1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 icon

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Скачати 31.36 Kb.
Назва1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Дата26.06.2012
Розмір31.36 Kb.
ТипДокументи

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Нормативно-правові акти

1.Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України .- 1996 .- № 30 . – Ст. 141.


2.Закон України від 7.02.1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України . – 1991 . - № 14 . –Ст. 168.

3.Закон України від 19.09.1991 р.( з наступними змінами та доповненнями ) “Про господарські товариства” . Акціонерне право .- навчальний посібник. За ред. Щербини В.С. – К.: Атіка , 2000.- с.228.

5.Закон України від 18.06.1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про цінні папери та фондовий ринок” // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 38.- Ст. 508.

6.Закон України від 4.03 .1992 р. ( в редакції Закону від 19.02.1997 р. ) “Про приватизацію державного майна” // Відомості Верховної Ради України .- 1997.- № 17 .- Ст.122.

7.Закон України від 7.03.1996 р. “Про страхування” // Відомості Верховної Ради України .- 1996.- № 18.- Ст. 78.

8.Указ Президента України від 31.12.1993 р. “Про корпоратизацію підприємств” // УК. – 1993.- 17 червня .

9.Указ Президента України від 11.05.1994 р. “Про холдингові компанії, що створюються в процесі

корпоратизації та приватизації” // УК.- 1994.- 19 травня.

10.Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02 1996 р. № 270 “Про затвердження Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об’єктів незавершеного будівництва” // ЗП України .- 1996.- № 8.- Ст. 242.

11.Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09 1996 р. № 1099 “Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних , орендних підприємстві підприємств зі змішаною формою власності у відкриті АТ” // УК. –1996.- 19 вересня.

12.Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.1999 р. № 740 “Про затвердження Порядку передачі Національному агенству по управлінню державними корпоративними правами акцій , часток, паїв, що належать державі у статутних фондах господарських товариств // УК.- 1999.- 10 червня.

13.Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05..2000 р. № 791 “Про управління державними корпоративними правами” // УК. –2000.- 14 червня.

14.Типовий статут ВАТ. Затв. наказом ФДМУ від 12.12.1994 р. № 787; зареєстровано в Мінюсті України 4.01.1995 р.№ 2(538) // БНА України .- 1995.- № 2.- С.100-123.

15.Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду АТ : затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.1998 р. № 44 // Українська інвестиційна газета .- 1998.- № 18.

16.Положення про порядок розроблення та прийняття внутрішніх нормативних актів ВАТ . Затв. розпорядженням ФДМУ № 71-р. від 5.05.1996 р. // ДІБП .- 1996.-№ 11.
^

Спеціальна література
1.Акціонерні товариства. Організація та діяльність. Збірник нормативних актів.-К., 1997.-С.340.


2.Акціонерні товариства . Залучення інвестицій .- К., 1997.- С.411.

3.Акціонерне право: Навчальний посібник/ За ред . проф. Щербини В.С. – К.: АТІКА, 2000.- 544с.

4.Венедиктов А.В. Слияние акционерных компаний .- Петроград, 1914.- С.369.

5.Вінник О. Закрите акціонерне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю: порівняльна характеристика і проблеми вдосконалення законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право .- 1997.- № 8.- С. 3-6.

6.Вінник О. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище .- К.: Знання, 1998.—С.308.

7.Вінник О. Проблеми майнової відповідальності посадових осіб органів акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право .- 1999.- № 3.- С. 115.

8.Демб Ада , Нойбауер Ф.- Фрідріх. Корпоративне управління : Віч-на- віч з парадоксами/ Пер. З англ.- К.: Основи, 1997.- С. 302.

9.Жигір А. Про деякі проблеми захисту прав акціонерів // Підприємництво, господарство і право .- 1998.- № 11.- С. 7-9.

10.Кашанина Т.В. Корпоративное право ( Право хозяйственных товариществ и обществ) Учебник для вузов .- М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА*М, 1999.-С.802.

11.Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины .- Х.: Эспада, 2001.- С.287.

12.Пилипенко А.Я. Правовий режим дивідендів у акціонерному товаристві // Вісник Київського університету. Юридичні науки. Випуск 33/34.- Київ, 1995.- С. 79-88.

13.Постолітак В. Нові аспекти реалізації прав акціонерів // Підприємництво, господарство і право .- 1998.- № 5.- С. 9-13.

14.Проект закону “ Про акціонерні товариства” // Українська інвестиційна газета .- 1999.- № 24.

15.Щербина О. В. Деякі проблеми вдосконалення законодавства про акціонерні товариства // Вісник Вищого арбітражного суду України .- 1998.- № 2. – С.259-262.

16.Щербина О. В. Деякі проблеми реалізації права акціонера на участь у загальних зборах акціонерного товариства // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 70 . Правознавство .- Чернівці : Рута, 1999.- С.31-35.

17.Щербина О.В. Про розмежування засновників та інших учасників акціонерного товариства // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 62. Правознавство .- Чернівці : Рута, 1999.- С.11- 15.

18.Щербина О.В. Проблеми реалізації права акціонера на отримання дивідендів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . Юридичні науки. Вип.37.- Київ, 2000.- С.57-62.

Схожі:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 iconТема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141
Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. –...
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 iconРекомендована література
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. №30. – Ст. 141
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 133
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 iconЗакон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року №3018-ш // Офіційний вісник України. 2002. №10. Ст. 442
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № зо
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 iconР в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України....
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 iconРекомендована література
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії вру 28 червня 1996р.\\ Голос України. 1996. 13 липня
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 iconЗакон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року №30!8~ III // Офіційний вісник України 2002. №10,- ст. 442
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня !996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996.— № зо
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141 iconЗакон України №2533-ш від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"//Урядовий кур'єр. 2001. №120
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р //Відомості Верховної Ради України.— 19%.— № зо
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи