Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” icon

Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків”
Скачати 47.67 Kb.
НазваНавчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків”
Дата26.06.2012
Розмір47.67 Kb.
ТипДокументи

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
дисципліни “ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ”

для спеціальності 8.060101 «Правознавство»
Тема 1. Теоретичні проблеми неплатоспроможності банків.


Поняття неплатоспроможності банку. Порівняльний аналіз неплатоспроможності банків та неплатоспроможності суб’єктів господарювання. Ознаки неплатоспроможності банку. Основні терміни та їх визначення. Регулятивний капітал банку. Переоцінка основних засобів банку. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку.

Особливості інституту неплатоспроможності банків як інституту банківського права. Причини фінансової кризи банку. Поняття права неплатоспроможності банку. Загальна характеристика відносин неплатоспроможності банків.

Принципи інституту неплатоспроможності банків. Нормативно-правові акти, що регулюють відносини неплатоспроможності банків. Загальна характеристика банківських правовідносин неплатоспроможності.


^ Тема 2. Правовий статус учасників відносин неплатоспроможності банків.


Загальні положення правового статусу учасників відносин неплатоспроможності.

Правовий статус Національного банку України. Закон України «Про Національний банк України». Закон України «Про банки і банківську діяльність». Головна мета банківського регулювання і банківського нагляду. Нормативно-правові акти Національного банку України. Права та обов’язки Національного банку України у відносинах неплатоспроможності банків.

Поняття процедури тимчасової адміністрації. Функції тимчасової адміністрації. Вимоги до тимчасового адміністратора. Сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації. Обмеження щодо осіб, які не можуть бути тимчасовими адміністраторами. Права та обов’язки тимчасового адміністратора. Відповідальність тимчасового адміністратора.

Поняття процедури ліквідації банку. Ліквідатор банку. Вимоги щодо ліквідатора банку. Взаємовідносини ліквідатора банку та Національного банку України. Права та обов’язки ліквідатора банку.

Правовий статус банку у відносинах неплатоспроможності. Права та обов’язки банку. Обмеження щодо діяльності банку та його органів управління у відносинах неплатоспроможності.

Правовий статус кредиторів банку. Поняття кредитора банку. Права та обов’язки кредиторів у процедурі тимчасової адміністрації. Права та обов’язки кредиторів у процедурі ліквідації банку.


^ Тема 3. Правові засади введення процедури тимчасової адміністрації.


Підстави призначення тимчасової адміністрації. Істотна загроза неплатоспроможності банку. Строк тимчасової адміністрації та його подовження. Порядок призначення тимчасової адміністрації. Конфлікт інтересів. Договір про здійснення тимчасової адміністрації. Повідомлення про призначення тимчасової адміністрації. Обмеження щодо органів управління банком. Запобігання переказу активів банку до моменту призначення тимчасового адміністратора. Звернення тимчасового адміністратора до суду.


^ Тема 4. Правові засади здійснення процедури тимчасової адміністрації.


Доведення до відома банку рішення про призначення тимчасового адміністратора. Інвентаризація банківських активів, зобов’язань та резервів. Завдання інвентаризації. Інвентаризаційна комісія. Інвентаризаційні описи та акти інвентаризації. Оцінка фінансового стану банку. План тимчасового адміністратора. Заходи щодо стабілізації діяльності банку. Програма фінансового оздоровлення банку. Мораторій на задоволення вимог кредиторів. Безпосередній продаж активів банку. Продаж активів банку на відкритих торгах. Дозвіл на продаж активів банку.


^ Тема 5. Правові засади фінансового оздоровлення банку в процедурі тимчасової адміністрації.


Особливості фінансового оздоровлення банку під час тимчасової адміністрації. План санації банку. Інвестори банку. Заходи з підвищення (відновлення) платоспроможності банку.

Програма фінансового оздоровлення банку. Зміст та структура програми фінансового оздоровлення банку. Програма капіталізації банку. Особливості підготовки банку до продажу в процедурі тимчасової адміністрації. Дозвіл на проведення продажу. Умови надання дозволу Національним банком України. Погодження програми санації з тимчасовим адміністратором та отримання згоди Національного банку України на продаж банку.


^ Тема 6. Припинення процедури тимчасової адміністрації.


Сутність та значення контролю за діяльністю тимчасового адміністратора. Звітність тимчасового адміністратора. Вимоги до звіту тимчасового адміністратора. Строки розгляду звіту тимчасового адміністратора. Розгляд звіту тимчасового адміністратора.

Підстави припинення діяльності тимчасового адміністратора. Закінчення строку дії повноважень тимчасового адміністратора. Відкликання банківської ліцензії та прийняття рішення про призначення ліквідатора. Реорганізація банку. Усунення тимчасового адміністратора.


^ Тема 7. Підстави та особливості процедури ліквідації банку.


Підстави ініціювання Національним банком України процедури ліквідації банку. Норматив адекватності регулятивного капіталу банку та його розрахунок. Значна втрата активів або доходів.

Особливості ініціювання процедури ліквідації банку за заявою кредиторів. Висновок щодо відсутності підстав для задоволення заяви кредиторів. Постанова Національного банку України.

Особливості ліквідації банку за рішенням його власників.

Рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Наслідки прийняття рішення. Строк ліквідаційної процедури. Залучення ліквідатором до ліквідаційної процедури інших осіб.


^ Тема 8. Правові засади здійснення ліквідаційної процедури.


Наслідки призначення ліквідатора. Повноваження ліквідатора з дня його призначення. Обмеження повноважень ліквідатора. Вжиття заходів щодо розпорядження цінностями, що перебувають на відповідальному зберіганні в банку.

Проведення інвентаризації та оцінки активів банку. Акт оцінки майна банку. Заборгованість за активними операціями банку. Початковий баланс ліквідатора.

Підготовчі заходи щодо задоволення вимог кредиторів. Список інформації про вклади осіб.

Продаж майна банку на відкритих торгах. Погодження порядку продажу майна, складу, умов та строків придбання майна. Публікація повідомлення про продаж майна. Продаж основних засобів. Продаж цінних паперів. Викуп кредиторами майна. Черговість задоволення вимог кредиторів. Порядок задоволення вимог кредиторів.

Завершення процедури ліквідації банку. Ліквідаційний баланс. Рішення про виключення банку з Державного реєстру банків.

Схожі:

Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» ( для студентів 4 курсу заочної форми...
Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” iconНавчальна програма дисципліни „правове регулювання ринку цінних паперів в україні” Тема Цінні папери, як об’єкти цивільного права та фінансові інструменти
move to 0-12498689
Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” iconНазва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів
Тема Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми формування. Змістовий модуль Планування та регулювання ресурсів комерційних...
Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” iconТ. А. Коляда методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
«Правове регулювання туристської діяльності» ( для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 –...
Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” iconМіністерство освіти та науки україни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання охорони праці» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0922...
Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»...
Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 3 курсу заочної форми...
Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 4 курсу денної форми...
Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є. Програма навчальноі дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу денної форми...
Навчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків” iconВ. М. Тюріна Карпушенко М. Ю. Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи