Правила прийому до Одеської національної академії зв\

Правила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра Є. М. Суліма
НазваПравила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра Є. М. Суліма
Сторінка1/11
Дата28.05.2012
Розмір1.79 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Одеської національної академії
зв'язку ім. О.С. Попова у 2012 роціПОГОДЖЕНО


___ _____________ 2011 р.


Перший заступник Міністра


_______________ Є.М. Суліма

ЗАТВЕРДЖЕНО


“ “ листопада 2011 р.


Ректор Одеської національної

академії зв’язку ім. О.С. Попова


_________ П.П. Воробієнко
Одеса – 2011^ Правила прийому
до Одеської національної академії
зв'язку ім. О.С. Попова у 2012 році


Провадження освітньої діяльності в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 582010, дата отримання 14.09.2011 р., термін дії ліцензії – 01.07.2013 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

  1. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) в межах ліцензованого обсягу відповідно до ліцензій, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Вінницькому навчально-науково-виробничному центрі, Львівському навчально-науково-виробничному центрі, Донецькому навчально-науково-виробничному центрі, Київському навчально-науково-виробничному центрі, (далі – ННВЦ) та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які є у структурі: Коледжі зв'язку Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова.

  2. До ОНАЗ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребує додаткового захисту, приймаються до ОНАЗ у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до ОНАЗ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Під час навчання місце у п'яти гуртожитках надається усім іногороднім студентам денної форми навчання, які навчаються за кошти держбюджету та за кошти фізичних або юридичних осіб. Мешканці гуртожитків проживають по дві, три або чотири особи у кімнатах. Гуртожитки розташовані недалеко від навчальних корпусів.

^ II. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. ОНАЗ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  5. ОНАЗ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

^ III. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в ОНАЗ здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту в ОНАЗ на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) в ОНАЗ, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Під час вступної компанії приймальна комісія ОНАЗ працює з понеділка по суботу включно з 9 години до 16 години. З 02 липня по 11 серпня 2012 року приймальна комісія працює ще і в неділю з 9 години до 14 години. (За необхідності графік може бути змінено).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування , конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без
відриву від
виробництва

вступники на основі освіти

повної
загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

08 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні
випробування, що проводить ОНАЗ

20 липня 2012 року

30 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2012 року

08 вересня 2012 року

Строки проведення ОНАЗ вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

31 серпня –
08 вересня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;
другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року


перший - не пізніше 12 години
09 вересня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки –
не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 19 вересня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 26 вересня 2012 року4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАЗ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або другої базової та повної вищої освіти для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» в такі строки:Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі попередньої освіти

молодшого спеціаліста, базової та повної
вищої освіти

молодшого спеціаліста, базової та повної
вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

02 липня 2012

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні
випробування, що проводить ОНАЗ

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Строки проведення ОНАЗ фахових вступних випробувань

04 липня – 04 серпня
2012 року

04 липня –
04 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше
05 серпня 2012 року

не пізніше

05 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня.

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАЗ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра проводиться в такі строки:

– на денну форму навчання прийом документів з 02 липня по 31 липня 2012 року. Строки проведення ОНАЗ фахових вступних випробувань з 04 липня по 04 серпня. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 05 серпня .2012 року. Зарахування за державним замовленням – не пізніше 11 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня

– на заочну форму навчання прийом документів з 02 липня по 31 липня 2012 року. Вступні випробування з 04 липня по 04 серпня 2012 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 05 серпня 2012. Зарахування за державним замовленням – не пізніше 11 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня

4.5. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 08.12.1995 № 340.


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до ОНАЗ

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ОНАЗ в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ОНАЗ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку, встановленого пунктами 5.7, 5.8, 5.10 розділу V Умов прийому до ВНЗ в 2012 році для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

При бажанні вступників брати участь у конкурсі одночасно на декількох напрямах підготовки до ОНАЗ в паперовій формі заяви вступника вказується до трьох напрямів і оформлюється одна особиста справа вступника.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в ОНАЗ.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів до ОНАЗ:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ОНАЗ;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до ОНАЗ, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у додатку 5.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до ОНАЗ мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

Вступники мають можливість подати документи особисто в місцях розташування ННВЦ до відбіркових комісій, що є функціональними підрозділами приймальної комісії ОНАЗ, з наступною передачею всіх документів вступників у приймальну комісію.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ОНАЗ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

ОНАЗ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до ОНАЗ, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до ОНАЗ. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ОНАЗ або Вінницького ННВЦ, Київського ННВЦ, Львівського ННВЦ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ОНАЗ для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на відповідний напрям підготовки: радіотехніка, телекомунікації, мережі та системи поштового зв’язку, системи технічного захисту інформації, безпека інформаційних і комунікаційних систем, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації. Отримання рейтингових 20 балів складається із двох складових:

Перша складова (до 10 балів) – це рейтингова оцінка успішності навчання на підготовчих курсах, яка складається з рейтингу відвідування занять, успішного написання контрольних робіт за тематичними розділами дисциплін, які засвідчують освоєння матеріалу курсу.

Друга складова (до 10 балів) – це рейтингова оцінка підсумкової контрольної роботи з дисципліни, яка має завдання з усіх тематичних розділів дисципліни.

Рейтингова оцінка випускника підготовчих курсів визначається за кожною дисципліною окремо. Загальний рейтинг випускника є середнім значенням рейтингових оцінок з дисциплін , які вивчаються. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». (При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія).

6.3. При прийомі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до ОНАЗ.

Для проведення вступних фахових випробувань створюються фахові атестаційні комісії. Склад фахових атестаційних комісій затверджується ректором.

6.4. Вступники, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти) складають вступне фахове випробування. Результати вступних фахових випробувань оцінюються за 4 - бальною шкалою. Вступні фахові випробування проводяться у письмовій формі за програмами підсумкової державної атестації відповідних напрямів. Програми вступних фахових випробувань оприлюднюються на WEB-сайті ОНАЗ www.onat.edu.ua. та на стендах приймальної комісії.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених правилами прийому до ОНАЗ.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується наступні критерії:

незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти вступники мають право брати участь у загальному конкурсі на місця державного замовлення. Конкурсний бал складається з оцінки за фахове вступне випробування, оцінки вступного екзамену з іноземної мови (для вступу для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр), середньої оцінки із додатка до диплома бакалавра з урахуванням результатів державного екзамену та додаткових балів за активну участь у науково-дослідній роботі, участь в олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових робіт згідно з критеріями, що затверджені Радою ОНАЗ. Сума додаткових балів, що враховується при прийманні бакалавра обмежується – на рівень магістра – 3 балами; на рівень спеціаліста – 2 балами.

Для вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра без відриву від виробництва вводиться додатковий коефіцієнт, Кд, який враховує стаж роботи в галузі: Кд =1,1 при стажі до трьох років; Кд=1,2 при стажі до п'яти років; Кд=1,3 при стажі більше п'яти років.

6.5. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової або повної вищої освіти обов'язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

Вступне випробування з іноземної мови (англійська, німецька французька) до магістратури за професійним спрямуванням має на меті визначення рівня підготовки вступника до магістратури в галузі іноземних мов.

Вступне випробування з іноземної мови до магістратури передбачає перевірити:

 • рівень сформованості у вступника загальної іншомовної комунікативної компетенції за видами мовленнєвої діяльності (говоріння, письмо, аудіювання, читання);

 • рівень сформованості професійно орієнтованої комунікативної компетенції (знання лексики за професійним спрямуванням; здатність спілкування за фаховою тематикою).

Іноземні громадяни складають вступний іспит з іноземної мови на загальних підставах. Крім вищезазначених англійської, німецької та французької мов, іноземні громадяни можуть складати іспит з української або російської мов як іноземних.

Вступне випробування з іноземної мови проводиться за екзаменаційними білетами, що затверджуються приймальною комісією. Для підготовки відповіді вступник використовує екзаменаційні бланки.

Вступне випробування складається з 3-х частин:

 • письмовий тест на перевірку лексико-граматичного матеріалу, засвоєного за програмою бакалаврської підготовки з іноземної мови за базовими напрямками навчання в ОНАЗ. Тест складається з 50 завдань, створених на основі матеріалу, засвоєного згідно з навчальною програмою з іноземної мови ОНАЗ, правильне виконання кожного з яких оцінюється 2 балами (максимальна оцінка за тест – 100 балів, час на виконання 50 хвилин).

 • письмовий переклад загально-технічного (або економічного) тексту, пройденого за програмою бакалаврської підготовки з іноземної мови за базовими напрямами навчання в ОНАЗ (обсяг 1500-2000 друкованих знаків, час на виконання 40 хвилин).

 • усне монологічне висловлювання на одну з запропонованих тем, засвоєних за програмою бакалаврської підготовки з іноземної мови за базовими напрямами навчання в ОНАЗ (обсяг 20-25 фраз, час на висловлювання не більше 5 хвилин, час на підготовку не більше 10 хвилин).

Кількість здобутих балів:

 • від 95 до 100 оцінюється «відмінно»;

 • від 80 до 94 оцінюється «добре»;

 • від 60 до 79 оцінюється «задовільно»;

 • нижче 60 балів оцінюється «незадовільно».

Результати екзамену (загальна середня оцінка за 5-бальною шкалою за тест та екзамен) оголошуються в день проведення екзамену.

Тест та екзамен приймають щонайменше 2 викладачі кафедри іноземних мов у присутності завідуючого кафедрою або представника деканату.

Особи, які отримали незадовільну оцінку з цього екзамену до участі у конкурсі не допускаються.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовуються наступні критерії:

- особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста відповідного напряму на навчання зі скороченими програмами підготовки, приймаються на другий курс (третій) (з нормативним терміном навчання)) або на першій рік навчання (третій курс) за скороченою програмою. Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за фаховим вступним випробуванням, яке проводиться в ОНАЗ фаховими комісіями. Для участі у конкурсі конкурсний бал складається з середньої оцінки із додатка до диплома молодшого спеціаліста з округленням до десятих частин бала (за 5-бальною шкалою) і оцінки фахового вступного випробування (за 5-бальною шкалою).

6.7.Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 N 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за N 1/1026, положенням про організацію екстернату в ОНАЗ. Екстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів), які мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень для здобуття ними певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом. Навчання в екстернаті здійснюється на основі договорів між ОНАЗ та підприємствами, установами, організаціями, громадянами. До екстернату зараховуються громадяни України, які мають незакінчену або закінчену вищою освітою без обмеження віку. Зарахування громадян інших країн здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийом заяв та документів від вступників до екстернату на місця за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб розпочинається 02 липня 2012 року і закінчується 08 вересня 2012 року. Порядок відбору екстернів проводиться за результатами співбесіди відповідно до рівня освіти, яку має екстерн (середню професійну, незакінчену вищу або закінчену вищу). Зарахування проводиться до 25 вересня 2011 року. На навчання до екстернату (за кошти фізичних, юридичних осіб) можуть бути переведені студенти ОНАЗ (денної, заочної форм навчання) за їх власним бажанням.

6.8. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.9. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах ОНАЗ www.onat.edu.ua.

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ОНАЗ, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні в академії, повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. При цьому додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

6.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

^ VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до ОНАЗ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

^ VIII. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. До ОНАЗ зараховуються, відповідно до розділу XІІ Умов прийому до ВНЗ в 2012 році, за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.).

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

– історія – при вступі за напрямом "Соціологія", для якого профільним визначено предмет "Історія України".

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

8.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ОНАЗ або Вінницького ННВЦ, Київського ННВЦ, Львівського ННВЦ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ОНАЗ для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на відповідний напрям підготовки: радіотехніка, телекомунікації, мережі та системи поштового зв’язку, системи технічного захисту інформації, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації. Для отримання додаткових балів випускники підготовчих курсів повинні прослухати не менш двох дисциплін, загальним обсягом 150 аудиторних занять з терміном навчання не менш трьох місяців.

Отримання рейтингових 20 балів складається із двох складових:

Перша складова (до 10 балів) – це рейтингова оцінка успішності навчання на підготовчих курсах, яка складається з рейтингу відвідування занять, успішного написання контрольних робіт за тематичними розділами дисциплін, які засвідчують освоєння матеріалу курсу.

Друга складова (до 10 балів) – це рейтингова оцінка підсумкової контрольної роботи з дисципліни, яка має завдання з усіх тематичних розділів дисципліни.

Рейтингова оцінка випускника підготовчих курсів визначається за кожною дисципліною окремо. Загальний рейтинг випускника є середнім значенням рейтингових оцінок з дисциплін , які вивчаються.

8.6. Норма, визначена пунктом 8.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси ОНАЗ, які мають ліцензію серія АВ №506633 від 11.03.2011 року на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів громадян України (термін дії ліцензії до 01.07.2014), обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

8.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 8.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією ОНАЗ до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

^ IX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом :

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

– члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з інженерно-технічних напрямів підготовки та 10 відсотків для напрямів підготовки "Економіка підприємства" та "Менеджмент".

Зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до ОНАЗ мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

 • вступники, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та мають стаж роботи за обраним фахом більш двох років;

 • вступники, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр при наявності опублікованих наукових праць, дипломів переможців конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад та стажу роботи за фахом.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


^ XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом ;

вступники, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом ;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ОНАЗ із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.

^ XII. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, пۥятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ОНАЗ та сайті ОНАЗ: www.onat.edu.ua.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

12.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ОНАЗ розглядає питання про можливість зарахування до ОНАЗ понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Правила прийому до Одеської національної академії зв\Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України
Провадження освітньої діяльності у Національній металургійній академії України (надалі – нметАУ) здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України
move to 0-17262
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Затверджено наказ Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова від 01. 02. 2011 р. №01-05-30
Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01. 06. 2007 р. №166
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Захист відбудеться 5 березня 2010 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 03 Одеської національної академії...
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Про зарахування на навчання]
На підставі Правил прийому до Одеської державної академії холоду та Одеської національної академії харчових технологій у 2012 році,...
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01. 06. 2007 р. №166
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Голові Правління
Прошу прийняти мене до членів Міжнародної асоціації випускників Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Голові Правління
Прошу прийняти мене до членів Міжнародної асоціації випускників Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи