Програма Дисципліни діловодство icon

Програма Дисципліни діловодство
Скачати 122.07 Kb.
НазваПрограма Дисципліни діловодство
Дата28.06.2012
Розмір122.07 Kb.
ТипПрограма


РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ДІЛОВОДСТВО”

Усього за навчальним планом – 162


З них: лекцій – 12

практичних занять – 16

самостійна робота – 134


№ з/п
Назва теми

Кількість аудиторних годин

Лекційний курс, годин

Практичні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Розділ І. Історія розвитку діловодства

Тема 1.

Предмет, завдання та історія розвитку діловодства

2

2
12

Тема 2

Сучасне державне регулювання діловодства в Україні


2
2

12

Розділ ІІ. Оформлення реквізитів на документах

Тема 3

Формуляр-зразок ОРД

4

2

2

8

Розділ ІІІ. Організація служби діловодства

Тема 4

Управління службою діловодства

2
2

12

^ Розділ IV. Організація роботи з документами

Тема 5

Організація документообігу

2

2
12

Тема 6

Реєстрація документів

2

2
12

Тема 7

Організація контролю за виконанням документів

2
2

12

^ Розділ V. Особливості роботи зі зверненнями громадян. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

Тема 8

Особливості роботи зі зверненнями громадян

2
2

12

Тема 9

Документи, що містять комерційну таємницю та робота з ними


4

2

2

8
^ Розділ VI. Систематизація документів та їх збереження

Тема 10

Складання номенклатури справ та формування справ

2
2

12

Тема 11

Оперативне зберігання документів та підготовка справ до подальшого їх зберігання та використання

2

2
12

Тема 12

Особливості архівної роботи

2
2

10
Разом

28

12

16

134^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Розділ І. Історія розвитку діловодства


ТЕМА 1. Предмет, завдання та історія розвитку діловодстваПредмет і завдання дисципліни “Діловодство”. Історія розвитку писемності. Виникнення діловодства. Складання документів за часів Київської Русі. Актове діловодство. Діловодство в Запорозькій Січі. Наказове діловодство. Колезьке діловодство. Виконавче діловодство. Радянське діловодство.

^ ТЕМА 2. Сучасне державне регулювання діловодства в УкраїніВідродження національного ділового стилю. Розвиток вітчизняної культури документування. Законодавча, нормативно-правова база діяльності системи діловодства і суб’єктів діловодства в Україні. Основні поняття діловодства. Призначення та класифікація документів. Вимоги до створення документів. Принципи та правила документування.


^ Розділ ІІ. Оформлення реквізитів на документах

ТЕМА 3. Формуляр-зразок ОРДПоняття про формуляр-зразок та реквізити документів. Складання заголовка документа. Датування та індексація документів. Адресування та оформлення тексту документа. Погодження та засвідчення документів. Проставлення позначок на документах.


Розділ ІІІ. Організація служби діловодства

^ ТЕМА 4. Управління службою діловодстваЗагальні вимоги до організаційної побудови служб діловодства. Організаційні форми роботи з документами. Типові організаційні структури служби діловодства. Завдання і функції служби діловодства. Функції структурних підрозділів служби діловодства. Посадовий і кількісний склад служби діловодства. Вимоги до керівника служб діловодства, його права. Нормативна регламентація служби діловодства. Умови праці робітників служби діловодства.


^ Розділ IV. Організація роботи з документами

ТЕМА 5. Організація документообігуПоняття “документообіг”, його розвиток і нормативно-методична регламентація. Основні правила організації документообігу в установі. Приймання, опрацювання і розподіл документів, що надходять. Порядок проходження кореспонденції. Правила опрацювання вихідних документів. Проблема удосконалення документообігу.

^ ТЕМА 6. Реєстрація документів
Значення і завдання реєстрації документів. Загальні правила реєстрації документів. Порядок реєстрації документів. Форми реєстрації документів. Автоматизовані системи реєстрації документів.
^ ТЕМА 7. Організація контролю за виконанням документівЗавдання і порядок контролю. Значення і види контролю. Форми контролю. Строки виконання документів. Здійснення контролю за виконанням документів. Автоматизована система контролю за виконанням документів.


^ Розділ V. Особливості роботи зі зверненнями громадян.

Робота з документами, що містять комерційну таємницю


ТЕМА 8. Особливості роботи зі зверненнями громадян


Порядок контролю за розглядом письмових чи усних звернень громадян. Розгляд пропозицій, заяв, скарг. Особистий прийом громадян.

^ ТЕМА 9. Документи, що містять комерційну таємницю та робота з нимиВизначення понять, пов’язаних з документами, що містять комерційну таємницю. Умови віднесення інформації до конфіденційної. Заходи щодо захисту комерційної діяльності.


^ Розділ VI. Систематизація документів та їх збереження

ТЕМА 10. Складання номенклатури справ та формування справТипова та приблизна номенклатура справ. Групування документів у справу, їх розміщення. Зведена номенклатура справ. Правила формування справ. Особливості формування різних форм документів.

^ ТЕМА 11. Оперативне зберігання документів та підготовка справ до подальшого їх зберігання та використанняВизначення місця зберігання. Видача документів. Експертиза цінності документів. Оформлення справ. Оформлення обкладинки справи. Складання описів справ. Правила передачі справ на зберігання.

ТЕМА 12. Особливості архівної роботиВимоги до архівних приміщень. Використання архівних документів. Видача документів з архіву.


^ ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


1. Виникнення діловодства.

2. Складання документів за часів Київської Русі.

3. Актове діловодство.

4. Діловодство в Запорозькій Січі.

5. Наказове діловодство.

6. Колезьке діловодство.

7. Виконавче діловодство.

8. Радянське діловодство.

9. Сучасне діловодство в Україні.

10. Законодавче регулювання діловодства.

11. Нормативно-методичне регулювання діловодства.

12. Основні поняття діловодства.

13. Призначення та класифікація документів.

14. Організація діловодства в установах.

15. Поняття про формуляр-зразок та реквізити документів.

16. Складання заголовка документа.

17. Датування та індексація документів.

18. Адресування та оформлення тексту документа.

19. Погодження та засвідчення документів.

20. Проставлення позначок на документах.

21. Особливості використання реквізитів у міжнародному листуванні.

22. Організаційні форми роботи з документами.

23. Типові організаційні структури служби діловодства.

24. Завдання і функції служби діловодства. Функції структурних підрозділів служби діловодства.

25. Посадовий і кількісний склад служби діловодства.

26. Нормативна регламентація служби діловодства.

27. Умови праці робітників служби діловодства.

28. Поняття “документообіг”, його розвиток і нормативно-методична регламентація.

29. Приймання, опрацювання і розподіл документів, що надходять.

30. Правила опрацювання вихідних документів.

31. Загальні правила реєстрації документів.

32. Автоматизовані системи реєстрації документів.


33. Значення і види контролю документів. Форми контролю.

34. Автоматизована система контролю за виконанням документів.

35. Особливості роботи зі зверненнями громадян.

36. Документи, що містять комерційну таємницю та робота з ними.


37. Розпізнавання істинних і підроблених документів.

38. Складання номенклатури справ.

39. Правила формування справ.

40. Оперативне зберігання документів.

41. Експертиза цінності документів.

42. Оформлення справ.

43. Складання описів справ.

44. Правила передачі справ на зберігання.

45. Архівне зберігання документів.

46. Використання архівних документів.

47. Видача документів з архіву.

48. Систематизація документів в архіві в електронній формі.

49. Забезпечення зберігання документів в електронній формі.

50. Якість, раціоналізація і економіка діловодства.


^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


1. Виникнення діловодства. Складання документів за часів Київської Русі.

2. Актове діловодство.

3. Діловодство в Запорозькій Січі.

4. Наказове діловодство.

5. Колезьке діловодство.

6. Виконавче діловодство.

7. Радянське діловодство.

8. Основні поняття діловодства. Принципи та правила документування.

9. Типові організаційні структури служби діловодства.

10. Завдання і функції служби діловодства. Функції структурних підрозділів служби діловодства.

11. Посадовий і кількісний склад служби діловодства. Вимоги до керівника служби діловодства, його права.

12. Нормативна регламентація служби діловодства.

13. Складання заголовка документа.

14. Датування та індексація документів.

15. Адресування та оформлення тексту документа.

16. Погодження та засвідчення документів.

17. Проставлення позначок на документах.

18. Особливості використання реквізитів у міжнародному листуванні.

19. Поняття “документообіг”, його розвиток і нормативно-методична регламентація.

20. Основні правила організації документообігу в установі.

21. Приймання, розгляд і реєстрація документів.

22. Правила опрацювання вихідних документів.

23. Контроль за виконанням документів.

24. Особливості роботи зі зверненнями громадян.

25. Робота з документами, що містять комерційну таємницю.

26. Складання номенклатури справ.

27. Оперативне зберігання документів.

28. Експертиза цінності документів.

29. Правила передачі справ на зберігання.

30. Особливості архівної роботи.


ІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

^ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


У міжсесійний період студенти виконують індивідуальні завдання (номер варіанта визначається викладачем).

Індивідуальне завдання повинно мати план (не більше трьох питань), який відповідає обраній темі та розкриває її зміст. Необхідною умовою опрацювання індивідуального завдання студентом є огляд декількох джерел, які зазначаються в кінці роботи.

Індивідуальні завдання, виконані на “відмінно”, не захищаються, якщо робота демонструє суттєві хиби в розкритті теми, вона повертається студентові на доопрацювання.

Захист індивідуальних завдань проводиться на кафедрі історії, документознавства та інформаційної діяльності.

Останній термін подачі індивідуального завдання подається – за 10 днів до початку літньої сесії.

З цієї дисципліни студенти складають іспит, до якого вони допускаються при наявності захищеного індивідуального завдання та відпрацьованого практичного заняття.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Андреева В.И. Делопроизводство. – М., 1995.

2. Блощинська В.А. Сучасне діловодство. – К., 2005.

3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2002.

4. Гутгарц Р.Д. Документирование управленческой деятельности. – М., 2001.

5. Делопроизводство (Организация и технологи документационного обеспечения управления) / Под ред. проф. Т.В. Кузнецовой. – М., 2003.

6. Державний класифікатор управлінської документації. – К., 1999.

7. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К., 2001.

8. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. Чинний від 1995-07-01. – К., 1994.

9. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-01-01. – К., 1994.

10. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. – К., 1994.

11. Кавторева Я. Документооборот: организация и ведение. – Х., 2002.

12. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. –М., 1998.

13. Кузнецова Т.В., Купченко-Харченко В.І. Документи і діловодство. – Черкаси, 1999.

14. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності. – К., 1997.

15. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К., 1997.

16. Палеха Ю.И. Организация общего и кадрового делопроизводства: В 2ч. – К., 1997.

17. Палеха Ю.І. Управлінське документування: У 2ч. – К., 2001.

18. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. – К., 2002.

19. Позняков В.Я. Документационное обеспечение системы управления.- М., 2002.

20. Тараненко Т.Я., Литвиненко В.Ф. Делопроизводство кадровой служби. – Луганск, 1998.

21. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – 2-е вид., доп. і випр. – К., 1999.

Схожі:

Програма Дисципліни діловодство iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Судове діловодство” / Укладач В. В. Трошечко. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Програма Дисципліни діловодство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Діловодство» для студентів напряму 030601 менеджмент...
Програма Дисципліни діловодство iconПрограма дисципліни " діловодство" Усього за навчальним планом 162 з них: лекцій 12 практичних занять 16 самостійна робота 134 № з/п
Розділ V. Особливості роботи зі зверненнями громадян. Робота з документами, що містять комерційну таємницю
Програма Дисципліни діловодство iconРобоча програма дисципліни " діловодство" Усього за навчальним планом 162 з них: лекцій 12 практичних занять 16 самостійна робота 134 № з/п
Розділ V. Особливості роботи зі зверненнями громадян. Робота з документами, що містять комерційну таємницю
Програма Дисципліни діловодство iconНавчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012
Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «Діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів...
Програма Дисципліни діловодство iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності
Мета дисципліни навчити студентів технології ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки в юридичній практиці. Основний...
Програма Дисципліни діловодство iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей
Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з діловодства І підготовці до підсумкового...
Програма Дисципліни діловодство iconЛ. А. Сіробаба програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» (для студентів...
Програма Дисципліни діловодство iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Програма Дисципліни діловодство iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи