Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Сторінка1/10
Дата02.06.2012
Розмір1.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічної роботи і проведення практичних занять з дисципліни

“Менеджмент в міському господарстві”

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій»)


Харків – ХНАМГ – 2006


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і проведення практичних занять з дисципліни “Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій»). Укл. Кайлюк Є.М., Бондаренко О.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 95с.


Укладачі: Є.М. Кайлюк, О.В. Бондаренко


Рецензент: проф., д.е.н. Г.В. Ковалевський


Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу в міському господарстві, протокол № 2 від 11.09. 2006 р.

Зміст

Стор.

1. Загальна частина.............................................................................................4

Розділ 1. Ситуаційні завдання...........................................................................5

Розділ 2. Тематика і зміст практичних занять................................................13

Розділ 3. Комп’ютерні моделі в оптимальному керуванні на

підприємствах міського господарства............................................57

Розділ 4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної

роботи................................................................................................65

Список літератури..............................................................................................941. Загальна частина


1.1. Відповідно до навчального плану дисципліна “Менеджмент в міському господарстві” є варіативною і вивчається студентами після освоєння таких дисциплін, як “Основи менеджменту”, “Маркетинг”, “Теорія систем і системний аналіз”.

Навчальним планом передбачено 60 годин аудиторних занять, в тому числі: 15 годин – лекцій і 30 годин – практичних занять. На самостійну роботу виділяється 63 годин.

1.2. Тематика практичних занять включає розгляд виробничих ситуацій, вирішення задач, пов’язаних з господарською діяльністю підприємств комунального господарства, тестування з теоретичної частини прочитаних викладачем лекцій, виконання розрахунково-графічної роботи.

1.3. Перший розділ “Ситуаційні завдання” включає три ситуації, які студенти розглядають як в аудиторії під керівництвом викладача, так і в бібліотеках міста.

Пропонується виконувати ці завдання бригадним методом. Для цього викладач повинен організувати 3-4 підгрупи і назначити в кожній з них керівника.

1.4. Тематика практичних занять присвячена розгляду основних функцій менеджменту та їх особливостей в міському господарстві, а також розрахунку різних техніко-економічних показників й економічної ефективності при прийнятті управлінських рішень.

1.5. Розрахунково-графічну роботу виконують студенти денної і заочної форми навчання на тему «Планування діяльності об’єднання співвласників багатоквартирних будинків». Розрахунок проводиться на основі наведеної далі методики розрахунку доходів і витрат діяльності КВЖРЕП (див. розділ 4.1).


Розділ 1. Ситуаційні завдання


Ситуація 1. Як стимулювати обсяг продажів?

З початку минулого року ВАТ "Універсал" займається виробництвом і продажем піцци за телефонними замовленнями. Середня ціна однієї порції визначена в розмірі 5,5 грн. при собівартості виробництва й доставки піци 3 грн. За доставку фірма брала плату в розмірі 10% від вартості замовлення. Для стимулювання продажу фірма зобов'язувалася доставляти піццу в обумовлений з покупцем термін. У разі, якщо доставка затримувалася більше, ніж на 30 хв., фірма давала знижку покупцю в розмірі 20% вартості замовлення.

За минулий рік фірма продала піцци за телефонними замовленнями на суму 386 тис. грн. (включаючи компенсацію витрат на доставку замовлень). У середньому одне замовлення складалося з трьох порцій піцци. Сума наданих знижок у зв'язку з недотриманням термінів доставки склала 10200 грн.

Одного разу, поспішаючи до замовника, водій фірмового автомобіля потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Фірма була змушена компенсувати вартість ремонту пошкодженого чужого автомобіля та витрати, пов'язані з лікуванням потерпілого водія, в сумі 42 тис. грн.

Менеджмент фірми постав перед дилемою: зберегти діючу систему стимулювання продажів або ж перейти до нової. Суть нової системи полягає в тому, що покупцю гарантується висока якість продукту. У разі виявлення покупцем неякісної піцци йому повертається повна вартість замовлення.

За даними минулого року покупці висували претензії до якості піцци у двох випадках на кожні 100 замовлень. Зростання кількості замовлень у новому році прогнозується порівняно з минулим на 3%. Збільшення собівартості виробництва й доставки піцци та тарифу на доставку не передбачається.

Пропонується прийняти рішення щодо вибору системи стимулювання продажу піцци.


^ Ситуація 2. Випробування

Після закінчення ВНЗ випускник із спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" Сергій Іваненко вперше вийшов на роботу на державне автотранспортне підприємство (АТП), куди він був направлений за розподілом без визначеної чітко посади. У направлені було вказано: "Менеджер-економіст". Від першої розмови з керівником багато в чому залежали характер і зміст його подальшої діяльності. Начальник відділу кадрів направив Іваненка до директора. Директор підприємства, проглянувши документи, в тому числі диплом, виписку до нього, де вказані вивчені дисципліни, сказав:

– Я чув про ваш ВНЗ і про спеціальність "Менеджмент організацій", але не зовсім чітко уявляю собі, кого він готує і що ви вмієте робити, чим можете бути корисним нашому підприємству. Зараз я повинен проводити оперативну нараду, через 20 хв. звільнюся і ми поговоримо. За цей час накидайте план вашої діяльності на найближчі 5 місяців щодо вивчення і удосконалення організації управління нашим підприємством. Підприємство займається міжнародними і міжміськими перевезеннями, нараховує 750 автомобілів, всього 1200 працівників, з них 160 чол. управлінського персоналу. Ніяких відділів маркетингу, наукової організації праці чи автоматизованих систем управління у нас немає, та я думаю, що вони й непотрібні. Але врахуйте наступне: я вам зможу приділити всього 10 хв., так що підготуйте своє повідомлення на 5-7 хв. У нас прийнято звітуватися щомісячно, так що розбийте вашу майбутню діяльність на 5 етапів, щоб після закінчення кожного місяця були помітні результати. За ними ми будемо судити про ваші можливості, успіхи тощо. Отже, через 20 хв. я чекаю вас для доповіді, потім приймемо рішення, до якого відділу вас прикріпити.

Запитання:

1. Чи правильно вчинив директор, доручивши Іваненку в перший же день праці скласти план удосконалення управління АТП?

2. Чи достатньо інформації було надано Іваненку для складання такого плану ? Якщо ні, то яку б додаткову інформацію ви попросили б надати ?

3. Спробуйте скласти план вашої діяльності щодо вивчення і удосконалення організації управління даним підприємством, поставивши себе на місце Іваненка.


Ситуація 3. Ділова гра «Керування інноваційним проектом»

Мета ділової гри полягає в тому, що б студенти могли придбати навички в прийнятті самостійних управлінських рішень; уміння працювати в команді; приймати погоджені колективні рішення; навчитися аналізувати ефективність можливих альтернативних проектів і обґрунтувати вибір оптимального з них.

Методичні вказівки до проведення гри: для проведення ділової гри студенти діляться на групи по 4-6 чоловік (команди з керування проектами). Кожній команді привласнюється порядковий номер. Результати роботи кожної з груп і окремих виконавців у групах оцінює викладач.

Кожній з груп доручено розробити план керування проектом і після його утвердження приступити до реалізації. У міру реалізації окремих етапів проекту може виникати потреба в додатковій кількості розробників проекту.

Завдання учасникам гри. Незважаючи на невелику кількість інформації про проект, Вашій групі належить розробити попередній план керування ним. У табл. 1.1. в довільному порядку перераховано 20 (від А до Ф) заходів, які Вам необхідно здійснити. Вам особисто треба розташувати їх у порядку, в якому, на Вашу думку, треба їх виконати в процесі планування, організації, реалізації проекту й здійснення контролю за ходом його виконання. Такі ж дії виконує кожний з членів Вашої групи.

Робота над проектом може бути розпочата тільки після того, як запропонований групою порядок дій буде представлений на розгляд вищого керівництва з керування проектом (журі).Таблиця 1.1 – Етапи виконання робіт

ЕтапиЗаходи з керування проектом

Етап 1

Етап 2

Етап З

Етап 4

Етап 5

Тривалість етапу, днів

Витрати, тис. у.о. (або тис. грн.)

^ Порядковий номер, запропонований учасником команди

Порядковий номер, запропонований командою

Порядковий номер, запропонований фахівцями

Різниця між етапами 1 і 2

^ Різниця між етапами 2 і 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

Пошук кваліфікованих фахівців для заняття наявних посад12
80


200


Б

Зміна процесу в досягненні й (або) відхиленні від цілей проекту17
40


100


В

Визначення і аналіз видів робіт, необхідних для реалізації проекту8
50


120


Г

Визначення стратегії (пріоритетів, послідовності, тимчасових рамок основних заходів)630


400


Д

Розробка можливих альтернативних напрямків дій з реалізації проекту3120

400

Е

Визначення відповідних заохочень за гарну роботу2020

40

Ж

Визначення функціональних обов'язків менеджерів структури керування, співпідпорядкованості відділів і служб, зайнятих у розробці проекту1530

50

З

Визначення цілей проекту (бажаних результатів)180

120

И

Підготовка трудового потенціалу виконавців проекту й підвищення їхньої кваліфікації1330

65

Продовження табл. 1.1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

К

Облік і аналіз даних про поточний стан проекту за встановленими строками виконання2200

900

Л

Визначення кваліфікованих вимог, що ставляться до менеджерів і фахівців вищої організаційної структури1040

80

М

Розробка нормативів для оцінки результативності роботи менеджерів1640

100

Н

Визначення осіб, які досягли найкращих результатів1920

40

О

Розподіл ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових), необхідних для виконання проекту1140

80

П

Оцінка якості й результатів професійної діяльності кожного виконавця робіт1845

115

Р

Визначення негативних факторів, що впливають на зміну строку виконання проекту, і їхніх наслідків420

50

С

Визначення індивідуальних завдань виконавцям і їхнім менеджерам1440

80

Т

Визначення професійної відповідальності взаємозалежності функціональних служб945

100

У

Вибір основного виду діяльності з реалізації проекту520

60

Ф

Визначення строку виконання проекту й розрахунок показників ефективності750

200
Індивідуаль-ний результат

Командний результат

Разом

Разом


Гра проводиться в кілька етапів

Етап 1. Перегляньте наведений список заходів щодо виконання проекту (див. табл.1.1) і, ні з ким його не обговорюючи, розташуйте ці заходи в тій послідовності, в якій, на Вашу думку, їх варто здійснювати в процесі керування проектом. Поставте цифру «1» – напроти першого, на Вашу думку, заходу й так далі до цифри «20», тобто до останнього етапу виконання проекту.

Етап 2. Послідовність виконання етапів проекту обговорюється і приймається всією групою.

Етап 3. Уточнюється послідовність виконання етапів проекту, що рекомендується фахівцями.

Етап 4. Необхідно визначити різницю в кількісних оцінках: між етапами 1 і 2, а потім між етапами 2 і 3. Чим менше буде значення цієї різниці, тим ефективніше Ваша здатність приймати індивідуальні рішення.

Етап 5. Кожна група заповнює таблицю вихідних даних (табл. 1.2) і будує сітьову модель (рис. 1.1) виконання проекту, потім проводить її оптимізацію). Кращий результат матиме та група, проект якої виконаний за мінімальний за тривалістю строк (або при мінімальному використанні видів ресурсів).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи