Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії icon

Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії
Скачати 50.01 Kb.
НазваНазва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії
Дата28.06.2012
Розмір50.01 Kb.
ТипДокументи

 1. Назва кафедри – онкології, променевої діагностики та променевої терапії.

 2. Фото корпусу, де розміщена кафедра: файл 1

 3. Поштова адреса кафедри: 58013 м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 242; телефон 4-35-39.

 4. Завідувач кафедри – д.м.н., професор Сенютович Р.В. (фото – файл 2); відповідальний за курс променевої діагностики та променевої терапії – к.м.н., доцент Кравчук С.Ю. (фото – файл 3).

 5. Відповідальний за навчальну роботу : по курсу онкології - к.м.н., доцент Пересунько (фото – файл 4); по курсу променевої діагностики та променевої терапії – к.м.н. Шульгіна В.В. (фото – файл 5).

 6. Відповідальний за наукову роботу: по курсу онкології – к.м.н. Шумко Б.І. (фото – файл 6); по курсу променевої діагностики та променевої терапії – к.м.н. Сидорчук Л.І. (фото – файл 7).

 7. Співробітники кафедри:

  Прізвище, ім’я, по-батькові

  Посада

  Науковий ступінь, вчене звання

  Кількість праць

  Сенютович Р.В.

  Зав. кафедри

  д.м.н., професор,

  754 наукових праць, 50 патентів України, 37 монографій, 12 навчально-методичні посібники

  Пересунько О.П.

  Доцент

  к.м.н., доцент

  297 наукових праць та тез доповідей, 9 інформаційних листів, 7 авторських свідоцтв та патентів.

  Унгурян В.П.

  Доцент

  к.м.н., доцент

  76 статей та тез доповідей в ліцензованих журналах, 4 монографії, 1 навчально-методичний посібник

  Шумко Б.І.

  Доцент

  к.м.н., доцент

  40 друкованих праць, 1 монографії, 10 навчальних посібників, 6 патентів на винахід, 1 рац. пропозиція

  Кравчук С.Ю.

  Відповідальний за курс променевої діагностики та променевої терапії

  Доцент

  к.м.н., доцент

  72 наукові праці, 1 монографія, 3 навчальних посібника, 28 рац. пропозицій

  Шульгіна В.В.

  Доцент

  к.м.н., доцент

  29 наукових друкованих праць та тез доповідей, 1 інформаційний лист, 1 методична рекомендація, 1 рац. пропозиція

  Тащук І.В.

  Асистент

  к.м.н.

  31 наукових робіт та тез

  Сидорчук І.Й.

  Асистент

  магістр

  18 статей і тез, 2 рац. пропозицій

  Олійник Е.В.

  Асистент

  к.м.н.

  94 статті та тези доповідей

  Бізер Л.І.

  Клін. орд.

  магістр

  13 друкованих праць

  Гушул І.Я.

  Магістрант
  8 статей, 4 тези доповідей

 8. Колективне фото – файл 8.

 9. Навчальна база кафедри – Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер, корпус – стаціонар.

 10. Матеріально-технічна база кафедри (фото – файл 9, 10, 11, 12).

 11. Спеціальності, з яких здійснюється підготовка фахівців:

 • по курсу онкології: „Психологія”, „Педіатрія”, „Лікувальна справа”, „Бакалаври”.

 • - по курсу променевої діагностики та променевої терапії: „Психологія”, „Педіатрія”, „Лікувальна справа”.

 1. Курси, які відносяться до кафедри: курс онкології, курс променевої діагностики та променевої терапії.

 2. Студенти яких курсів навчаються на кафедрі: курс променевої діагностики та променевої терапії - 3 курс, курс онкології – 5, 6 курси;

 3. Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  1. Неспецифічна імунотерапія, нетрадиційна терапія раку;

  2. Профілактика раку;

  3. Хронотерапія раку та застосування мелатоніну;

  4. Клінічна генетика раку;

  5. Кріохірургія раку;

  6. Розробка нових та удосконалення існуючих методів хіміотерапевтичного променевого та хірургічного лікування онкологічних хворих;

  7. Розробка нових хірургічних інструментів;

  8. Скринінг та рання діагностика, профілактика пухлин жіночих репродуктивних органів, нові методи діагностики;

  9. Оптимізація методів діагностики та лікування онкопатології з допомогою розробки та впровадження карт генетичного та мультифакторного ризику, а також вивчення ефективності використання антиоксидантних комплексів в лікуванні онкологічних хворих;

  10. Д.А. Чумак вперше в Україні започаткував і успішно застосовує електрохіміотерапію при раку молочної залози, вульви, шийки матки та при передракових захворюваннях - лейкоплакії та краурозі вульви;

  11. Променеві методи дослідження та променева терапія раку шлунка та товстої кишки;

  12. Променеві методи дослідження раку молочної залози;

  13. Лікування злоякісних новоутворень молочної залози, лапароскопічна хірургія;

  14. Променева діагностика захворювань органів грудної клітки;

  15. Лікування злоякісних новоутворень органів черевної порожнини, хіміотерапія онкологічних захворювань;

  16. Фактори прогнозу ефективності неоад’ювантної хіміотерапії місцево-поширеного раку молочної залози.

 4. Студентський гурток:

- по курсу онкології - науковий керівник к.м.н., доцент Пересунько О.П. (фото – файл 4); Староста гуртка – Чеська С.В., студентка 5 курсу 15 групи; лікувальний факультет № 2.

- по курсу променевої діагностики та променевої терапії – к.м.н., доцент Кравчук С.Ю. (фото – файл 3); Староста гуртка – Пацалюк О.В., студент 3 курсу, медичний факультет № 2, група № 15.

Фото – файл № 13.

 1. Основні напрями роботи студентів у гуртку:

 • по курсу онкології - студенти активно займаються експериментальною та клінічною роботами.

 • по курсу променевої діагностики та променевої терапії - студенти активно займаються експериментальною та клінічною роботами.

 1. Лікувально-консультативна робота:

 • по курсу онкології: на базі ЧОКОД співробітниками регулярно проводяться клінічні обходи та розбір хворих в усіх відділеннях; всі асистенти курсу беруть активні участь в оперативній діяльності в ЧОКОД; ас. Шумко Б.І. та Олійник Е.В. чергують по лікарні згідно графіку.

 • по курсу променевої діагностики та променевої терапії: активно працюють в рентгенологічних кабінетах поліклініки та стаціонару, проводять консультативну роботу; доц. Кравчук С.Ю. працює на комп’ютерному томографі в поліклініці ЧОКОД згідно графіку.

 1. Відповідальний за подання інформації: клінічний ординатор Бізер Л.І.

 2. Дата подання інформації __.09.2007р.

Схожі:

Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії iconНазва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії
Поштова адреса кафедри: 58013 м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 242; телефон 4-35-39
Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії iconПлан роботи студентського наукового гуртка на кафедрі онкології, променевої діагностики І променевої терапії на 2007-2008 н р
Засідання снт проводиться кожного останнього вівторка місяця в лекційному залі поліклініки оод (3 поверх) о 1730
Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії iconТематичний плаh лекцій з променевої діагностики та променевої терапії для студеhтів ІІІ курсу медичного факультету
Вступ у радіологію. Історія розвитку радіології. Типи радіологічних відділень. Оспу. Нрбу. Дозиметрія іонізуючого опромінення. Біологічна...
Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії iconТематичний план практичних занять з променевої діагностики та променевої терапії для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету
Особливості устрою рентгенологічних та радіологічних відділень. Основні властивості іонізуючого випромінювання. Радіоактивність і...
Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії iconНеепітеліальні пухлини актуальність теми
Ці знання й уміння, отримані на занятті, необхідні практичним лікарям усіх спеціальностей, а також вони допоможуть при освоєнні відповідних...
Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії iconМолоді та спорту україни
«вплив променевої терапії на результати лікування раку молочної залози залежно від екологічних умов регіону»
Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії iconПроменевої терапії, при злоякісних новоутвореннях, при необережному
Травма вульви може супроводжуватися кровотечею, утворенням гематоми (характерний біль, тенезми, анемізація)
Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії iconТема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження
Терапії допоможе правильно вибрати тактику лікування онкологічних хворих. В онкологічній клініці застосовують три основні варіанти...
Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії iconДо променевої діагностики синдрому плеврального випоту в. В. Боднар, ординатор; В. В. Мадяр; Г.І. П’ятиков
З урахуванням Чорнобильської трагедії такі пацієнти часто категорично відмовляються від рентгенологічного обстеження до того часу,...
Назва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії iconСекція № Загальна фізика Результати виконання ндр
Проведено фазовий аналіз та досліджено структуру синтезованих матеріалів за допомогою х-променевої дифрактометрії. Відзначено добре...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи