Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини icon

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини
Скачати 64.84 Kb.
НазваПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини
Дата28.06.2012
Розмір64.84 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини

(кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини)


1. Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). Визначення. Класифікація. Клінічні прояви та дані додаткових методів дослідження. Ураження органів-мішеней. Диференційний діагноз. Ускладнення Лікування.

2. Ускладнені та неускладнені гіпертензивні кризи, особливості лікувальної тактики.

3. Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії. Визначення. Основні причини.

4. Особливості клініки, діагностики ниркових (реноваскулярних, ренопаренхіматозних), ендокринних (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, синдром Конна, дифузний токсичний зоб) і гемодинамічних артеріальних гіпертензій. Терапевтичне та хірургічне лікування.

5. Атеросклероз. Визначення. Фактори ризику. Особливості клінічних проявів залежно від переважної локалізації (аорта, коронарні, мезентеріальні та ниркові артерії, артерій нижніх кінцівок). Значення лабораторних. променевих та інших інструментальних методів дослідження. Ускладнення. Загальні принципи лікування.

6. Гострий інфаркт міокарда. Визначення. Класифікація. Особливості клінічного перебігу і діагностики гострого інфаркту міокарда. Поняття «гострий коронарний синдром». Ускладнення гострого інфаркту міокарда (гостра лівошлуночкова недостатність, порушення ритму серця і провідності, розрив міокарда, гостра аневризма серця, післяінфарктний синдром Дреслера та ін). Лікувальна тактика в різні періоди гострого інфаркту міокарда Показання до хірургічного лікування.

7. Хронічні форми ІХС. Особливості клінічного перебігу і діагностики різних варіантів стабільної стенокардії. Особливості клінічних проявів, критерії діагнозу. Диференційована терапія різних форм ІХС. Терапія нападів стенокардії, гострої лівошлуночкової недостатності. Прогноз та працездатність при різних формах ІХС.

8. Серцева недостатність. Визначення. Основні причини. Класифікація. Клінічні прояви та їх особливості залежно від варіанту (систолічний, діастолічний), стадії та функціонального класу. Діагностика. Значення ехокардіографії. Лікування.

9. Вроджені вади серця. Визначення. Дефект міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок, відкритий артеріальний проток, коарктація аорти. Синдром Ейзенменгера. Значення неінвазивних і інвазивних методів для діагностики і диференційної діагностики. Ускладнення. Показання до хірургічного лікування.

10. Набуті вади серця. Вади мітрального. аортального, трикуспідального клапанів. Етіологія, механізми порушень геодинаміки Класифікація. Комбіновані мітральні та аортальні вади. Клінічні прояви. Значення неінвазивних та інвазивних методів. Диференційний діагноз. Ускладнення. Показання до хірургічного лікування

11. Інфекційний ендокардит. Визначення. Етіологія, патогенез. Діагностичні критерії. Значення лабораторних методів і ехокардіографічного дослідження в діагностиці. Диференційний діагноз. Ускладнення (серцева недостатність, емболії, абсцеси). Лікування. Режими антибактеріальної терапії. Показання до хірургічного лікування.

12. Міокардити та кардіоміопатії. Визначення. Класифікація. Етіологія та патогенез основних видів кардіоміопатій (запальних, метаболічних, ідиопатичних). Клінічні прояви, зміни ЕКГ, ЕхоКГ та інших променевих методів дослідження залежно від етіології і варіанту перебігу Критерії діагнозу та диференційний діагноз. Ускладнення. Особливості лікування різних кардіоміопатій.

13. Тромбоемболія легеневої артерії. Визначення та класифікація. Фактори ризику. Клінічний перебіг різних форм. Критерії діагнозу, диференційний діагноз. Діагностичне значення змін даних інструментальних методів дослідження. Лікувальна тактика. Показання до хірургічного лікування.

14. Визначення легеневого серця. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні прояви, зміни даних інструментальних методів дослідження. Принципи диференційованого лікування.

15. Перикардити. Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості клініки, перебігу і діагностики різних варіантів перикардитів. Методи верифікації діагнозу. Тампонада серця. Показання до пункції перикарду, її діагностичне та лікувальне значення. Диференційована терапія різних форм з урахуванням етіологічних факторів.

16. Нейроциркуляторна дистонія. Визначення. Особливості клінічних синдромів. Критерії діагнозу. Диференційована терапія.

17. Електрофізіологічні механізми аритмій (екстрасистолія, фібриляція та тріпотіння передсердь, шлуночкові тахікардія та фібриляція шлуночків). Клініка, ЕКГ-діагностика та диференційна діагностика. Ускладнення. Медикаментозні та немедикаментозні методи лікування. Роль електроімпульсної терапії.

18. Невідкладна терапія при пароксизмальних порушеннях ритму та раптовій зупинці серця.

19. Визначення та етіологія порушень провідності, класифікація. Клініка та ЕКГ-діаг-ностика атріовентрикулярних блокад та блокад ніжок жмутка Пса. Тактика при гострих та хронічних порушеннях провідності. Невідкладна допомога при нападах Моргань-Адамса-Стокса. Показання та принципи електрокардіостимуляції (тимчасової, постійної).

20. Основні симптоми ревматологічної патології та методи дослідження в ревматології.

21. Гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця. Визначення. Класифікація. Клінічна картина (кардит, поліартрит, хорея, ураження шкіри). Значення лабораторних та інструментальних методів дослідження. Критерії діагностики. Ускладнення. Лікування з урахування ступеня активності.

22. Ревматоїдний артрит. Визначення. Класифікація та номенклатура. Клінічна картина з урахуванням активності патологічного процесу, стадії захворювання, системних проявів. Критерії діагностики, диференційний діагноз. Ускладнення. Стратегія лікування.

23. Системний червоний вовчак Визначення. Класифікація. Клінічні прояви залежно від ураження органів та систем, активності хвороби. Діагностичні критерії. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування.

24. Системна склеродермі та дерматоміозит. Визначення. Класифікація. Клінічна картина залежно від ураження органів та систем. Діагностичні критерії, Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування.

25. Геморагічний васкуліт (пурпура Шенлейн-Геноха, гіперсенситивний васкуліт). Визначення. Клінічні прояви, критерії діагностики. Диференційний діагноз. Лікування.

26. Вузликовий поліартеріїт. Визначення. Клінічні прояви, критерії діагностики. Дифе-ренційний діагноз. Лікування.

27. Остеоартроз. Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина залежно від переважної локалізації уражень. Діагностика. Диференційний діагноз. Медикаментозне та немедикаментозне лікування.

28. Анкілозуючий спондилоартрит. Визначення. Класифікація. Клінічна картина. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Лікування.

29. Реактивні артропатії. Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні прояви реактивних артритів різної етіології. Синдром Рейтера, значення лабораторних і інструментальних методів діагностики. Критерії діагностики, Диференційний діагноз. Лікування, роль антибактеріальної терапії.

30. Подагра. Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Особливості суглобового синдрому та ураження внутрішніх органів. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи диференційованого лікування. Профілактика.

31. Гломерулонефрити. Визначення. Патогенез основних клінічних синдромів. Класифікація. Клінічні прояви та діагностика окремих форм. Диференційний діагноз. Ускладнення (еклампсія, гостра ниркова та хронічна ниркова недостатність и др.). Лікування з урахуванням морфологічного варіанту та клінічного перебігу.

32. Визначення, етіологія, патогенез нефротичного синдрому. Клінічні прояви. Критерії діагностики та диференційний діагноз. Ускладнення Лікування.

33. Пієлонефрити. Визначення. Первинний та вторинний пієлонефрит. Клінічні прояви. Інструментальні та лабораторні методи діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування.

34. Визначення, етіологія, патогенез тубуло-інтерстиціального нефриту. Клінічні прояви. Критерії діагностики та диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

35. Визначення, етіологія, патогенез амілоїдозу. Класифікація. Клінічні прояви амілоїдозу нирок. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування.

36. Гостра та хронічна ниркова недостатність. Визначення. Етіологічні фактори. Патогенез уражень органів та систем, їх клінічні прояви. Поняття «хронічна хвороба нирок». Класифікація. Клініка та зміни лабораторних показників залежно від стадії. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування на різних стадіях. Нирковозамісна терапія: гемодіаліз, трансплантація нирок.

37. Ожиріння та його наслідки. Класифікація ожиріння. Основні медичні наслідки ожиріння - метаболічний синдром, цукровий діабет, серцево-судинні та гастроентерологічні захворювання. Сучасні підходи до дієтичного та медикаментозного лікування. Роль баріатричної хірургії.

38. Діагностика та лікування людей похилого віку. Особливості обміну речовин у похилому віку. Частота коморбідної патології у людей похилого віку. Особливості дії ліків на організм похилої людини. Особливості діагностики та лікування у похилому віці.

39. Первинна та вторинна профілактика внутрішніх хвороб. Основні первинні та вторинні фактори ризику захворювань внутрішніх органів. Модифіковані та немодифіковані фактори ризику. Основні шляхи профілактики найрозповсюджених внутрішніх захворювань.

40. Клінічна епідеміологія та біостатистика у практиці терапевта. Методологія доказової медицини та клінічної епідеміології. Рандомізовані клінічні випробування лікарських засобів. Основні біостатистичні критерії та методи, що застосовуються в клінічній епідеміології та доказовій медицині.

Схожі:

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини iconПіб професора/доцента
Графік перескладання підсумкового модульного контролю (модуль 3, 4) на кафедрі внутрішньої медицини №2 для студентів 6 курсу медичного...
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю засвоєння модулю 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини»
Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та лікування
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю засвоєння модуля 4 «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»
Курація хворого з ускладненим гіпертонічним кризом. Існуючі стандарти діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та...
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини iconПротокол проведення та оцінювання підсумкового модульного контролю з внутрішньої медицини (модуль №4)
Контроль уміння діагностувати І надавати допомогу при невідкладних станах (45 балів)
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології
Структура психіатричної та наркологічної допомоги, психіатричної лікарні, психіатричного І наркологічного диспансерів
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю змістовий модуль Основні питання наркології
Просте алкогольне сп’яніння, його ступені. Діагностика, надання медичної допомоги при гострій алкогольній інтоксикації
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини iconПротокол проведення та оцінювання підсумкового модульного контролю з внутрішньої медицини

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини iconПротокол проведення та оцінювання підсумкового модульного контролю з внутрішньої медицини (модуля №3)

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини iconГрафік підсумкового модульного контролю з дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 5 та 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 у весняному семестрі 2013-2013 навчального року

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи