Цикл дисциплін самостійного вибору внз icon

Цикл дисциплін самостійного вибору внз
Скачати 422.2 Kb.
НазваЦикл дисциплін самостійного вибору внз
Сторінка1/3
Дата27.06.2012
Розмір422.2 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ:


Предмет: Людина та культура

Факультет: АКСУ

Курс: 1

Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1
Лекції (год.)

-

-

Практичні заняття (год.)

14

1

СРС (інд. заняття)

16

1

Всього (год. /кредитів)

36 / 1

-

Іспит (трим)

-

-

Залік (трим)

1

-

КОД:

ВПД 01


^ Лектор /викладач/: Зінько Олена Василівна, к.іст.н., доцент; Стрельбицький Михайло Петрович, к.ф.н., доцент; Філонов Леонід Володимирович, доцент; Грозна Наталя Зорянівна, ст. викладач; Ярмоленко Олена Миколаївна, викладач.

Інститут/Факультет: 21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. Другий навчальний корпус, Інститут ГППВ, кафедра КМД. тел. 59-80-42, 59-82-70.


Мета: Засвоєння студентами курсу сприяє здобуттю необхідних для інтелігента обсягу і рівня загальнокультурної освіти, забезпечує орієнтацію в культурному просторі, формує світогляд.

Системність набутих знань сприяє розумінню студентами місця в культурі і значення для суспільства тієї галузі професійної реальності до якої вони готуються.

Методологія предмета базується на прийнятих в науці законах єдності творчих процесів створення й сприйняття творів мистецтва. Матеріалом для аналізу художніх засобів виразності є найкращі твори образотворчого мистецтва, літератури, музики, театру, на основі чого виявляється своєрідність шляхів розвитку світової культури.

Глобальні зрушення на планеті, розвиток економічних, політичних, соціальних відносин між країнами вимагають підвищення культури загальнолюдських взаємовідносин, необхідність утвердження цивілізованих норм поведінки, збагачення освіти вищої школи механізмом функціонування у поведінці сучасної молоді, загальноєвропейських норм та правил поведінки.


Програма: Поняття культури. Філософські концепції культури. Основні функції культури. Поняття цивілізації. Культура і цивілізація. Основні етапи розвитку світової цивілізації. Природа і культура. Поняття гуманізму. Гуманізм і культура. Культурна місія університетів.

Культура особистості і її складові. Поняття про внутрішню культуру людини. Мистецтво ґречності. Культура спілкування. Поняття інтелігентності. Мовленнєва культура.

Культура і мистецтво. Види мистецтва. Походження мистецтва та його функції. Роль мистецтва в житті людини. Художній образ і художній твір. Етнічне, національне, загальнолюдське у мистецтві. Художні музеї і їх роль в житті суспільства і особистості.

Загальна характеристика світової культури. Історичні типи культур. Великі культури Стародавнього світу. Світові релігії в просторі культури. Своєрідність культур Сходу і Заходу. Європейські культури. Українська культура в контексті світової культури.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Грищенко В. Людина та культура. К., 2000. – 368 с.

 2. Подольська Є., Лихвар В., Іванова К., Культурологія. – К., 2003. – 288с.

 3. Закович М. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002. – 622 с.

 4. Левчук Л. Історія світової культури. – К., 2000. – 368 с.

 5. Кордон М. Українська та зарубіжна культура. – ЦУЛ, 2003. – 508 с.

 6. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. – К., 2000. – 360 с.


Методика оцінювання: Матеріал дисципліни викладається в одному модулі в якому для виявлення знань студенти тестуються. Для виявлення творчих здібностей пишуть рецензії, творчі роботи.

Передумови: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Нова та Новітня історія, людина і світ, українська мова, етикет.


Методичне забезпечення: Наочний матеріал в музеях та виставкових залах мистецького центру університету. Ілюстрації та відеофільми. Публікації культурологічних журналів. Підручники. Методичні рекомендації до проведення ознайомчої екскурсії в художньому музеї ВДТУ. Укладач Грозна Н.З. – ВДТУ, 1999. – 33 с.

Індивідуальна робота: Відвідування музично-драматичного театру ім.. М.Садовського, художнього музею, художнього салону, концертного залу “Плеяда”. Написання після відвідування рецензій та творчих робіт.

Методика іспиту: диф. залік.

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 59-84-58

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.


Мова: мова викладання – українська


Предмет: ^ Західноєвропейське мистецтво

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: 3
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7
Лекції (год.)

8

0.5

Практичні заняття (год.)

16

1

СРС (інд. заняття)

30

-

Всього (год. /кредитів)

54 (1,5)

-

Іспит (трим)

-

-

Залік (трим)

7

-

КОД:

ВПД 02

^ Лектор / викладач/: Грозна Наталія Зорянівна, ст. викладач.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. ІнГППВ, каф. КМД, другий навчальний корпус, кімн. 2360.


Мета: Надання студентам системних знань з дисципліни, досвіду спілкування з творами мистецтва і формування навичок та умінь його сприйняття та аналізу. Це призводить до розуміння основних світоглядних засад європейського мистецтва ідейних основ виникнення різних мистецьких явищ, виявлення закономірностей і своєрідності шляхів розвитку культурного процесу і країнах Західної Європи.

Програма:

Вступ. Предмет, завдання і структура курсу. Основні поняття і категорії.

Мистецтво. Античності. Образ світу античної Греції: основи ідеї. Історичні періоди розвитку мистецтва Давньої Греції, їх характерні риси. Мистецтво Давньої Риму. Значення античного художнього надбання для розвитку західноєвропейської культури.

^ Мистецтво Середньовіччя. Періодизація середніх віків. Два погляди на середньовіччя та його культуру. Основні ідеї, символи та характерні риси середньовічного образу світу. Готичний храм як відображення образу світу епохи.

^ Мистецтво епохи Відродження. Соціально-економічні зміни епохи Відродження та їх вплив на людину. Ідейні засади гуманізму. Мистецтво Відродження в Італії, його періодизація, характерні риси. Північне Відродження: його джерела та самобутність. Криза культури Відродження.

^ Мистецтво 17-20 ст. Трагічність протиріччя людини і світу у світобаченні 17 ст. Голландський жанровий живопис. Культура Просвітництва, основні ідеї. Романтична концепція людини і світу. Художні стилі в мистецтві 19 ст. Модернізм: основні напрямки.

Бібліографія:

 1. Українська та зарубіжна культура. Закович. К., 2004.

 2. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. К., 2003.

 3. Шейко В.М. Історія художньої культури. Харків, 2001.

 4. Ильина Т. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2003.

 5. Петрухинцев Н. ХХ лекций по истории мировой культуры. М., 2001.


Методи оцінювання: По закінченню семестру студенти проходять модульний контроль. На колоквіумі пропонується декілька варіантів однакової складності або варіанти, складність яких відповідає оцінкам. Питання охоплюють лекційний матеріал, практичні заняття і теми. що вивчалися студентами самостійно.

Передумови: Курс передбачає знання основної термінології, назв епох та їх історичних меж, основних явищ в мистецтві країн Західної Європи, а також ідейних основ і головних проблем розвитку мистецтва регіону. Також передбачається, що студент має оволодіти навичками роботи з підручниками і монографіями, набути досвіду спілкування з творами мистецтва і вміння їх аналізувати.

Методичне забезпечення: Конспекти лекцій, методичні рекомендації, наочний матеріал: картини. репродукції, аудіо запис, відеофільми.

Індивідуальна робота: Написання рефератів, творчих робіт, створення відеофільмів, альбомів та дисків з наочним матеріалом.

^ Методика іспиту: Усний або письмовий залік за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту АЕКСУ (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; аудиторія 5308; тел.: 8-0432-44-04-58).

^ Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Зауваження: курс для студентів всіх спеціальностей

Мова викладання – українська.

Можливе викладання російською


Предмет: ^ Етика та культура

Курс: 3

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7 (осінь)

9 (літо)Лекції (год.)

16

16

1

1

Практичні заняття (год.)

16

16

1

1

СРС (інд. заняття)

22

22Всього (год. /кредитів)

54 / 1,5Іспит (трим)-Залік (трим)

7

9КОД:

ВПД 03^ Лектор: Теклюк Анатолій Іванович, викладач; Прищак Микола Дем’янович, ст. викл.


Інститут/Факультет: 21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. Другий навчальний корпус, Інститут ГППВ, кафедра КМД. тел. 44-00-42, 44-02-70.


Мета: формування теоретичного базису для адекватної моральної діяльності молодої еліти української нації та формування практичних навичок високоморальної поведінки в науковій, інженерно-технічній, суспільно-політичній сферах і особистому житті людини.

У відповідності до мети дисципліни постають такі завдання:

- сформувати в студента уявлення про специфіку етичних знань

- подати панораму уявлень і розуміння ідеї добра, як ключової в моралі, в історії етичної думки та людської культури загалом

- відобразити взаємозалежність процесу глобалізації та моралі в сучасному світі

- обґрунтувати доцільність і важливість головних моральних принципів людського існування та необхідність їх виконання

- надати студентам практичного досвіду в галузі культури ділового спілкування та визначити її головні моральні засади.

В свою чергу "Етика та культура" покликана сприяти кращому засвоєнню матеріалу таких курсів, як "Політологія", "Основи права", "Естетика та культурологія", "Основи педагогічної майстерності" та інших.


Програма:

Розділ 1. Етика та моральна свідомість. Предмет і завдання етики. Етика як філософська наука. Завдання науки етики. Етос і мораль. Сутнісні риси моралі. Поняття етики, моралі та моральності. Моральна свідомість і самосвідомість. Первісні форми регуляції людської поведінки. Мораль та інституційна регуляція людських відносин. Мораль і право. Мораль і звичай. Структура моральної свідомості. Моральні принципи та норми. Моральні мотиви й ціннісні орієнтації. Свобода як необхідна умова моралі. Моральна самосвідомість. Совість як центральний чинник моральної самосвідомості. Поняття сорому. Честь і гідність.

^ Розділ 2. Історія етичної думки. Основні етапи та напрямки розвитку етики Періодизація історії етики. Розробка проблем етики мислителями античності (софісти, Сократ, кініки, Епікур, Арістотель, Сенека та інші). Проблема співвідношення божественного “визначення” і свободи волі в середньовічній християнській філософії. Раціоналізм етики Нового часу. Етична концепція І. Канта. Проблеми моралі в філософій Г. Гегеля. Некласична філософія та її тлумачення морально-етичних проблем. Концепція страждання А. Шопенгауера. Переоцінка цінностей Ф. Ніцше. Розуміння свободи Ж-П. Сартром. Бунтівна людина А. Камю. Етика благоговіння перед життям А. Швейцера.

^ Розділ 3. Мораль і культура. Моральне зло і добро в історії культури. Добро провідна ідея моральної свідомості. Благо і добро. Зміст ідеї добра. Моральне зло, його походження і сутність. Зло як антиблаго і моральне зло. Види морального зла і єдність його природи. Типові концепції зла. Субстанціоналістські та антисубстанціоналістські. Проблема субстанційності зла. Можливість зла як передумова морального добра. Роль зла в історії. Християнське пояснення зла в світі. Зло і добро в художній літературі.

Етика любові та метафізика свавілля . Корені морального садизму і мазохізму. Пасивна і активна форма симбіотичного зв'язку. Типи садистської прив'язаності. Види насильства. Основні характеристики любові. Об'єкти любові, особливості стосунків з ними. Любов як вирішення проблеми людського існування. Парадокс знання іншого в любові. Смерть і смисл людського життя. Моральні проблеми евтаназії.

Глобалізація і мораль. Глобалізація як наслідок європейської культурно-діяльнісної парадигми. Прикмети глобалізації. Регламентованість людської діяльності та денатуралізація людської моралі. Єдиний світовий інформаційний простір і відчуження людини. Міжнародний тероризм з точки зору моралі. Сім'я в контексті глобалізації.

Етика спілкування. Монологічна й діалогічна парадигми спілкування. Етика ділових відносин. Особливості ділового етикету в різних країнах світу. Найбільш святкові та почесні види прийомів з точки зору міжнародної практики. Сніданок. Чай. "Фуршет". "Коктейль" та його різновиди. "Келих шампанського". Обід. Вечеря. Ділові переговори як найважливіший етикет бізнесу.

БІБЛІОГРАФІЯ


1. Малахов В. Етика.-К.: Либідь, 2000,  304с.

2. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. - М.: Политиздат, 1987,  576с.

3.Етика. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1992,  284с.

4. Гусейнов А., Апресян Р. Этика. – М., 2002, - 472с..

5. Палеха Ю. Ділова етика. – К., 2000. – 256с..

6. Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего.  М.: Логос, 2003,  352с.


Методи оцінювання: передбачено модульний контроль по закінченню триместру. Протягом триместру студенти здають два колоквіуми на яких пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання курсу


Передумови: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як філософія, історія вітчизняної та зарубіжної культури, історія України, релігієзнавство, психологія особистості та педагогіка


Методичне забезпечення: протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій з актуальної тематики.


Індивідуальна робота: Метою індивідуальних завдань є формування у студентів вміння аналізувати головні проблеми етики, ситуації з морального життя суспільства та робити узагальнення на основі отриманих теоретичних знань. Опрацювання класичних філософських, художньо-літературних текстів, присвячених моральній проблематиці, з написанням аналітично-творчих робіт.


^ Завдання до праці Ніцше Ф. “Так казав Заратустра”.

1.Здійсніть аналіз власної особистості з приводу наявності ознак надлюдини.


Завдання по повісті Г. Гессе “Сіддхартха”.

1.При спогляданні яких людей у С. погляд робився холодним, крижаним?

2.Про, що найбільше думав С. до зустрічі з Буддою і про, що в світі так мало не знав як про це?

3.Якось С. запитав Говінду чи не ходять вони колом, і, що їм лише здається, що вони позбавилися коловороту. Говінда відповів, що це коло яким вони йдуть, не зовсім коло. А що ж це на думку Говінди?

4.Камалаякось сказала С., - ти зостався саманою, ти мене не кохаєш. І він стомлено погодився. А яку мала виконувати умову Камала, щоб кохання для неї стало мистецтвом ?.

5.Що дозволило Васудеві зробити, такого, що С. перестав опиратися долі й перестав страждати?

6.С. каже, що Будда змальовує світ як досконалий ланцюг, який ніколи й ніде не вривається – вічний ланцюг. А чим поєднаний цей ланцюг?

7.Яка подія спричинила до того, що Камала відпустила свою рідкісну пташку із золотої клітки?

8.Якого висновку дійшов Говінда споглядаючи останнього разу посмішку С.?

9.С. стверджував, що він між думками й словами великої різниці не бачить, думки він ставить не дуже високо. А що ж С. ставив вище за них?

10.Свого часу С. запевнив одного чоловіка, що уміти писати це добре. А що за це вміння краще?

11.У кого після пробудження збирався вчитися С.?

12.Яку єдину мету мав С. під час перебування у саман?

13.Кохання можна випросити, купити, дістати в подарунок, стріти на вулиці, казала Камала. А як його не можна взяти на думку тієї ж Камали?

14.Що найбільше до вподоби Сіддхартсі у великого Гаутами Будди?

15.С. казав, що він пізнаючи світ припустився тієї ж помилки, що і поганий читач. Чим же знехтував С.?

16.Сама мета тягне мене до себе, казав С., бо я не пускаю у душу свою нічого такого, що може стати мені на заваді. З чим порівнював себе С. в досягненні мети?

17.Ставши перевізником С. перестав відчувати стіну між собою та Буддою. А яке вчення не прийме той, хто шукає істинно, хто істинно хоче знайти?

18.Кого з людей, після смерті Гаутами, Говінда прирівняв до святого?

19.Сіддхартху вчення Будди не цікавило, його цікавило лише те, що один раз звідав Будда, але цього не можна навчити і навчитись. Тому С. пішов у світ. Чого ж хотів досягнути С.?

20.С. у саман навчився обирати десятки шляхів, що ведуть від особистого “я”, але в усіх у них був один і той же суттєвий недолік, який?

21.Яка причина того, що С. нічого про себе не знав до про “будження”?

22.С. надумав покінчити життя самогубством, утопившись у річці. Яке слово пробудило розум С.?

23.Побачити наскрізь світ, пояснити його, знехтувати ним – це клопіт великих мислителів, - казав С. А що для С. головне по відношенню до світу?

24.Мирські втіхи й багатство – не добро. С. казав, що це він зрозумів давно, але переконався в цьому лише через багато років. Чим він це пізнав окрім розуму?

25.Яку думку глибоко усвідомив щодо будь-якого життя С. стоячи біля смертного ложа Камали?

26.Що наймудріше може придумати людина коли вона хоче їсти але в неї немає ні їжі, ні коштів на їжу, на думку С.?

27.Задрімавши після кількох кухлів вина погонич волів знаходить те саме, що знаходить Говінда після тривалого вправляння? Що ж вони знаходять?

28.Яку невеличку прогалину віднайшов С. у вченні Будди, через яку ламається і перекреслюється цілісний світовий закон. Що ж це за прогалина?

29.Всі страждання, всі самокатування, всі тягарі, все вороже на світі щезає, коли в думці вдається подолати причину їх існування. Що ж необхідно подолати?

30.Світ піймав С. в свої тенета. А яку ганебну ваду С. ненавидів найдужче й вважав найбезглуздішою. Що це за вада?


Завдання до роману Е. Берджеса “Механічний апельсин”.

1.Ваші аргументи щодо застосування чи не застосування методу виправлення злочинців за допомогою речовини Людовіка.

2.Ваші варіанти стосовно виправлення Алекса.


^ Перелік тем рефератів:

Етика в системі філософських наук. Проблема соціальної детермінації моралі. Етнічні особливості моралі. Етичні проблеми національних відносин. Історичність моральних норм і принципів. Антична концепція розуміння добра і зла. Християнська концепція зла. Поняття добра і зла в східній культурі. Ісламські моральні цінності. Моральне вчення Будди. Головні принципи старозавітної моралі. Відмінність моральних концепцій І. Христа та апостола Павла. Моральні принципи в трактуванні Мухаммеда. Основні проблеми етики Відродження. Французькі моралісти про моральні проблеми людського суспільства. Раціоналізація моралі в період Нового часу. Етика І. Канта. Проблеми моралі в філософії Г. Гегеля. Етика А. Шопенгауера. Переоцінка цінностей Ф. Ніцше. Етика не насильства. Екзистенціоналістські підходи до вирішення етичних проблем. Глобалізація і мораль. Моральні аспекти екологічних проблем. Проблема сенсу життя в різних історичних епохах. Феномен смерті та його вплив на мораль. Совість як центральний чинник моральної самосвідомості. Проблема співвідношення цілей і засобів. Етичні принципи сучасного ділового світу. Трансформація моральних цінностей в сучасному українському суспільстві.


^ Методика іспиту: усний диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: ІнАЕКСУ, аудиторія 5308; тел.:8-0432-44-04-58.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

^ Зауваження: курс для студентів всіх спеціальностей

Мова

Мова викладання – українська.

Можливе викладання російською.


Предмет: ^ Практична культурологія

Факультет: АКСУ,

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: 1,2,3,4
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместри

1,2,4,5,7,9,10
Лекції (год.)

42
Практичні заняття (год.)

42

0,5

СРС (інд. заняття)

12
Всього (год. /кредитів)

54

0,5/2,4

Іспит (трим)

-
Залік (трим)

2,5,9,10
КОД:

ВПД09


^ Лектор / викладач/: Сенькова-Комісарчук Олена Леонідівна, викладач.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. ІнГППВ, каф. КМД, другий навчальний корпус, кімн. 2360.

Мета: Культурологічний практикум введений у ВНТУ з метою розширення художнього досвіду студентів технічного вузу, формування навичок сприйняття та естетичної оцінки творів мистецтва, розвитку естетичних смаків, спонукання до творчої роботи, свідомої оцінки творів мистецтва.


Програма:

Тема 1. Голос флейти. Історія флейти. В програм класичні та сучасні музичні твори. (Викладач ВДПУ). (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)

Тема 2. Мистецтво живописного портрету. Жанри живопису. Специфіка портретного живопису. Перегляд документального фільму „Олександр Шилов. Сповідь художника”. Роздуми художника про мистецтво. (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)

Тема 3. Самодіяльне мистецтво. Роль і функції. Виступ колективів і учасників художньої самодіяльності. Фрагменти програми „Наші таланти” (Студентська осінь 2003). (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)

Тема 4. Мистецтво балету. Історія розвитку балету. Зміст понять „балет”, „хореографія”. Виразні засоби балету. Виступ „Фуєте” (художній керівник Н.М.Москальова). В програмі балетні мініатюри на музику П.Чайковського, А.Адана, А.Глазунова, Ф.Шопена, І.Стравінського, С.Прокоф’єва. (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)

Тема 5. День рідної мови (згідно спеціального сценарію). В програмі класична та сучасна українська поезія та музика, фрагменти вистав української драматургії. (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)

Тема 6. Людина і природа: проблеми протистояння і гармонії. Проблеми екології в контексті культури і моралі. Перегляд фільму Жан Жако Анно „Ведмідь” (по книзі Д. Кервуда „Король Грізлі”). (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)


Бібліографія:

1. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка ХХ ст. Л.,1976

2. История русской музики от Древней Руси до Серебряного века. М., 2001

3. Бокаль В. Культурология. К.2000

4. Кадцын Н. Музыкальное искусство и творчество слушателя. К. 1984

5. Кац В.А. Времена – люди, музыка. Документальные повести о музыке и музыкантах.Л. 1983

6. Пархоменко І.Т. Культурологія. К. 2001

7. Музична енциклопедія в 6 томах. М., 1982

8. Щербаківський В. Українське мистецтво. К., 1995

9. Розповіді про музику і музикантів. М., 1982.

10. О.В.Лысикова «Музеи мира», М., 2004.

11. Українська народна творчість. К., 2003.


Методи оцінювання: Матеріал курсу поєднано в один модуль. Після закінчення четвертого триместру ставиться залік по результатам шести творчих завдань, виконаних протягом другого курсу. В кінці 5-го триместру (13 тиждень) залік за результатами роботи.

Передумови: ця дисципліна є передумовою для вивчення теоретичних курсів культурологічного спрямування.

^ Методичне забезпечення: заняття культурологічного практикуму проходять за участю художніх колективів ВНТУ, митців та художніх колективів міста Вінниці, Вінницької області. В окремих випадках запрошуються заслужені діячі мистецтв України, художні колективи і майстри з інших регіонів країни. Наочний матеріал: аудіо запису, відеофільми (документальні, науково-просвітницькі, художні) культурологічного спрямування.

Індивідуальна робота: відвідування культурно-мистецьких закладів міста, написання творчих робіт у вигляді відгуків, рецензій.

^ Методика іспиту: Усний, або письмовий диф. залік за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 59-84-58,

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська.

Предмет: Основи науково-дослідних робіт

Факультет: АКСУ

Курс 2 / 3 / 4

Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

5/7/10
Лекції (год.)

8/8/8

0,5

Практичні заняття (год.)

8/8/8

0,5

Лабораторні заняття (год.)

-

-

СРС (інд. заняття)

42

1

Всього (год. /кредитів)

90/2,5
Іспит (трим)

-
Залік (трим)

5,7,10
КОД:

ВПД 10


Лектори: Кабачий Віталій Володимирович, к.т.н., доцент каф. АІВТ

Кузьмін Іван Васильович, д.т.н., професор каф. КСУ


Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, Кафедра Автоматики та Інформаційно-Вимірювальної техніки, аудиторія 5204; тел.:8-0432-59-80-06.

21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, Кафедра Комп’ютерних Систем Управління, аудиторія 5217; тел.:8-0432-59-82 -22.

^ Мета та програма курсу:

розвиток у студентів творчого мислення, набуття навичок науково-дослідної та винахідницької роботи. розвиток інтуїції. можливості освоєння нових поглядів у розвитку технічного прогресу, а також здобуття навичок самостійної творчої роботи, а також: знання: основ методології наукової роботи, в тому числі основні види наукових досліджень та експериментальних досліджень, бібліографічного пошуку, представлення результатів наукових досліджень. основи організації наукової роботи. – вміння, використовувати на практиці отримані теоретичні знання, зокрема, обирати напрямок дослідження, здійснювати пошук необхідної інформації, планувати експериментальне дослідження, оцінювати і обробляти отримані результати, оформлювати заявку на винахід, готувати і оформлювати звіт з науково-дослідної роботи.
  1   2   3

Схожі:

Цикл дисциплін самостійного вибору внз icon2 Зміст завдань іспиту І перелік необхідних тем для їх виконання
Основною метою іспиту є виявлення знань, умінь І навичок, отриманих при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін І дисциплін самостійного...
Цикл дисциплін самостійного вибору внз icon2 Зміст завдань іспиту І перелік необхідних тем для їх виконання
Основною метою іспиту є виявлення знань, умінь і навичок, отриманих при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін і дисциплін самостійного...
Цикл дисциплін самостійного вибору внз iconЦикл дисциплін вільного вибору студента
Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кафедра комп’ютерних систем управління, аудиторія 5127а; тел.:...
Цикл дисциплін самостійного вибору внз iconПрограма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Курс “Педагогіка вищої школи” завершує весь цикл педагогічних дисциплін і логічно пов’язаний з основними курсами педагогіки (загальної,...
Цикл дисциплін самостійного вибору внз iconПлан навчального процесу 3 цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Цикл дисциплін самостійного вибору внз iconМіністерствоосвітиінауки україни
Цикл лекцій до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Інтер’єр та кольорознавство» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Цикл дисциплін самостійного вибору внз iconОператоры цикла Операторы цикла используются для вычислений, повторяющихся многократно. В c# имеется четыре вида циклов: цикл с параметром for
Операторы цикла используются для вычислений, повторяющихся многократно. В c# имеется четыре вида циклов: цикл с параметром for, цикл...
Цикл дисциплін самостійного вибору внз iconМетод підвищення мотивації навчання природознавчих та технічних дисциплін у внз I-II рівнів акредитації постановка проблеми
Метод підвищення мотивації навчання природознавчих та технічних дисциплін у внз I-II рівнів акредитації
Цикл дисциплін самостійного вибору внз iconМетодика «Мотиви вибору професії» Для визначення провідного типу мотивації в процесі вибору проводиться опитування «Мо­тиви вибору професії»
Психолог. У бланку відповідей наведені твердження, що ха­рактеризують будь-яку професію. Прочитайте й оцініть, якою мірою кожне з...
Цикл дисциплін самостійного вибору внз icon2. 1 Цикл соціально-гуманітарних та економічних дисциплін
Частка лекційних годин циклу, які читаються науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями та вченими званнями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи