаткування).

 8. Податкова система: поняття, зміст та принципи.

 9. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, сільських, селищних та міських рад щодо встановлення податків та зборів.

 10. Платник податку, податковий агент, представник платника податків: поняття та правовий статус.

 11. Правовий статус органів державної податкової служби.

 12. Поняття податкового обов’язку. Виникнення, зміна, виконання та припинення податкового обов’язку.

 13. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни.

 14. Контролюючі органи та органи стягнення: поняття та співвідношення. Умови повернення помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності.

 15. Поняття податкової декларації (розрахунку). Порядок складання, подання та внесення змін.

 16. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Плати податкового зобов’язання.

 17. Правові засади оскарження та скасування рішень контролюючих органів.

 18. Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога: поняття, форма, порядок надсилання та відкликання.

 19. Загальні положення щодо обліку платників податків. Взяття на податковий облік. Внесення змін до облікових даних. Підстави та порядок зняття з податкового обліку.

 20. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та фінансово-кредитних установах.

 21. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків.

 22. Праві засади інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби.

 23. Податкова перевірка: поняття, види. Правові засади проведення документальних планових перевірок.

 24. Правові засади проведення документальних позапланових перевірок.

 25. Правові засади проведення фактичної перевірки. Особливості проведення камеральної та документальної невиїзної перевірки.

 26. Умови та порядок допуску посадових осіб ДПС до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок. Строки проведення виїзних перевірок

 27. Оформлення результатів податкових перевірок. Матеріалі, які є підставами для висновків. Проведення експертизи в межах податкової перевірки.

 28. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу.

 29. Податкова застава: поняття, зміст, виникнення та припинення.

 30. Адміністративний арешт майна: поняття та порядок застосування.

 31. Особливості продажу майна, що перебуває у податковій заставі.

 32. Порядок розстрочки та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків. Списання безнадійного податкового боргу.

 33. Строки давності: поняття, види та особливості застосування.

 34. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства: поняття, загальні умови притягнення. Податкове правопорушення: поняття, склад та класифікація.

 35. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи: поняття, особливості, класифікація та порядок застосування.

 36. Пеня: поняття, порядок нарахування та сплати, строки.

 37. Податок на прибуток підприємств: платники податку, ставки та пільги.

 38. Об’єкт оподаткування податку на прибуток. Порядок визначення бази оподаткування.

 39. Поняття амортизації, об’єкти амортизації, методи нарахування амортизації, порядок визначення вартості об’єкта амортизації. Класифікація основних засобів та інших необоротних активів.

 40. Правові засади оподаткування податком на прибуток операцій особливого виду. Особливості оподаткування окремих категорій платників податків.

 41. Безнадійна та сумнівна заборгованість.

 42. Податок на доходи фізичних осіб: поняття, платники, податкові агенти, ставки, податковий період.

 43. Об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб. База оподаткування.

 44. Правові засади визначення податкової знижки (податок на доходи фізичних осіб).

 45. Перерахунок податку на доходи фізичних осіб та податкові соціальні пільги.

 46. Особливості нарахування податку на доходи фізичних осіб та оподаткування окремих видів доходів.

 47. Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб окремих операцій (продаж об’єктів нерухомого майна, продажу або обміну об’єктів рухомого майна, дарунків, спадщини).

 48. Правові засади подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації у відносинах оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

 49. Податок на додану вартість: поняття, платники податку, ставки, пільги та звітний період..

 50. Правові засади реєстрації платників податку на додану вартість. Анулювання реєстрації.

 51. Поняття об’єкту оподаткування ПДВ. Правові засади визначення об’єкту оподаткування ПДВ.

 52. Дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ.

 53. Правові засади визначення бази оподаткування ПДВ. Особливості визначення бази оподаткування по окремим операціям.

 54. Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ. Операції, що не підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою.

 55. Операції звільнені від оподаткування ПДВ.

 56. Податкова накладна: поняття, зміст, порядок оформлення та надання.

 57. Особливості оподаткування ПДВ операцій при переміщенні товарів через митний кордон.

 58. Особливості оподаткування ПДВ окремих товарів, робіт та послуг (туристичних послуг, послуг, що постачаються нерезидентами, сільськогосподарської та лісової діяльності, вироби мистецтва, предмети колекціонування, антикваріат тощо).

 59. Акцизний податок: поняття, платники, ставки та підакцизні товари.

 60. Об’єкти та база оподаткування акцизним податком.

 61. Правові засади обчислення акцизного податку.

 62. Порядок та строки сплати акцизного податку. Складання та подання декларації. Контроль за сплатою податку.

 63. Правові засади виготовлення, зберігання та продажу марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

 64. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напрямів їх використання.

 65. Правові засади функціонування акцизних складів.

 66. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники, об’єкт, база, ставки, пільги, податковий період, порядок та строк сплати.

 67. Екологічний податок: платники податку та податкові агенти, порядок обчислення податку, податкова звітність.

 68. Об’єкт, база оподаткування та ставки екологічного податку.

 69. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України: платники, об’єкт, ставки, порядок обчислення, строк сплати, контроль та відповідальність.

 70. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні: платники, об’єкт, ставки, порядок обчислення, строк сплати, контроль та відповідальність.

 71. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин: платники, об’єкт, база, ставки, пільги, обчислення, строк та порядок сплати, контроль.

 72. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин: платники, об’єкт, база, ставки, пільги, обчислення, строк та порядок сплати, контроль.

 73. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники, об’єкт, база оподаткування, пільги, ставки, податковий період, обчислення, сплата, строки.

 74. Збір за місця паркування для транспортних засобів: платники, об’єкт, база, особливості встановлення, порядок обчислення, строки сплати, податковий період.

 75. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності: платники, види діяльності, ставка збору, строк та порядок сплати, податковий період, пільги.

 76. Порядок придбання та використання торгового патенту.

 77. Туристичний збір: визначення, платники та податкові агенти, ставка, база, податковий період, порядок сплати та особливості справляння.

 78. Плата за землю: платники, об’єкти, база, ставки, пільги, податковий період.

 79. Особливості встановлення ставок земельного податку. Порядок обчислення та строки сплати.

 80. Орендна плата. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

 81. Фіксований сільськогосподарський податок: платники, об’єкт, база, ставка, податковий період.

 82. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Особливості обкладення платників цього податку окремими податками та зборами.

 83. Правові засади набуття та скасування статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку. Відповідальність платників цього податку.

 84. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію: платники, об’єкт, ставка, обчислення та сплата.

 85. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності: платники, об’єкт, ставки, обчислення і сплата.

 86. Збір за користування радіочастотним ресурсом України: платники, об’єкт, ставка, обчислення і сплата.

 87. Збір за спеціальне використання води: платники, об’єкт, ставки, обчислення, сплата.

 88. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів: платники, об’єкт, ставки, обчислення, перерахування та сплата.

 89. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції.

 90. Особливості справляння окремих податків та зборів у перехідний період.

Схожі:

З податкового права iconРобоча програма з дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми податкового права"
Поняття та ознаки предмету податкового права. Метод податкового права та його особливості. Система податкового права: Загальна частина,...
З податкового права iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості....
З податкового права iconСтипендія для науковців в сфері податкового права
Університет Відня (Австрія) пропонує стипендію для науковців у сфері податкового права на базі Інституту міжнародного податкового...
З податкового права iconЗвіт про виконання закону про Державний бюджет України та його розгляд. Предмет І метод податкового права. Податкові правовідносини: поняття, види, ознаки, особливості. Джерела податкового права
Порядок складання проекту бюджету: основні напрямки бюджетної політики; бюджетний запит; схвалення кму проекту закону України про...
З податкового права iconЗ податкового права
move to 0-12915342
З податкового права iconПитання до іспиту з податкового права
Поняття податкової декларації, способи подачі до органів державної податкової адміністрації
З податкового права iconПроблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна
...
З податкового права icon"організація податкового контролю"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Організація податкового контролю" (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
З податкового права icon"організація податкового контролю"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Організація податкового контролю" (для студентів 5 курсу денної І заочної форм...
З податкового права iconМетодичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
«Організація податкового контролю» (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форми навчання спеціалістів за напрямом 050106...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи