Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова icon

Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
НазваПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
Дата28.06.2012
Розмір44.4 Kb.
ТипДокументи

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут розвитку дитини


Положення (проект)

про Асоціацію випускників

Інституту розвитку дитини

НПУ імені М.П. Драгоманова


1. Загальні положення


Асоціація випускників Інституту розвитку дитини є громадською організацією, що функціонує відповідно до Статуту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Положення про Інститут розвитку дитини (далі – ІРД), даного Положення.

Метою Асоціації випускників ІРД є забезпечення організаційної та консультаційної підтримки студентам та випускникам ІРД (зокрема на етапі працевлаштування), налагодження обміну інформацією про успіхи і досягнення членів Асоціації, сприяння професійному зростанню випускників ІРД НПУ імені М.П. Драгоманова.

Асоціація випускників є аполітичною структурою, тому не може пропагувати будь-які політичні ідеї або програми.


^ 2. Склад та структура Асоціації випускників


  1. До складу Асоціації випускників ІРД можуть входити особи, що здобули вищу освіту (рівень «Спеціаліст», «Магістр»): на кафедрі дошкільної педагогіки Інституту педагогіки та психології, правонаступником якої є ІРД, в Інституті розвитку дитини.

  2. Членство в Асоціації ґрунтується на добровільних засадах.

  3. Члени Асоціації виконують покладені на них функції на безоплатній та позаштатній основі.

  4. Керівним органом Асоціації випускників є Комітет Асоціації, до складу якого входять Президент Асоціації, Почесний президент та 2 координатори (за напрямами).

  5. Президент Асоціації обирається на загальних зборах членів Асоціації простою більшістю голосів терміном на 2 роки.

  6. Президент Асоціації:

 • веде переговори від імені Асоціації;

 • організовує роботу Асоціації;

 • вирішує поточні справи Асоціації, погоджуючи їх з Комітетом;

 • складає річний план роботи Асоціації, погоджує його з Комітетом та виголошує звіт про роботу на Загальних Зборах;

 • володіє правом вирішального голосу у випадку рівного поділу голосів при голосуванні.

  1. Координатори Асоціації обираються на загальних зборах членів Асоціації простою більшістю голосів терміном на 2 роки.

  2. Президент Асоціації може призначати собі заступників за функціональним розподілом та делегувати їм частину повноважень.

  3. Президент Асоціації випускників може бути присутнім на засіданнях Вченої ради ІРД з правом дорадчого голосу.

  4. Функціональний розподіл повноважень керівного органу Асоціації випускників регулюється рішенням Комітету Асоціації.

  5. Нові члени Асоціації приймаються до її складу на загальних зборах Асоціації випускників ІРД.


^ 3. Напрями діяльності Асоціації випускників ІРД


3.1. Організаційно-консультативна підтримка випускників:

 • створення та регулярне оновлення банку даних про випускників ІРД (розміщується на сайті ІРД);

 • допомога випускникам у налагоджені контактів з колишніми однокурсниками;

 • надання членам Асоціації випускників інформації про можливості підвищення кваліфікації та працевлаштування;

 • інформаційна робота зі студентами випускних курсів щодо діяльності Асоціації;

 • організація та проведення зустрічей випускників.

3.2. Співпраця з Інститутом розвитку дитини:

 • участь в організації профорієнтаційної роботи з метою залучення талановитої молоді до навчання у ІРД;

 • сприяння налагодженню наукових зв’язків між ІРД та освітніми центрами й організаціями України та інших держав;

 • сприяння розширенню зв’язків ІРД з підприємствами, організаціями, органами державної влади;

 • розробка та реалізація суспільних наукових та культурно-освітніх проектів;

 • допомога ІРД у зміцненні та розвитку матеріальної бази;

 • організація та проведення навчальних тренінгів, майстер-класів для студентів та випускників ІРД;

 • сприяння залученню студентів на стажування та практику.


^ 4. Права і обов’язки членів Асоціації випускників.


  1. Члени Асоціації випускників мають право:

 • висувати кандидатів, вибирати і бути обраними в Комітет Асоціації;

 • звертатися до Президента і Комітету Асоціації з питаннями, пропозиціями, проханнями, які належать до її компетенції, вимагаючи відповіді на них;

 • отримувати будь-яку інформацію про її діяльність;

 • представляти її інтереси серед громадськості;

 • брати участь у формуванні робочих груп для реалізації програмних проектів Асоціації;

 • публікувати свої роботи у заснованих ІРД виданнях, одержувати рекомендації і рецензії як викладачів ІРД, так і інших членів Асоціації;

 • на позачергове використання послуг Асоціації (допомога у працевлаштуванні і т.п.);

на вільний вихід з Асоціації.

4.2. Члени Асоціації зобов’язані:

 • своєю діяльністю зміцнювати авторитет Асоціації;

 • дотримуватися даного Положення та виконувати прийняті на себе обов’язки стосовно Асоціації;

 • сприяти організації та проведенню заходів, передбачених Положенням;

 • своєчасно повідомляти Комітет Асоціації про зміну адреси, номерів телефонів, місця роботи і посади.


^ 5. Порядок проведення засідань Асоціації випускників.


5.1. Комітет Асоціації засідає за самостійно встановленим графіком, але не менше 2 разів на рік.

5.2. Загальні збори членів Асоціації проводяться за самостійно встановленим графіком, але не менше 1 разу на рік.

5.3. Засідання Комітету Асоціації та скликання загальних зборів членів асоціації можуть бути ініційовані як зі сторони ІРД, так і зі сторони членів Асоціації.

5.4. Засідання загальних зборів членів Асоціації та Комітету Асоціації оформлюється відповідними протоколами, що супроводжуються ухваленими рішеннями рекомендаційного характеру.


6. Кошти Асоціації


6.1. Асоціація може мати свої відокремлені кошти чи майно.

6.2. Джерелом надходження є добровільні індивідуальні та групові членські внески та майнові надходження.

6.3. Рішення про використання коштів Асоціації приймаються Комітетом Асоціації.

Схожі:

Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова iconПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
move to 0-16232536
Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова iconІнституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова у 2014 році денна форма навчання
Бакалавр з дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку. Практичний психолог
Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова iconРішенням Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова (протокол №3 від 03 листопада 2011 року) І
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова icon175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
М. П. Драгоманова /укл. Г.І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко; за заг ред. В. П. Андрущенка. – 2-ге видання, допов. І перероб....
Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступний іспит з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова проводиться у формі тестування
Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
Положення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова iconПоложення про індивідуальний навчальний план студента нпу імені М. П. Драгоманова ( нова редакція ) Київ 2011
Положення про індивідуальний навчальний план студента в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (нова редакція)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи