Правила прийому до Одеської національної академії зв\

Правила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра Є. М. Суліма
НазваПравила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра Є. М. Суліма
Сторінка2/11
Дата28.05.2012
Розмір1.79 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

XIII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до приймальної комісії ОНАЗ.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, в якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.
^

XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ОНАЗ здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії ОНАЗ;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії ОНАЗ;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

14.2. Після оприлюднення другого ( 5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

14.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, в яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих Правил.


^

XV. Наказ про зарахування


15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ОНАЗ на підставі рішення приймальної та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ОНАЗ у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

^

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без
громадянства у вищих навчальних закладах України


16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягів державного замовлення.

16.2 Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

16.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

16.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до ОНАЗ за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому ОНАЗ, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

16.5. Порядок і строки прийому документів

Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України; загальнодержавних програм; договорів, укладених ОНАЗ з юридичними та фізичними особами;

 • прийом іноземців здійснюється на денну, заочну та екстернатну форми навчання на контрактній основі з 15 липня до 15 листопада;

 • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою, які зараховуються на навчання за результатами співбесіди з математики, української (російської), а також іноземної (англійської або іншої) мови та на підставі укладеного договору.

16.6. Іноземці подають такі документи:

 • заяву;

 • анкету встановленого зразка;

 • оригінал та копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки(бали);

 • документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;

 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

 • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

 • копію документа про народження;

 • 6 фотокарток розміром 60х40 мм;

 • зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

16.7. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень не нижчий за рівень бакалавра або спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю).

При прийнятті на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти та науки в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
^

XVII. Додаткове зарахування до ОНАЗ та зберігання робіт
вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ОНАЗ . На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив ОНАЗ), до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийнято на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього навчального закладу за відповідним запитом.
^

XVIII Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні
прийому до ОНАЗ


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Для акредитації представників масової інформації заздалегідь (не менше як за дві доби) на ім’я голови подається зареєстрована заява про акредитацію, скріплена печаткою та підписом керівника ЗМІ. Заява повинна мати: повну назву ЗМІ; поштову адресу; номер телефону; прізвище, ім’я по батькові працівників ЗМІ; копію свідоцтва або ліцензію на мовлення. При прибутті на засідання приймальної комісії представник ЗМІ, який заздалегідь був акредитований, має пред’явити редакційне посвідчення.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом , права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати в установленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


^ Додаток 1 до Примірних Правил прийому до ОНАЗ в 2012 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

^ Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання


^ Вартість одного
року навчання, грн.*


Код

Назва

Код

Назва

Денна форма
навчання

Вечірня форма навчання

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Вечірня форма навчання

Заочна
форма
навчання

Денна форма
навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

6.050903

Телекомунікації

8.05090302

Телекомунікаційні
системи та мережі

10080

1,5 року1 рік

109606850

8.05090301

Інформаційні мережі зв’язку

10080

1,5 року1 рік

109606850

8.05090303

Технології та засоби телекомунікацій

10080

1,5 року
1 рік

10960
6850

6.050901

Радіотехніка

8.05090102

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та
телебачення

2010

1,5 року1 рік

80006850

8.05090101

Радіотехніка

1010

1,5 року1 рік

8000
6850

8.05090103

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

1010

1,5 року1 рік

8000
6850

6.050100

Економіка
підприємства

8.03050401

Економіка підприємства

8575

1,5 року1 рік

89006850

6.050200

Менеджмент

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

1515

1,5 року1 рік

89006850

8.03060102

Менеджмент інноваційної діяльності

1010

1,5 року1 рік

8900
6850

8.03060103

Менеджмент природоохоронної діяльності

1010

1,5 року1 рік

8900
6850

8.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

1515

1,5 року1 рік

8900
6850

6.170102

Системи
технічного
захисту
інформації

8.17010201

Системи технічного
захисту інформації, автоматизація її обробки

25


1,5 року
1 рік

80006.050904

Мережі та системи поштового зв’язку

8.05090401

Обладнання та технології поштового зв'язку

151,5 року80008.05090402

Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв'язку

151,5 року80006.050202

Автоматизація та комۥютерно інтегровані технології

8.05020201

Автоматизоване управління технологічними процесами

71,5 року80008.05020202

Комۥютерно інтегровані технологічні процеси і виробництва

71,5 року8000* - може бути змінено

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

^ Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання


^ Вартість одного року навчання, грн.*

Код

Назва

Код

Назва

Денна
форма
навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

6.050903

Телекомунікації

7.05090302

Телекомунікаційні
системи та мережі

100120

1 рік1 рік

90005940

7.05090301

Інформаційні мережі зв’язку

100120

1 рік1 рік

90005940

7.05090303

Технології та засоби телекомунікацій

100
120

1 рік1 рік

9000
5940

6.050901

Радіотехніка

7.05090102

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та
телебачення

2020

1 рік1 рік

55005940

7.05090101

Радіотехніка

1010

1 рік1 рік

55005940

7.05090103

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

1020

1 рік1 рік

55005940

6.170102

Системи технічного захисту
інформації

7.17010201

Системи технічного
захисту інформації, автоматизація її обробки

45

1 рік

7000

6.050202

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані
технології

7.05020201

Автоматизоване
управління технологічними процесами

2525

1 рік1 рік

7500

-

5940

7.05020202

Комۥютерно інтегровані технологічні процеси і виробництва

2525

1 рік
1 рік

7500

-

5940

6.050904

Мережі та системи поштового зв'язку

7.05090401

Обладнання та
технології поштового зв'язку

3050

1 рік1 рік

75005940

7.05090402

Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв'язку

3050

1 рік1 рік

75005940

6.050100

Економіка
підприємства

7.03050401

Економіка підприємства

90100

1 рік

-

1 рік

90005500

6.050200

Менеджмент

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

1515

1 рік1 рік

75005500

7.03060102

Менеджмент інноваційної діяльності

1010

1 рік1 рік

75005500

7.03060103

Менеджмент природоохоронної діяльності

1010

1 рік1 рік

75005500

7.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

1515

1 рік1 рік

75005500


* - може бути змінено

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн.*

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0509

Радіотехніка,
радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901

Радіотехніка

8080

4 роки

-

5 років

45003750

6.050903

Телекомунікації

600600

4 роки

-

5 років

65005800

6.050904

Мережі та системи
поштового зв’язку

100100

4 роки

-

5 років

45603750

0502

Автоматика та управління

6.050202

Автоматизація та комп’ютерно -
інтегровані технології

5050

4 роки

-

5 років

45605800

1701

Інформаційна
безпека

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

50

4 роки

-6500

6.170102

Системи технічного
захисту інформації

75

4 роки


6500

0305

Економіка і підприємництво

6.030504

Економіка
підприємства

175175

4 роки

-

5 років

60004500

0306

Менеджмент
адміністрування

6.030601

Менеджмент

100100

4 роки

-

5 років

60004500

0301

Соціально-політичні науки

6.030101

Соціологія

5025

4 роки

-

5 років

55003100


* - може бути змінено

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Окремо для кожного відокремленого структурного підрозділу;

Ліцензовані обсяги вказані в межах загального ліцензованого обсягу

^ Вінницький навчально-науково-виробничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн.*

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма
навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна
форма
навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0509

Радіотехніка,
радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050903

Телекомунікації

50-

5 років

4000


^ Львівський навчально-науково-виробничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн.*

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0509

Радіотехніка,
радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050903

Телекомунікації

30

и

-

5 років

4000

6.050904

Мережі та системи
поштового зв’язку

20
-

5 років

4000

^ Донецький навчально-науково-виробничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн.*

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0509

Радіотехніка,
радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050903

Телекомунікації

60-

5 років


4000

* - може бути змінено


Київський навчально-науково-виробничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова


^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн.*

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0509

Радіотехніка,
радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901

Радіотехніка


40
-

5 років

5800

6.050903

Телекомунікації


90
-

5 років

5800

6.050904

Мережі та системи
поштового зв’язку


30
-

5 років

5800
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Правила прийому до Одеської національної академії зв\Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України
Провадження освітньої діяльності у Національній металургійній академії України (надалі – нметАУ) здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2012 році Дніпропетровськ 2011 Правила прийому до Національної металургійної академії України
move to 0-17262
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Затверджено наказ Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова від 01. 02. 2011 р. №01-05-30
Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01. 06. 2007 р. №166
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Захист відбудеться 5 березня 2010 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 03 Одеської національної академії...
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Про зарахування на навчання]
На підставі Правил прийому до Одеської державної академії холоду та Одеської національної академії харчових технологій у 2012 році,...
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Інструкці я з діловодства Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01. 06. 2007 р. №166
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Голові Правління
Прошу прийняти мене до членів Міжнародної асоціації випускників Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Правила прийому до Одеської національної академії зв\Голові Правління
Прошу прийняти мене до членів Міжнародної асоціації випускників Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи