Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/7
Дата28.06.2012
Розмір1.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ” СХВАЛЕНО

Проректор з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського

державного медичного

університету

„___”________________ 2009 р. „___”____________2009 р.

протокол №____


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності
ПСИХІАТРІЯ

у 2009/2010 і 2010/2011 навчальних роках


Спеціальність психіатрія

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка
^

Тривалість навчання –1 рік і 6 місяців.

1-й рік: очний цикл (на кафедрі) – 6 місяців


на базі стажування – 5 місяців

2-й рік - 6 місяців: очний цикл (на кафедрі)– 3 місяці


на базі стажування – 3 місяці

^ Навчальна дисципліна – психіатрія

Суміжні дисципліни – неврологія, військово-медична підготовка, організація невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях, нейрохірургія, радіаційна медицина, СНІД і вірусні гепатити, особливо небезпечні інфекції, клінічна імунологія, туберкульоз, медична інформатика.

^ Лекції – 70 годин

Практичні заняття – 726 годин

Семінарські заняття – 364 години

Суміжні дисципліни – 88 годин

Модуль „Невідкладні стани” – 156 годин

Атестація: визначення базового рівня – 4 години

піврічна, річна, заключна атестація – 6 годин

конференції – 4 години, іспит – 6 годин

Консультації і відробітки –

Всього ─ 1404 години

Підсумковий контроль – заключна державна атестація
^
Чернівці – 2009Робоча навчальна програма складена на основі „типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності „психіатрія”, які розроблені Київською національною медичною академією післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика та Харківською медичною академією післядипломної освіти і затверджені Міністерством охорони здоров’я України 19.04.2006 р.


Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю психіатру для самостійної роботи, надання кваліфікованої психіатричної допомоги хворим. Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 25 курсів програми. Курс – відповідно самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі психіатрії або суміжних дисциплін. Курси поділено на розділи.

За додатковими програмами включено курси з військово-спеціальної підготовки, організації невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях, СНІД і вірусні гепатити, радіаційна медицина, особливо небезпечні інфекції, клінічна імунологія, туберкульоз, медична інформатика, транс-плантологія.


Робочу навчальну програму склав доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка Дищук І.П., к.мед.н.


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти „___” ________________ 2009 р., протокол №____


Голова ОМК, декан факультету
післядипломної освіти,
д.мед.н., професор В.М.Пашковський


^ ЗАТВЕРДЖУЮ” СХВАЛЕНО

Проректор з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського

державного медичного університету „___”________________ 2009 р. „___”__________ 2009 року

протокол №____


^ Навчальний план

спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних

закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності „психіатрія”

на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка

(курс психіатрії та медичної психології) і суміжних кафедрах

у 2009/2010 та 2010/2011 навчальних роках


Перший рік навчання

Очна частина – 6 місяців

Код курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

Лекції

Семінари

Практичні

Всього

1

2

3

4

5

6

01

Організація психіатричної допомоги населенню

0

12

36

48

02

Загальна психопатологія

20

36

72

120

03

Методи дослідження осіб із психічними розладами

0

10

24

34

04

Шизофренія, шизотипові та маячні розлади

4

18

48

70

05

Афективні розлади

2

8

18

28

06

Епілепсія

2

8

18

28

07

Симптоматичні психічні розлади

4

6

8

18

08

Психічні розлади при ендокринних захворюваннях

0

4

8

12

09

Психічні розлади при черепно-мозкових травмах

2

4

8

14

10

Психічні розлади при сифілітичних ураженнях головного мозку

0

4

8

12

11

Психічні розлади при пухлинах головного мозку

0

4

8

12

12

Психічні розлади при енцефалітах

0

4

8

12

13

Функціональні психози інволюційного періоду

0

4

8

12

14

Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку

0

8

16

24

15

Психічні розлади при атрофічних процесах в головному мозку

0

8

10

18

16

Розумова відсталість

2

8

16

26

17

Непсихотичні розлади психіки та поведінки

2

16

34

52

1

2

3

4

5

6

18

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю

2

8

16

26

19

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин (наркоманії та токсикоманії)

2

8

16

26

20

Лікування психічних захворювань

4

20

36

60

21

Медична психологія


6

22

Етика й деонтологія в професійній діяльності лікаря

0

4

8

12
Базовий контроль

0

4

0

4
Конференції

0

4

0

4
Іспит (річна атестація)

0

6

0

6
Разом

46

216

430

692

23

Модуль „Невідкладні стани”


156
Суміжні дисципліни

24

Неврологія


18

25

Нейрохірургія


6
Разом

0

8

26

24
^ Додаткові програми

1

Військово-медична підготовка


10

2

Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях


6

3

СНІД і вірусні гепатити


6

4

Радіаційна медицина


6

5

Особливо небезпечні інфекції


12

6

Клінічна імунологія


12

7

Туберкульоз


6

8

Медична інформатика


6
Разом


64
Всього


936


Другий рік навчання (6 місяців)

Очна частина 3 місяці


Код курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

Лекції

Семінари

Практичні

Всього

1

2

3

4

5

6

01

Основи соціальної гігієни та організація психіатричної допомоги

0

18

36

54

02

Загальна психопатологія

4

10

36

50

03

Методи дослідження осіб із психічними розладами

0

4

6

10

04

Шизофренія, шизотипові та маячні розлади

4

12

24

40

1

2

3

4

5

6

05

Афективні розлади

2

6

18

26

06

Епілепсія

0

10

16

26

07

Симптоматичні психічні розлади

2

8

8

18

08

Психічні розлади при ендокринних захворюваннях

2

4

6

12

09

Психічні розлади при черепно-мозкових травмах

0

4

8

12

10

Психічні розлади при сифілітичних ураженнях головного мозку

0

2

4

6

11

Психічні розлади при пухлинах головного мозку

0

2

4

6

12

Психічні розлади при енцефалітах

0

2

4

6

13

Функціональні психози інволюційного періоду

2

6

8

16

14

Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку

0

6

16

22

15

Психічні розлади при атрофічних процесах в головному мозку

2

2

8

12

16

Розумова відсталість

0

12

18

30

17

Непсихотичні розлади психіки та поведінки

4

12

20

36

18

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю

2

8

10

20

19

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин (наркоманії та токсикоманії)

0

8

10

18

20

Лікування психічних захворювань

0

6

36

40
Іспит

0

6
6
Усього

24

148

296

468


Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року , протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти „___” ________________ 2009 р., протокол №____


Голова ОМК, декан факультету
післядипломної освіти,
д.мед.н., професор В.М.Пашковський


^ Навчальний план
практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів

за спеціальністю „психіатрія”

на базі стажування – Чернівецька обласна психіатрична лікарня

у 2009/2010 і 2010/2011 навчальних роках

Тривалість навчання – 1,5 роки

1-й рік: на базі стажування – 6 місяців

2-й рік – на базі стажування – 3місяців
п/п

Назва відділень

Код назви курсу навчальної програми

Кількість навчальних годин

Число тижнів
практичної роботи

Примітка

1

2

3

4

5

6

1.

Психіатричні відділення ЧОПЛ (1,7,8,9,12,15).

01-17, 20

390

10
2.

Відділення активної (інтенсивної) терапії.

01-13, 20

117

3
3.

Відділення неврозів та пограничних станів.

17, 20

78

2
4.

Відділення для хворих похилого віку з психічними розладами.

01-15, 20

78

2
5.

Дитяче, підліткове психіатричні відділення (військова експертиза).

01-03,

16-17, 20

78

2
6.

Реабілітаційне відділення.

01-13, 20

39

1
7.

Психоневрологічний диспансер, психіатричний кабінет у загально-медичній мережі.

01-03,

17, 20

234

6
8.

Наркологічний диспансер. Відділення інтенсивної терапії осіб на психічні розлади, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин.

01-03,

18-20

78

2
9.

Відділення судово-психіатричних експертиз.

01-03,20

39

1
10.

Психіатричні ЛКК і МСЕК

01-17, 20

78

2
11.

Діагностичні відділення
39

1
Всього: 1248 32 Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол №7.

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти „___” ________________ 2009 р., протокол №____

Голова ОМК, декан факультету
післядипломної освіти,
д.мед.н., професор В.М.Пашковський


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи