Перелік документів, що використовуються у тематичному номері icon

Перелік документів, що використовуються у тематичному номері
НазваПерелік документів, що використовуються у тематичному номері
Сторінка3/8
Дата28.07.2012
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8

^ Порядок заповнення розділу V «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб»


^ Код рядка

Найменування рядка

Що вказується

08

Сума загального річного оподатковуваного доходу

Сюди nt іачення рядка 01 колонки 3

09

Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб

Указується загальна сума ПДФО, що підлягає сплаті платником податку самостійно, у тому числі сплачена на дату подання декларації (значення рядка 01 колонки 5)

10

Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації

Указується загальна сума ПДФО, яку платник податків сплатив до бюджету самостійно до подання декларації про доходи, у тому числі сума ПДФО, сплаченого за договором купівлі-продажу (обміну) об'єкта нерухомого майна, щодо якого не було вчинено нотаріальну дію*

11

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України

Заповнюють платники податків, які мають право на податкову знижку та подають додаток 6 до декларації про доходи. Указується сума ПДФО до повернення (значення рядка 12 додатка 6)

12

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України

Платники податків, які отримували доходи з іноземних джерел, зазначають суму податку, сплаченого за кордоном, на яку вони мають право зменшити податкове зобов'язання (підсумкове значення колонки 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09)

13.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету

Указується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, — розрахункова величина, якщо в результаті розрахунку вийшло додатне значення (рядок 09 - рядок 10 -- рядок 11 - рядок 12)

13.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету

Зазначається сума податку, що підлягає поверненню з бюджету, — розрахункова величина, якщо в результаті розрахунку вийшло від'ємне значення (рядок 09 -- рядок 10 - рядок 11 - рядок 12). Значення вказується без знака «-»

*Відповідно до п. 172.6 ПКУ платник податків має право на повернення такої суми ПДФО за наявності І підтвердних документів про фактичну сплату ПДФО.


Порядок заповнення розділу VI «Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправлен­ням самостійно виявлених помилок»

Як уже зазначалося, розділ VI «Розрахунок по­даткових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» заповнюється в разі, якщо платник податків самостійно вияв­ляє факт заниження податкового зобов'язання в раніше поданій декларації. Перш ніж перейти безпосередньо до порядку заповнення цього роз­ділу декларації про доходи, звернемося до норм /7/СУ, що регулюють порядок виправлення помилок у податкових деклараціях.

Відповідно до п. 50.1 ПКУ платник податків, який самостійно виявляє факт заниження подат­кового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

— направити уточнюючий розрахунок та спла­тити суму недоїмки і штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання уточнюючого розрахунку

або ;

— відобразити суму недоїмки у складі деклара­ції з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявле­но факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з ПДФО.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за цей звітний період, то вищезазначені штрафи не за­стосовуються.

Окремо зупинимося на ситуації, коли платник податків не задекларував будь-які оподатковувані доходи, що отримані у відповідних періодах та підлягають обов'язковому декларуванню. Виникає запитання: як відобразити в декларації такі до­ходи? Зауважимо, що підхід податківців до відо­браження таких доходів у декларації дуже лояль­ний — в усних консультаціях вони рекомендують відображати їх в рядку 01.07 розділу II декларації у складі інших доходів. Проте, ураховуючи, що такий підхід не відповідає вимогам /7/СУ, вважаємо його небезпечним. Якщо платник податків, напри­клад, декларуючи доходи за 2010 рік, не включив якийсь оподатковуваний дохід до розрахунку загального оподатковуваного доходу, то, на наш погляд, він порушив вимоги ПКУ, а отже, має місце помилка. Виправити таку помилку можна, заповнивши розділ IV в поточній декларації про доходи за 2011 рік, де відображається сума недо­плати з ПДФО та штраф у розмірі 5 %.

Тепер детально розглянемо порядок заповнен­ня розділу IV.


^ Код рядка

Найменування рядка

Що вказується

1

2

3

14

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка

Указується сума ПДФО, що підлягає перерахуванню

до бюджету за даними раніше поданої декларації

за звітний податковий період, в якому виявлено помилку

15

Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

Указується уточнена сума ПДФО, тобто сума ПДФО, що підлягає перерахуванню до бюджету за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, в якому виявлено помилку, з урахуванням коригування

16.01

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

Указується сума, на яку збільшується податкове зобов'язання з ПДФО у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Рядок 16.01 заповнюється в разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов'язань (значення рядка 15 більше, ніж значення рядка 14 декларації). У разі заповнення рядка 16.01 декларації платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу в рядку 17 та суму пені в рядку 18

16.02

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

У рядку вказується сума, на яку зменшується податкове зобов'язання з ПДФО у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Рядок 16.02 декларації заповнюється в разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов'язань (значення рядка 15 декларації менше, ніж значення рядка 14 декларації). Значення в цьому рядку вказується без знака «-»

17

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, % (рядок 16.01 х 3 % або 5 %)

Указується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з п. 50.1 ПКУ. Якщо платник податку виправляється через уточнюючу декларацію, у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі 3 % від суми недоїмки (значення рядка 16.01). У разі якщо платник податку відображає суму недоїмки в поточній декларації, у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі 5 % від суми недоїмки (рядок 16.01 декларації).

Розмір штрафу (3 або 5 %) указується платником податку самостійно в колонці 2 рядка 17 декларації перед символом «%»

18

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу І Податкового кодексу України

Указується сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до п.п. 129.1.2 ПКУ. Рядок 18 заповнюється, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов'язань з ПДФО. Пеня нараховується в день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження. Відповідно до абз. 2 п. 129.4 ПКУ пеня нараховується з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження. Нарахування пені закінчується в день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань (п.п. 129.3.1 ПКУ)


^ У розділі VII «Відомості про нерухоме майно» платник податків вказує відомості про нерухоме майно, що перебуває в його власності станом на кінець 2011 року як на території України, так і за її межами. При цьому кожний об'єкт нерухо­мого майна вказується окремо у відповідному ряд­ку із зазначенням його місцезнаходження (країна, адреса), загальної та житлової площі (кв. м).

Платники податку, які зобов'язані подавати де­кларацію про доходи відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI (судді, кандидати на обрання суддею), зазначають в колонці «Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)» інформацію про місцезнахо­дження (країну, адресу) об'єктів нерухомого майна за бажанням.

У розділі VIII «Відомості про рухоме майно» указуються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець 2011 року. Кожен транспортний засіб вказується окремо у відповідному рядку із зазна­ченням марки, моделі, об'єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

Отже, платники податків, які отримували протя­гом 2011 року доходи, що відображаються в рядках 01.02—01.06 декларації про доходи, також заповнюють додатки до неї. При цьому логічніше розпочати із заповнення потрібного додатка, а по­тім перенести дані з нього до відповідних рядків. Як заповнюються окремі додатки до декларації про доходи, розглянемо далі.


Заповнюємо додаток 2

Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду порядку заповнення колонок та рядків додатка 2 «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухо­мого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи да­рунок майна» до декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація про доходи), ще раз звернемо увагу наших читачів на один важливий момент. Якщо фізична особа у 2011 році отриму­вала доходи:

— від операцій продажу (обміну) майна, дару­вання, при нотаріальному посвідченні догово­рів, за якими було сплачено ПДФО у повному обсязі;

— у вигляді об'єктів спадщини, що відповідно до п.п. 174.2.1 ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою (див. нижче)

і при цьому в такої фізичної особи немає ін­ших підстав, з яких їй слід було б подати річну декларацію про доходи, то вона може не подавати де­кларацію про доходи за підсумками 2011 року і, відповідно, додаток 2. Справа в тому, що згідно з п. 179.2 ПКУ у цьому випадку обов'язок щодо подання декларації про доходи вважається ви­конаним фізичною особою.

Далі перейдемо безпосередньо до заповнен­ня колонок та рядків додатка 2 до декларації про доходи, призначеного для розшифрування інформації, наведеної в рядках із кодами 01.02, 01.03 і 01.05 розділу II декларації про доходи.Колонка/рядок

Пояснення

1

2

«Найменування і характеристика» (колонка 3)

У відповідному рядку переліку об'єктів указуються найменування та характеристика:

— об'єкта нерухомого майна, який було продано, обміняно, здано
в оренду (суборенду), успадковано чи отримано в дарунок у 2011
році (рядок 1 «Об'єкти нерухомого майна»). Нагадаємо, що згідно

зі ст. 181 ЦКУдо нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Для об'єкта рухомого майна у колонці 3 слід зазначити його найменування (житловий будинок, квартира або її частина, кімната, садовий (дачний) будинок, гараж чи інша будівля, земельна ділянка та її призначення), місцезнаходження та загальну площу;

— об'єкта рухомого майна, який було продано, обміняно, успадковано чи отримано в дарунок у 2011 році (рядок 2 «Об'єкти рухомого майна»). Відповідно до ч. 2 ст. 181 ЦКУ рухомим майном є речі, які можна вільно переміщати у просторі. До об'єктів рухомого майна належать, зокрема, предмети антикваріату чи витвори,мистецтва, природне дорогоцінне каміння або дорогоцінний метал, прикраси з використанням дорогоцінних металів та природного дорогоцінного каміння, транспортні засоби тощо. Для об'єкта рухомого майна в колонці 3 вказується його найменування (легковий (вантажний, спеціальний) автомобіль, автобус тощо) і характеристика (марка, модель, об'єм двигуна, потужність двигуна тощо);

об'єкта комерційної власності, який було успадковано чи отримано в дарунок у 2011 році (рядок 3 «Об'єкти комерційної власності»). Такими об'єктами є: цінні папери (окрім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий (тобто власність на цілісний майновий комплекс), інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

— суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, які було успадковано чи отримано в дарунок у 2011 році, а також суми, що зберігаються відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця (дарувальника) — учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення (рядок 4 «Сума страхового відшкодування»). Стосовно цього успадкованого (отриманого в дарунок) об'єкта громадяни, які декларують свої доходи, можуть зазначити його найменування, реквізити свідоцтва про право на спадщину (договору дарування);

— об'єкта успадкування чи дарування у вигляді готівкових грошових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках спадкодавця (дарувальника), відкритих у банках та небанківських фінансових установах; депозитних (ощадних), іпотечних сертифікатів; сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (рядок 5 «Готівка або кошти, що зберігаються на рахунках, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах»)

«Операції продажу (обміну)»
— «сума доходу (грн.)» (колонка 4)

Указується сума доходу, отриманого у 2011 році від операцій продажу (обміну) нерухомого/рухомого майна. Така сума визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни) об'єкта нерухомого/ рухомого майна, але не нижче за його оціночну вартість

— «сума податку (грн.)» (колонка 5)

Зазначається сума податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО), яку було самостійно розраховано та сплачено фізичною особою (утримано та сплачено податковим агентом) під час проведення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого/рухомого майна

«Оренда (суборенда), житловий найм (піднайм)»
— «сума доходу (грн.)» (колонка 6)

Указується сума доходу, отримана фізичною особою у 2011 році

від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

— «сума податку (грн.)» (колонка 7)

Зазначається сума ПДФО, самостійно нарахованого фізичною особою — орендодавцем (утриманого податковим агентом — орендарем) з доходу у вигляді орендної плати

«Спадщина чи дарування»
— «вартість майна успадкованого (грн.)» (колонка 8)

Зазначається дохід, отриманий у 2011 році у вигляді вартості успадкованого майна (грошові кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягають оподаткуванню

— «вартість майна подарованого (грн.)» (колонка 9)

Указується вартість отриманого в дарунок у 2011 році майна, що підлягає оподаткуванню

— «сума податку (грн.)» (колонка 10)

Наводиться сума ПДФО, що розраховується як добуток вартості успадкованого (отриманого в дарунок) майна на відповідну ставку податку

«Загальна сума отриманих доходів» (рядок 6)

Указуються підсумкові суми отриманих у 2011 році доходів від операцій з продажу (обміну) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину або дарунок майна

«Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:» (рядок 7)

Зазначаються підсумкові суми ПДФО, самостійно нараховані та/або утримані податковими агентами щодо кожного виду доходу, зазначеного в додатку 2. Дані рядка 7 дорівнюють сумі рядків 8 і 9 додатка 2

— «утриманого (сплаченого) податковим агентом» (рядок 8)

Зазначаються суми ПДФО, які у 2011 році було утримано (сплачено) податковими агентами — юридичними особами та фізичними особами — підприємцями з нарахованих (виплачених) доходів від операцій з продажу (обміну) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину права на вклад у банку (небанківській фінансовій установі), та/або права на отримання страхових виплат за договором страхування

— «яка підлягає сплаті платником податку самостійно» (рядок 9)

Наводяться суми ПДФО, які за підсумками 2011 року фізична особа має самостійно сплатити з оподатковуваних доходів від операцій з продажу (обміну) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину або дарунок майна. Звертаємо увагу, що розрахункові суми ПДФО не зменшують на суми податку, які вже було сплачено у 2011 році з доходів від зазначених операцій. Такі самостійно сплачені у 2011 році суми ПДФО відображаються фізичною особою, яка декларує свої доходи в рядку 10 розділу V декларації про доходи


Заповнюємо додаток З

(інвестиційні доходи)

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку

Відповідно до пп. 164.2.9, 170.2.6 ПКУдо скла­ду загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається додатне значення загального фінансового результату (інвестицій­ний прибуток) від проведення операцій (купівлі, продажу) з інвестиційними активами за резуль­татами звітного року. При цьому під інвестицій­ними активами розуміють пакет цінних паперів, деривативів* або корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом. Декларуючи результати від операцій з інвестиційними активами, слід мати на увазі, що до 06.08.2011р.** під поняття «інвестиційний актив» підпадали також банківські метали.

До продажу інвестиційного активу прирівню­ються також операції з:

— обміну інвестиційного активу на інший інвес­тиційний актив;

— зворотного викупу інвестиційного активу, який належав платнику податку, його емітентом;

— повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоратив­них прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента або ліквідації такого емітента.

До придбання інвестиційного активу прирів­нюються операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридич­ної особи — резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Платник податків зобов'язаний вести облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Такий облік ведеться в Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного до­ходу, форму якої затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1022.

Звертаємо увагу: якщо платник податків уклав договір з професійним торговцем цінними папе­рами, утому числі банком, про виконання ним функцій податкового агента, то це не звільняє його від обов'язку задекларувати результати всіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних акти­вів, здійснених протягом 2011 року як на території України, так і за її межами.

Порядок оподаткування інвестиційного при­бутку встановлено п. 170.2 ПКУ.

Інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, і витратами на його придбання (п.п. 170.2.2 ПКУ). Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку виходить від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком (п.п. 170.2.3 ПКУ). Як бачимо, визначити фінансовий результат необхідно щодо кожного інвестиційного активу окремо.

Інвестиційний прибуток за операціями з деривативами розраховується як додатна різниця між доходом, отриманим платником податку за операціями з деривативами (похідними інстру­ментами), уключаючи отримані суми періодичних або разових виплат, передбачених умовами контрактів (договорів), та документально під­твердженою сумою, сплаченою платником по­датку іншій стороні такого контракту (договору) за деривативами (похідними інструментами), у тому числі сплаченими сумами періодичних або разових виплат, що передбачені умовами контракту (договору) (абз. 11 п.п. 170.2.2 ПКУ). Якщо в результаті розрахунків виходить від'ємне значення, то воно вважається інвестиційним збитком. Зауважимо, що правила визначення ін­вестиційного прибутку для деривативів з'явилися вп. 170.2ПКУ з 06.08.2011 p., коли набув чинності Закон № 3609.

Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів і витрат за операціями з інвестиційними активами, що перебувають в електронній формі на фондовій біржі для клі­єнтів — учасників фондової біржі, є звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування.

Інвестиційний прибуток за операціями з цін­ними паперами або деривативами, що перебу­вають в обігу на організованому ринку цінних паперів, визначається окремо від інвестиційного прибутку за операціями з цінними паперами або деривативами, які не перебувають в обігу на такому ринку*.

Ця норма виглядає досить заплутаною. Найімовірніше, законодавець хотів розмежувати облік фінансових результатів від двох видів інвестицій­ного прибутку: прибутку за операціями з цінними паперами або деривативами, які перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, та прибутку за операціями з цінними паперами або деривативами, які не перебувають в обігу на такому ринку, з метою запобігання згортанню прибутку від одних продажів зі збитками від ін­ших. Цю думку непрямо підтверджує і п. 3.10 Методики визначення інвестприбутку (див. «По­датки та бухгалтерський облік», 2012, № 5, с 8). Водночас у формі додатка 3 до декларації передбачається, що за ряд. 4 розділу І відоб­ражається згорнутий фінансовий результат, тобто окремого обліку додаток 3 не містить.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом 2011 року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником по­датку протягом такого року.

Відповідно до п.п. 170.2.8 ПКУ не підлягає оподаткуванню і не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

дохід, отриманий платником податку протя­гом звітного податкового року від продажу інвес­тиційних активів, якщо сума такого доходу не пе­ревищує суму, визначену в абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2011 році — 1320 грн. — застосовується до загальної суми доходу від продажу інвестиційних активів за рік);

дохід, отриманий платником податку внаслі­док відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифі­кати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифіка­ти, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником по­датку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 Земельного кодексу Укра­їни від 25.10.2001 р. № 2768-111 залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації (п.п. 165.1.40 ПКУ).

Сума доходів і витрат на придбання зазначених вище інвестиційних активів не включається до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

При визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами необхідно враховувати вимоги пп. 170.2.4 і 170.2.5 ПКУ.

1) якщо протягом 30 календарних днів до дня продажу пакета цінних паперів (корпоративних прав) або деривативів, а також протягом наступних 30 календарних днів із дня такого продажу платник податку придбаває пакет ідентичних цінних паперів (корпоративних прав) або дери вативів, то:

— по-перше, інвестиційний збиток, який виник внаслідок такого продажу, не враховується під час

визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами;

— по-друге, вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче, ніж ціна проданного пакета;

2) якщо платник податку протягом звітного (податкового) року продав інвестиційний актив за договором, що обумовлює право на його зворотний викуп у наступному році, або придбав опціон іна такий викуп, інвестиційний збиток, що виник унаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату;

3) якщо платник податку, який продав інвестиційний актив протягом звітного (податкового) року, унаслідок чого виник інвестиційний збиток, придбає такий інвестиційний актив або ідентичний йому пакет у наступному звітному (податковому) році, то для цілей оподаткування вартість такого придбаного пакета визначається на рівні ціни проданого пакета, відповідно збільшеної або зменшеної на різницю між цінами при дбання таких двох пакетів;

4) якщо платник податку продає пакет цінних паперів (корпоративні права) або деривативи пов'язаним із ним особам, інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату;

5) якщо платник податку подарував інвестиційний актив або передав його у спадщину, інвестиційний збиток, що виник унаслідок такого дарування або передачі в спадщину, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

Зазначені вимоги (пп. 170.2.4 і 170.2.5 ПКУ) не поширюються на придбання або продаж цінних паперів та деривативів, що здійснюються на фондовій біржі, а також у випадку:

— придбання або продажу пакета акцій розміром понад 25 % статутного капіталу емітента;

- викупу акцій емітентом, у тому числі на ви­могу власника акцій;

придбання емісійних цінних паперів у процесі їх приватного розміщення;

придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог законодавства не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.

Інвестиційний актив, подарований платнику податку або успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку на доходи фізич­них осіб, сплачених у зв'язку з таким даруванням або спадкуванням.

Відповідно до абз 3 п.п. 170.2.6 ПКУ, якщо за­гальний фінансовий результат операцій з інвес­тиційними активами має від'ємне значення, то його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестицій­ними активами наступних років до його повного погашення. Водночас, декларуючи результати операцій з інвестиційними активами за 2011 рік, слід ураховувати положення п. 2 підрозд. 1 розд. XX ПКУ: інвестиційний збиток, отриманий плат­ником податку на доходи фізичних осіб на 1 січня 2011 року, ураховується при обчисленні інвес­тиційного прибутку, отриманого за операціями з цінними паперами або деривативами, що пере­бувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, за результатами 2011 року в частині збитків, понесених внаслідок продажу інвестицій­ного активу через професійних торговців цінними паперами. Причому обов'язок документального підтвердження розміру таких збитків покладається на платника податку. Цією перехідною нормою законодавець, судячи з усього, хотів сказати, що інвестиційні збитки 2010 року підлягають перене­сенню тільки в тій частині, що понесена внаслідок продажу інвестиційних активів через професійних торговців цінними паперами. Інша частина збитків переноситися не повинна. Проте в ряд. 5 розд. І додатка 3 до декларації нічого не зазначено про облік тільки частини інвестиційного збитку. Більше того, ПКУ передбачає, що такі збитки повинні пе­реноситься тільки до першої групи цінних паперів і деривативів. Однак нічого подібного додаток З не передбачає. Із його форми радше випливає, що будь-які збитки минулого року враховуються у зменшення загального фінансового результату. Проте, вважаємо, що при обліку інвестиційних збитків 2010 року слід ураховувати тільки ту час­тину, перенесення якої передбачено Перехідними положеннями ПКУ

Інвестиційний прибуток, отриманий за резуль­татами 2011 року, оподатковується за ставками, установленими 15 і 17 %. Закономірно виникає запитання щодо порядку застосування зазначе­них ставок. Проблема в тому, що розмір ставок диференційовано залежно від розміру загального місячного доходу (у 2011 році до доходу, розмір якого не перевищує 9410 грн., застосовується ставка 15%, до суми перевищення— ставка 17 %), а тут маємо справу з частиною загального річного оподатковуваного доходу, який розподі­лити за місяцями неможливо.

Фахівці ДПСУ пропонують вирішувати цю проблему так (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 9— 10, с 10): до частини річного інвести­ційного прибутку, що не перевищує 9410 грн., застосовується ставка 15%, до суми переви­щення застосовується ставка 17 %. При цьому розрахунок податку на доходи з інвестиційного прибутку здійснюється окремо від розрахунку податку на інші доходи.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconНаказ №63 м. Київ Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників
...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПрийом документів
Перелік документів для прикріплення до відділу аспірантури хду терміном на 2 роки для складання кандидатських іспитів з філософії,...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів абітурієнта (вступ на вищі курси окр бакалавра)
Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком, а також копії цих документів (копія завіряється...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів абітурієнта (вступ на вищі курси окр бакалавра) Паспорт громадянина України
Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком, а також копії цих документів (копія завіряється...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік необхідних документів

Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів для вступу до аспірантури
move to 0-16629185
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів, які подає здобувач наукового ступеня

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи