Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету icon

Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
Скачати 149.17 Kb.
НазваОсновні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
Дата27.06.2012
Розмір149.17 Kb.
ТипДокументи


Додаток 1

до наказу № ________


Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*,

які фінансуються у СумДУ за рахунок коштів загального фонду державного бюджету


Показник

Найменування показника

Вимір

Значення

показника

Примітка

1

2

3

4

5

1

^ Впровадження результатівВпроваджено нових видів: техніки, технологій, матеріалів, методик тощо

1.1

у виробництво

од.
1.2

у навчальний процес

од.
2

^ Оприлюднення результатів


2.1

Опубліковано монографій, підручників, навчальних посібників**, всього

од./ум.др.арк.
Враховуються загальна кількість зазначених видань та їх загальний обсяг в умовних друкованих аркушах


2.1.1

у т.ч.

за тематикою НДР

од./ум.др.арк.2.1.2

за кордоном

од./ум.др.арк.2.1.3

англійською мовою

од./ум.др.арк.2.2

Опубліковано статей за тематикою НДР**, всього

од.2.2.1

у т.ч.

з зазначенням назви НДР та номера реєстрації в УкрІНТЕІ

од.2.2.2

за кордоном

од.2.2.3

англійською мовою

од.2.2.4

які обраховуються НМБ SCOPUS

од.2.2.5

які мають Impact Factor ? 0,25 (з Journal Citation Report ®)

од.2.2.6

за участю студентів

од.2.2.6.1

з них студентами особисто

од.2.3

Опубліковано тез доповідей за тематикою НДР**, всього

од.2.3.1

у т.ч.

за кордоном

од.2.3.2

англійською мовою

од.2.3.3

які обраховуються НМБ SCOPUS

од.2.3.4

за участю студентів

од.2.3.4.1

з них студентами особисто

од.3

Отримано охоронних документів за тематикою НДР**, всього

од.3.1

у т.ч. за участю студентів

од.4

^ Грантова діяльність


4.1

кількість грантів за тематикою НДР**, всього

од.4.1.1

у т.ч.

національного рівня

од.4.1.2

міжнародного рівня

од.4.1.3

індивідуальні (у т.ч. стажування, навчання за кошти МОНМС)

од.4.2

обсяг грантів за тематикою НДР**, всього

тис. грн.4.2.1

у т.ч.

національного рівня

тис. грн.4.2.2

міжнародного рівня

тис. грн.4.2.3

індивідуальні (у т.ч. стажування, навчання за кошти МОНМС)

тис. грн.5

^ Госпдоговірна діяльність


5.1

кількість госпдоговорів**, всього

од.5.1.1

з них за тематикою НДР

од.5.2

обсяг госпдоговорів**, всього

тис. грн.5.2.1

з них за тематикою НДР

тис. грн.6

Співвідношення «спеціальний/загальний фонд» по кафедрі в цілому

відн.од.6.1

у т.ч. співвідношення «гранти/загальний фонд»

відн.од.7

^ Кадрове забезпечення НДР


7.1

Виконавців НДР**, всього

осіб7.1.1

у т.ч.

з науковими ступенями та званнями

осіб7.1.2

штатних працівників

осіб7.1.2.1

з них з науковими ступенями та званнями

осіб7.1.3

докторантів

осіб7.1.4

аспірантів

осіб7.1.5

викладачів

осіб7.1.6

студентів

осіб7.1.6.1

з них учасників олімпіад, конкурсів Всеукраїнського

і Міжнародного рівнів

осіб7.1.6.1.1

у т.ч. переможців (призерів) олімпіад, конкурсів МОНМС

та інших

осіб7.1.6.2

слухачів груп наукового резерву

осіб7.2

Загальна кількість студентів які працювали на госпдоговірних і грантових темах терміном не менше 2-х місяців

осіб
Враховуються теми якими керують виконавці бюджетної НДР

8

^ Захисти дисертацій за тематикою НДР**Враховуються захисти дисертацій виконавцями НДР

8.1

докторських

за час виконання НДР

од.
протягом 1 року після закінчення НДР

од.
8.2

кандидатських

за час виконання НДР

од.
протягом 1 року після закінчення НДР

од.
9

^ Представлення дисертацій до спецрад за тематикою НДР**Враховуються представлення дисертацій виконавцями НДР

9.1

докторських

за час виконання НДР

од.
протягом 1 року після закінчення НДР

од.
9.2

кандидатських

за час виконання НДР

од.
протягом 1 року після закінчення НДР

од.
10

^ Розвиток матеріально-технічної базиНе враховуються витрати на придбання канцелярських товарів

10.1

Витрати за рахунок коштів НДР на придбання наукового обладнання, або комплектуючих

тис. грн.

* – Контрольні показники складаються як правило по кожній окремій НДР. У певних випадках може проводитися аналіз контрольних показників, які узагальнені по декількох НДР (незалежно від часу їх виконання) відповідної спрямованості, або в цілому по кафедрі.

** – Значення кожного показника обраховуються виключно за умови формалізованої участі у його забезпеченні виконавців НДР, які працювали над її виконанням на платній основі не менше 3-х місяців у звітному році.


Додаток 2

до наказу № ________


^ Особистий внесок, за основними контрольними показниками, виконавців НДР**

які виконуються у СумДУ за рахунок коштів загального фонду державного бюджету^ Виконавці НДР*

Оприлюднення результатів,

(од.)

Отримано

охоронних документів,

(од.)

Гранти

Госпдоговори

^ Всеукраїнські студентські

конкурси та олімпіади

Підготовка кадрів

Захист дисертації,

(так/ні)

Представлення дисертації,

(так/ні)

монографії,

підручники, навчальні посібники

статті

тези

Керівництво

учасниками,

(од.)

з них переможців

(од.)

безпосередня участь у конкурсі,

(так/ні)

Керівництво,

(од.)

участь у якості виконавця,

(так/ні)

Керівництво,

(од.)

участь у якості виконавця,

(так/ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
* – У стовпці 1 по кожному виконавцю зазначається: ПІБ, посада (науковий керівник, штатний працівник, сумісник (викладач, докторант (рік підготовки), аспірант (рік підготовки), студент (курс навчання), зовнішній сумісник)), науковий ступінь, вчене звання;


** – Значення кожного показника обраховуються виключно за умови формалізованої участі у його забезпеченні виконавців НДР, які працювали над її виконанням на платній основі не менше 3-х місяців у звітному році.

Схожі:

Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету iconОсновні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
Враховуються загальна кількість зазначених видань та їх загальний обсяг в умовних друкованих аркушах
Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету iconПоложення про конкурс проектів науково-дослідних робіт, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів державного бюджету України. Начальнику загального відділу Кучерук Д. В. у електронному вигляді довести даний наказ до структурних підрозділів СумДУ
move to 0-14638318
Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету iconПорядок визначення пропозицій щодо обсягів фінансування проектів науково-дослідних робіт, які подаються до конкурсної комісії монмолодьспорт України та фінансуються за кошти загального фонду державного бюджету версія 01
Монмолодьспорт України та фінансуються за кошти загального фонду державного бюджету
Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету iconПерелік питань Термін виконання
Затвердження планів (технічне завдання, календарні плати, типова угода) по держбюджетних науково-дослідних роботах, що фінансуються...
Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. № 423, та з метою підвищення...
Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету iconПро щорічний розгляд показників
З метою більш ефективного використання бюджетних коштів та підвищення якості науково-дослідних робіт (ндр), які виконуються за кошти...
Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету iconПоложення про порядок виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються Міністерством освіти І науки України із коштів державного бюджету за кодами 2201020 Фундаментальні дослідження
Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
Основні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету iconПро приймання завершених у 2010р науково-дослідних робіт, які фінансуються за кошти державного бюджету мон україни
З метою розгляду результатів та приймання завершених науково-дослідних робіт, які фінансуються за кошти державного бюджету мон україни,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи