Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році icon

Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році
Скачати 425.77 Kb.
НазваПравила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір425.77 Kb.
ТипПравила
  1   2   3ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

у 2011 році


Провадження освітньої діяльності у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АВ № 422550 від 21.10.2008 р., термін дії до 01.07.2012 р.

Маріупольський технікум підпорядковується Донецькому національному

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Правила прийому розроблені відбірковою комісією Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України

№ 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 р. за № 999/18294.


1. Загальні положення

1.1 Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського оголошує прийом на підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).

1.2 До Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3 Прийом до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.3 Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс ( з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (додаток 2).

2.4 Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1 Фінансування підготовки фахівців у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2 Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3 Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1 Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв і документів

1 липня 2011 року

10 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які не складають вступних екзаменів
31 липня 2011 року

31 липня 2011 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23 – 31 липня 2011 року

1 – 9 серпня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2011 року

не пізніше 1 серпня

2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідно напряму підготовки (спеціальності) –не пізніше 25 серпня 2011р.

за державним замовленням – не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після

зарахування на місця державного замовлення відповідно напряму підготовки(спеціальності) – не пізніше 25 серпня

2011 р.


4.2 Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:


Форма навчання

Прийом документів

Фахові вступні випробування

Зарахування

Заочна

10.07. – 31.07

01.08. – 09.08

до 25.08


^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1 Вступники особисто подають заяву про вступ до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, в якій вказують спеціальність та форму навчання.

5.2 При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо—кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти

(для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження- для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката

(сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3 До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати)Українського центру оцінювання якості освіти

(для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

5.4 Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки

(спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5 Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7 Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та П груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

5.8 Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського:

громадяни України , звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9 Особи, які здобули повну загальну освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10 Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11 Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу 6 цих Правил).

5.12 Відбіркова комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання ( аналювання наказу про зарахування).

5.13 Відбіркова комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.


^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1 Додатком 3 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

Вищий навчальний заклад за рішенням відбіркової комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Україниського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти ( результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком що наведений у додатку 3.

6.4 Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової середньої освіти вступають на навчання для здобуття овітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметіва за переліком, що наведений у додатку 3.

6.5 Для конкурсного відбору осіб , які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття овітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середний бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту , які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.6 Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7 Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8 Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста враховуються результати Державного екзамену за фахом, який проводився за участю членів атестаційних комісій професіонально-технічних навчальних закладів, з якими укладені договори співдружності.

6.9 Для конкурсного відбору осіб – випускників професійно-технічних навчальних закладів (з якими не укладені договори співдружності) при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста враховуються результати фахових вступних випробувань.

6.10 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений за розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.11 Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Вступник має право подати письмову апеляцію на ім’я відповідального секретаря відбіркової комісії про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні. Апеляція подається вступником особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються і не розглядаються. Факт подання апеляції вступником фіксується в журналі реєстрації апеляцій. Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються на засіданні апеляційної комісії (склад апеляційної комісії затверджується наказом по технікуму) не пізніше наступного робочого дня після її подання.

Апеляція розглядається у присутності вступника. До засідання комісії можуть бути допущені батьки вступника. На засіданні апеляційної комісії повинні бути присутні голова відповідної атестаційної комісії та члени комісії в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення вступнику та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання. Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії на засіданні може бути присутнім співробітник відбіркової комісії технікуму. При розгляданні апеляції вступник знайомиться зі своєю перевіреною письмовою роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Додаткове опитування вступника членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо об’єктивності оцінки вступного випробування, про що складається протокол засідання апеляційної комісії. У разі необхідності зміни оцінки відповідне рішення виноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі вступника. Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол засідання апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають доповідну рецензію, яка разом з письмовою роботою вступника розглядається та затверджується на найближчому засіданні відбіркової комісії. Протокол засідання апеляційної комісії підписують голова та всі члени комісії.

6.12 Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, відбіркова комісія за умови наявності педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з украінської мови та літератури.


^ 7. Зарахування за співбесідою

7.1 За результатами співбесіди зараховуються до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2 Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії.

7.3 Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали відбірковій комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених відбіркової комісією з конкурсних предметів.


^ 8. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1 Зараховуються до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови , якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2 Призерам (особам , нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами І-Ш ступенів) Ш етапу Всеукраінських конкурсів- захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наукУкраїни до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають за напрямком підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі , основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво».

8.3 Величина додаткового бала встановлюється :

особам, нагородженим дипломами 1 ступеня, - 50 балів;

особам, нагородженим дипломами П ступеня, - 40 балів;

особам, нагородженим дипломами Ш ступеня, - 30 балів.

8.4 Норма, визначена пунктами 8.1- 8.2. цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів 4 етапу Всеукраінських учнівських олімпіад та призерів Ш етапу Всеукраінських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
  1   2   3

Схожі:

Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році iconПравила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Провадження освітньої діяльності у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла...
Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році iconПравила прийому до Шахтарського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Шахтарському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла...
Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році iconПравила прийому до Краматорського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році
Краматорському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснюється...
Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році iconПравила прийому Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського Міністерства освіти І науки України
Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган – Барановського
Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році iconПравила прийому Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського Міністерства освіти І науки України
Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган – Барановського
Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році iconПравила прийому до Шахтарського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Провадження освітньої діяльності у Шахтарському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла...
Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році iconПравила прийому до Краматорського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі
Краматорському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснюється...
Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи