Iv міжнародної науково-практичної конференції icon

Iv міжнародної науково-практичної конференції
НазваIv міжнародної науково-практичної конференції
Дата07.06.2012
Розмір61.1 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

IV Міжнародної науково-практичної конференції

"ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ XXI СТОЛІТТЯ "

Київ ∙ 22-23 грудня 2011 року

Прийом робіт до 16.12.2011р.


Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Конференція проводиться в рамках програми соціально-економічної трансформації України в контексті сучасних інтеграційних процесів.


^ ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • кафедра державного управління і місцевого самоврядування Академія муніци­паль­ного управління;

 • кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського державного аграрного університету;

 • кафедра менеджменту організацій та державного управління Чернігівського держав­но­го технологічного університету.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету: Корецький М.Х. - доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління.


^ Члени оргкомітету:

 • Бакуменко С.Д. - д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління;

 • Дацій О.І. - д.е.н., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядну­вання Академії муніципального управління;

 • Бутко М.П. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та держав­ного управління Чернігівського державного технологічного університету.


^ Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна

Контактний телефон в робочі дні с 900 до 1700:

+38 (067) 972-90-71 Біла Катерина Олексіївна


^ ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку.

 2. Нові орієнтири національних стратегій економічного розвитку.

 3. Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва у ХХІ столітті.

 4. Регіональні аспекти розвитку та проб­леми формування збалансованого еконо­мічного простору.

 5. Інвестиційно-інноваційні пріоритети нової постіндустріальної економіки.

 6. Економіка праці та пріоритет соціальної політики у новій економіці ХХІ століття.

 7. Фінансові ризики нової економіки та шляхи їх мінімізації. Пер­спективи кредитної та податкової політики.

 8. Проблеми обліку, аналізу та статистичної обробки економічної інформації.

 9. Моделювання соціально-економічних процесів. Проблеми засто­су­вання інформацій­них технологій в теорії та економічній практиці.

 10. Екологічні наслідки економічних процесів. Якість економічного зростання та сталий екологозберегаючий розвиток.

 11. Перспективи освітніх новацій та наукових досліджень у формуванні нової економіки знань.

^ ДОПОВІДАЧІ ТА АУДИТОРІЯ

На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, молоді викладачі та співробітники ВНЗів і наукових організацій України та інших країн СНД.


^ УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції "Проблеми формування нової економіки XXI століття" (22-23 груд­ня 2011 р.) необхідно не пізніше 16 грудня 2011 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com:

 1. текст доповіді, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;

 2. рецензію-рекомендацію матеріалів до друку (тільки для студентських робіт, підписану керівником та завірену в установленому порядку);

 3. заявку на участь у запропонованій формі (студентам необхідно вказати контактний телефон свого наукового керівника, без цієї інформації робота не буде прийнята до розгляду);

 4. копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу).

 • У темі листа необхідно вказати номер вибраної секції та прізвище першого автора (Наприклад, <2, Іванов А.В.>).

 • Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефону.^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

^ Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Роботи студентів доповнюються сканованою копією рецензії-рекомендації наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою факультету). Також необхідно вказати контакти керівника (телефон і e-mail), тому що без цих даних роботи студентів не розглядаються.

^ Оформлення заголовка тез:

1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, "К.е.н. Іванов А.А.").

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.

3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.Приклад оформлення «шапки» тез


Д.е.н. Иванов И.И., к.е.н. Губа А.О.

Донецький національний університет, Україна

^ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУРисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

^ Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список літератури набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформлення літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

Підрядкові примітки не допускаються.

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський екземпляр збірка тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 22 грн.


^ ФОРМА ЗАЯВКИ

для участі у конференції

«ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ XXI СТОЛІТТЯ»

(22-23 грудня 2011 р.)


ПІБ авторів, вчений ступінь
Назва тез
Обрана секція
Місце роботи, посада
Контактна адреса в наступному форматі:

^ ПІБ одержувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

Індекс

КРАЇНА
Контактний телефон
e-mail
Кількість оплачених додаткових збірок (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)
Контактний телефон та адресу електронної пошти наукового керівника (обов'язково вказувати студентам)


^ Реквізити для зарахування коштів

для громадян України

Вартість участі в роботі конференції складає 22 грн за 1 сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції і доставка замовленим листом авторського примірника збірки по території України) та перераховується на розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ "Приватбанк", МФО 305299 м. Дніпропет­ровськ, код ОКПО 2904010382, одержувач – ПП Біла К.О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги ________________(вказати ПІБ першого автора доповіді). Платіж без ПДВ.

При неправильному заповненні графи "Призначення платежу" публікація не буде вважатися сплаченою. Поштовим переказом оплату не робити.


З повагою,

координатор проекту

Капуш Ольга Євгенівна

Схожі:

Iv міжнародної науково-практичної конференції iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Iv міжнародної науково-практичної конференції iconОрієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції: 16 листопада 2012 року (п’ятниця)
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Iv міжнародної науково-практичної конференції iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Iv міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції Капіталізація підприємств І фінансових
Iv міжнародної науково-практичної конференції iconД. В. Табачник Учасникам Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна система спортивної підготовки гімнастів»
Я радий щиро вітати учасників І гостей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна система спортивної підготовки гімнастів»,...
Iv міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Iv міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Iv міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Iv міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції
Подолєв І. В. – д е н., професор, ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій
Iv міжнародної науково-практичної конференції iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Iv міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи