Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича icon

Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
НазваПерелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
Дата28.05.2012
Розмір57.1 Kb.
ТипДокументи

Перелік платних освітніх та інших послуг,

що надаються Чернівецьким національним університетом

імені Юрія Федьковича

1.У сфері освітньої діяльності:

1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, аспірантів і докторантів;

2) навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;

3) підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;

4) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

5) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;

6) навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та осіб без громадянства; стажування іноземців та осіб без громадянства;

7) прийом кандидатських іспитів;

8) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів ( зокрема, іноземних мов, комп’ютерної підготовки) за науковим, технічним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

9) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації;

10) видання навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації.


^ 2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:

1) проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт.


^ 3. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

1) проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази університету, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету,

2) організація, проведення індивідуальних екскурсій для відвідувачів та організованих груп у структурних підрозділах університету (музеях, ботанічному саду тощо),

^ 4. У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків університету для проживання:

осіб, які навчаються або працюють в університеті;

осіб, які направлені у відрядження до університету.

2) надання громадянам, які користуються послугою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.


^ 5. Інші послуги:

1) вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; збір, переробка та реалізація лікарських рослин;

2) надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в університеті;

3) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту;

4) надання поліграфічних послуг (крім видання навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), виготовлення інформаційної, рекламної та бланкової продукції;

5) надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень університету.


П О Р Я Д О К

надання платних освітніх та інших послуг

Чернівецьким національним університетом

імені Юрія Федьковича


^ 1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на надання платних освітніх та інших

послуг, що надає Чернівецький національний університет відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796.

1.2. При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно-правові акти, що регламентують надання послуг у сфері освітньої діяльності. При наданні платних послуг, що не належать безпосередньо до сфери освітньої діяльності, застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності.

1.3. Університет зобов’язаний:

безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати;

оприлюднити вартість:

платної освітньої послуги, що надається для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем або для здобуття наукового ступеня – не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;

вартість інших платних освітніх послуг – не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.

1.4. Платні послуги можуть надаватись тими ж структурними підрозділами, що здійснюють навчання громадян за державним замовленням, а також ті структурні підрозділи університету, у положеннях яких зазначено такі функції.

1.5. Платні послуги надаються на підставі письмової заяви – для фізичної особи; договору (контракту) – фізичної або юридичної особи; за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

На підставі договору (контракту) надаються платні освітні послуги відповідно до пунктів 1- 4, 9 – 11 розділу 1 Переліку (Постанова КМУ від 27.08.10 р. № 796). Інші платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі.

При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти, отримані університетом, залишаються у розпорядженні університету для виконання його статутних завдань згідно з чинним законодавством.

1.6. Кошти, отримані університетом від надання платних послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом університету з урахуванням вимог законодавства.

1.7. Матеріальні цінності, майно університету, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належить університету та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.


^ 2. Встановлення вартості

платних послуг

Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням відповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736/902/758.

У разі якщо строк надання платної послуги перевищує один календарний рік, замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі (контракті) зазначаються всі поетапні суми та строки сплати.

Вартість платної послуги затверджується та оголошується наказом ректора університету.

Складовими вартості витрат є:

витрати на оплату праці працівників;

нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

капітальні витрати;

індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Університет може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги виходячи з ліцензованого обсягу, співвідношення попиту та пропозиції за конкретними напрямами (спеціальностями) навчання на державному( регіональному) ринку освітніх послуг.

Схожі:

Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича iconПерелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту
Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича iconПерелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту
Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича iconПорядо к надання платних освітніх та інших послуг Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать...
Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича iconПорядо к надання платних освітніх та інших послуг Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать...
Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича iconПрограма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
«Психологія», затвердженому Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, навчальних програмах та Положенні про...
Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича iconНаказ №07 уч про надання платних освітніх послуг
З метою упорядкування надання платних освітніх послуг та сприяння поглибленню знань студентів з окремих навчальних дисциплін в умовах...
Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича iconПоложення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги,...
Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича iconАналіз мотивації студентів-випускників щодо освітніх послуг, які надаються хду
Мета анкетування – вивчення мотивації споживачів освітніх послуг хду. Проведений аналіз дозволяє зробити певні узагальнення
Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича iconОбґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича icon3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи