Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» icon

Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
Скачати 72.41 Kb.
НазваЗаявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
Дата28.06.2012
Розмір72.41 Kb.
ТипДокументи


ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У РОБОТІ I МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»


Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа
Посада
Назва доповіді
Тематичний напрям №
Форма участі:

□ доповідь на секційному

засіданні (до 10 хв.)

□ дистанційна участь (лише друк матеріалів)

Потреба у технічних засобах

мультимедійний проектор

□ так

□ ні

Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно)

□ так

□ ні

Необхідність особистого запрошення

□ так

□ ні

Вказати період проживання у готелі
Поштова адреса (куди надсилати матеріали конференції)
Е-mail:
Телефон
Дата заповнення


^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ


65026, Україна, м. Одеса,

вул. Преображенська, 8.


Одеський національний економічний університет, кафедра економіки підприємства.

Тел.: (048) 723-84-03, (048) 723-29-80

Ел. адреса: ep_odeu@mail.ru


^ Для довідок:

Секретар оргкомітету, кандидат екон. наук, доцент

Семенова Валентина Григорівна

моб. тел. (067) 731-31-05, (048) 703-11-39,


лаборант кафедри економіки підприємства Тарасова Марія

моб. тел.: (093) 403-75-81


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ


ВАРМІНСЬКО-МАЗУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(м. ОЛЬШТИН, ПОЛЬЩА)


УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК

(м. МІТТВАЙД, НІМЕЧЧИНА)


САМАРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІЛОРУСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БАНК ПОРТО-ФРАНКОІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»


18-19 жовтня 2012 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ОДЕСА 2012


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яка відбудеться 18-19 жовтня 2012 р. До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези доповідей.


Тематичні напрямки конференції:

1. Проблеми підвищення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства.

3. Особливості планування та контролю діяльності підприємства в сучасних умовах.

4. Стратегія розвитку підприємства.

5. Сучасні технології управління на підприємстві.

6. Математико-статистичні методи і моделі економіки підприємства.

До участі запрошуються наукові працівники, аспіранти, докторанти, викладачі ВНЗ, фахівці-практики в галузі економіки підприємства.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ГоловаЗвєряков М.І., член-кореспондент НАН України, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ.

Заступники голови: Ковальов А.І., проректор з наукової роботи ОНЕУ, доктор екон. наук, професор.

Янковий О.Г, доктор екон. наук, професор, зав. кафедри економіки підприємства ОНЕУ, заслужений діяч науки і техніки України.

Секретар оргкомітету – Семенова В.Г., канд. екон. наук, доцент, заступник зав. кафедри економіки підприємства ОНЕУ.

Представники організацій-засновників конференції:

Буркинський Б.В. академік НАН України, доктор екон. наук, професор, директор ІПРЕЕД НАН України.

Харічков С.К. – доктор екон. наук, професор, заступник директора ІПРЕЕД НАН України.

^ Гжибовська-Бжежіньська М. – доктор екон. наук, професор кафедри аналізу ринку та маркетингу Вармінсько-Мазурського університету в Ольштинє.

Янович П.О. – заступник декану факультету технології управління та гуманітаризації, ст. викладач кафедри економіки та права Білоруського національного технічного університету.

^ Ганусін С.Л. – представник правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО».


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Для участі в роботі конференції необхідно до 10.09.2012 р. надіслати поштою або електронною поштою на адресу ep_odeu@mail.ru:

  • заявку на участь та відомості про авторів;

  • тези доповіді (1-2 повні сторінки) – електронний варіант;

  • копію квитанції (чеку) про оплату.

Вартість публікації 1 сторінки тез доповіді – 40 грн.

Організаційний внесок кожного з учасників для часткової оплати видатків на проведення конференції складає 100 грн. (покриття витрат на канцелярські товари, обід тощо).

Після отримання заявки на участь у конференції оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу учасника.


Платіжні реквізити:

Переведення коштів здійснювати у відділеннях та через термінали самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» на платіжну картку за номером:

6762-4683-0692-2976.

Одержувач: Янковий О.Г.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: 1-2 повні сторінки формату А-4. Шрифт: Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ зліва – 1,25.

Ри­сун­ки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти!

Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад, (2).

Література повинна містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на літературу в тексті подаються в порядку цитування в квадратних дужках, наприклад, [5, с.18].

Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) напівжирним шрифтом прізвище та ініціали авторів (не більше 3-х), нижче звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче установа. Нижче через 1 інтервал великими літерами напівжирним шрифтом – назва (не більше 8 слів). Далі через 1 інтервал з нового рядка основний текст. Зразок оформлення тез доповіді:


^ Петренко А.С.,

к.е.н., доцент

Одеський національний економічний університет


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


[текст]

Література

Увага! Тези публікуються в авторській редакції. Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилення матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням зазначених вище вимог!За бажанням автора розширений варіант тез може бути опублікований у формі статті в науковому збірнику «Вісник соціально-наукових досліджень» Одеського національного економічного університету, який включено до переліку спеціалізованих видань з економіки за фаховим напрямком 08 – Економічні науки (Бюлетень ВАК України, № 6, 1999 р.).

Детальні вимоги до оформлення статті та її вартості можна знайти на сайті

http://oseu.edu.ua/ukr-rus/science/vydannya.php


Схожі:

Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» iconЗаявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
Запрошуємо Вас взяти участь у І міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»,...
Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» iconЗаявка на участь у роботі IІ міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
«Вікторія» за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 24 а (район Аркадії, проїзд від жд вокзалу трамваєм №5 та маршруткою №198). До початку...
Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» iconЗаявка на участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи нбу (м. Київ)
Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,...
Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку,...
Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”

Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» iconЗаявка на участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики»
Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем соціально-економічного розвитку України та її регіонів
Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» iconЗаявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців»
Заявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» iconЗаявка на участь у конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи