Основні теми для повторення icon

Основні теми для повторення
Скачати 158.87 Kb.
НазваОсновні теми для повторення
Дата21.06.2012
Розмір158.87 Kb.
ТипДокументи

Передмова


Подані контрольні роботи розраховані на слухачів підготовчих курсів і спрямовані на удосконалення писемного мовлення майбутніх абітурієнтів. Головне завдання контрольних робіт – допомогти слухачам повторити, закріпити й удосконалити знання з орфографії та пунктуації, виробити навички грамотного письма і тим самим підготувати до написання вступного іспиту з української мови.

Зміст складає 5 робіт, побудованих за принципом послідовного засвоєння найважливіших граматичних і пунктуаційних особливостей сучасного українського правопису.

Кожну контрольну роботу слід виконувати в окремому зошиті шкільного зразку. Працювати над завданнями треба тільки у тому порядку, в якому вони подані. Писати слід охайно, розбірливо, кульковою ручкою. На обкладинці мають бути вказані прізвище, ім’я та по батькові, домашня адреса, номер контрольної роботи. Подавати виконані роботи слід у чітко визначені деканатом строки.


Основні теми для повторення


 1. Орфографія:

 • правопис голосних;

 • вживання апострофа;

 • вживання м’якого знаку;

 • спрощення;

 • зміни приголосних;

 • подвоєння та подовження приголосних;

 • правопис префіксів;

 • вживання великої букви;

 • суфікси іменників;

 • суфікси прикметників;

 • суфікси дієприслівників;

 • правопис складних слів;

 • правопис прислівників;

 • правопис сполучників;

 • правопис прийменників;

 • правопис російських прізвищ;

 • правопис часток;

 • правопис слів іншомовного походження.
 1. Пунктуація:

 • тире між підметом і присудком;

 • тире в неповному реченні та між різними членами речення;

 • розділові знаки при однорідних членах речення;

 • розділові знаки в реченні з узагальнюючими словами при однорідних членах речення;

 • розділові знаки при відокремлених членах речення;

 • розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях;

 • розділові знаки у складносурядному реченні;

 • розділові знаки у складнопідрядному реченні;

 • розділові знаки у складному безсполучниковому реченні;

 • розділові знаки при прямій мові.Контрольна робота №1


 1. Вставте потрібні букви.

С…ло, допом…гати, пал…ць, гр…міти, ап…льсин, б…нзин, бл…зенько, стріч…чка, пташ…ня, мар…во, мереж…во, з…зуля.


 1. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ськ-, -ств-.

Буг, чуваш, чех, медицина, казах, ткач, Гаага, козак, Волга, юнак, німець, Карабах, Одеса, Запоріжжя, Париж, студент, турист, Черкаси.


 1. Підберіть однокореневі слова, щоб відбувалося чергування приголосних.

Яблуко, пасіка, луг, писати, аптека, капелюшок, кріпак, викладач, берег, різати, чистити, пекти, птах, поважати, приїзд, сніговий, посаджений, легко, високо, дорого, піщаний, писк, рука, серце, річний, личко, колишу, радити, приїжджати, дужка, пташеня, колиска, галька, нянька, скринька, тарілка, Параска, Галька. 1. Подані іменники поставте в орудному відмінку однини.

^ Ніч, піч, сіль, даль, печаль, деталь, міць, тінь, радість, гордість, совість, вічність, юність, кров, любов, мати, мідь, сталь, зелень, папороть.


 1. Від поданих слів утворіть прикметники.

Туман, осінь, стіна, орган, день, без імені, не сказати, не злічити, страшно, кінь, ранок, весна, овес, без закону, спина, пісня, вогонь, без зміни, не здолати, не вблагати. 1. Вставте пропущені букви.

Р…ктор, д…ректор, студ…нт, ауд…торія, мат…матика, конф…ренція, д…ректорія, р…ф…рат, консультац…я, каб…нет, к…зак, с…м…нар, автор…тет, ст…п…ндія, кр…хмаль, еф…ективний, д…плом, д…кан, сл…в’яни, кр…пива, х…зяїн, к…жан, к…лач, ч…р…вики, п…дагог, д…дактика, р…ж…сер, бар…када, р…єстрац…я, д…серт, п…р…ферія, абр…віатура, д…сц…пліна. 1. Перекладіть на українську мову.

^ Крахмал, казак, коромысло, тревога, блеск, греметь, монастырь, горячий, хозяин, богатырь, верба, собака, лопата, вратарь. 1. Вставте голосні е, и чи і.

С…стра, кр…шити, б…р…за, в…рба, гр…чаний, пр…швартуватися, пр…шити, пр…клеїти, пр…мудрий, пр…хороший, пр…зирство, пр…зидент, пр…рва, пр…звище. 1. Перекладіть на українську мову.

^ Риск, выпускной, треск, солнце, сердце, аспирантке, студентке, пианистке, оптимистке.


 1. Утворіть прикметники за допомогою суфікса -н-.

Радість, баласт, компост, область, честь, контраст, аванпост, захист, проїзд, пристрасть, приїзд, якість, заздрість, випуск.


Контрольна робота №2


 1. Запишіть слова у дві колонки: а) з м’яким знаком;

б) без м’якого знака.

^ Натал…ці, таріл…ці, гал…ці, внучен…ці, снігурон…ці, стеблин…ці, сопіл…ці, нен…ці, свин…ці, авос…ці, жмен…ці, очеретян…ці, гіл…ці, колис…ці.


 1. Запишіть слова, вставляючи, де треба, м’який знак.

Гір…кий, Гор…кий, астраханс…кий, селянс…кий, різ…бяр, камін…чик, мен…ший, погон…щик, прапор…щик, нян…чити, міл…йон, читал…ня, у борот…бі, велетен…с…кий, брин…чати.


 1. Запишіть речення, вставляючи, де потрібно, м’який знак.

Ми мостимо дороги людям грядущих золотих сторіч…! Яке глибоке щас…тя – жить, бут… гідним імені людини, народу й людс…кос…ті служит…! Велетен…с…кі бачу цілі я на обріях с…вітів. Запарувала рілля, т…мяно заблищали на сон…ці одвернуті лемешами скиби землі. Нема ц…віту на всім с…віті, лиш на ягідон…ці, нема мені ніде ліпше, як при матінон…ці. Відгодована зліс…т…, хітріс…т… і закута в броню брехня атакуют… добро і щиріс…т… серед ночі і білого дня. Кружал…цем ядровитої цитрини з блакиті сонце скочуєт…ся вниз. Розт…охкався соловейко на калинон…ці, щос… не спит…ся серед ночі сиротинон…ці. На тину ц…вірін…чат… веселі горобці. 1. Поставте іменники у давальному відмінку однини.

Дочка, донька, рибалонька, полька, бджілка, нянька, лялька, жінка, футболка, віялка, валер’янка, фіалка, ніченька, доріженька, зірка, зіронька, кістка, долинка, пилинка, казка, вчителька, їдальня, пилка, кулька, білка, діжка, українка, вихователька, вишенька, доленька, хвилинка, малинка, годинка, долька.


 1. Запишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.

З…їхати, у сім…ї, п…єса, верф…ю, в…яз, пір…їна, бур…я, бур…ян, зор…я, без…іменний, з…економити, Лук…янівський, духм…яний, рутв…яний, медв…яний, св…то, Св…ятослав, бур…як, кров…ю, трав…янистий, пів…яблука, пів…огірка, три…поверховий, трьох…ярусний, пів…юрти, торф…яний, без…язикий, пів…дюйма, пів…ями, здоров…я, лл…ються, з…ухвалість, черв…як, верб…я, р…ясно, ім…я, кр…юк, мавп…ячий, з…одягати. 1. Запишіть слова українською мовою.

^ Пять, любовью, матерью, пьют, имя, предъявить, безъязыкий, премьера, Вьетнам, здоровье, объединение, мяч, соловьи.


 1. Складіть речення з поданими словами.

^ Бар’єр, комп’ютер, інтерв’ю, п’єдестал, свято, цвях, бязь, бюро.


 1. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Петро, Роман, Сергій, Микола, Сидір, Георгій, Ігор, Лука, Хома, Яків, Андрій, Анатолій, Юрій, Денис, Аркадій, Артем, Тарас, Богдан, Віктор, Ярослав, Михайло.


 1. Запишіть прізвища українською мовою.

Рылеев, Анненков, Писарев, Тургенев, Лермонтов, Тютчев, Батищев, Медведев, Лесков, Рогачев, Тихомиров, Новиков, Королев, Никитин, Мичурин, Семенов, Прокофьев, Репин, Аракчеев, Воробьев. 1. Провідміняйте за відмінками власне прізвище, ім’я та по батькові.

Контрольна робота №3


  1. Запишіть складні прикметники, знімаючи риску.

Українсько/російський, військово/полонений, водо/провідний, лісо/степовий, бурий/бурий, віце/президентський, біло/сніжний, віце/адміральський, світло/захисний, жовто/гарячий, зерно/бобовий, мало/досліджений, водно/спортивний, механіко/математичний, вокально/інструментальний, ясний/ясненький, вагоно/ремонтний, воєнно/політичний, військово/інженерний, народно/визвольний, кисло/солодкий, десяти/поверховий, південно/східний, прямо/залежний, старо/церковно/слов’янський, вище/зазначений, темно/коричневий.  1. Запишіть слова разом або через дефіс.

Ново/українська, людино/година, хлопець/богатир, революціонер/демократ, щастя/доля, пів/метра, дівчина/доярка, пів/Африки, сто/шістдесяти/річчя, 50/річчя, життя/буття, завод/велетень, стоп/кран, лісо/степ, пів/Європи, пасажиро/кілометр, член/кореспондент, учитель/словесник, багато/тиражка, пів/острів  1. Запишіть займенники, знімаючи риску.

^ Скільки/небудь, будь/хто, де/який, казна/з/ким, аби/що, будь/на/кому, будь/чий, ні/до/кого, хтозна/до/якого, ні/кого, ні/в/що, кого/небудь, хтозна/що, ні/що.  1. Утворіть складні прикметники від поданих словосполучень.

247 метрів, 35 кілометрів, мова і література, ремонт вагонів, зелений і сірий, жовтий і блакитний, свіжий і зораний, вище і написаний, мало вимагати, культура і мистецтво, народна поезія.  1. Запишіть словосполучення абревіатурою.

Запорізький автомобільний завод, Сполучені Штати Америки, Міністерство закордонних справ, науково-технічна революція, Організація Об’єднаних Націй, гідроелектростанція, Донецький басейн.


  1. Замість крапок поставте потрібні префікси.

робити, …шити, …сунути, …в'язати, …фотографувати, …цілити, …кинути, …стріляти, …злий, …мудрий, …відкритий, …бережний, …білий, …тихий, …тихлий, …добрий, …спокійний, …спокоїти, …гіркий, …ставник.  1. Від поданих слів утворіть нові за допомогою префіксів.

^ Пекти, кинути, класти, йти, шкрябати, м’яти, бути, їхати, крутити, гнути, писати, чесати, шкодувати, клеїти.


  1. Вставте пропущені букви.

Д…станція, д…настія, такт…ка, інст…тут, поз…ція, с…мптом, с…гнал, р…жим, дж…гіт, дж…нси, р…читатив, ш…фер, ш…фр, фабр…ка, р…мляни, форт…с…мо, ж…рі, п…рат, в…заві, к…л…брі, м…ф.


  1. Вставте, де потрібно, приголосні.

Тон…а, ван…а, брут…о, нет…о, пан…а, пен…і, біл…ь, віл…а, мір…а, ман…а, ір…аціональний, ім…грація, контр…еволюція, Марок…о, Гол…андія, Калькут…а, марок…анець, барок…о, шас…і, лібрет…о, ан…отація, ем…іграція.


  1. Подані іменники поставте у родовому відмінку.

Документ, папір, реквізит, звіт, виклад, стиль, список, аркуш, перелік, протокол, вибір, виступ, формуляр, контроль, орган, заголовок, текст, індекс, підпис, керівник, лист, заклад, адресат, бланк, факт, адрес, знак, інцидент, інтерес, календар, карниз, касир, каталог, квартал, кіловат, кілограм, клас, колір, комітет, контраст, конференц-зал, коректор, корм, крамар, ландшафт, лист, літр, магазин, салон, маневр, мартен, мікроклімат, факультет, інститут, декан, ректор, студент, клуб, поверх.


Контрольна робота №4


 1. Запишіть подані числа словами.

14 лютого 1993 року, 156 особам, 2 кілограмів, 4 номерами, у 40 кімнатах, 26 березня, реєстраційний номер 1276, у протоколі №257, задоволені 66 працівниками, у 55 школі, 1969 року народження, з 15 листопада 1991 року, у 1 цитаті, 29 сторінками, 197 учням, на 58 сторінках, за номером 697, 578 карбованців, у 9 пунктах, з 1 травня, до 17 липня, о 7 годині 46 хвилин, 77 сторінками, у 678 пасажирів. 1. Узгодьте числівники та іменники.

^ Тисяча (тонна), мільйон (гектар), мільярд (гривня), п’ять з половиною (рік), сімдесят (процент), два з половиною (місяць).


 1. Перепишіть, розкриваючи дужки.

Лівий берег кипів, клекотав, ревів, скреготав тисячами (мотор, гусениця, колесо). Поміж небом і землею рухались і рухались два живі (вогник). Високо в небі плавали два (яструб). Три (день) минуло, а лелеки не з’явились. Наше село нараховує п’ятдесят одну (хата). Один син – не син, два (син) – півсина, три (син) – ото тільки син. Старий озирнувся на чотири (бік): степ лежав німий і принишклий. 1. Розкрийте дужки.

Пів(яблуко), півтора(метр), два(дюжина), чотири(горстка), півтора(сажень), три(хлопець), три(відро), два(урвище), два(огірок), перед сьомим(січень), два(манекен), два з половиною(метр), три(мандарин). 1. Утворіть дієприкметникові звороти з поданими дієприкметниками, складіть з ними речення.

^ З’єднаний, натхненний, позеленілий, потемнілий, розтормошений, почервонілий. 1. Доповніть речення дієприкметниковими зворотами.

^ Рід їх вийшов з-за Дніпра…

Ярина сіла поруч з батьком…

Лише з-над хмар часом пролине прощання журавлине з літом…

Із дверей навпроти пробивається тоненька смужка світу…

^ Здалеку, з-поза річки стріляли гармати…


 1. Утворіть словосполучення, додаючи до поданих дієслів відповідні за змістом слова. Замініть дієслова дієприкметниками.

Піднятися (на другий поверх, на вершину, на вищий рівень, над хмари, на поверхню); перебувати (у відрядженні, у відпустці, у районному центрі, у чудовому настрої); відступити (в глибину лісу, на заздалегідь підготовлені позиції, від газетного кіоску, від плану розповіді). 1. Розкрийте дужки.

(Без)права, ні(за)що, (по)совісті, (на)ходу, (на)жаль, (до)дому, (не)стерпно, (на)приклад, (без)перестанку, (на)зло, (під)силу, (в)край, (на)щастя, (з)болю, (з)року (в)рік, (з)нову, (до)пуття, сам(на)сам, (по)вовчи, тільки(но), (що)хвилини, вивчити(таки), (що)дня, тільки(що), (таки)вивчив, (на)диво, (по)правді, в(ні)що, будь(в)кого, будь(де), пліч(о)пліч, коли(не)коли. 1. Випишіть словосполучення у три колонки: разом, окремо, через дефіс.

Робіть (по)одному, сиділи (до)пізна, зробив (по)справжньому, (по)нашому сказано, пропав (без)вісти, повен (по)вінця, завив (по)вовчи, зроблено (в)цілому, вийшов (на)зустріч, будь(куди), ген(ген), ні (в) що, це мені (до)вподоби, говорив (по)латині, збирався (по)тихеньку, він був зі мною (за)одно, узяв (за)багато. 1. Перепишіть, розкриваючи дужки.

Не крутяться (на) зад історії колеса. З (давніх) давен землю рясно поливали війни людською кров’ю. Я (в) перше в житті побачив знані тільк(и, і) з книжок, пісень і переказів наші рідні Карпати. Замки завжди (на) горі стоять, бо так величніше і неприступніше. Сірі, глибоко запалі очі майора раз (у) раз звертались на Черниша. Мати говорить майже (по) шепк(и, і), але мені все чути. Микола впізнає Нимидору (по) високому зросту. Навіть жайворонок співає зовсім (по) нашому, (по) донбасівському. Ледве-ледве від власного картання захищаюсь і ледве стримую докори свого серця (за) те, що завинила без вини. Юрба нас (не) величка, за (те) (ж) бо гомінка! Та пітьма не так уже мучила Соломію, за (те) вогкий холод проймав її (на) скрізь. Ет, про що (б) мала згадувати. Все одно, що (б) не сталось, ми (не) розлучимося. Життю – (ні) кінця, (ні) начала. Ні (що) (не) промина і (не) зника.


Контрольна робота №5


 1. Поставте потрібні розділові знаки.

Ах скільки радості коли ти любиш землю. Ох яка ж краса! Сад увесь убрався в іній проти сонця він як синій. Гей простори які. Любо-мило землі де не глянь колоски та всі в золоті-сріблі. Це ж така краса коли груша на всю вулицю цвіте що прямо ой! Ой чи так красно в якій країні як тут на нашій рідній Волині! О яка ти розкішна земле. Так я вільний маю бистрі думи-чарівниці. О земле втрачена явись бодай у зболеному сні і лазурово простелися пролийся мертвому мені. 1. Вставте пропущені розділові знаки.

Дитинства світ то заповідний край. Дитинства край світ казки і добра. Чорніє поле і гай і гори. Пролітають над слободою то журавлині ключі то косяки диких гусей. Біля підніжжя гір цвіли кущі й дерева мерехтіли червоні маки й повні тюльпани в альпійських луках. Чи лікар ти чи робітник чи воїн чи селянин що людям хліб дає свого народу будь завжди достоїн. У всьому ознаки весни в гіллі що тремтливо іскриться в польоті щасливому птиці на сонцем залиті лани. І світ зорі і спалахи півонії космічний гул і мовчазний туман усе довкруг в довершеній гармонії звучить урочим ладом як орган. Усе чарує зір кругом а саме роса і луг і води. Всюди і на вулицях і круг стадіону обабіч дороги до заводу росли молоді осокори клени й каштани.

^ Слово до слова пісня крапля до краплі море,

Мій поклик праця щастя і свобода. 1. Продовжіть речення однорідними членами речення.

^ Вівса, пшениці, ячмені – …

На Україні ростуть різні дерева: …

Все спить: і …

Все тут було прекрасне: …

Природа, пісні, люди – …

Все: … – було до болю знайоме.

Урал славиться на весь світ своїми самоцвітами, як-от: …, 1. Випишіть з наведених речень дієприслівники. Визначте їх вид і час.

А вдень, щільно позапинавши долішні завіски на величезних оранжерейних вікнах, попихкуючи через верхню губу пісеньками, щохвилини витираючи піт великим рушником, він працює. Граф Елленберг довго навшпиньки ходить круг столу, нахилившись і шукаючи металічну пластинку, а пан президент, волосяно сопучи носом, гнівно тикає по черзі то в червоний, то в зелений ґудзик.

^ Ступивши кілька кроків, Шульга знову зупинився. 1. Випишіть окремо складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними та обставинними. Переписуючи речення, поставте розділові знаки.

Розкажи як за горою Сонечко сідає. Так ти кажеш що бачив криницю Москалеву… Немає гірше як в неволі про волю згадувать. Міста ми бачили де котиться з узбіч хвилястий виноград… Ми виконуємо свої завдання так як треба. Життя біжить як музика дзвенить.

^ А доня взаперті сидить

В своєму сумному покої

І дивиться як над горою

Червоний місяць аж горить

З-за хмари тихо виступає.

Чимало тих речей Іван розповідав

Як човен запливав між дійсністю і грою.


 1. Перепишіть, поставте розділові знаки.

Бийся кажуть віл з волом а кінь з конем. Здавалось загримів десь на небі грім. Отже щоб опанувати мову треба знати граматику. Культура мови це (по)перше правильно розмовляти і писати а (по)друге активно використовувати мовні значення і творчо застосовувати їх відповідно до мети і обставин спілкування. Пісня здавалось бриніла вже в ньому. Він бачите був в апаратній. У долині ви бачите як швидко розлилася річка. 1. Перепишіть, розставляючи пропущені букви; визначте вид сурядних сполучників.

^ У першу суботу Великого посту господині колись …б…рались до церкви, приносили з собою хліб, мед і замовляли в…лику панахиду по рідних небіжчиках.

В цю ж суботу, після причастя, виходять з церкви, але потім кож…н поспішає пов…рнутися до церкви знову, щоб не спізнитися на молитву. А виходячи з церкви після молитви, «знаменуються» - цілують хрест або ікону, вірячи, що хто без благословення і знам…нування піде з церкви геть, того молитва не прийметься і на небі не запишеться – все одно, як і не був у церкві. Люди, що говіли в цей день і дотримувалися всіх правил, називалися «спасенниками». Спасенникам дозволяється дома пити три склянки горілки, але спати не можна, бо «ангели причастя вкрадуть». Кож…н, хто говів, повинен піти на вечірню, і це називається «віднести причастя». Якщо хтось на вечірню не пішов, то про того кажуть: «Він причастя вкрав». 1. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть складні сполучники прямою лінією, а вказівні слова – хвилястою.

Через те ти земле молодіти стала що рука трудящих тебе уквітчала. В богів не вірую тому що їх майструють темні люди. Лінії вашого санаторію я хотів би вигнути так щоб будинок став амфітеатром до сонця.

Від того що сонце ніколи не заглядало в це тінисте місце тут завжди було вогко аж холодно. В природі ніч існує для того щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала людина. 1. Згрупуйте речення і запишіть, вставляючи пропущені букви:

а) прості;

б) складносурядні;

в) складнопідрядні з декількома підрядними;

г) безсполучникові.

^ Все для людини і завжди з людиною – цей заповіт Максим Рильський проніс крізь бурю і сніг, крізь усе життя.

Хай лютує, казит…ся зима – та все здолають людс…кі теплі руки.

Коли в грудях моїх тривога то потухає, то горить; коли загублена дорога, а на устах любов тремтить; коли уся душа тріпоче, як білий парус на човні, - тоді рука моя не хоче пером виводити пісні.

Я думав: який пр…красний світ і яке пр…красне ж…ття.

От і клопоталися чоловік… в том саду: пісок возили, схі…ці по взгір’ю заправляли та місточок через рівчаки ладили.

^ Сумно стало Максимові серед лісу: жаль йому стало своїх ст…пів бе…країх, свого неба високого.


 1. Замініть діалог прямою мовою.Вона (Люба) прожогом кидається до свого класу й незабаром повертається до Івасика, щось ховаючи за спиною.

  • Здогадався, що в мене?

  • Де там.

  • Дивись! – І Люба простягає йому кілька зошитів у барвистих обгортках. – Це твої.

  • Чого ж вони мої?

  • А хто рвав липовий цвіт?

  • То ж я тобі так пособив. Та й скільки його нарвав.

  • Ось якраз на ці зошити і нарвав. Я хочу, щоб було усе чесно.

Вагаючись, Івасик бере зошити:

  • Тобі спасибі.Список літератури


 1. Український правопис. – К.: АН України, 4-е вид., 1993.

 2. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Т. Практичний курс української мови; Навч. посібник. 2-е видання, стер. – К.: Вища школа, 1994.

 3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Рад. школа, 1981.

 4. Індивідуальний довідник з української мови. – Дніпропетровськ; Вид-во Дніпропетровського університету, 1992.

 5. Кононенко П.П., Кадомцева Л.О., Мацько Л.І. Українська мова. Посібник для випускників для вузів. – К.: Либідь, 1992.

 6. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посібник. – 2-е вид., стер. – К.: Вища школа, 1994.

 7. Орфографічний словник сучасної української мови: 70000 слів. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2005 – 960с.


^
Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


для слухачів заочних підготовчих курсів


Укладачі: Оксана Олександрівна Жигло,

Олена Василівна Кір’янова.


Відповідальний за випуск: О.Ф.Грєвцова


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2006, поз. 579

Підп. до друку 08.11.06 Формат 60 х 84 х 1/16 Папір офісний

Друк. на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,8 Обл.-вид. арк. 1,1

Замовл. № Тираж 500 прим.

61002 Харків, ХНАМГ, вул.Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул.Революції, 12

Схожі:

Основні теми для повторення iconВибір теми курсової роботи
Основна мета курсової роботи — розробити базу даних з обраної теми, використовуючи основні прийоми моделювання й побудови баз даних...
Основні теми для повторення iconТеми лекцій для лікарів-інтернів педіатрів
Основні накази та інструкції з охорони здоров’я дітей. Правові аспекти роботи педіатра
Основні теми для повторення iconПитання для повторення та самоконтролю
Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії
Основні теми для повторення iconТеми індивідуальних завдань для підготовки проведення екзамену з дисципліни «охорона праці в галузі» для спеціальностів з фахів “фінанси” та «економічна кібернетика»
Основні напрямки зниження ризиків профтравматизму та профзахворюваності в Україні
Основні теми для повторення iconАктиномікоз мотиваційна характеристика теми
Мотиваційна характеристика теми. Знання теми необхідне для подальшого вивчення актиномікозу на клінічних кафедрах. У практичній роботі...
Основні теми для повторення iconАктиномікоз мотиваційна характеристика теми
Мотиваційна характеристика теми. Знання теми необхідне для подальшого вивчення актиномікозу на клінічних кафедрах. У практичній роботі...
Основні теми для повторення iconВправи на повторення граматичних форм дієслів

Основні теми для повторення iconКонспект уроку для 3 класу Дата: Місце проведення: спортивний зал. Тема: «Футбол»
Розвиток у учнів загальної витривалості засобами фізичної культури. Оновлення рухової пам'яті шляхом повторення отриманих навичок...
Основні теми для повторення iconА. Los, O. A. Obukhova
У навчальному посібнику викладений матеріал для самостійної підготовки студентів до практичних занять з фізіології з розділу “Фізіологія...
Основні теми для повторення iconА. Los, O. A. Obukhova
У навчальному посібнику викладений матеріал для самостійної підготовки студентів до практичних занять з фізіології з розділу “Фізіологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи