Затверджено” “погоджено” icon

Затверджено” “погоджено”
Скачати 100.03 Kb.
НазваЗатверджено” “погоджено”
Дата27.06.2012
Розмір100.03 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО” “ПОГОДЖЕНО”

Ректор _________А.В.Васильєв Голова студентського профкому

_____________ І.В.Меркун

“____”_______________2006р. “____”_________________2006р.

 

 

 

Положення про студентський гуртожиток Сумського державного університету

 

 1. Загальні положення

  1. Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках Сумського державного університету, користування цими гуртожитками та їх утримання.

  2. Студентські гуртожитки Сумського державного університету призначаються для мешкання студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, інститутів і факультетів підвищення кваліфікації, викладачів на період навчання, незважаючи на те, де вони проживали до цього. Вільні місця в гуртожитках можуть використовуватися адміністрацією СумДУ для створення готелю, за погодженням із профспілковим комітетом студентів, але він повинен бути відокремлений від гуртожитку. Іноземні громадяни, які навчаються в СумДУ, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом.

  3. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки можуть створюватися в орендованих будинках.

  4. Студентські гуртожитки знаходяться в підпорядкуванні СумДУ, можуть мати свій розрахунковий, рахунок і вести самостійну господарську діяльність у структурі навчального закладу.

  5. Студентські гуртожитки можуть бути об'єднані в студентські містечка згідно з діючим законодавством України.

  6. Гуртожитки можуть бути:

   • для мешкання одиноких осіб (жилі приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться в сімейних стосунках);

   • для мешкання сімей студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень (жилі приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім'ї).
    У гуртожитках для мешкання одинаків при необхідності можуть виділятися приміщення для мешкання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих під'їздах (секціях) гуртожитку.

   • Гуртожитки можуть підрозділятися на жіночі, чоловічі, загального мешкання, готельного типу, із самообслуговуванням і самоврядуванням, залежно від умов і вартості проживання, що визначається адміністрацією СумДУ погоджується із профспілковим комітетом студентів.

  7. Проживання в студентських гуртожитках працівників СумДУ, сторонніх осіб, розміщення підрозділів СумДУ, а також інших організацій забороняється.

  8. Гуртожитки, крім основного призначення, - можуть надавати за окрему плату додаткові послуги з харчування, медичного обслуговування, послуги зв'язку телефонного, телефаксного, різноманітні послуги (перукарні, ремонт одягу, взуття і т. д., бібліотечні, копіювання, користування комп'ютерами та інші), за рахунок використання приміщень нежилого фонду (цокольні, підвальні приміщення).

  9. Рішення про виділення в гуртожитках приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров'я, підприємств побутового обслуговування приймається адміністрацією СуМДУ при погодженні з профкомом студентів.

  10. У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно із санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених Головним санітарним лікарем України.

  11. Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції й реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому законодавством.

  12. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими адміністрацією університету, погодженими із профспілковим комітетом студентів.

  13. Права й обов'язки робітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими адміністрацією університету. та погоджуються з профспілковим комітетом університету.

 2. Надання житлового місця в гуртожитку

  1. Розміщення студентів у гуртожитках здійснюється згідно з цим Положенням із додержанням установлених санітарних норм. Місце проживання надається на період навчання.

  2. Розподіл місць у гуртожитках між факультетами здійснюється спільним рішенням адміністрації та профкому студентів.

  3. Списки студентів, аспірантів і слухачів підготовчих відділень на мешкання в гуртожитку готуються адміністрацією університету і погоджуються зі студентськими профспілками.

  4. На підставі рішення про надання місця в гуртожитку адміністрація СумДУ видає спеціальний ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В ордері зазначається номер гуртожитку, його адреса й номер кімнати.

  5. Облік ордерів та мешканців у гуртожитках, оформлення необхідних документів, прописки й виписки здійснюються призначеною для цього особою.

 3. Користування житловою площею в гуртожитках

  1. Вселення в студентський гуртожиток студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень здійснюється адміністратором гуртожитку або працівником, який його заступає, на підставі виданого ордеру.
   Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане житлове місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

  2. Тимчасове переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого здійснюється згідно з рішенням адміністрації університету, а з однієї кімнати в другу в одному гуртожитку - за рішенням адміністрації гуртожитку, при цьому без погіршення умов проживання і, як виняток, в особливих випадках.

  3. Користування гуртожитком студентами і аспірантами, які знаходяться у відпустках, на канікулах визначається за їх, письмовою згодою.

 4. Виселення зі студентських гуртожитків

  1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, залишають місце в гуртожитку протягом трьох діб із дня оголошення результатів іспитів; ті, які подали апеляцію, у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки, абітурієнти, не зараховані до навчального закладу за конкурсом - протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

  2. При відрахуванні з СумДУ (також при його закінченні) громадяни залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

  3. У випадках, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням адміністрації СумДУ і профкому студентів університету цей термін може бути продовженим.

  4. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним законодавством України. Зміна власника або уповноваженого ним органу гуртожитку не позбавляє громадян, які проживають у ньому, права користуватися цим гуртожитком, і виселення їх може бути проведене тільки у порядку, встановленому законодавством.

  5. Громадяни, які самовільно заселилися у гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку без надання їм іншого жилого приміщення.

 5. Плата за житло та послуги

  1. Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.

  2. Перелік обов'язкового комплексу побутових послуг установлюється залежно від комфортності гуртожитку адміністрацією університету або гуртожитку.

  3. Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості та проводиться помісячно. Плата за користування гуртожитком стягується із студентів, аспірантів, слухачів за весь час проживання й період канікул.

  4. Місячна плата за проживання в студентських гуртожитках, включаючи користування білизною, де послуги, комплектація обладнанням і інвентарем здійснюються згідно з державними нормами, проводиться відповідно до тарифів на комунальні послуги встановлених Урядом України.

  5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканця, сплачуються окремо.

 6. Порядок надання місць у гуртожитках Сумського державного університету студентським сім'ям

  1. Місця в студентських гуртожитках для розміщенні сімейних студентів і аспірантів визначаються спільним рішенням адміністрації університету й профкому студентів навчального закладу, виходячи з наявного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітарних норм мешкання.

  2. Заселення студентських родин здійснюється за ордерами, що видає адміністрація СумДУ.

  3. Адміністрація гуртожитку при розміщенні студентських родин з дітьми визначає місце зберігання дитячих колясок, приміщення для тимчасового перебування дітей та їх, ігор.

  4. Місця в сімейних гуртожитках надаються, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина студенти.

  5. Списки сімейних студентів, які потребують гуртожиток, затверджуються спільним рішенням адміністрації та профкому студентів СумДУ. Коли студентська родина складається із студентів різних вузів міста, тоді надання жилої площі таким особам в гуртожитках СумДУ може здійснюватися за домовленістю між цими навчальними закладами.

  6. Проживаючі в гуртожитках сімейні студента керуються цим Положенням та загальними Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

  7. Плата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла .

 7. Обов'язки адміністрації Сумського державного університету та адміністрації гуртожитку.

  1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитків, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійснюється проректором по адміністративно-господарській роботі, адміністратором гуртожитку та його заступником.

  2. Адміністрація Сумського державного університету та адміністрація гуртожитку зобов`язані:

 • утримувати приміщення гуртожитків у відповідності з встановленими санітарними правилами;

 • укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем по діючим "Типовим нормам (обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем";

 • забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;

 • своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

 • забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;

 • надавати мешканцям у гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;

 • переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

 • укомплектовувати штати гуртожитків у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

 • сприяти радам студентських гуртожитків у розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;

 • здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати за-родів по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

 • забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

 • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків;

 • у разі необхідності забезпечувати виділення приміщень ця організації в гуртожитках їдалень і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями і посудом.

  1. Адміністрація СумДУ призначає адміністратора гуртожитку, його заступника.

  2. Адміністратор гуртожитку, його заступник несуть відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

  3. Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: адміністратор гуртожитку, завідуюча камерою схову, кастелянша.

  4. Адміністратор гуртожитку, його заступник зобов'язаний:

   • проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера виданого адміністрацією СумДУ і паспорта;

   • надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами;

   • ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з "Положенням про гуртожиток", "Правилами внутрішнього розпорядку", правилами пожежної і техніки безпеки;

   • своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з СумДУ;

   • вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню житлово-побутових умов;

   • подавати адміністрації університету або уповноваженому ним органу СумДУ пропозиції по покращенню умов мешкання в гуртожитку;

   • забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також додержуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвентарю і матеріалів, охорону гуртожитку.

  5. Адміністратор гуртожитку або його заступник спільно з радою гуртожитку або при необхідності ректор, профком студентів СумДУ розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають ж мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

  6. Адміністрація гуртожитку відповідає за збереження майна студентів, що здане до камери схову гуртожитку.

 1. Експлуатація гуртожитку, його утримання та ремонт

  1. Експлуатація гуртожитків здійснюється керівництвом гуртожитку згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

  2. Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів СумДУ або гуртожитку. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо ремонт неможливо виконати без відселення мешканців, студентам на час ремонту керівництвом СумДУ надається жила площа у тому ж або іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту особам надається жила площа, що вони займали раніше.

  3. Поточний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів СумДУ або його мешканцями і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоровлення, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою відносного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання, кімнат.

  4. Ректор СумДУ, адміністрація гуртожитку несуть відповідальність за залежну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.

Схожі:

Затверджено” “погоджено” iconПогоджено затверджено
Напрямки, принципи, форми діагностичного обстеження дітей з психофізичними вадами розвитку
Затверджено” “погоджено” iconПогоджено затверджено
Спеціальна психологія як наука. Предмет, об’єкт, основні категорії спеціальної психології
Затверджено” “погоджено” icon«Затверджено» «Погоджено»
Об’єднаної профспілкової організації Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
Затверджено” “погоджено” icon«Затверджено» «Погоджено»
Первинної профспілкової організації Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
Затверджено” “погоджено” iconПогоджено затверджено
Проаналізувати систему організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку з вадами мовлення
Затверджено” “погоджено” icon«Погоджено» Заступник директора оіппо н. Й. Палійчук «Затверджено»
Особливості переходу на кредитно –модульне навчання в системі післядипломної освіти
Затверджено” “погоджено” iconЗатверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено
move to 0-16977646
Затверджено” “погоджено” iconПогоджено затверджено
Залежність розвитку кістки від зовнішніх і внутрішніх чинників. 20. Адаптаційні зміни кісткової системи та зв'язково-суглобового...
Затверджено” “погоджено” iconФ 24. 02 21 погоджено погоджено затверджую
План підготовки рукописів навчальної літератури інституту на н р
Затверджено” “погоджено” iconПогоджено затверджено
Розкрити соціальне значення логопедії як науки. Предмет, мета і задачі логопедії
Затверджено” “погоджено” iconПогоджено затверджено
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи