Довідник для студента icon

Довідник для студента
Скачати 254.75 Kb.
НазваДовідник для студента
Дата28.06.2012
Розмір254.75 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА


з вивчення мікробіології, вірусології та імунології


Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з мікробіології, вірусології та імунології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2007).

1. Вступ.

Кількість навчальних годин – 240 (8 кредитів ECTS) з них:

лекції - 50 год.

практичні заняття - 120 год.

самостійна робота студентів - 70 год.

зміст дисципліни структуровано на 3 модулі та 14 змістовних модулів.

^ 2. Структура дисципліни „мікробіологія, вірусологія та імунологія” та нарахування балів за поточну навчальну діяльність:
Модуль 1

Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет

Модуль 2

Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія

Модуль 3

Загальна і спеціальна вірусологія

Кількість змістовних модулів

9

(№№ 1-9)

3

(№№ 10-12)

2

(№№ 13-14)

Кількість практичних занять

19

23

14

Традиційні

оцінки

Оцінки в балах

„5”

6

5

8

„4”

5

4

6

„3”

4

3

5

„2”

0

0

0

Індивідуальні

завдання

6

5

8

Мінімальна кількість балів*

76

74

70

*Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.

Кінцеві цілі вивчення мікробіології, вірусології та імунології згідно з освітньо-професійною програмою (ОПП):

ПН.016 – Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб.

ПН.018 – Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини.

ПН.024 – Інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем.

ПН.044 – Пояснювати структуру імунної системи організму людини.

ПН.052 – Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини.

^

Опис модулів дисципліни


Модуль 1: Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет”.

Тематичний план лекційТЕМА

К-сть годинІсторія розвитку мікробіології. Класифікація мікроорганізмів. Морфологія бактерій.

2Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики. Бактеріофаги.

2Інфекція та інфекційний процес.

2Історія розвитку імунології. Неспецифічні фактори захисту.

2Імунна система організму. Антигени, властивості. Антигени мікроорганізмів.

2Антитіла, структура. Класи імуноглобулінів. Закономірності імунної відповіді. Взаємодія клітин імунної системи в імунній відповіді.

2Імунопатологічні реакції. Імунопрофілактика та імунотерапія.

2
Разом годин

14

Тематичний план практичних занятьТЕМА

К-сть годин

1.

Обладнання мікробіологічної лабораторії. Правила і режим роботи в ній. Мікроскопія мікробіологічних препаратів.

2

2-3.

Морфологія і фізіологія бактерій. Приготування мікропрепаратів, прості та складні методи їх фарбування.

4

4.

Фізіологія мікрорганізмів. Культивування бактерій. Прості та складні живильні середовища.

2

5.

Антисептика і асептика. Методи і засоби. Стерилізація і дезінфекція.

2

6.

Фізіологія бактерій. Виділення та ідентифікація чистих культур аеробних бактерій. Перший день навчально-дослідницької роботи студентів (НДРС).

2

7.

Виділення та ідентифікація чистих культур аеробних бактерій. Другий день НДРС.

2

8.

Виділення та ідентифікація чистих культур аеробних бактерій. Третій день НДРС.

2

9.

Підведення підсумків НДРС. Виділення та ідентифікація чистих культур анаеробних бактерій.

2

10.

Генетика бактерій.

2

11.

Мікробіологічні основи антимікробної хіміотерапії. Aнтибіотики.

2

12.

Віруси бактерій. Бактеріофаги. Методи виявлення та титрування бактеріофагів.

2

13.

Інфекція та інфекційний процес.

2

14.

Органи імунної системи. Фактори неспецифічного захисту організму від мікроорганізмів.

2

15.

Антигени та антитіла.

2

16-17.

Серологічні реакції.

4

18.

Серологічні реакції з мітками.

2

19.

Вакцини та імунні сироватки.

2

20.

^ Підсумковий модульний контроль

2
Разом кількість годин практичних занять

40
в тому числі підсумковий модульний контроль

2

Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС).ТЕМА

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

21

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:Етапи розвитку мікробіології

1

Підсумковий модульний контроль

Імунопатологія. Оцінка імунного статусу організму.

2

3.

Індивідуальна самостійна робота: створити схему клітинної кооперації в імунній відповіді

2

Поточний контроль

4.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 1

10

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

36в тому числі підготовка до підсумкового модульного контролю

10
Модуль 2: „Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙТЕМА

К-сть годинСпеціальна медична мікробіологія. Сучасні методи лабораторної діагностики інфекційних захворювань.

2Грампозитивні і грамнегативні гноєтворні коки.

2Патогенні ентеробактерії: ешерихії.

2Патогенні ентеробактерії: сальмонели черевного тифу, гастроентериту.

2Умовно-патогенні ентеробактерії: протей, клебсієли, синьогнійна паличка, ієрсинії ентероколіту.

2Збудники бактеріальної дизентерії. Збудники холери

2Особливо небезпечні інфекції: збудник чуми та сибірки.

2Збудники повітряно-крапельних інфекцій: корінебактерії дифтерії.

2Збудники повітряно-крапельних інфекцій: мікобактерії туберкульозу.

2Патогенні найпростіші. Мікробіологічна діагностика протозойних хвороб.

2Рикетсії. Хламідії. Мікоплазми.

2Екологічна і санітарна мікробіологія.

2Клінічна мікробіологія. Внутрішньолікарняні інфекції.

2Разом годин

26

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬТЕМА

К-сть год

1.

Лабораторна діагностика стафілококових захворювань. I день НДРС.

2

2.

Лабораторна діагностика стрептококових захворювань. II день НДРС.

2

3.

Лаб. діагностика захворювань, що спричиняють патогенні нейсерії. III день НДРС.

2

4.

Анаероби, лаб. діагностика клостридіозів, правця та ботулізму. Підсумки НДРС.

2

5.

Лабораторна діагностика протозойних хвороб.

2

6.

Лабораторна діагностика мікозів.

2

7.

Лабораторна діагностика ешеріхіозів.

2

8.

Лабораторна діагностика сальмонельозів черевного тифу, паратифів А і Б, харчових токсикоінфекцій.

2

9.

Лабораторна діагностика шигельозів.

2

10.

Лабораторна діагностика захворювань, викликаних умовно-патогенними мікроорганізмами (клебсієли, протеї, синьогнійна паличка).

2

11.

Лабораторна діагностика холери.

2

12.

Лабораторна діагностика ієрсініозів.

2

13.

Лабораторна діагностика бруцельозу та туляремії.

2

14.

Лабораторна діагностика сибірки.

2

15.

Лабораторна діагностика дифтерії.

2

16.

Лабораторна діагностика туберкульозу, лепри.

2

17.
^

Лабораторна діагностика сифілісу, бореліозів та лептоспірозів.


2

18.

Лаб.діагностика висипного тифу, хвороби Брілла-Цінссера, Ку-гарячки.

2

19.

Лаб.діагностика хламідіозів та мікоплазма-інфекцій.

2

20.

Eкологічна мікробіологія. Мікрофлора води, грунту та повітря. Методи визначення мікробного забруднення.

2

21.

Мікрофлора тіла людини. Мікроекологія відкритих порожнин тіла людини. Eумікро­біоценоз. Дизбактеріоз. Гнотобіологія.

2

22.

Клінічна мікробіологія. Внутрішньолікарняні інфекції.

2

23.

Мікробіологічна діагностика госпітальної інфекції.

2

24.
^

Підсумковий модульний контроль


4
Разом кількість годин практичних занять

50
в тому числі підсумковий модульний контроль

4

Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС).ТЕМА

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

4

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:Анаеробні неклостридіальні бактерії

1

Підсумковий модульний контроль

Збудник кашлюку

1

Грамнегативні неферментуючі бактерії

1

Інші патогенні бактерії

2

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 2

5
РАЗОМ

14в тому числі підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Модуль3: „Загальна і спеціальна вірусологія”.

Тематичний план лекційТЕМА

К-сть годин


^

Морфологія і ультраструктура вірусів. Культивування вірусів


2


Пікоранвіруси.


2


^

Ортоміксовіруси. Параміксовіруси.


2


Герпесвіруси. Аденовіруси.


2


^

Ретровіруси. ВІЛ. Онкогенні віруси.


2
Разом годин

10

Тематичний план практичних занятьТЕМА

К-сть годин

1.

Морфологія та культивування вірусів.

2

2.

Лаб.діагностика епідемічного поліомієліту. НДРС, 1 день.

2

3.

Лаб.діагностика захворювань, зумовлених вірусами Коксакі, ЕСНО. НДРС, 2 день

2

4.

Лаб.діагностика захворювань, зумовлених рино- та реові­ру­сами. НДРС, 3 день.

2

5.

Лаб.діагностика арбо- та рабдовірусних захворювань.

2

6.

Лаб.діагностика грипу.

2

7.

Лаб.діагностика захворю­вань, що викликають пара­міксовіруси (парагрип, паротит).

2

8.

Лаб.діагностика захворювань, обумовлених морбілі- і пневмо­віру­сами.

2

9.

Лаб. діагностика натуральної віспи.

2

10-11
^

Лаб. діагностика герпесвірусних та аденовірусних захворювань.


4

12-13

Віруси гепатитів. Гепадновіруси.


4

14.

Онковіруси, ВІЛ-інфекція.

2

15.

Підсумковий модульний контроль ІІІ.

2
Разом кількість годин практичних занять

30
в тому числі підсумковий модульний контроль

2

Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС).ТЕМА

К-сть год.

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

11

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


Інші РНК-геномні віруси

2

Підсумковий модульний контроль
Екологічна група арбовірусів

2

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 2

5
РАЗОМ

20в тому числі підготовка до підсумкового модульного контролю

5
Оцінювання навчальної діяльності студента

Видами навчальної діяльності згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), індивідуальна самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів мікробіології, вірусології та імунології.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями з використанням таких засобів діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень і трактування та оцінка їх результатів, контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та за традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть покращити успішність з дисципліни за шкалою ECTS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком у навчальному закладі під час зимових канікул або в останні 2 тижні навчального року.

^ Оцінювання поточної навчальної діяльності з курсу „Мікробіології, вірусології та імунології” відбувається за чотирибальною (традиційної) шкалою, з використанням прийнятих у БДМУ та затверджених методичною комісією критеріїв оцінювання. При цьому враховуються всі види робіт, передбачених методичною розробкою для вивчення теми. Виставлені оцінки за традіційною шкалою конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. Вага кожної теми в модулі має бути однаковою, але може бути різною у різних модулях:

Традиційні

оцінки

^ Оцінки в балах

Модуль 1

Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет

Модуль 2

Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія

Модуль 3

Загальна і спеціальна вірусологія

„5”

6

5

8

„4”

5

4

6

„3”

4

3

5

„2”

0

0

0

Індивідуальні

завдання

6

5

8

Максимальна кількість балів за поточну успішність

120

120

120

Максимальна кількість балів за підсумковий

контроль

80

80

80

Максимальна кількість балів

за модуль

200

200

200

^ 1.1. Оцінювання самостійної роботи студентів (СРС)

СРС, яка передбачена в темі модуля поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється на підсумковому модульному контролі.

^ 1.2. Оцінювання індивідуальних завдань студента

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні, залежно від об’єму та значимості, але не більше 10-12. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

^ 2.0. Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали всі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів не менше за мінімальну: (Б(3)∙n+ІЗ) – бал за мінімальну позитивну оцінку „3” помножений на кількість занять додати кількість балів за індивідуальні завдання. Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважної причини, рішення про їх відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету.

Форми проведення підсумкового контролю є стандартизованими і включають контроль теоретичної і практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю становить 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

^ 3.0. Оцінювання дисципліни

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховано всі модулі з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначяється як середня арифметична кількості балів з усіх модулів дисципліни.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю.

За рішенням Вченої ради ВНЗ до кількості балів, яку студент набрав з дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали за публікацію наукових робіт, отримання призових місць на олімпіадах за профілем дисципліни тощо.

^ Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЕСТS та за чотирибальною (традиційною) шкалою

^ За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою БДМУ

(у балах)

А (відмінно)

відмінно

180-200

В (дуже добре)

добре

165-179

С (добре)

150-164

D (задовільно)

задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

Fx

незадовільно

з можливістю повторного перескладання

70-119

F

незадовільно

з обов’язковим повторним курсом

1-69

Оцінка Fx виставляється студентам, які були допущені до підсумкового контролю, але не склали його.

Оцінка F виставляється студентам, які не допущені до модульного підсумкового контролю (не відвідали повністю аудиторних навчальних занять, передбачених навчальною програмою для даного модуля, або (і) при поточній навчальній діяльності отримали кількість балів, меншу за мінімальну).

Оцінка з дисципліни FX, F („2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.


Схожі:

Довідник для студента iconДовідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента iconДовідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента iconДовідник для студента IV vi курсу зі спеціальностей “лікувальна справа”, ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
Довідник для студента iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
Довідник для студента icon«Довідник студента» Права студента
move to 0-16348080
Довідник для студента icon«Довідник студента» Права студента
Донецькою міською Радою, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, передбаченому Положенням про студентські гуртожитки Донецького...
Довідник для студента iconДовідник для студента
Робоча навчальна програма складена у відповідності до “Програми з лабораторної діагностики для студентів коледжів за спеціальністю...
Довідник для студента iconДовідник для студента
Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми клінічне медсестринство для студентів факультетів медсестринської...
Довідник для студента iconДовідник для студента
Тематичний план лекцій з дисципліни “догляд за хворими терапевтичного профілю” для студентів 2-го курсу медичного факультету за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи