Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» icon

Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство»
Скачати 48.29 Kb.
НазваНавчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство»
Дата26.06.2012
Розмір48.29 Kb.
ТипДокументи

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни Вексельне право

для напрямів підготовки 8.060101 «Правознавство»


Тема 1. Теоретичні основи вексельного права


Поняття вексельного права. Субєктивне вексельне право. Обєктивне вексельне право. Вексельне право як навчальна дисципліна. Предмет вексельного права. Особливості методу вексельного права. Структура вексельного права. Інститути вексельного права. Становлення та розвиток вексельного права. Співвідношення вексельного і цивільного права. Місце вексельного права в системі права.

Поняття та загальна характеристика векселя. Родові ознаки векселя як цінного паперу. Поняття категорії вексель. Вексельні відносини. Предмет векселя відмежування векселя від інших цінних паперів.Вексель в структурі цивільних правовідносин.

Види векселів. Характеристика переказного векселя. Характеристика простого векселя. Класифікація векселів. Товарні векселі. Фінансові векселі. Казначейські векселі. пенсійні векселі. Податкові векселі. Квазі векселі. Бронзові векселі. Дружні векселі. Зустрічні векселі.


^ Тема 2. Вексельне законодавство


Формування вексельного законодавства. Виникнення векселя. Етапи розвитку світового вексельного законодавства. Правове регулювання векселя за часів існування Російської імперії. Вексельне законодавство періоду існування СРСР. Етапи формування вексельного законодавства в Україні.

Світові системи вексельного права. Женевська вексельна система. Особливості англо-американської вексельної системи. Законодавство країн що не входять до світових вексельних систем. Світовий досвід уніфікації вексельного законодавства.

Сучасна система вексельного законодавства України. Женевські конвенції їх статус та значення. Уніфікований закон про “переказні векселі та прості векселі”. Закон про обіг векселів в Україні. Закони України, що регулюють вексельний обіг. Підзаконні нормативні акти що регулюють вексельний обіг.


^ Тема 3. Юридична природа векселя


Поняття юридичної природи векселя. Структура юридичної природи векселя. Елементи юридичної природи векселя. Особливості юридичної природи простого векселя. Особливості юридичної природи переказного векселя.

Абстрактність векселя. Процесуальна абстрактність векселя. Матеріальна абстрактність векселя. Публічна достовірність векселя. Публічна достовірність вексельного зобов’язання. Підстави заперечення проти платежу по векселю. Умови дійсності векселя. Значення доказів і доказування у вексельному праві. Безумовність векселя. Безумовність вексельного зобов’язання. Простота вексельного зобов’язання. Публічна достовірність вексельного зобов’язання. Вексельна строгість. Товарність векселя. Грошовість векселя. Формалізм векселя.

Вексельні теорії. Вексель річ. Вексель зобов’язання. Вексель правочин. Вексель юридичний факт. Вексель доказ. Вексель договір. Вексель об’єкт цивільних прав. Вексель інструмент.

Функції векселя. Товарна функція векселя. Кредитна функція векселя. Інвестиційна функція векселя. Розрахункова функція векселя. Забезпечувальна функція векселя. Функція переказу. Антиінфляційна і інфляційна функція векселя. Арбітражна функція векселя.


^ Тема 4. Форма векселя та порядок його видачі.


Форма векселя і вексельна форма. Приналежності венкселя. Вексельні оговорки. Вексельні застереження. Обов’язкові реквізити векселя. Вексельна мітка. Вексельний наказ. Найменування платника. Строк платежу. Місце платежу.Найменування бенефіціара. Вексельна дата. Підпис векселедавця. Виправлення тексту векселя. Вексельні бланки.

Документарне оформлення видачі векселя. Поняття та характеристика вексельної документації. Використання вексельної розписки. Акт прийняття –передачі векселя. Договір про проведення розрахунків векселями. Наслідки недодержання вимог вексельного законодавства при видачі векселя. Недійсність векселя. Недійсність вексельних правочинів. Недійсність вексельного зобов’язання. Наслідки визнання документу таким що не має статусу векселя.

Мультиплікація векселя. Копіювання векселя. Обіг копій. Примірники векселя. Внесення змін до тексту векселя.


^ Тема 5. Передача векселів.


Поняття індосаменту. Індосація. Функції індосаменту. Юридична природа індосаменту. Форма і зміст індосаменту. Сфера застосування індосаменту. Співвідношення індосаменту і цесії. Бланковий індосамент. Проблеми юридичної природи векселя з бланковим індосаментом. Ректа -вексель. Ректа – індосамент. Післястроковий індосамент. Передоручальний індосамент. Заставний індосамент. Дійсність індосаменту.

Передача векселів у порядку спадкування. Купівля-продаж векселів. Дарування векселів. Перервний індосаментний ряд. Інші способи передачі прав на вексель та прав з векселя.


^ Тема 6. Особливості вексельного обігу


Акцепт векселя. Сфера застосування акцепту. Призначення акцепту. Презентація до акцепту. Зміст і форма акцепту. Особливі випадки акцепту.

Аваль, Особливі якості аваля. . Суб’єкти аваля. Особливі властивості аваля. . Зміст аваля. Оформлення аваля.

Вексельне посередництво. Гонорація. Добровільне посередництво (інтервенція). Акцепт у порядку посередництва. Налідки призначення та пропозиції посередництва.. Платіж у порядку посередництва.

Амортизація вексельних прав.


^ Тема 7. Платіж по векселю


Час пред’явлення векселя до платежу. Місце пред’явлення векселя до платежу. Суб’єкт пред’явлення векселя до платежу. Порядок пред’явлення векселя до платежу. Розрахункові палати таїх роль у здійсненнні розрахунків за векселем.

Пред’явлення векселя до платежу при наявності декількох зобов’язаних осіб. Здійснення платежу та його оформлення. Особливості часткового платежу. Внесення коштів на депозит, як засіб виконання вексельного зобов’язання.

Дострокова оплата векселів. Платіж в системі регулятивних засобів припинення вексельного зобов’язання.


^ Тема 8. Вексельна відповідальність


Поняття вексельної відповідальності. Суб’єкти вексельної відповідальності. Юридична природа вексельної відповідальності. Обсяг вексельної відповідальності. Вексельна відповідальнісь у порядку регресу. Судове стягнення за векселем. Підстави з вільнення від вексельної відповідальності (вексельні заперечення.). Вексельна давність.


^ Тема 9. Операції банків з векселями


Загальні положення про операції банків з векселями. Законодавство про операції банків з векселями. Класифікація операцій з векселями. Про строчка платежу та дострокова оплата векселя. Експертиза векселів.

Види операцій банків з векселями. Облік векселів. Кредитування під заставу векселів. Гарантія та забезпечення оплати векселів. Торгівельні операції банків з векселями. Розрахункові операції банків з використанням векселів. Інкасування векселів. Зберігання векселів. Оплата векселів в яких банк виступає особливим платником.

Схожі:

Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
move to 0-12915337
Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» iconНавчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
Предмет господарського права, його сутність та зміст. Господарські правовідносини. Господарське право, як самостійна навчальна дисципліна,...
Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» icon«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство»
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Судова медицина та психіатрія». Галузь знань – 0304 «Право», напрям підготовки...
Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Навчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи