3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні icon

3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Скачати 130.35 Kb.
Назва3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Дата26.06.2012
Розмір130.35 Kb.
ТипДокументи

3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги


3.1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні


І. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону


В наступний час з точки зору створення позитивного іміджу України перед державою і кожним її регіоном постала потреба в популяризації туристичних можливостей і усесвітньо відомих пам’ятників культурно-історичної спадщини українського народу. Луганщина володіє неабиякими можливостями для всебічного розвитку туризму, як то: історичні пам’ятники; самобутній фольклор; непересічна культура слобожан-автохтонів і представників багатьох інших народів - головні чинники, які приваблюють як вітчизняних, так і зарубіжних туристів. У 2007 році туристичну діяльність в області здійснювали 80 ліцензіатів (5 туроператорів, 1 туроператор внутрішнього туризму, 74 турагента), 23 фахівця туристичного супроводу (екскурсоводи).

За минулий рік ними здійсненний обсяг реалізації туристичних послуг на суму 20458,6 тис. грн., що на 60% більше, ніж за 2006 рік, з них іноземним туристам 22,4 тис. грн., туристам які виїжджали за межі України – 11286,6 тис. грн. До бюджету від туристичної діяльності надійшло 640,9 тис. грн., що на 25% більше ніж за 2006 рік. Програмою соціально-економічного розвитку Луганської області на період до 2010 року туристична діяльність визначена одним із пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки. Таким чином, кількість суб’єктів туристичної діяльності та надходжень у місцевий бюджет постійно збільшуєте, що свідчить, про потребу додаткових фахівців з заявленого напряму, при цьому приріст фахівців потрібен не одноразовий, а на протязі років (не менш ніж 5 років).

У Луганській області подібні освітні послуги надає Інститут торгівлі обслуговуючих технологій та туризму, створений в структурі Луганського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. З 2003 року ліцензовано освітня послуга для бакалаврів, спеціалістів, магістрів у кількості 50 осіб денної та 50 осіб заочної форми навчання.

Стратегічна мета розвитку туризму в регіоні полягає у створенні продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально задовольнити туристські потреби регіону та їх соціально-економічних інтересів при забезпеченні збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.

Досягнення цієї мети потребує підготовку висококваліфікованих кадрів у галузі туризму. Анкетне опитування туристичних підприємств регіону показало, що вони гостро потребують додаткових спеціалістів в цієї галузі, які добре володіють сучасними методами планування, організації і управління туристичної або рекреаційної діяльності. Вищенаведене обумовило необхідність надання додаткових освітніх послуг СНУ ім. В. Даля крім того у даному навчальному закладі значно більш уваги приділяється економічним акцентам в освіті магістрів. Університет має висококваліфікаційні кадри для надання вказаних послуг.

Задачею підготовки магістрів зі спеціальності “Туризм” є створення розгалуженої системи підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів масових професій туризму та єдиного методологічно-організаційного центру з даного напряму у регіоні на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Таким чином, інтереси Луганського регіону потребують додаткової підготовки магістрів з туризму в заявленому обсязі, яка може бути професійно та методично забезпечена Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля, про що свідчать наведені нижче данні.


ІІ. Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля)


Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У квітні 1930 р. цей технікум став Луганським вечірнім машинобудівним інститутом. У післявоєнний період історія вузу пов’язується з Ворошиловградською філією Харківського механіко-машинобудівного інституту. 19 травня 1960 р. наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України філіал Харківського політехнічного інституту перетворюється на самостійний Луганський вечірній машинобудівний інститут. У 1962 р. цей вуз почав прийом на денне відділення.

У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України за підписом Президента України на базі Луганського машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м. Луганська і Луганської області створено Східноукраїнський державний університет. У 1996 р. йому надано статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації, а указом Президента України від 11 вересня 2000 р. – статус національного з власним ім’ям: Східноукраїнський національний університет. 13 листопада 2001 р. університету присвоєно ім’я Володимира Даля.

Відомча приналежність – Міністерство освіти і науки України.

Форма власності – державна.

Керівник університету – ректор Голубенко Олександр Леонідович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України та премії Мінвузу, академік транспортної Академії України.

В університеті діють 19 факультетів та 2 навчально-наукових інститути, інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, магістратура державної служби, Центр довузівської підготовки і додипломної освіти, кафедр, понад 13 філій, 50 кафедр на виробництві, Центр із перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, Науково-дослідний інститут прикладної екології, Науково-дослідний інститут управляючих систем, 2 науково-дослідних центрів та 16 лабораторій, наукова бібліотека, видавництво з типографією, технопарк та інше.

Сьогодні університет має досить розвинену структуру, яка реалізує одне з концептуальних положень щодо наближення навчального процесу до місць помешкання студентів. В даний час до структури університету входять: Технологічний інститут, Інститут хімічних технологій, коледж Східноукраїнського національного університету, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум, Кримський факультет, Краснодонський відокремлений факультет інженерії і менеджменту, Антрацитівський відокремлений факультет гірництва і транспорту, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Стахановське відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Сєвєродонецьке відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля.

Університет має ліцензію на право освітньої діяльності з 26 із 48 галузей знань. В їх межах ведеться підготовка за 52 напрямками і 125 спеціальностями, у тому числі 8 – військовими.

Докторантура за 18 і аспірантура за 43 спеціальністю готують кадрове поповнення викладацького та науково-педагогічного складу.

З 2004 року університет є членом Асоціації навчальних закладів туристичного і готельного профілю, яка є всеукраїнською громадською організацією. Метою діяльності асоціації є сприяння розвитку національної освітньої діяльності, системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів туристичного та готельного профілю.

В СНУ ім. В. Даля є наявні педагогічні та науково-педагогічні кадри в достатньому обсязі для забезпечення навчального процесу.

Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля наведено в табл. 1.

^ Таблиця 1.


Загальна характеристика Східноукраїнського національного


університету імені Володимира Даля


№ п/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентівмолодший спеціаліст

  • денна

  • заочна


1365

725

бакалавр

  • денна

  • заочна

  • вечірня


5465

8270

2312

спеціаліст

  • денна

  • заочна

- вечірня


5128

7965

2122

магістр

  • денна

  • заочна

  • вечірня


1093

1240

583

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

34250

у т.ч. за формами навчання:
- денна

15277

- вечірня

274

- заочна

18699

3.

Кількість навчальних груп

1100

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

124

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодшого спеціаліста

23

- бакалавра

94

- спеціаліста

88

- магістра

80

5.

Кількість кафедр (циклових предметних комісій), разом:

103

З них випускових:

78

6.

Кількість факультетів (відділень), разом:

24

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

163076

З них:
- власні:

151198

- орендовані:

11878

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

3618

9.

Інше

-


Відповідальність за підготовку магістрів зі спеціальності 8.010207 “Туризм” несе кафедра туризму і готельного господарства, яка створена наказом ректора університету № 6 від 15 березня 2004 р. і входить до складу філософського факультету. Кафедра здійснює свою освітню діяльність на підставі ліцензії серії АА № 867776 від 05.11. 2004 року

Підготовка магістрів зі спеціальності “Туризм” здійснюється у відповідності до діючих галузевих стандартів освіти, навчальних планів та робочих програм, які відповідають вимогам діючих державних стандартів, а також погоджені з науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України.

Професійно-спеціальна і професійно-орієнтована підготовка магістрів по спеціальності “Туризм” здійснюється викладачами кафедр фінансового, економічного, філософського факультетів та факультету управління економікою університету з урахуванням спеціалізації, що склалася до нинішнього часу. Дисципліни нормативного циклу викладаються відповідними кафедрами університету з залученням висококваліфікованих спеціалістів.


ІІІ. Наявні і потенційні можливості Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля

проводити підготовку зі спеціальності “Туризм”


а) матеріальна база і перспективи її розвитку

В університеті створена потужна матеріально-технічна база. Університет розміщується у 55 навчально-лабораторних корпусах і спорудах загальною площею 163076 тис.кв.м.

Університет має санаторій-профілакторій на 100 місць, бази відпочинку у м. Скадовську й у м. Євпаторія, спортивно-оздоровчий табір, 8 гуртожитків на 4000 місць, 6 їдалень, 12 буфетів на 1260 місця, медичні пункти. Університет має ліцензію на право освітньої діяльності з 26 із 48 галузей знань. В їх межах ведеться підготовка за 52 напрямками і 125 спеціальностями. Докторантура за 18 і аспірантура за 43 спеціальністю готують кадрове поповнення викладацького та науково-педагогічного складу.

Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців спеціальності “Туризм” кафедра «Туризм і готельне господарство» має приміщення для науково-педагогічного персоналу загальною площею 115 м2 на 16 робочих місць. У навчальному процесі задіяні 6 потокових аудиторій загальна площа яких 1260 м2 на 1110 посадових місць. Семінарські та практичні заняття проводяться у лабораторії технології галузі площею 60 м2 на 32 посадових місця і аудіо звукової лабораторії, площа якої 37 м2 на 22 посадових місця, а також у 3–ьох учбових аудиторіях загальною площею 149 м2 на 140 посадових місць. Кафедра має 2 комп’ютерних класи, площа яких відповідно 62 м2 на 10 посадових місць и 88 м2 на 15 посадових місць, кабінет для курсового та дипломного проектування площею 41 м2 (25 посадових місць) та методичний кабінет екскурсійної та музейної справи площею 22 м2 на 20 посадових місць. На кафедрі існує учбовий готель та учбова туристична фірма «СНУ – ТУР». З метою подальшого удосконалення і покращення підготовки магістрів зі спеціальності “Туризм”, а також координації спільних наукових досліджень на базі туристично-готельного комплексу “Дружба” створено філію кафедри туризму і готельного господарства університету (наказ № 8 від 4.04.05 р.). У 2006 році створено науково-навчально-виробничій центр «Дружба» який є сумісним підрозділом кафедри туризму і готельного господарства Східноукраїнського національного університету, готельного комплексу «Дружба» та Асоціації кулінарів галузі громадського харчування Луганської області. Центр призначений для реалізації однієї з організаційних форм зв’язку вищої школи з виробничим підприємством на основі ефективного ви користування його кадрових та матеріально-технічних можливостей, що сприятиме підвищенню підготовки спеціалістів, розвитку наукової школи, раціонального та ефективного використання наукового та трудового потенціалу.

Інформація про матеріально-технічне забезпечення наведено у розділі 3.4.


б) кадровий склад

Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01.01.2008 р. складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників. Професорсько-викладацький склад кафедри туризму і готельного господарства складає 10 чоловік, серед них 1 доктор економічних наук, професор, 5 кандидатів наук: 3 кандидата економічних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат історичних наук. Протягом 2005-2006 року чотири викладача кафедри пройшли підвищення кваліфікації у Київському університеті туризму, економіки і права. Старший викладач Рожкова Л.О. навчається на курсах підвищення кваліфікації для викладачів географії у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченко.

За час існування кафедри була захищена докторська дисертація доцентом Свірідовою Н.Д «Організаційно-економічне забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій». У 2007 році підготовлена і захищена докторська дисертація за темою «Економіко-екологічна стратегія розвитку регіону» (доцент Недодаєва Н.Л.), а також підготовлена до захисту кандидатська дисертація за темою «Організаційно-економічне забезпечення інвестиційної політики туризму регіону» (здобувач Овсепян І.А.).

Щорічно кафедра разом зі студентами проводить круглі столи спільно з обласної державною адміністрацією по проблемам сталого розвитку туризму в регіоні.

У 2004 р. досягнута угода університету з Європейським навчальним центром з готельного бізнесу і туризму Модуль (Відень, Австрія) про співробітництво в області підготовки фахівців для галузі туризму. Головною метою співробітництва є підвищення рівня викладання до міжнародних стандартів і залучення до спільної наукової та дослідницької роботи у сфері готельного бізнесу і туризму. Для реалізації зазначених цілей угодою здійснюється обмін професорсько-викладацьким складом і студентами, науковими публікаціями та результатами дослідницької роботи, ноу-хау у сферах підготовки викладацького складу та студентів, розробки навчального матеріалу та застосування новітніх навчальних методів. 25 травня 2005 року підписана угода про співпрацю зі Середземноморським університетом (АКДЕНІЗ) і готелями Анталії (Papillon Group Hotels, Туреччина), згідно з якою студенти напряму «Туризм» щорічно походять практику у готелях Туреччини.

Наявні педагогічні та науково-педагогічні кадри достатні для забезпечення навчального процесу на 5 рік навчання за спеціальністю “Туризм”.

Якісний склад науково-педагогічного персоналу наведено у розділі 3.3.


в) навчально-методичне забезпечення

Організація навчального процесу визначається робочим планом, графіком навчального процесу, розкладом занять за відповідними формами навчання, що затверджуються кожного року ректором університету.

По кожній дисципліні, що передбачено навчальним планом підготовки магістрів зі спеціальності «Туризм» розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД) у електронному та паперовому вигляді.

Робочі програми затверджені проректором з навчальної роботи. Всі робочі програми складені таким чином, щоб була здійснена фундаменталізація підготовки фахівців. Це дає змогу покращити якість знань студентів з фундаментальних і професійно–орієнтованих дисциплін.

При кафедрі «Туризм і готельне господарство» створена постійно діюча навчально-методична рада, діяльність якої направлена на методичне забезпечення практичних робіт, курсового і дипломного проектування, самостійної роботи студентів, розробку і застосування прикладних і комп’ютерних програм підготовки фахівців з напряму «Туризм».

Наявність навчально-методичних матеріалів за дисциплінами підготовки магістрів з туризму наведено у розділі 3.5.


г) перспективи наукової та науково-видавничої діяльності

В університеті діє власне університетське видавництво, де видається науковий збірник «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» ліцензований Вищою атестаційною комісією України за 12 напрямками, а також монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та інша наукова і навчальна література.

В перспективі по кафедрі «Туризм і готельне господарство» планується захист трьох кандидатських дисертацій: здобувач Овсепян І.А. - 2008 рік за темою «Організаційно-економічне забезпечення інвестиційної політики туризму регіону», асистент Лохматов А.С. – 2009 р. за темою «Проблеми розвитку ринку туристичних послуг та удосконалення його регіональної організації», асистент Борулько Н.М. – 2010 р. за темою «Розвиток підприємств готельної індустрії в умовах альтернативного вибору форм інвестицій».

Планується видавництво двох монографій «Корпоративне управління в туристичної галузі» - Свірідова Н.Д., Недодаєва Н.Л. – 2009 р., «Інвестиційна політика туризму регіону» -Овсепян І.А. – 2009 р.


ІV. Підстави щодо можливості надання ліцензії.

Наведені вище дані свідчать, що до можливості надання ліцензії кафедрі «Туризм та готельне господарство» СНУ ім.. В.Даля, а саме матеріальна база навчального закладу та кафедри, кадровий склад для забезпечення навчального процесу, навчально-методичне забезпечення та науково-видавнича діяльність. Навчальний заклад гарантує виконання ліцензійних умов.


Ректор О.Л.Голубенко

Схожі:

3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні icon3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні icon3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні iconОбґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні iconРезультати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні
«бакалавр» за напрямом підготовки 051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» кафедрою метрології
3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні iconОбґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців
3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні iconЕкологічна інфраструктура як фактор ефективного формування І функціонування ринку екологічних товарів та послуг в регіоні
Ефективне формування І функціонування ринку екологічних товарів та послуг (ретп) в регіоні можливе за умови створення його цілісної...
3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні iconОБҐрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи