Шановні науковці! icon

Шановні науковці!
Скачати 94.42 Kb.
НазваШановні науковці!
Дата21.06.2012
Розмір94.42 Kb.
ТипДокументи

Шановні науковці!


Станом на 18.04.2011 р. бібліотекою БДМУ одержано таку літературу за Вашим фахом.


АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ


618.1/.2

А44

Акушерство та гінекологія з основами клінічної психології. Кн. 1. Акушерство: (Навчальний посібник для студентів IV курсу (медичних психологів), лікарів-інтернів акушерів-гінекологів ВМНЗ IV рівня акредитації / С.П.Польова, О.В.Булавенко, Р.І.Рудницький та ін.; Ред. Польова С.П. — 2010 (Вінниця-Чернівці). — 269 с.: Бібл.^ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ


618.1

З-38

Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї: Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВМНЗ Ш-IV рівнів акредитації / О.В.Кравченко, Л.М.Юр’єва, С.М.Ясніковська, В.В.Дикусаров; За ред. Кравченко О.В. — Чернівці: БДМУ, 2010. — 222 с.: бібл.^ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ


579

Д18

Данилейченко В.В. та ін. Мікробіологія з основами імунології: Допущенко МОЗ України як підручник для ВМФНЗ Ш-IV рівнів акредитації / В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П.Корнійчук. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.:Медицина, 2009. — 392 с.^ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ, КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ


579

Д18

Данилейченко В.В. та ін. Мікробіологія з основами імунології: Допущенко МОЗ України як підручник для ВМФНЗ Ш-IV рівнів акредитації / В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П.Корнійчук. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.:Медицина, 2009. — 392 с.^ КУРС КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ


579

Д18

Данилейченко В.В. та ін. Мікробіологія з основами імунології: Допущенко МОЗ України як підручник для ВМФНЗ Ш-IV рівнів акредитації / В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П.Корнійчук. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.:Медицина, 2009. — 392 с.


^ СУСПІЛЬНИХ НАУК ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА


03(Укр)

Е64

Енциклопедія сучасної України: В 25-ти томах / Відповід. ред. М.Железняк. — К.: Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України (КБ ЕСУ)

Т. 9: Енциклопедія сучасної України: Е-Ж / Гол. ред. Дзюба І., Жуковський А. — К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. — 712 с.: іл.71

Б81

Бондарева О.Є. та ін. Культурологія. Теорія культури. Культура дохристиянського світу. Частина 1: Рекомендований МОЗ України як навчальний посібник длі студентів ВМНЗ IV рівня акредитації / О.Є.Бондарева, О.Б.Величко, О.А.Редькіна. — Вид. 2-е, доп. — К.: Книга-плюс, 2008. — 272 с.: бібл.^ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


616.12

С40

Сіренко Ю.М. Гіпертонічна хвороба та артеріальні гіпертензії: Довідкове видання. — К.: Здоров’я, 2009. — 240 с.: іл.


ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ


616.98

П57

Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування та соціально-психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих: Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації / В.М.Запорожан, М.Л.Аряєв, Н.В.Котова та ін. — К.: Здоров’я, 2010. — 160 с.: бібл.^ ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ


616.98

П57

Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування та соціально-психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих: Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації / В.М.Запорожан, М.Л.Аряєв, Н.В.Котова та ін. — К.: Здоров’я, 2010. — 160 с.: бібл.

616.33

Л44

Лембрик І.С. Синдром функціональної диспепсії у дітей: Рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації. — Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний медичний університет, 2010. — 148 с.: бібл.^ ПЕДІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ


616.33

Л44

Лембрик І.С. Синдром функціональної диспепсії у дітей: Рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації. — Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний медичний університет, 2010. — 148 с.: бібл.


^ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ


616.61

О-66

Орловський В.Ф. та ін. Внутрішня медицина: нефрологія: Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / В.Ф.Орловський, Л.Н.Приступа, О.В.Орловський. — Суми: СумДУ, 2010. — 190 с.: бібл.


^ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ


616-057

І-90

Історія хвороби: сучасні вимоги до написання у хворих профпатологічного профілю (методичні рекомендації для студентів старших курсів ВУЗів Ш-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-профпатологів, цехових терапевтів та лікарнів-інтерністів)/ Ред. Абрагамович О., Басянець А. — Львів: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2010. — 32 с.616-057

П61

Посібник з професійних хвороб: Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВМНЗ / О.Бродик, М.Абрагамович, І.Гайдучок та ін.; Ред. Абрагамович О., Регеда М. — Львів: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2010. — 186 с.: бібл.615

К49

Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, присвяченої 90-річчю професора О.О.Столярчук. (м. Вінниця, 10-11 листопада 2010 р.). / Ред. Мороз В., Яковлева О. — Вінниця: Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 2010. — 448 с.: бібл.ФАРМАКОЛОГІЇ


615

К49

Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, присвяченої 90-річчю професора О.О.Столярчук. (м. Вінниця, 10-11 листопада 2010 р.). / Ред. Мороз В., Яковлева О. — Вінниця: Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 2010. — 448 с.: бібл.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ


616.5

Б14

Багатоформна ексудативна еритема: клініка, діагностика, лікування: Монографія / І.Павлюк, М.Воляк, Я.Підгірний та ін.; Ред. Чоп’як В., Казакова Р. — Львів: СП „ГалДент”, 2009. — 84 с.: бібл.
^ ФТІЗІАТРІЇ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЇ


616-002.5

П30

Петренко В.И. Фтизиатрия: Рекомендовано МОЗ Украини как учебник для студентов ВМУЗ IV уровня аккредитации. — К.: Медицина, 2008. — 488 с: илл. Библ.ХІРУРГІЧНОЇ ТА ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ


616.31

П81

Променева діагностика в стоматології: Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ IV рівня акредитації / М.Каменецький, М.Первак, Л.Косарєва та ін.; Ред. Каменецький М. — Донецьк: Ноулідж (Донецьке відділення), 2010. — 141 с.: іл. Бібл.616.31

І-66

Іноваційні технології - в стоматологічну практику: Матеріали Ш (Х) з’їзду Асоціації стоматологів України (16-18 жовтня 2008 р., м. Потлава) / Гол. ред. Косенко К. — Полтава: Дивосвіт, 2008. — 500 с.^ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ТА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ


616.31

П81

Променева діагностика в стоматології: Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ IV рівня акредитації / М.Каменецький, М.Первак, Л.Косарєва та ін.; Ред. Каменецький М. — Донецьк: Ноулідж (Донецьке відділення), 2010. — 141 с.: іл. Бібл.616.31

І-66

Іноваційні технології - в стоматологічну практику: Матеріали Ш (Х) з’їзду Асоціації стоматологів України (16-18 жовтня 2008 р., м. Потлава) / Гол. ред. Косенко К. — Полтава: Дивосвіт, 2008. — 500 с.^ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ООЗ


613.9

М42

Медико-соціальні проблеми формування здоров’я дітей та підлітків, шляхи їх вирішення: Матеріали науково-практичної конференції (м.Харків, 20-21 жовтня 2010 р.) / Відповід. ред. Коренєв М. — Харків, 2010. — 182 с.: Бібл.614.2

Ц59

Ціборовський О.М. На варті здоров’я: Історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров’я в Україні. — К.: Факт, 2010. — 430 с.: іл.^ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ТА ВИЩОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ


616-083

Д59

Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для студентів ВМНЗ І-Ш рівнів акредитації / Л.Савка, Л.Разінкова, А.Коплик та ін.; Ред. Ковальчук Л., Кононов О. — К.: Медицина, 2009. — 480 с.: іл. Бібл.616.8

К22

Кареліна Т.І., Касевич Н.М. Медсестринство в неврології: Затверджено МОЗ України як підручник для студентів ВМНЗ І-Ш рівнів акредитації. — К.: Медицина, 2010. — 296 с.: Бібл.


НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ

ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М.САВЕНКА


616.8

К22

Кареліна Т.І., Касевич Н.М. Медсестринство в неврології: Затверджено МОЗ України як підручник для студентів ВМНЗ І-Ш рівнів акредитації. — К.: Медицина, 2010. — 296 с.: Бібл.616.13

А92

Атаман О.В. Артеріосклероз Менкеберга: Історичний нарис. Монографія. — Суми: СумДУ. — 87 с.^ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ОРТОПЕДІЇ, НЕЙРОХІРУРГІЇ

ТА МЕДИЦИНИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ616.72

З-15

Зазірний І.М., Євсеєнко В.Г. Хірургічне лікування дефектів хряща колінного суглоба: Монографія. — К.: Здоров’я, 2010. — 176 с.: іл. Бібл.^ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ


61:614

С37

Сімейна медицина. Енциклопедія: У 5-ти томах. Т.3: Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування / О.Біляєва, Е.Заремба, А.Зіменковський та ін.; Ред. Передерій В., Заремба Е. — К.: Здоров’я, 2009. — 704 с.

^ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ


61:614

С37

Сімейна медицина. Енциклопедія: У 5-ти томах. Т.3: Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування / О.Біляєва, Е.Заремба, А.Зіменковський та ін.; Ред. Передерій В., Заремба Е. — К.: Здоров’я, 2009. — 704 с.616.34

Х-32

Хвороба Гіршпрунга. Діти та дорослі: Закрепи. Непрохідність кишківника. Хірургічне лікування. Обширні резекції кишківника: Рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / М.Юрченко, О.Данилов, О.Толстанов та ін. — Житомир: Полісся, 2010. — 216 с.: іл. Бібл.


ХІРУРГІЇ


616.34

Х-32

Хвороба Гіршпрунга. Діти та дорослі: Закрепи. Непрохідність кишківника. Хірургічне лікування. Обширні резекції кишківника: Рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / М.Юрченко, О.Данилов, О.Толстанов та ін. — Житомир: Полісся, 2010. — 216 с.: іл. Бібл.^ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ


616.34

Х-32

Хвороба Гіршпрунга. Діти та дорослі: Закрепи. Непрохідність кишківника. Хірургічне лікування. Обширні резекції кишківника: Рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / М.Юрченко, О.Данилов, О.Толстанов та ін. — Житомир: Полісся, 2010. — 216 с.: іл. Бібл.


ФІЗІОЛОГІЇ


611.8

Л56

Ликвор как гуморальная среда организма: Монография / В.Пикалюк, Е.Бессалова, В.Ткач и др. — Симферополь: ИТ „Ариал”, 2010. — 192 с.: библ.ІНОЗЕМНИХ МОВ


4И(Англ)

Б90

Буданов С.І., Борисова А.О. Ділова англійська мова = Business English: + Словник бізнес-лексики. — Харків: Торсинг, 2009. — 288 с.


ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ


613.6

К70

Корчак Г.И., Морозова Н.С. Практика гигиены рук. — К.: Ника-Центр, 2010. — 112 с.: илл. Библ.


ФАРМАЦІЇ


615.1

З-41

Збірник тестів для контролю рівня знань зі спеціальності „Фармація”: Затверджено МОЗ України як навчально-методичний посібник для студентів і викладачів ВМФНЗ І-Ш рівнів акредитації / Н.Андрощук, М.Білоцька, І.Бобкова та ін.; Ред. Хомік Є., Бойчук І. — К.: Медицина, 2009. — 176 с.: бібл.


МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, ГЕНЕТИКИ

ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ


61:574

В87

Вступ до медичної геології: У двох томах. (том 1) / Ред. Рудько Г., Адаменко О. — К.: Академпресс, 2010. — 736 с.: іл. Бібл.61:574

В87

Вступ до медичної геології: У двох томах. (том 2) / Ред. Рудько Г., Адаменко О. — К.: Академпресс, 2010. — 448 с.: іл. Бібл.

Схожі:

Шановні науковці! iconШановні науковці!

Шановні науковці! iconШановні науковці!
Станом на 06. 06. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Шановні науковці! iconШановні колеги!
...
Шановні науковці! iconШановні науковці! Продовжується набір статей в електронне видання «науковий вісник донбасу» (педагогічні науки)
move to 0-35352272
Шановні науковці! iconШановні студенти, магістри, аспіранти, молоді науковці!
«Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців в умовах євроінтеграційного процесу»
Шановні науковці! iconШановні науковці!
П36 Дикорослі лікарські рослини Буковини. Еколого-ресурсне та медичне значення. Чернівці: бдму, 2008. 208 с
Шановні науковці! iconШановні науковці!
Мислицький Валентин Францович: 70 років від дня народження, М65 років наукової, педагогічної та громадської діяльності. Чернівці
Шановні науковці! iconШановні науковці, фахівці, практики!
Факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України з метою сприяння оприлюдненню...
Шановні науковці! iconШановні колеги! 26 квітня 2013 року
Одеський державний університет внутрішніх справ проводить V міжнародну науково-практичну конференцію «Роль та місце овс у розбудові...
Шановні науковці! iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи