Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую icon

Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую
Скачати 398.64 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую
Дата26.06.2012
Розмір398.64 Kb.
ТипКонкурс


Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова комітету з конкурсних торгів

проф. Уманський В.Я.

________________________________

«12» липня 2010 року
ТОРГИ (конкурсні торги)


на закупівлю

КРІСЕЛ ДЛЯ АКТОВОЇ ЗАЛИ ДонНМУ

(ДК 36.11.1; стільці та сідання)^ ДОКУМЕНТАЦІЯ конкурсних торгів2010


ЗМІСТ


Загальна інформація про торги (конкурсні торги)

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЙ конкурсних торгів

1. Загальна частина
2. Зміст документації конкурсних торгів
3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
4. Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів
5. Мова пропозиції конкурсних торгів
6. Загальні вимоги до пропозиції конкурсних торгів
7. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів
8. Зміст пропозиції конкурсних торгів
9. Ціни пропозиції
10. Валюта пропозиції
11. Кваліфікаційні критерії
12. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям
13. Оцінка відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям
14. Документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів
15. Строк дії пропозиції конкурсних торгів
16. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
17. Запечатування та маркування конвертів з пропозицією конкурсних торгів
18. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів
19. Пропозиції, що запізнилися
20. Внесення змін до пропозицій конкурсних торгів та їх відкликання
21. Розкриття пропозицій конкурсних торгів
22. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
23. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись
24. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів
25. Оцінка пропозицій конкурсних торгів
26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів
27. Укладання Договору
28. Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю
29. Забезпечення виконання Договору
30. Витрати, пов’язані з укладанням Договору
31. Оголошення про результати торгів
32. Конфіденційність
33. Процедура оскарження
34. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
35. Інші умовиДодаток 1. Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів
Додаток 2. Заява-пропозиція
Додаток 3.1. Відомості про Учасника (для фізичної особи)
Додаток 3.2. Відомості про Учасника (для юридичної особи)
Додаток 4. Відомість цін
Додаток 5. Специфікація щодо предмета закупівлі

^ Загальна інформація про ТОРГи (конкурсні торги)


Керуючись чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, Замовник торгів, зазначений нижче (далі – Замовник), оголошує торги (конкурсні торги) на закупівлю предмету, зазначеного нижче, на умовах, визначених у цій документації конкурсних торгів, та пропонує всім фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам України), які мають намір взяти участь у процедурі закупівлі, подати свої пропозиції конкурсних торгів відповідно до умов цієї документації конкурсних торгів.

1. Замовник торгів:

1.1. Найменування: Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

(ДонНМУ).

1.2. Юридична адреса: 83003, Україна, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16.

1.3. Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

 • посада: зав. відділом ЦНДЛ ДонНМУ, проф., секретар комітету з конкурсних торгів;

 • П.І.П-б: Зябліцев Сергій Володимирович;

 • телефон +38-062-297-10-04, факс +38-062-385-97-56.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі: Кресла для Актової зали ДонНМУ (ДК 36.11.1; стільці та сідання).

2.2. Кількість: 750 од.

2.3. Місце поставки товару: ДонНМУ, корпус № 2, Актова зала.

2.4. Строк виконання закупівлі: серпень-вересень 2010 р.

^ 3. Процедура здійснення закупівлі: відкриті торги.

4. Отримання документації конкурсних торгів:

4.1. Місце: 83003, Україна, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16, ЦНДЛ, каб. 24 або 34.

4.2. Спосіб: особисто або поштою.

^ 5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається.

6. Умови подання пропозицій конкурсних торгів:

6.1. Місце: 83003, Україна, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16, Корпус № 1 (морфологічний), науковий відділ.

6.2. Спосіб: особисто або поштою.

6.3. Кінцевий строк: 23.08.2010 р. до 12:00 (за київським часом).

^ 7. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Місце: 83003, Україна, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16, Корпус № 1 (морфологічний), науковий відділ.

7.2. Дата та час: 23.08.2010 о 13:00 (за київським часом).
^

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКАМИ

ПРОПОЗИЦІЙ конкурсних торгів1. Загальна частина


1.1. Ця Інструкція щодо підготовки Учасниками пропозицій конкурсних торгів (далі - Інструкція) є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів Замовника на закупівлю предмету, зазначеного в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)». У зв’язку з цим, у випадку недотримання Учасником вимог цієї Інструкції його пропозицію конкурсних торгів буде відхилено як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Усі терміни, що використовуються в цій документації конкурсних торгів, трактуються у розуміннях, встановлених чинним законодавством України в сфері державних закупівель.

Під час проведення торгів Замовник своїх діях, які не відображені в цій документації конкурсних торгів, керується нормами чинного законодавства України.

1.2. Учасниками торгів є фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти України), що письмово підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подали пропозицію конкурсних торгів.

1.3. Пропозиція конкурсних торгів повинна подаватися Замовнику з дотриманням вимог встановлених у цій документації конкурсних торгів.

1.4. Учасник самостійно несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів та несе персональну відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення пропозиції конкурсних торгів відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів.

1.5. У відповідності з вимогами даної документації конкурсних торгів Учасник повинен відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним у цій Інструкції.

1.6. Замовник не несе ніякої відповідальності за неавтентичність тексту одержаної Учасником документації конкурсних торгів порівняно з її оригіналом, якщо одержання Учасником документації конкурсних торгів було здійснено не за місцем, зазначеним в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)».


^ 2. Зміст документації конкурсних торгів


2.1. До цієї документації конкурсних торгів входять:

 • Загальна інформація про торги (конкурсні торги);

 • Інструкція щодо підготовки Учасниками пропозицій конкурсних торгів;

 • Додатки.


^ 3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


3.1. Особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за його адресою, що зазначена в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)», за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох днів повинен дати відповідь на запит Учасника всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

3.2. У разі несвоєчасного подання Замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів Замовник подовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомить про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

3.3. Замовник має право провести збори з метою роз'яснення будь-яких запитів. Результати зборів повинні бути відображені у протоколі цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах, протокол зборів надсилається кожному Учаснику, якому було надано документацію конкурсних торгів.


^ 4. Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів


4.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, подовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, про що повідомить письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

4.2. У разі несвоєчасного внесення змін до документації конкурсних торгів Замовник подовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомить про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.


^ 5. Мова пропозиції конкурсних торгів


5.1. Кожний окремий документ, що має відношення або входить до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника, повинен подаватися Замовнику складеним українською чи російською мовами.

5.2. У разі, якщо до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника входитимуть документи, які за своїм походженням були складені іншою, ніж українська чи російська мови, вони обов’язково мають супроводжуватися автентичним перекладом на українську або російську мови.


^ 6. Загальні вимоги до пропозиції конкурсних торгів


6.1. Учасник готує та подає оригінал пропозиції конкурсних торгів та одну її копію.

6.2. Кожен Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Подання Учасником більш ніж однієї пропозиції конкурсних торгів зумовить відхилення всіх його пропозицій як таких, що не відповідають умовам цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Документом у розумінні цієї документації конкурсних торгів є будь-яка інформація у вигляді слів, цифр, знаків, зображень тощо або будь-якої їх сукупності, яка зафіксована на окремому папері та входить (має входити) до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника.

6.4. Усі сторінки документів, що надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком оригіналів належним чином завірених довідок, виданих уповноваженими державними органами чи нотаріально завірених копій документів), повинні бути засвідчені посадовими особами цього Учасника відповідно до їх компетенції. Крім того, усі сторінки усіх копій документів, які надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком нотаріально завірених) повинні мати слова «Копія вірна».

Засвідчення документів здійснюється шляхом їх підписання або затвердження та проставляння печатки (у разі її наявності).

Підпис кожної сторінки кожного документу складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого її підпису, ініціалів і прізвища цієї особи.

6.5. Якщо документ підписується іншою особою, яка не уповноважена на це засновницькими документами Учасника, її повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що має входити до складу пропозиції конкурсних торгів.

Найменування установи повинно відповідати найменуванню, зазначеному в її установчих документах. Скорочене найменування вживається тільки у разі, коли воно офіційно зафіксовано в установчих документах Учасника.

6.6. Документи мають бути без поправок, дописок тощо, за винятком виправлень помилок, зроблених Учасником. У останньому випадку такі виправлення мають бути засвідчені відповідно до положень п.п.6.4 та 6.5 цієї Інструкції.

6.7. Всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів, і перелік яких приведений в п.п.8.1, 12.1, 14.1 цієї Інструкції, мають бути пронумеровані та прошиті разом. На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з написом Прошито та пронумеровано (зазначити кількість) аркушів(або відповідний напис російською мовою) та засвідчено підписом Учасника або його уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її наявності) відповідно до п.п.6.4 та 6.5 цієї Інструкції.

6.8. Пропозиція конкурсних торгів не повинна містити:

 • умов, що суперечать чинному законодавству України;

 • будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи підроблених копій документів;

 • будь-яких невизначеностей у формулюваннях ціни пропозиції конкурсних торгів, показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів, будь-яких термінів, включаючи строки виконання закупівлі, дійсності пропозиції конкурсних торгів конкурсних торгів тощо;

 • листів чи інших документів, які містили б запити чи вимоги щодо надання Замовником будь-яких документів, пояснень тощо. У випадку надання у складі пропозиції конкурсних торгів зазначених листів чи документів Замовник залишає за собою право ігнорувати відповідні запити чи вимоги як такі, що не відповідають встановленому порядку впровадження діловодства;

6.9. Пропозиція конкурсних торгів, що подається Учасником, має стосуватися лише загального обсягу закупівлі.


^ 7. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів


7.1. Подання альтернативної пропозиції конкурсних торгів чинним законодавством України в сфері державних закупівель та цією документацією конкурсних торгів не передбачено.


^ 8. Зміст пропозиції конкурсних торгів


8.1. Пропозиція конкурсних торгів Учасника повинна містити такі документи:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • заяву-пропозицію (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • відомості про Учасника (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям (перелік таких документів приведений у п.12.1 цієї Інструкції);

 • документи, що підтверджують відповідність запропонованого Учасником предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів (перелік таких документів приведений у п.14.1 цієї Інструкції);

 • копії документів про державну реєстрацію Учасника (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та нерезидентів України);

 • копію усіх сторінок паспорту (тільки для фізичних осіб);

 • копію довідки щодо ідентифікаційного коду Учасника (тільки для фізичних осіб, які проживають на території України);

 • копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • копію довідки компетентного державного органу статистики про реєстрацію Учасника (окрім фізичних осіб та нерезидентів України);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш місячної давнини (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура (окрім фізичних осіб та нерезидентів України);

 • копії повного комплекту установчих документів Учасника (окрім фізичних осіб);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки податкового органу про відсутність у Учасника заборгованостей перед бюджетом (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • конкретний проект основних умов договору про закупівлю, на яких Учасник згоден виконати цю закупівлю, включаючи в обов’язковому порядку ті умови, про які згадано у п.28.1 даної документації конкурсних торгів. При цьому запропоновані Учасником умови договору про закупівлю мають бути такими, що не суперечать положенням чинного законодавства України та умовам цієї документації;

 • документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

У випадку, якщо у торгах приймає участь філія (представництво) юридичної особи, цей Учасник має додатково надати в складі його пропозиції конкурсних торгів копію документу, що підтверджує повноваження зазначеної юридичної особи на участь даного Учасника у цих торгах.


^ 9. Ціни пропозиції


9.1. Учасник зазначає у відомості цін пропозиції конкурсних торгів обсяг всіх найменувань предмету закупівлі, зазначених у Специфікації, а також загальну суму, за яку він згодний виконати закупівлю всіх найменувань предмету закупівлі відповідно до Специфікацій.

9.2. Ціною пропозиції конкурсних торгів вважається сума, зазначена Учасником у заяві-пропозиції та відомості цін його пропозиції конкурсних торгів як загальна сума, за яку він згодний виконати закупівлю всіх найменувань предмету закупівлі відповідно до Специфікацій.

9.3. Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна:

 • бути визначена на момент подання пропозиції конкурсних торгів;

 • бути визначена з урахуванням норм чинного законодавства України;

 • включати всі витрати на:

  • сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України;

  • транспортування предмету закупівлі до місця, зазначеного у «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»на умовах СІР (для товарів, що постачаються в межах України) чи DDP (для товарів, що надаються з-за кордону) за правилами ІНКОТЕРМС-2000;

  • навантаження і розвантаження;

  • монтаж, лагодження й уведення до експлуатації;

9.4. Товари, роботи і послуги, зазначені у відомості цін пропозиції конкурсних торгів але не визначені у ціні, будуть вважатися такими, що враховані в ціні пропозиції конкурсних торгів, і оплачуватися окремо Замовником не будуть.

9.5. Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Пропозицію конкурсних торгів, яка буде мати будь-які посилання, обмеження або застереження щодо ціни пропозиції конкурсних торгів, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї документації конкурсних торгів.

9.6. Цiна пропозиції конкурсних торгів повинна залишатися фiксованою на протязi всього строку дiї пропозиції конкурсних торгів. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати регульованi цiни, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї документації конкурсних торгів.

9.7. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення даної закупівлі дозволів, ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших документів, обов’язкова наявність яких передбачена чинним законодавством України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

9.8. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю (далі – Договір).

9.9. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулись).


^ 10. Валюта пропозиції


10.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.

10.2. Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором, укладеним між Замовником та Учасником-переможцем торгів.


^ 11. Кваліфікаційні критерії


11.1. Учасник має надати документально підтверджену інформацію про відповідність його таким кваліфікаційним критеріям:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності.


^ 12. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям


12.1. Згідно з даною Інструкцією Учасник подає, як частину його пропозиції конкурсних торгів такі документи, що підтверджують його відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям:

 • копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний період (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України), зокрема:

  • балансу;

  • звіту про фінансові результати;

  • звіту про рух грошових коштів;

 • копію довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами;

 • довідку про досвід виконання аналогічних договорів, складену у довільній формі, яка повинна містити:

  • перелік виконаних аналогічних закупівель;

  • обсяг цих закупівель;

  • найменування підприємств (організацій, установ), для яких ці закупівлі виконувались, із зазначенням їх адрес та контактних телефонів;

 • копії виконаних аналогічних договорів, про які зазначено у довідці про досвід виконання аналогічних договорів;

12.2. Вищезазначені документи подаються у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до положень розділів 6 та 17 даної Інструкції.


^ 13. Оцінка відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям


13.1. Визначення відповідності Учасника встановленим у цій документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям ґрунтується на підставі змісту лише тих документів, що надані ним у складі його пропозиції конкурсних торгів.


^ 14. Документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів


14.1. З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує виконати за Договором, вимогам цієї документації конкурсних торгів Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції конкурсних торгів наступні документи:

 • інформацію про основні технічні характеристики запропонованого товару;

 • копію сертифікату про відповідність запропонованого товару вимогам Українських держстандартів (якщо ця сертифікація передбачена чинним законодавством України);

 • копії сертифікатів (посвідчень, паспортів тощо) якості на запропоновані товари;

 • фотографії зразків запропонованих товарів.


^ 15. Строк дії пропозиції конкурсних торгів


15.1. Пропозиція конкурсних торгів має залишатись дійсною протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пропозиція, дійсна на коротший строк, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

15.2. До закінчення строку дії пропозиції конкурсних торгів Замовник має право вимагати від Учасника продовжити її дію.

Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу;

 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.


^ 16. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


16.1. Надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів не передбачається.


17. Запечатування та маркування конвертів з пропозицією конкурсних торгів


17.1. Учасник готує відповідно до положень п.6.7 цієї Інструкції два пакети документів, один з яких має бути оригіналом пропозиції конкурсних торгів, а другий – її копією.

Запечатування Учасником оригіналу та копії пропозиції конкурсних торгів робиться в окремі конверти з помітками, відповідно, «Оригінал» і «Копія». У випадку можливих розбіжностей пропозиція конкурсних торгів, яка подана у конверті з написом «Оригінал», є вирішальною.

17.2. На цих же конвертах зазначаються слова: «На торги із закупівлі (зазначити назву предмету закупівлі, приведену в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»» та «Не розпечатувати до (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, приведені в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»)».

17.3. Конверти, позначені «Оригінал» і «Копія» запечатуються в загальний зовнішній конверт, який повинен:

17.3.1. бути адресований Замовнику;

17.3.2. містити слова: «На торги із закупівлі (зазначити назву предмету закупівлі, приведену в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»» та «Не розпечатувати до (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, приведені в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»)»;

17.3.3. містити повне найменування, поштову адресу, контактний телефон Учасника, а також його код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) чи ідентифікаційний код (для фізичних осіб).

17.4. Конверт з написом «Оригінал» розпечатується Замовником під час проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів у місці, у день та у час, зазначених у цій документації конкурсних торгів.

17.5. Конверт з написом «Копія» розпечатується Замовником у випадку необхідності у будь який час, але не раніше часу проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.

17.6. Якщо конверти з написами «Оригінал» і «Копія» не будуть запечатані та помічені відповідно до вищезазначених вимог, Замовник не несе ніякої відповідальності за неправильне або передчасне розкриття пропозиції конкурсних торгів, а також за нерозголошення інформації, що в ній міститься.


^ 18. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів


18.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою, вказаною в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)» цієї документації конкурсних торгів не пізніше дати та часу, приведених у цій «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)».

18.2. На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


^ 19. Пропозиції, що запізнилися


19.1. Всі пропозиції, отримані Замовником після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали, без відшкодування даним Учасникам витрат, пов’язаних з підготовкою їх пропозицій конкурсних торгів.


^ 20. Внесення змін до пропозицій конкурсних торгів та їх відкликання


20.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання шляхом повідомлення про це Замовника у письмовій формі.

20.2. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

20.3. Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з урахуванням вимог даної Інструкції у конвертах, додатково позначених написом „Зміни".

20.4. Після розкриття пропозиції конкурсних торгів внесення до неї будь-яких змін, або її відкликання не дозволяються.


^ 21. Розкриття пропозицій конкурсних торгів


21.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів та змін, зроблених згідно з положеннями розділу 20 цієї Інструкції, відбудеться за місцем та за часом, зазначеними у «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)».

21.2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники, які подали пропозиції конкурсних торгів, або їх уповноважені представники.

На процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

21.3. Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є Учасником або його уповноваженим представником, ця особа повинна мати при собі:

 • оригінал документа, що засвідчує його особу;

 • довіреність Учасника на представництво його інтересів та підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства (за винятком випадку, коли у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь Учасник-фізична особа). У разі, якщо у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь керівник Учасника-юридичної особи, замість зазначеної довіреності він повинен пред’явити належним чином завірену копію документа, який підтверджує його повноваження як керівника (засновницький договір, протокол зборів засновників тощо);

Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є представником засобів масової інформації, ця особа повинна мати при собі:

 • нотаріально завірену копію документа про державну реєстрацію засобу масової інформації, який дана особа представляє;

 • оригінал особистого посвідчення засобу масової інформації, який ця особа представляє;

Особи, які не матимуть при собі вищезазначених документів, до участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів допущені не будуть.

21.4. Конверти, позначені "Зміни", відкриваються разом з конвертами, де знаходиться пропозиція конкурсних торгів, до якої ці зміни вносяться.

21.5. Пропозиції, за якими були подані заяви про їх відкликання згідно з положеннями розділу 20 цієї Інструкції, не розкриваються.

21.6. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів.

21.7. Особам, присутнім на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, оголошуються найменування та адреса кожного Учасника, а також ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

21.8. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів комітетом з конкурсних торгів ведеться протокол, копія якого надається усім Учасникам на їх запит.

21.9. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його пропозиції конкурсних торгів.


^ 22. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


22.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

 • учасник:

 • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у п.11.1 цієї Інструкції;

 • не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

 • пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів;

 • у пропозиції конкурсних торгів Учасником зазначена будь-яка недостовірна інформація, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі;

 • Замовник має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

 • Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

 • виявлено факт участі Учасника у змові;

 • фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими Учасниками даної процедури закупівлі;

 • Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

 • учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

22.2. Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

 • Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

 • Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту;

22.3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері державних закупівель.


^ 23. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись


23.1. Замовник відмінить ці торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у даній закупівлі;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови Учасників;

 • подання для участі у цих торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цією документацією конкурсних торгів;

 • якщо до оцінки буде допущено пропозиції менше ніж двох Учасників;

23.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів буде перевищувати суму, передбачену Замовником на фінансування даної закупівлі;

 • здійснення цієї закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

23.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, буде надіслане Замовником усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення.


^ 24. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів


24.1. До початку оцінювання пропозицій конкурсних торгів Замовник попередньо вивчає ці пропозиції з метою визначення:

 • відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим у документації конкурсних торгів;

 • відповідності пропозиції конкурсних торгів умовам цієї документації конкурсних торгів.

24.2. Пропозицією конкурсних торгів, що відповідає умовам документації конкурсних торгів, є така пропозиція, що узгоджується з усіма умовами цієї документації конкурсних торгів, включаючи вимоги до порядку її оформлення, технічних характеристик предмету закупівлі, його якості та обсягів закупівлі, зазначених у Специфікації(ях) цієї документації конкурсних торгів, а також не містить будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи підроблених копій документів.

24.3. Якщо пропозиція конкурсних торгів Учасника не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом будь-яких її коригувань чи змін, чи шляхом анулювання невідповідних відхилень або застережень.


^ 25. Оцінка пропозицій конкурсних торгів


25.1. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення, відповідність кваліфікаційним критеріям і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця торгів. Замовник оцінює тільки ті пропозиції конкурсних торгів, що не були відхилені.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником на предмет наявності арифметичних помилок.

Замовник може виправляти арифметичні помилки, допущені в пропозиції конкурсних торгів в результаті арифметичних дій, лише за умови отримання письмової згоди Учасника, який подав цю пропозицію конкурсних торгів, на таке виправлення. У випадку, якщо Учасник вiдмовляється приймати виправлення, його пропозицiя конкурсних торгів вiдхиляється.

25.2. Під час оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником використовуються критерії та методика, зазначені у п.п.25.3 та 25.4 цієї Інструкції.

25.3. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється відповідно до положень п.25.4 цієї Інструкції на підставі наступних критеріїв:

 • ціна;

25.4. Визначення переможця торгів здійснюється за наступною методикою:

Перший етап. З урахуванням положень розділу 9 цієї Інструкції визначається ціна пропозиції конкурсних торгів (Ц).

^ Другий етап. Ціни усіх пропозицій конкурсних торгів зіставляються між собою. Пропозиція конкурсних торгів з найнижчою ціною вважається найкращою і розглядається як переможець торгів. У випадку, якщо декілька пропозицій конкурсних торгів матимуть однакову найнижчу ціну, вибір переможця торгів буде здійснено шляхом голосування відповідно до положень чинного законодавства України в сфері закупівель за державні кошти.

25.5. Загальний строк здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця торгів становитиме не більше 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.


^ 26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів


26.1. Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найкращою під час оцінки пропозицій конкурсних торгів відповідно до розділу 25 цієї Інструкції.

26.2. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця торгів Замовник надішле цьому переможцю повідомлення про акцепт його пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим Учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження Учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

26.3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений чинним законодавством України в сфері державних закупівель, Замовник повторно визначить найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з числа тих, строк дії яких ще не минув.


^ 27. Укладання Договору


27.1. З Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, Замовник укладає договір про закупівлю відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

27.2. Замовник укладає договір про закупівлю не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

27.3. При укладенні договору про закупівлю Учасник-переможець процедури закупівлі повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

27.4. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю у торгах та укладенням договору про закупівлю не підлягають відшкодуванню Учаснику.


^ 28. Основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю


28.1. Істотними умовами договору, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю про закупівлю, є:

28.1.1. предмет Договору (найменування, номенклатура, асортимент);

28.1.2. кількість товару та вимоги щодо їх якості;

28.1.3. ціна Договору;

28.1.4. термін та місце поставки товарів;

28.1.5. строк дії Договору;

28.1.6. строк виконання закупівлі;

28.1.7. порядок здійснення оплати закупівлі;

28.1.8. права та обов'язки сторін;

28.1.9. відповідальність сторін;

28.1.10. зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

28.2. У разі якщо сторони не досягнуть згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю буде вважатися неукладеним.

Якщо Учасник вчинить фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій будуть визначатись відповідно до Цивільного кодексу України.


^ 29. Забезпечення виконання Договору


29.1. Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не передбачено.


30. Витрати, пов'язані з укладенням Договору


30.1. На Учасника-переможця торгів не покладається витрат, пов’язаних з укладенням договору про закупівлю.


^ 31. Оголошення про результати торгів


31.1. Оголошення про результати торгів публікується та оприлюднюється Замовником відповідно до норм чинного законодавства України в сфері державних закупівель.


32. Конфіденційність


32.1. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.


^ 33. Процедура оскарження


33.1. Будь-яка особа, право чи законний інтерес якої буде порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель, має право оскаржити ці рішення, дії чи бездіяльність Замовника.

33.2. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Замовника здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України в сфері державних закупівель.


^ 34. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти


34.1. За порушення вимог, встановлених чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, іншими нормативно-правовими актами, члени комітету з конкурсних торгів Замовника несуть відповідальність згідно із законами України.


35. Інші умови


35.1. Усі питання, які не врегульовані цією документацією конкурсних торгів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


Додаток 1


^ РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,

наданих у складі пропозиції конкурсних торгівз/п

Найменування документу

сторінки
(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))М.П.


Додаток 2


ЗАЯВА-ПРОПОЗИЦІЯ


Ми, (назва Учасника), подаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю (найменування предмету закупівлі) згідно з вимогами документації конкурсних торгів Замовника торгів на загальну суму _(цифрами та прописом)_ грн. відповідно до відомості(ей) цін, що входить(ять) до складу нашої пропозиції конкурсних торгів, та є її невід’ємною(ими) частиною(ами).

Наші умови оплати даної закупівлі: __________________________________________

Ми зазначаємо, що, відповідно до вимог чинного законодавства України, маємо право на здійснення господарської діяльності, передбаченої цією закупівлею, маємо всі необхідні документи, вимоги до обов’язкової наявності яких містяться в законодавстві України, а також повідомляємо, що на предмет закупівлі, який ми пропонуємо поставити у разі перемоги у торгах, відсутні права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного користування тощо).

Вивчивши Вашу документацію конкурсних торгів ми погоджуємося виконати всі її вимоги та вимоги договору про закупівлю (далі - Договір) на умовах, зазначених у цій пропозиції.

Якщо ця наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір у строки та на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів, та взяти на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені в Договорі.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _(цифрами)_ календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))М.П.


Примітки:

1. Заява-пропозиція подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має).

2. Учасник-фізична особа складає заяву-пропозицію за цією ж формою, але від імені першої особи.

3. Усі зазначені в заяві-пропозиції умови мають бути узгоджені з умовами, приведеними у запропонованому Учасником проекті договору про закупівлю.


Додаток 3.1
Відомості про Учасника

(для фізичної особи) 1. Прізвище, ім'я, по батькові: _____________________________________________;

 2. Паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий): _________________;

 3. Місце проживання: ____________________________________________________;

 4. Поштова адреса: ______________________________________________________;

 5. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи _______________________________;

 6. Телефон: ____________________________________________________________;

 7. Факс: _______________________________________________________________;

 8. Адреса електронної пошти: ____________________________________________;

 9. Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________;

 10. Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________;

 11. МФО: _______________________________________________________________;

 12. Інша інформація* _____________________________________________________.(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))М.П.


Примітки:

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника.


Додаток 3.2
Відомості про Учасника

(для юридичної особи) 1. Повна назва: _________________________________________________________;

 2. Код ЄДРПОУ (ЗКПО): ________________________________________________;

 3. Юридична адреса: ____________________________________________________;

 4. Поштова адреса: _____________________________________________________;

 5. Телефон: ____________________________________________________________;

 6. Факс: _______________________________________________________________;

 7. Адреса електронної пошти: ____________________________________________;

 8. Профілюючий напрямок діяльності: _____________________________________;

 9. Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________;

 10. Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________;

 11. МФО: ______________________________________________________________;

 12. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: ___________________________________;

 13. Найменування посади керівника: _______________________________________;

 14. Інша інформація* ____________________________________________________(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))М.П.


Примітки:

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника.


Додаток 4
^ ВІДОМІСТЬ ЦІН
з/п

Найменування предмету закупівлі

Кількість

Ціна

Загальна сума

разом:


(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))М.П.


Додаток 5


^ СПЕЦІФІКАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІз/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Очікувана кількість

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую iconМіністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Затверджую
Робочу програму складено на підставі типової навчальної програми, затвердженої на засіданні Науково-методичної комісії з фармації...
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 – «Медицина»
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 «Медицина»
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи