Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р icon

Наказ №161-оп " 15 " березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р
Скачати 232.76 Kb.
НазваНаказ №161-оп " 15 " березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р
Дата28.05.2012
Розмір232.76 Kb.
ТипНаказ

Міністерство освіти України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Ю. Федьковича
274012,Чернівці-12,вул Коцюбинського,2 тел. (03722) 26235, 98411 факс 552914 телетайп 149346 ВУЗ

код організації : 02071240


Н А К А З № __161-ОП____

15 березня 2011р. м. Чернівці


РАХ. 112.

Про проведення списання

навчально-методичної літератури на кафедрах ЧНУ на 2011 р.


Відповідно до типової Інструкції „ Про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ”, затвердженою Наказом Державного казночейства України від 10 серпня 2001р.№ 142/181 з метою списання навчально-методичної літератератури непридатної для подальшого використання, з балансу ЧНУ.

Н А К А З У Ю :

1. Для визначення непридатності навчально - методичної літератури , створити постійно діючу комісію по кафедрам :


На факультетах по кафедрах, у лабораторіях, кабінетах, музеях:
^

Б І О Л О Г І Ч Н И Й Ф А К У Л Ь Т Е ТКафедра біохімії та біотехнології:
Голова комісії: доцент Свербивус Я.А.

Члени комісії: зав.віварію Рожок Т.М.

фахівець ІІ кат. Дружиніна Н.В.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Пішта А.К


^ Кафедра ботаніки та охорони природи:

Голова комісії: доцент Бацура Г.В.

Члени комісії: асистент Никирса Т.Д.

провідний фахівець Іценко Л.П.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Рачицький Ф.М.


^ Кафедра ґрунтознавства:

Голова комісії: доцент Романюк В.В.

Члени комісії: асистент к.б.н. Цвик Т.І.

фахівець ІІ категорії Опінка Н.М.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Вдовиченко О.Є.


^ Кафедра землевпорядкування та кадастру:

Голова комісії: доцент Беспалько Р.І.

Члени комісії: доцент Черлінка В.Р.

фахівець ІІ категорії Опінка Н.М.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Гудзь Т.В.


^ Кафедра зоології та гідробіології:

Голова комісії: доцент Хлус Л.М.

Члени комісії: інженер-біолог Гарматюк О.М.

фахівець ІІ категорії Опінка Н.М.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Штефаніца З.І.


^ Зоологічний музей:

Голова комісії: доцент Чередарик М.І.

Члени комісії: провідний фахівець Ткебучава І.Б.

фахівець І категорії Локовей В.І.

Матеріально-відповідальна особа: зав. зоомузеєм Третьяков Л.Д.


^ Кафедра екології та біомоніторингу:
Голова комісії: професор Руденко С.С.

Члени комісії: фахівець Казімір О.В.

фахівець І категорії Локовей В.І.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Рожок О.М.


^ Кафедра молекулярної генетики та біотехнології:

Голова комісії: доцент Должицька А.Г.

Члени комісії: лаборант Гладчук М.В.

фахівець І категорії Локовей В.І.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Доліба І.М.


^

Г Е О Г Р А Ф І Ч Н И Й Ф А К У Л Ь Т Е ТКафедра економічної географії та екологічного менеджменту:

Голова комісії: доцент Грицку В.С.

Члени комісії: лаборант Худіковська В.А.

провідний фахівець Сидоренко Т.М.

Матеріально-відповідальна особа:зав. лабораторією Шелест О.Б.

доцент Вацеба В.Я.

^ Кафедра географії та менеджменту туризму:

Голова комісії: доцент Круль Г.Я.

Члени комісії: асистент Кібич А.Д.

провідний фахівець Сидоренко Т.М.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Морар Т.Т.


^ Кафедра географії України, картографії та геоінформатики:


Голова комісії: професор Джаман В.О.

Члени комісії: асистент Заблотовська Н.В.

провідний фахівець Сидоренко Т.М.

Матеріально-відповідальна особи: зав. лабораторією Чашкова Г.І.


^ Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування:

Голова комісії: доцент Чернега П.І.

Члени комісії: асистент Ковальчук І.П

провідний фахівець Чорна О.С.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Самашко А.Ф.


^ Геолого-географічний музей:

Голова комісії: доцент Чернега П.І.

Члени комісії: асистент Ковальчук І.П

провідний фахівець Чорна О.С.

Матеріально-відповідальна особа: зав. музеєм Вілянська О.М.


^ Грунтово-геохімічна лабораторія:

Голова комісії: доцент Чернега П.І.

Члени комісії: асистент Ковальчук І.П

провідний фахівець Чорна О.С.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Танасюк М.В.


^ Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення:

Голова комісії: професор Ющенко Ю.С.

Члени комісії: к.г.н. Паланичко О.В.

провідний фахівець Тимчук Г.М.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Яковлєва Т.П.


^ Деканат географічного факультету:

Голова комісії: заступник декана Бучко Ж.І.

Члени комісії: секретар Герман Е.О.

провідний фахівець Тимчук Г.М.

Матеріально-відповідальна особа: методист Ракова Г.О.


^ Кафедра соціальної географії і рекреаційного природокористування:

Голова комісії: доцент Коновалова Н.І.

Члени комісії: асистент Каланча С.В.

провідний фахівець Тимчук Г.М.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Гриб’юк С.І.


^ Кафедра геодезії, картографії та управління територіями та картографо-геодезична лабораторія:

Голова комісії: асистент Ранський М.П.

Члени комісії: а

асистент Березка І.С.

провідний фахівець Чорна О.С.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Дайка Н.А.

Картографо-геодезична

лабораторія зав. лабораторією Кострюков Ф.М.


^ Кафедра будівництва та архітектури :

Голова комісії: доцент Хілько І.О.

Члени комісії: асистент Дрогомерецька Н.В.

фахівець І категорії Голубенко О.В.

Матеріально-відповідальна особа: доцент Варвус І.О.


Е К О Н О М І Ч Н И Й Ф А К У Л Ь Т Е Т


Кафедра економічної теорії та менеджменту:

Голова комісії: доцент Сторощук Б.Д.

Члени комісії: в.о. доцента Терлецька Ю.О.

фахівець І категорії Олексюк Н.В.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Нікіфорова М.Г.


^ Кафедра фінансів:

Голова комісії: асистент Жебчук Р.Л.

Члени комісії: асистент Семенюк В.О.

фахівець І категорії Олексюк Н.В.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Олійник Т.І.


^ Кафедра міжнародної економіки:

Голова комісії: зав. кафедрою Лошенюк В.Є.

Члени комісії: асистент Роговська-Іщук І.В.

провідний фахівець Кобернік Т.Б.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Єрмакова Н.В.


^ Кафедра обліку і аудиту та комп’ютерний клас:

Голова комісії: асистент Вергун А.І.

Члени комісії: асистент Гакман А.С.

фахівець І категорії Олексюк Н.В.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Рабіч О.М.


^ Кафедра економіко – математичного моделювання:

Голова комісії: асистент Верстяк А.В.

Члени комісії: асистент Вінничук І.С.

провідний фахівець Кобернік Т.Б.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Лепешко Т.А.


^ Кафедра економіки підприємства:

Голова комісії: доцент Антохова І.М.

Члени комісії: асистент Яскал І.В.

фахівець І категорії Романів Ю.М.

Матеріально-відповідально особа: ст. лаборант Онещук Т.Н.


^ Кафедра маркетингу:

Голова комісії: доцент Кифяк О.В.

Члени комісії: асистент Гончар В.І.

провідний фахівець Морар О.І.

Матеріально-відповідально особа: ст. лаборант Бойчук М.І.


^ Деканат економічного факультету:

Голова комісії: доцент Білоскурський Р.Р.

Члени комісії: ст. лаборант Марко Т.О.

провідний фахівець Морар О.І.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Лазарюк Ю.І.


^ Комп’ютерні класи ауд. № 48,66,67,64,16

Голова комісії: заст. декана Філіпчук Н.В.

Члени комісії: асистент Зюков С.В.

начальник відділу Чорневич О.М.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Федотов В.Г.

асистент Верстяк А.В.

лаборант Галицький А.Е.

лаборант Босак Ю.В.

^ Методичний кабінет :

Голова комісії : заст. декана Грешко Р.І.

Члени комісії: ст. лаборант Шемберко Т.В.

провідний фахівець Водоп”ян С.К.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Збродська О.В.


І Н Ж Е Н Е Р Н О-Т Е Х Н І Ч Н И Й Ф А К У Л Ь Т Е Т


Кафедра оптики і спектроскопії:

Голова комісії: доцент Бесага Р.М.

Члени комісії: асистент Дуболазов О.В.

фахівець І категорії Романів Ю.М.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Мотрич А.В.


^ Кафедра кореляційної оптики:

Голова комісії: професор Максимяк П.П.

Члени комісії: доцент Єрмоленко С.Б.

фахівець І категорії Романів Ю.М.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Домініков М.М.


^ Кафедра загальної фізики:

Голова комісії: доцент Лопатнюк І.О.

Члени комісії: асистент Кройтор О.П.

провідний фахівець Водоп”ян С.К.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Боронос Д.В.


Ф А К У Л Ь Т Е Т І Н О З Е М Н И Х М О В


Кафедра англійської мови:

Голова комісії: асистент Суродейкіна Т.В.

Члени комісії: асистент Панаськов А.В.

асистент Дудницька Н.В.

заст. гол. бух.,

нач. розрах. відділу Барінова Г.Л.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Лукащук М.В.


^ Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів:

Голова комісії: доцент Петренко О.Д.

Члени комісії: доцент Семен Г.Я.

заст. гол. бух.,

нач. розрах. відділу Барінова Г.Л.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Рубанець Т.В.

^ Кафедра французької мови:

Голова комісії: професор Попович М.М.

Члени комісії: асистент Скицько О.А.

провідний фахівець Горбатюк Г.В.

Матеріально-відповідальні особи: асистент Кравців М.І.

лаборант Сустроєв М.С.


^ Кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства:

Голова комісії: доцент Джурюк О.Г.

Члени комісії: лаборант Михайлюк А.М.

заст. гол. бух.,

нач. розрах. відділу Барінова Г.Л.

Матеріально-відповідальні особи: доцент Мацкуляк Ю.В.


^ Центр вивчення німецької мови за підтримки інституту Гете м. Київ:

Голова комісії: доцент Кантемір С.О.

Члени комісії: доцент Задорожня І.П.

провідний фахівець Горбатюк Г.В.

Матеріально-відповідальні особи: доцент Гіков Л.В.


^ Кафедра іноземних мов для природничих факультетів, лінгвістичний центр німецької мови

Голова комісії: доцент Лабовкіна Г.А.

Члени комісії: доцент Манютіна О.І.

провідний фахівець Водоп”ян С.К.

Матеріально-відповідальна особа: доцент Бачинський Я.В.


^ Кафедра теорії і практики перекладу:

Голова комісії: доцент Бялик В.Д.

Члени комісії: асистент Микитюк І.М.

заст. гол. бух.,

нач. розрах. відділу Барінова Г.Л.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Мироник М.Д.

^ Комп’ютерний клас

Голова комісії: доцент Собков Ю.В.

Члени комісії: лаборант Коропецька О.І.

фахівець І категорії Бабюк В.З.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Минзак О.В.

Деканат:

Голова комісії: методист Бочан М.Й.

Члени комісії: ст. лаборант Грекул ОМ.

фахівець І категорії Бабюк В.З.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Андрусик М.Д.


Ф А К У Л Ь Т Е Т І С Т О Р І Ї, П О Л І Т О Л О Г І Ї

Т А М І Ж Н А Р О Д Н И Х В І Д Н О С И Н


^ Кафедра історії України:

Голова комісії: доцент Демочко В.К.

Члени комісії: доцент Федорук А.В.

фахівець І категорії Голубенко О.В. Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Дробіна Л.М.


Кафедра нової та новітньої історії:
^

Голова комісії: доцент Сахновський Є.В.


Члени комісії: доцент Горук А.І.

фахівець І категорії Голубенко О.В.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Грицай Л.М.


Кафедра етнології, античної та середньовічної історії:
^

Голова комісії: професор Пивоваров С.В.


Члени комісії: доцент Боднарюк Б.М.

фахівець І категорії Голубенко О.В.

Меріально-відповідальна особа: ст. лаборант Волощук І.М.


^ Кафедра політології та державного управління:

Голова комісії: доцент Гаврада І.О.

Члени комісії: асистент Веренько В.І.

провідний фахівець Длубік Л.П.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Чорна Л.І.


^ Кафедра міжнародних відносин:

Голова комісії: професор Макар Ю.І.

Члени комісії: асистент Кушнір М.П.

провідний фахівець Длубік Л.П.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Бойко Г.С.


^ Кафедра сучасних іноземних мов та перекладу:

Голова комісії: доцент Куделько З.Б.

Члени комісії: асистент Слюсар О.Ф.

провідний фахівець Длубік Л.П.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Никифорчук Т.Г.

^ Кафедра міжнародної інформації:

Голова комісії: доцент Осадца І.Г.

Члени комісії: доцент Звоздецька О.Я.

провідний фахівець Губчак Т.Д.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Мінаєва Т.В.


^ Методичний кабінет:

Голова комісії: доцент Карпо В.Л.

Члени комісії: доцент Яценюк Г.М.

провідний фахівець Губчак Т.Д.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Вейда В.І.


^ Комп’ютерно-інформаційна лабораторія:

Голова комісії: асистент Гуйтор М.М.

Члени комісії: асистент Гев’юк А.М.

фахівець І категорії Бабюк В.З.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Фенюк Д.П.

^ Етнографічний музей:

Голова комісії: професор Кожолянко Г.К.

Члени комісії: доцент Шестаков Ю.П. провідний фахівець Водоп”ян С.К.

Матеріально-відповідальна особа: зав. музею Сандуляк І.Г.


^ Археологічна лабораторія:

Голова комісії: доцент Чучко М.К.

Члени комісії: доцент Масан О.М.

провідний фахівець Водоп”ян С.К.

Матеріально-відповідальна особа: доцент Мисько Ю.В.


Центр Канадських студій:
^

Голова комісії: доцент Макар В.Ю.


Члени комісії: асистент Пивоваров А.С.

провідний фахівець Водоп”ян С.К.

Матеріально-відповідальна особа: директор канад ської

бібліотеки Дерда М.І.

Центр Американських студій:
^

Голова комісії: асистент Павлюк М.В.


Члени комісії: асистент Патарак І.В.

провідний фахівець Водоп”ян С.К.

Матеріально-відповідальна особа: директор Лучак М.М.


Кафедра Євроатлантичної інтеграції та безпеки:
^

Голова комісії: доцент Мельничук І.М.


Члени комісії: асистент Молочко П.О.

провідний фахівець Водоп”ян С.К.

Матеріально-відповідальна особа: директор Стрельчук Н.В.


Ф А К У Л Ь Т Е Т К О М П ’ Ю Т Е Р Н И Х Н А У К


Кафедра математичних проблем управління і кібернетики та комп’ютерні класи ауд. № 44, 45, 46, 47:

Голова комісії: доцент Руснак М.А.

Члени комісії: доцент Стецько Ю.П.

асистент Ілащук М.С.

провідний фахівець Олійник І.В.

Матеріально-відповідальні особи: зав. лабораторією Руснак О.В.

зав. лабораторією Кириченко О.Л.


^ Кафедра комп’ютерних систем та мереж та комп’ютерні класи ауд. № 59, 60, 61:

Голова комісії: доцент Баловсяк С.В.

Члени комісії: зав.лабораторією Кузь М.А.

провідний фахівець Олійник І.В.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Аугліс В.Я.


^ Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем та комп’ютерний клас ауд. № 25-а, корп. 7 ауд. №1:

Голова комісії: доцент Валь О.Д.

Члени комісії: асистент Галіна О.В.

провідний фахівець Олійник І.В.

Матеріально-відповідальна особа: фахівець Ляшкевич М.Ю.

^

Ф А К У Л Ь Т Е Т П Р И К Л А Д Н О Ї М А Т Е М А Т И К ИКафедра математичного моделювання:

Голова комісії: доцент Кушнірчук В.Й.
Члени комісії: асистент Фратавчан Т.М.

фахівець І категорії Романів Ю.М.
Матеріально-відповідальна особа: доцент Івасюк Г.П.


Комп'ютерний клас № 15:

Голова комісії: доцент Кушнірчук В.Й.
^
Члени комісії: асистент Фратавчан Т.М.

фахівець І категорії Романів Ю.М.
Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Бакай О.В.


Кафедра прикладної математики та комп'ютерний клас № 19:

Голова комісії: доцент Дрінь М.М.

Члени комісії: асистент Скутар І.Д. фахівець І категорії Романів Ю.М.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Романенко Н.В.


Кафедра алгебри та інформатики:
^
Голова комісії: доцент Боднарук С.Б.
Члени комісії: асистент Ковдриш В.В.

фахівець І категорії Кінащук Р.В.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Соваж О.Є.


Комп'ютерний клас № 31:
^
Голова комісії: асистент Малик І.В.
Члени комісії: асистент Дарійчук І.В.

фахівець І категорії Кінащук Р.В.

Матеріально-відповідальна особа:зав. лабораторією Юрійчук І.Л.


Кафедра диференціальних рівнянь:

Голова комісії: професор Матійчук М.І.
^
Члени комісії: доцент Лусте І.П.

фахівець І категорії Кінащук Р.В.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Ленюк О.М.


Кафедра математичного аналізу:

Голова комісії: доцент Звоздецький Т.І.

Члени комісії: доцент Нестеренко В.В.

фахівець І категорії Кінащук Р.В.
^
Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Мироник О.Д.

Міжкафедральна лабораторія:


Голова комісії: доцент Лінчук С.С.

Члени комісії: асистент Фотій О.Г.

фахівець ІІ категорії Романів Ю.М.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Маслюченко І.В.


^ Кафедра стохастичного та системного аналізу:

Голова комісії: доцент Береза В.Ю.

Члени комісії: доцент Дорошенко І.В.

фахівець І категорії Кінащук Р.В.

Матеріально-відповідальна особа: фахівець Курінна С.І.


Комп'ютерний клас № 21:
^
Голова комісії: заступник декана Мартинюк О.В.
Члени комісії: асистент Данилюк І.М.

фахівець І категорії Романів Ю.М.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Бунєвич В.В.

^

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКафедра загальної та соціальної педагогіки:

Голова комісії: доцент Филипчук В.С.

Члени комісії: доцент Мацьопа Р.Л.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Ілащук М.М.


^ Кафедра педагогіки і методики початкової освіти:

Голова комісії: доцент Мафтин Л.В.

Члени комісії: асистент Шестобуз О.С.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Вакарчук О.І.


^ Кафедра психології:

Голова комісії: в.о. доцент Гаркавенко Н.В.

Члени комісії: ст. лаборант Солійчук І.І.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Ковальчук Т.В.


^ Кафедра практичної психології:

Голова комісії: доцент Гуцуляк Н.М.

Члени комісії: асистент Чернописький О.М.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Лучак Т.І.


^ Кафедра музики:

Голова комісії: доцент Дерда І.М.

Члени комісії: асистент Бондаренко В.В.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Постевка Г.І.


^ Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти:

Голова комісії: асистент Беспалько Г.М.

Члени комісії: асистент Тютюник І.Р.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Піковська М.Я.


^ Кафедра психофізіології та медичної психології:

Голова комісії: асистент Нечитайло Т.А.

Члени комісії: асистент Житарюк В.І.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Трибовська С.В.


Деканат:

Голова комісії: асистент Мудрий Я.С.

Члени комісії: секретар Карпо О.І.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Олійник Ю.М.


^ Методичний кабінет, комп’ютерний клас:

Голова комісії: доцент Тимчук Л.І.

Члени комісії: лаборант Гомега Л.М.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Олійник Ю.М.


^

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИКафедра здоров’я людини, спортивної рекреації та фітнесу:

Голова комісії: доцент Цигикало О.В.

Члени комісії: лаборант Домітращук О.Т.

фахівець І категорії Панчук О.І.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Домітращук О.Г.

лаборант Урущак Б.А.


^ Кафедра фізичної культури і спорту:

Голова комісії: викладач Купчик В.І.

Члени комісії: викладач Зендик О.В.

фахівець І категорії Панчук О.І.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Няйко М.В.


^ Кафедра фізичного виховання:

Голова комісії: ст. викладач Слобожанінов А.А.

Члени комісії: викладач Молдован А.Д.

фахівець І категорії Панчук О.І.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Тесліцька Г.І.


^ Кафедра безпеки життєдіяльності:

Голова комісії: доцент Бабюк А.В.

Члени комісії: асистент Білоус В.В.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Думенко О.Д.


^ Футбольний клуб:

Голова комісії: викладач Курнишев Ю.А.

Члени комісії: викладач Курка І.В.

фахівець І категорії Олексюк Н.В.

Матеріально-відповідальна особа: доцент Осадець М.М.

^ Клуб стрільби:

Голова комісії: викладач Левицька О.М.

Члени комісії: викладач Чорнокоза Л.В.

фахівець І категорії Панчук О.І.

Матеріально-відповідальна особа: ст. викладач Звенигородський В.В.

Деканат:

Голова комісії: доцент Мужичок В.О.

Члени комісії: лаборант Лукашевич І.О.

фахівець І категорії Панчук О.І.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Гриник І.В.


^ Методичний кабінет:

Голова комісії: доцент Зорій Я.Б.

Члени комісії: доцент Гнесь Н.О.

фахівець І категорії Панчук О.І.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Кучерівська О.В.


ФІ З И Ч Н И Й Ф А К У Л Ь Т Е Т

^

Кафедра теоретичної фізики:


Голова комісії: професор Головацький В.А.

Члени комісії: доцент Войцехівська О.М.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Жаркой В.П.


^ Кафедра електроніки і енергетики та криогенна станція:


Голова комісії: доцент Фрасуняк В.М.

Члени комісії: асистент Майструк Є.В.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: доцент Микитюк В.І.

лаборант Тихонюк В.М.


^ Кафедра фізики твердого тіла:

Голова комісії: професор Раранський М.Д.

Члени комісії: зав. лабораторією Зелінський В. В.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: технік І категорії Деркач В.В.


^ Кафедра термоелектрики:

Голова комісії: доцент Боднарук В.І.

Члени комісії: асистент Константинович І.А.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Івасюк С.В.
^

Кафедра оптоелектроніки:


Голова комісії: доцент Мельник В.В.

Члени комісії: асистент Маслянчук О.Л.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа: фахівець ІІ категорії Герман Г.В.


^ Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур:

Голова комісії: доцент Стребежев В.М.

Члени комісії: доцент Нічий С.В.

провідний фахівець Гуляєв О.А

фахівець Гарасим В.І.

^ Кафедра радіотехніки:

Голова комісії: зав. лабораторією Тарасюк В.С.

Члени комісії: зав. лабораторією Сторощук В.І.

провідний фахівець Гуляєв О.А.

Матеріально-відповідальна особа:зав. лабораторією Бердега В.Ф.

^

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКафедра української літератури:

Голова комісії: професор Антофійчук В.І.

Члени комісії: доцент Попович О.О.

заст. гол. бух.

по фінансам Кошман А.М.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Сливка Л.П.


^ Кафедра сучасної української мови:

Голова комісії: доцент Томусяк Л.М.

Члени комісії: доцент Максим’юк О.В.

заст. гол. бух.

по фінансам Кошман А.М.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Шатілова Н.О.


^ Кафедра історії та культури української мови:

Голова комісії: доцент Кузь Г.Т.

Члени комісії: доцент Бичкова Т.С.

заст. гол. бух.

по фінансам Кошман А.М.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Артеменко Г.С.

^ Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури:

Голова комісії: доцент Теленько Г.М.

Члени комісії: асистент Сердюк Л.П.

заст. гол. бух.

по фінансам Кошман А.М.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Дзик Р.А.

^ Кафедра журналістики:

Голова комісії: доцент Василик Л.Є.

Члени комісії: асистент Дзвінчук О.М.

провідний фахівець Цимбалюк І.М.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Шутяк Л.М.


^ Кафедра слов’янської філології та порівняльного літературознавства:

Голова комісії: доцент Гураль М.І.

Члени комісії: лаборант Томоруг О М.

провідний фахівець Цимбалюк І.М.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Новікова Т.В.


^ Кафедра румунської та класичної філології:

Голова комісії: асистент Вринчану Ф.Д.

Члени комісії: асистент Макар І.С.

провідний фахівець Цимбалюк І.М.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Бордіян А.М.


^ Методичний кабінет:

Голова комісії: професор Бунчук Б.І.

Члени комісії: методист Магазінер Л.О.

начальник планово-

фінансового відділу Кобітович Н.М.

Матеріально-відповідальна особа:ст. лаборант Грималовський І.С.


^ Комп’ютерний клас:

Голова комісії: доцент Попович О.О.

Члени комісії: ст. лаборант Мігай Л.О.

нач.план-фінан. відділу Кобітович Н.М.

Матеріально-відповідальна особа: завідувач методичним

кабінетом Юрценюк В.І.

^ Кабінет народознавства:

Голова комісії: професор Антофійчук В.І.

Члени комісії: доцент Костик В.В.

начальник планово-

фінансового відділу Кобітович Н.М.

Матеріально-відповідальна особа: ст. лаборант Івончак П.Є.

^

ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКафедра філософії:

Голова комісії: професор Марчук М.Г.

Члени комісії: доцент Починок І.Б.

фахівець ІІ кат. Дружиніна Н.В.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Халай І.О


^ Кафедра релігієзнавства та теології:

Голова комісії: професор Балух В.О.

Члени комісії: доцент Шкрібляк М.В.

фахівець ІІ кат. Дружиніна Н.В.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Гергелюк М.М.

^ Кафедра соціології:

Голова комісії: професор Докаш В.І.

Члени комісії: к.с.н. Кохан В.В.

провідний фахівець Іценко Л.П.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Киф’юк В.В.

^ Комп’ютерний клас:

Голова комісії: професор Возний І.П.

Члени комісії: доцент Гнатчук О.С.

провідний фахівець Іценко Л.П.

Матеріально-відповідальна особа:лаборант Гнидка М.М.

^ Методичний кабінет:

Голова комісії: доцент Яремчук С.С.

Члени комісії: к.і.н. Бучовський В.Р.

провідний фахівець Іценко Л.П.

Матеріально-відповідальна особа:ст. лаборан Горенко Н.С.

Деканат:

Голова комісії: доцент Мизак Н.С.

Члени комісії: доцент Рошкулець Р.Г.

фахівець ІІ кат. Дружиніна Н.В.

Матеріально-відповідальна особа:

^

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКафедра неорганічної хімії:

Голова комісії: професор Фочук П.М.

Члени комісії: асистент Іваніцька В.Г.

фахівець ІІ категорії Кінащук М.М.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Вержак Є.В.


^ Кафедра органічної та фармацевтичної хімії :

Голова комісії: доцент Скрипська О.В.

Члени комісії: фахівець Колодій Л.І.

фахівець ІІ категорії Кінащук М.М.

Матеріально-відповідальна особа:зав. лабораторією Кушнір В.М.


^ Кафедра фізичної хімії та екології хімічних виробництв:

Голова комісії: доцент Сліпенюк Т.С.

Члени комісії: фахівець І категорії Борук М.Д.

фахівець Стригіна І.А.

Матеріально-відповідальна особа:зав. лабораторією Кобітович О.М.


^ Кафедра аналітичної хімії:

Голова комісії: доцент Волощук А.Г.

Члени комісії: асистент Кондратьєва І.В.

фахівець Стригіна І.А.

Матеріально-відповідальна особа:зав. лабораторією Гіждеван Л.В.

^

Ю Р И Д И Ч Н И Й Ф А К У Л Ь Т Е ТКафедра конституційного, адміністративного і фінансового права:

Голова комісії: доцент Федорук Н.С.

Члени комісії: асистент Вдовічена Л.І.

провідний фахівець Бабій О.В.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Редько І.О.


^ Кафедра цивільного права:

Голова комісії: доцент Орловський О.Я.

Члени комісії: асистент Вітковський В.С.

провідний фахівець Бабій О.В.
Матеріально-відповідальна особа: лаборант Лесько Н.М..^ Кафедра теорії та історії держави і права:

Голова комісії: доцент Карвацька С.Б.

Члени комісії: доцент Боднар С.Б.

провідний фахівець Бабій О.В.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Шемчук Л.С.


^ Кафедра міжнародного права:

Голова комісії: доцент Волощук О.Т.

Члени комісії: асистент Кушнерик Я.В.

провідний фахівець Петращак М.Я.

Матеріально-відповідальна особа: асистент Чебан В.І.


^ Кафедра правосуддя:

Голова комісії: доцент Підлубна О.В.

Члени комісії: асистент Дергач Л.В.

провідний фахівець Петращак М.Я.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Сажина Д.І.

^ Кафедра кримінального права і криміналістики:

Голова комісії: доцент Гусар Л.В.

Члени комісії: асистент Боднарук О.М.

провідний фахівець Петращак М.Я.

Матеріально-відповідальна особа: лаборант Арсеній А.В.


^ Методичний кабінет:

Голова комісії: доцент Савчук С.В.

Члени комісії: зав. лабораторії Куріяц О.М.

фахівець І категорії Копельчук О.О.

Матеріально-відповідальна особа: методист Бялик С.М.


^ Криміналістична лабораторія:

Голова комісії: доцент Дякур М.Д.

Члени комісії: асистент Чорней С.В.

фахівець І категорії Копельчук О.О.

Матеріально-відповідальна особа: зав. лабораторією Шкробанець В.К.


^ Деканат, комп’ютерний клас, кодифікаційна лабораторія, лабораторія по використанню Internet та Internet систем:

Голова комісії: доцент Меленко С.Г.

Члени комісії: доцент Процьків Н.М.

фахівець І категорії Копельчук О.О.

Матеріально-відповідальна особа зав. лабораторією Тракало О.П.

^ КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ


Голова комісії: ст. викладач Хомік І.В.

Члени комісії: ст. викладач Бойчук В.А.

фахівець І категорії Локовей В.І.

Матеріально-відповідальні особи: зав. навчальної

лабораторії Хливнюк В.П.

зав. навчальної

лабораторії Чушак Л.С.

майстер виробничого

навчання Обертюк А.О.


^ КОЛЕДЖ ЧНУ ТА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ


Голова комісії: директор Собчук О.В.

Члени комісії: заст. директора Докаль О.Я.

фахівець ІІ категорії Кінащук М.М.

Матеріально-відповідальна особа фахівець Сикотюк І.М.

лаборант Альошкіна Н.П.

У відділі охорони праці та радіаційної безпеки, касі, військовій охороні, загальний відділ, відділі кадрів, навчальному відділі, методичній лобораторії, бухгалтерії, відділі захисту науково-технічних пріоритетів, відділу аспірантури, приймальній комісії, юридичному відділі, музеї історії університету, відділі гуманітарної освіти та виховання, АГЧ, військового обліку, профкому,науково-організаційний відділ, відділ з питань інтелектуальної власності.


Голова комісії: Начальник відділу експлуатації

інженерних систем і мереж Годинюк І.М

Члени комісії: керівник від. МТЗ Ковбас І.В.

зав. відділом Заплітний Р.А.

провідний фахівець Сіманюк Н.В.

Матеріально-відповідальні особи:


У відділах ГІТЦ, відділі міжнародних зв”язків, відділ метрології і стандартизації, центр Буковинознавства, видавництві „Рута”,редакційно-видавничий відділ “Університецький вісник”,гуртожитки,бібліотека та корпуса.


Голова комісії: начальник НДЧ Федорцов Д.Г.

Члени комісії: начальник відділу Мельник І.А.

провідний фахівець Салига Л.О.

фахівець ІІ категорії Олійник В.В.

Матеріально-відповідальні особи:


РЕКТОР ЧНУ _________________Мельничук С.В.


Проект наказу вносить

Проректор - головний бухгалтер

С.Г.Марут__________

Погоджено:


Нач.юридичного відділу______________Н.П.Савосюк.

Схожі:

Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р iconНаказ №161-оп " 15 " березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р
Чернівці-12,вул Коцюбинського,2 тел. (03722) 26235, 98411 факс 552914 телетайп 149346 вуз
Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р iconНаказ №45 оп 04 лютого 20 14 р м. Чернівці " Про затвердження комісії з списання навчально-методичної літератури з балансу чну ім. Ю. Федьковича на 20 14 р. " Відповідно до "
Відповідно до “ Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007р. №1314 ”Про затвердження порядку списання об”єктів державної...
Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р iconНаказ №160-оп рах. 113. 114,221. " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу" Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р iconНаказ №160-оп рах. 113. 114,221. " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу" Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р iconНаказ №159-оп рах. 104. 106,109. " Про склад комісії на списання основних фондів з балансу" Відповідно до типової інструкції
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р iconНаказ №159-оп рах. 104. 106,109. " Про склад комісії на списання основних фондів з балансу" Відповідно до типової інструкції
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р iconНаказ №120/15 о/д від 10 березня 2011 року м. Чернівці м.Івано-Франківськ Про затвердження мережі пунктів тестування під час проведення зно-2011
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації
Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р iconІнформація про результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2010/2011 н р. Олімпіада проведена 29 січня 2011 року на базі знз №14 м. Чернівці
Присутні: Богачик Т. С. заступник директора іппочо з методичної роботи, моніторингу якості освіти, Нікіфоров П. О., д е н., професор,...
Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р iconГресько М. Д
Матеріали навчально-методичної конференції викладачів бдму «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті...
Наказ №161-оп \" 15 \" березня 2011 р. м. Чернівці рах. 112. Про проведення списання навчально-методичної літератури на кафедрах чну на 2011 р iconНазва статті, тези
Матеріали навчально-методичної конференції викладачів бдму «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи