„затверджую” icon

„затверджую”
Скачати 59.74 Kb.
Назва„затверджую”
Дата28.07.2012
Розмір59.74 Kb.
ТипДокументи

„ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор Одеського державного екологіч-

ного університету

_________________ С.М. Степаненко

„ _08_ „ __лютого__ 2011 року


Затверджено на засіданні Приймальної

комісії ОДЕКУ 8.02.2011р., протокол № 4


ПОЛОЖЕННЯ


про апеляційну комісію Одеського державного екологічного університету


1. Апеляційна комісія Одеського державного екологічного університету Міністерства освіти і науки України (далі – Апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань і розгляду апеляцій абітурієнтів.

Термін повноважень апеляційної комісії становить один навчальний рік.

Апеляційна комісія університету працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, Положення про Приймальну комісію Одеського державного екологічного університету та затверджених Правил прийому в ОДЕКУ.

2. Положення про апеляційну комісію Одеського державного екологічного університету передбачає кількісний склад, необхідний для прийняття відповідних рішень. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою і секретарем комісії.

3. Склад апеляційної комісії Одеського державного екологічного університету затверджується наказом ректора Одеського державного екологічного університету, який є головою Приймальної комісії ОДЕКУ.

Голова апеляційної комісії ОДЕКУ несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу апеляційної комісії Одеського державного екологічного університету входять:

  • Голова;

  • заступники Голови;

  • секретарі комісії;

  • члени комісії.

4. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів Одеського державного екологічного університету, його заступниками – заступники директорів Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ.

5. З урахуванням специфіки організації прийому на перший та наступні курси ОДЕКУ апеляційна комісія університету формується у складі трьох підрозділів:

- апеляційна комісія Приймальної комісії ОДЕКУ, яка здійснює організаційні заходи на базі головного вищого навчального закладу – Одеського державного екологічного університету за адресою: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, буд. 16;

- апеляційна комісія Херсонської відбіркової комісії Приймальної комісії ОДЕКУ, яка здійснює організаційні заходи на базі відокремленого структурного підрозділу ОДЕКУ – Херсонського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ за адресою: 73000, м. Херсон, вул.. Дзержинського, буд. 11.

- апеляційна комісія Харківської відбіркової комісії Приймальної комісії ОДЕКУ, яка здійснює організаційні заходи на базі відокремленого структурного підрозділу ОДЕКУ – Харківського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ за адресою: 61003, м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 10.

6. Склад апеляційної комісії університету при проведені конкурсного відбору абітурієнтів, які вступають за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста та бакалавра, формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти відповідного регіону, які не є членами предметної комісії одного з відділень Приймальної комісії ОДЕКУ.

Формування цього складу апеляційної комісії здійснюється за рекомендаціями управлінь освіти і науки Одеської, Харківської та Херсонської облдержадміністрацій.

Під час проведення конкурсного відбору вступників за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра до складу апеляційної комісії додатково включаються провідні науково-педагогічні працівники та науковці вищих навчальних та наукових закладів м. Одеси.

Крім того, за поданням відповідних громадських організацій, до складу Апеляційної комісії ОДЕКУ на всіх етапах її роботи входять представники студентського самоврядування університету.

Секретарями кожного з відділень загально університетської апеляційної комісії призначаються відповідальні секретарі (окремо для Одеси, Херсона та Харкова).

7. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань (іспитів) відповідно до затверджених Правил прийому в ОДЕКУ в поточному році.

8. До роботи в апеляційній комісії ОДЕКУ не дозволяється залучати вчителів, діти або близькі родичі яких вступають до Одеського державного екологічного університету, Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ у поточному році.

9. Наказ про затвердження складу апеляційної комісії видається ректором Одеського державного екологічного університету за два місяці до початку прийому документів.

10. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі - апеляція) повинна подаватись в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше дня після оголошення оцінки, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування.

Апеляція подається особисто вступником тільки в письмовій формі за зразком, який затверджується головою Приймальної комісії ОДЕКУ до початку вступних випробувань (іспитів).

11. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Відсутність вступника на засіданні апеляційної комісії не може явитися причиною оскарження рішення апеляційної комісії з боку вступника.

На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива обстановка.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

12. Під час розгляду апеляції сторонні особи, в т.ч. члени відповідних предметних та інших комісій Приймальної комісії ОДЕКУ, за виключенням вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

Розгляд кожної апеляції проводиться якщо на засіданні апеляційної комісії присутні не менше 2/3 членів комісії з даного предмету.

Під час розгляду апеляції секретар апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та висновки.

Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол з висновками щодо оцінки роботи (відповіді) вступника підписується всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні.

Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи (результатів усного випробування), про що особисто вступником робиться відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

У разі відсутності вступника на засіданні приймальної комісії або відмови з його сторони підписати протокол засідання апеляційної комісії секретар комісії здійснює відповідний запис у протокол засідання апеляційної комісії.

13. За наслідками розгляду апеляції комісія має право прийняти одне з трьох рішень:

- „попередня оцінка вступного іспиту (випробування) відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється”;

- „попередня оцінка вступного іспиту (випробування) не відповідає рівню та якості виконаної роботи та збільшується на ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінки вступних випробувань)”;

- „попередня оцінка вступного іспиту (випробування) не відповідає рівню та якості виконаної роботи та зменшується на ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінки вступних випробувань)”;

Якщо за наслідками розгляду апеляції комісія приймає рішення про зміну результатів попереднього вступного випробування (іспиту), нова оцінка знань абітурієнта виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційній відомості та екзаменаційного листа. Кожна нова оцінка вступного іспиту (випробування), як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

14. Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше однієї академічної години.

15. Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

16. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

17. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, якій затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету.


Заступник голови

Приймальної комісії М.Г. Сербов

Схожі:

„затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

„затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

„затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
„затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
„затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
„затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
„затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
„затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
„затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
„затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
„затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи