Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 icon

Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005
НазваМеталургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005
Сторінка1/7
О.В.Моргунов
Дата27.06.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


Донецький національний технічний університет


Методичні вказівки


до курсового проектування з дисципліни

«Проектування, конструкція та експлуатація cталеплавильних агрегатів»

(для студентів спеціальності 7.090401

«Металургія чорних металів»).


Автори: доцент О.В.Моргунов,

асистент Є.В.Штепан

Рецензент: доцент кафедри „Кольорова металургія і конструкційні матеріали” В.І.Грєбєнніков


Донецьк – 2005

Донецький національний технічний університет


Методичні вказівки


до курсового проектування з дисципліни

«Проектування, конструкція та експлуатація cталеплавильних агрегатів»

(для студентів спеціальності 7.090401

«Металургія чорних металів»).


Розглянуто:

на засіданні кафедри

«Металургія сталі»

протокол № 5 від 25 жовтня 2005р


Затверджено:

на засіданні

навчально – видавничої ради ДонНТУ

протокол № від ______2005р


Донецьк – 2005

УДК 669.041


Моргунов О.В., Штепан Є.В. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Проектування, конструкція і експлуатація плавильних агрегатів» (для студентів спеціальності 7.090401 «Металургія чорних металів»)– Донецьк: ДонНТУ, 2005 - 48 с.


Наведені методики розрахунків конструктивних параметрів кисневих конвертерів, продувочних фурм, а також вибору обладнання (механізму нахилу, газовідвідного тракту) для агрегату, що проектується.

Методичні вказівки можуть бути використані під час дипломного проектування.


Автори: доцент Моргунов О.В., асистент Штепан Є.В.


Рецензент: доцент кафедри „Кольорова металургія і конструкційні матеріали”, к.т.н. В.І.Грєбєнніков


Зміст


Загальні положення……………………………………………………………………….4

 1. Визначення кількості кисневих конвертерів у цеху……………………………...…5

 2. Профіль робочого простору конвертера…………………………………………......9

 3. Розрахунок продувочної фурми……………………………………………………..10

 4. Робочий простір конвертера…………………………………………………………19

  1. Розрахунок розмірів робочого простору………………......................................19

  2. Конструкція футеровки робочого простору конвертера………………………23

 5. Розрахунок витрати води на охолодження продувочної фурми…………...……..28

 6. Вибір механізму повороту конвертера……………………………………………...34

 7. Тракт конвертера……………………………………………………………………..36

  1. Охолодження конвертерних газів……………………………………………….36

  2. Відвід газів с повним опалюванням оксиду вуглецю………………………….38

  3. Відвід газів без опалювання оксиду вуглецю…………………………………..40

  4. Відвід газів з частковим опалюванням оксиду вуглецю………………………42

  5. Очищення конвертерних газів…………………………………………………..43

Програма для розрахунку кисневого конвертора (версія MathCad)…...……………..48


Перелік посилань………………………………………………………………………...60


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсовий проект по дисципліні «Конструкції сталеплавильних агрегатів» має своєю метою закріпити знання, придбані студентами в університеті і на виробничій практиці. У ході його виконання розвиваються навички рішення конкретних розрахунково-технологічних і конструкторських задач, що виникають при проектуванні сталеплавильних цехів.

Курсовий проект є необхідним етапом підготовки до дипломного проектування по тематиці розробки проекту реконструкції діючого або будівництва нового киснево-конвертерного цеху.

Як і раніше видані [1], дійсні методичні вказівки ґрунтуються на відомих напівемпіричних залежностях, запропонованих В.И.Бантизманським [2] для розрахунку конструктивних розмірів конвертерів.

Тому методика розрахунку параметрів робочого простору була удосконалена: уточнена формула для розрахунку глибини ванни в спокійному стані, запропоновані формули для визначення діаметра циліндричної частини і горловини конвертера. Розроблено алгоритм і програма розрахунку конструктивних параметрів робочого простору у взаємозв'язку з параметрами продувної фурми.

Курсовий проект складається з текстової і графічної частин.

Пояснювальна записка (текстова частина) повинна включати: титульний лист, завдання на проектування, реферат, зміст, основну частину з розділами: визначення кількості встановлених конвертерів у цеху заданої продуктивності, розрахунок продувної фурми, розрахунок розмірів робочого простору конвертера, опис конструкції футерівки конвертера, вибір типу і характеристика привода нахилу, вибір типу й опис роботи тракту, що відводить газ, і газоочистки, характеристика конструкції і технологічні особливості конвертерного процесу з комбінованою продувкою (індивідуальне завдання), висновок, перелік посилань.

Графічна частина включає креслення кисневого конвертера з футерівкою і продувної фурми на аркушах формату А1.

^ 1. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ КІСНЕВИХ КОНВЕРТОРІВ У ЦЕХУ


Кількість установлених конверторів визначається як відношення річного виробництва цеха к виробництву одного агрегату.

У зв’язку з тим, що конверторний процес швидкодіючий, кількість агрегатів у цеху для виплавки сталі рекомендується мати не більш чим 2-3, в іншому випадку утворюються великі труднощі з подачею чавуна і брухту та розливанням сталі. Перевагу віддають цехам з трьома конверторами, які працюють за схемою: 2+1 – два конвертора працюють, один знаходиться у резерві або ремонті. В цьому випадку час праці двох конверторів складає 365 діб у рік, що забезпечує повне використування обладнання конверторного відділення, допоміжних ділянок та рівномірне забезпечення металом прокатного цеху. Виробництво киснево-конвертерного цеху визначимо за формулою (1.1):


(1.1)


де П – виробництво конвертору по придатним злиткам, т/рік;

а – вихід придатного злитка з рідкого металу, %;

G – вміст конвертору по придатної сталі, т;

365 – кількість робочих діб у рік;

- тривалість плавки, хв.

Вихід придатних злитків (а) при безперервному розливанні приймають рівним 96-98%, тривалість плавки () приймають відповідно до нормативних даних від 32 до 36 хв відповідно для агрегатів від 100 до 400 т (табл. 1.1).


Таблиця 1.1 - Тривалість окремих операцій конвертерної плавки


Тривалість операцій, хв

Місткість конвертера, т
400

300

200

160


Продовження таблиці 1.1.


1. Завалка скрапу

2,0

2,0

2,0

2,0

2. Заливання чавуну

2,0

2,0

2,0

2,0

3. Продувка

12,0

12,0

12,0

12,0

4. Добір проб, завмер температури і чекання аналізу

4,0

4,0

4,0

4,0

5. Злив металу

7,0

7,0

7,0

7,0

6. Злив шлаку

3,0

2,0

2,0

2,0

7. Підготовка конвертера

3,0

3,0

3,0

3,0

8. Невраховані затримки

3,0

3,0

3,0

3,0

Разом цикл плавки

36,0

34,0

33,0

32,0
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 iconРозпорядження № від 2014 р. Затверджено на засіданні Вченої ради університету від 201 р., протокол «№ Перелік тем кандидатських дисертацій
Директор навчально-наукового інституту (прізвище, ініціали)
Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 iconПоложення про конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Затверджено на засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2009 р. (протокол №20)
Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного університету «Львівська політехніка» (далі...
Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №9 від 30. 12. 08 Дніпропетровськ нметау 2009
...
Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Металургія для спеціальності «Металлургія чорних металів», узгодженому на засіданні Ради фізико-металургійного факультету (протокол...
Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Металургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005 iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи