E-mail: library ssu@ukr net icon

E-mail: library ssu@ukr net
Скачати 445.81 Kb.
НазваE-mail: library ssu@ukr net
Сторінка1/3
Дата29.06.2012
Розмір445.81 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Євроатлантична інтеграція і безпека України


Cуми-2009


061.1ЄС

Е99


061.1ЄС Євроатлантична інтеграція України: рекомендаційний список. - Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.- 50 с.


Укладач: В.О.Шарко


Відповідальний за випуск: Т.В.Слабко


© Сумський державний

університет, 2009


Передмова


Більша частина українського суспільства не має уявлення та системних знань про євроатлантичну модель розвитку, євроатлантичну інтеграцію, євроатлантичну систему безпеки і про такий її основний, ефективний та дієвий інструмент, як Організація Північноатлантичного договору.

Євроатлантична інтеграція України є суттєвим фактором зміцнення її національної безпеки, покликаним сприяти розвитку демократичних інститутів, громадянського суспільства, захисту прав і свобод людини, і, таким чином, відповідає життєво важливим інтересам українського народу. Геостратегічне і геополітичне становище України як складника єдиного європейського простору визначає її місце в європейських справах, зумовлює вагому роль української держави у створенні нової архітектури загальноконтинентальної безпеки, серцевиною якої покликана стати Організація Північноатлантичного договору. Євроатлантична інтеграція України має на меті гарантувати її незалежність, територіальну цілісність, суспільний прогрес, запобігати виникненню нових загроз стабільності і безпеці на європейському континенті.

Визначальними чинниками успішного просування України цим курсом є досягнення відповідності політичним критеріям підготовки до членства та базовим принципам держав-членів Організації Північноатлантичного договору, таким як плюралістична демократія, верховенство права, дотримання прав людини, та іншим відповідним положенням, викладеним у Плані дій щодо членства (ПДЧ), що схвалений Вашингтонським самітом навесні 1999 року.

Виходячи з політичних реалій сьогодення, українська політична еліта та експертне середовище розглядає Організацію Північноатлантичного договору як основу загальноєвропейської системи безпеки і підтримує процес її розширення. Розширення НАТО є еволюційним процесом, відкритим для співробітництва з іншими державами, що сприяє зміцненню європейської стабільності і безпеки в контексті загальноєвропейській інтеграції.

Євроатлантична інтеграція України з майбутнім членством в Альянсі надасть можливості для рішення таких важливих проблем як:


- одержання надійних гарантій державного суверенітету, політичної незалежності, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів, створення сприятливих умов для економічного розвитку України як невід'ємної частини єдиного європейського економічного простору, зміцнення регіональної і європейської стабільності й безпеки;


- гарантування національної безпеки найбільш ефективним з політичної, військової, економічної і фінансової точок зору способом;


- сприяння входженню України в інші європейські і світові структури.


Метою даного рекомендаційного списку є поліпшення рівня обізнаності, щодо євроатлантичного напрямку зовнішньої політики України, розкриття особливостей міжнародної безпеки та визначення місця України в інтеграційних процесах сучасності, довести переваги євроатлантичного вектора інтеграції України із урахуванням суспільних викликів та геополітичних ризиків національної безпеки України.

НАТО в сучасному світі 1. 327.51 Б 40

Безпека поширюється на євроатлантичний регіон. Роль НАТО та країн-партнерів альянсу /О.Чубарян. – 1999. – 28 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, ДБВі. – 1)

 1. 327.36 В59

Вместе - безопаснее. Демократический мир выбирает безопасность и стабильность. – Литва, 2008. – 34 с. 

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

 1. 085(485)

Все, что вы хотели знать о Швеции. – Стокгольм : Svenska institutet, 2005. – 291 c.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.5(075) Д31

Демчук, П.О. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції / П.О.Демчук. – К. : ППП, 2004. – 264 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7(477)НАТО(075) Д36

Державне управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції : навч. посібник / За ред. В.П. Горбуліна. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 200 с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

 1. 327.5 З-12

За і проти : дебати з питань євроатлантичної безпеки. – К. – 76 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327:061.27(075.8) І-69

Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів та понять : навч. посіб. / Уклад.: І.В. Артьомов та ін. – Ужгород : Ліра, 2007. – 220 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 4).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 519.86 К30

Качинський, А.Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем / А.Б.Качинський ; За ред. В.П. Горбуліна. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 336 с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

 1. 327.36(4) К65

Контури європейської безпеки: процес створення /О.С.Вонсович. – К. : Товариство "Знання" України, 2007. – 24 с. 

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

 1. 339.923:061.1СОТ:ЄC:327.51НАТО К82

Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України : аналітичне дослідження / В.Р. Сіденко, І.І. Жовква та ін. – 3-тє вид., доп. та перероб. – К., 2007. – 88 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

 1. 327.5 Л73

Локальні та регіональні конфлікти: загроза миру / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К. : Товариство "Знання" України, 2007. – 20 с. 

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

 1. 327.5(083) Н 33

НАТО. Довідник. – К. : Молодь, 1999. – 544 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон. – 1, ДБВі. – 1)

 1. 327.5(083) Н33

НАТО : Довiдник. – К : Основи, 1997. – 430 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7НАТО(035) С74

НАТО. Краткий справочник. – Эстония: Eesti entsuklopeediakirjastus, 2007. – 543 с. 

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

 1. 327.51(03) Н33

NATO. Стамбульський саміт. Довідник читача. – 2004. – 140 с.

Кільк. прим.: 4 (ДБВі. – 1, Схов. – 3)

 1. 327.7НАТО О-60

Операції НАТО / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К. : Товариство "Знання" України, 2007. – 24 с. 

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1) 1. 323.28:343.326 О-93

Оцінка загрози ядерного тероризму: проектна загроза : науково-методологічний посібник / За ред. В.П. Горбуліна. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 76 с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

 1. 341.238(73:410) П32

Пик, С.М. США - Велика Британія: "особливі відносини" /С.М.Пик. – К. : Знання, 2006. – 283 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7(477)НАТО П37

План дій щодо членства в НАТО / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К. : Товариство "Знання" України, 2008. – 15 с. – (Євроатлантичний курс України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.3(063) П78

Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення НАТО: матеріали науково-практичного семінару, Чернівці, 9 листопада

2000 р. / Ред. колегія: П.П.Брицький, І.Г.Буркут, О.В.Добржанський та ін. – Чернівці : БУКРЕК, 2001. – 120 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7(470+571)НАТО С72

Співробітництво Росії з НАТО / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К. : Товариство "Знання" України, 2007. – 24 с. 

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

 1. 327.7(477)НАТО(035) С74

Справочник НАТО. – К. : NATO, 2006. – 440 с. 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.51(075.8) С77

Старжинский, В.С. NATO North Atlantic Treaty Organization. Организация Североатлантического договора : учебное пособие

/ В.С. Старжинский, С.В. Старжинский. – Х. : Бурун и К, 2008. –

160 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1) 1. ^ 327.7НАТО:341.24 Ч-75

Чому НАТО, а не ОДКБ? : нормативно-правовий аспект

/ О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К. : Товариство "Знання" України, 2008. – 15 с. – (Євроатлантичний курс України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7НАТО Щ92

Що таке НАТО? Створення, розвиток та сучасний стан

/ О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К. : Товариство "Знання" України, 2007. – 24 с. 

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)


Україна і НАТО: від співробітництва до інтеграції 1. Україна. Закони.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV / Україна. Закони // Закон України "Про основи національної безпеки України". План дій Україна-НАТО - складова забезпечення національної безпеки України. – К., 2008. –

С. 4-18.

27. Україна. Президент.

Про Цільовий план України - НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій України - НАТО: указ Президента України від 1 квітня 2008 року № 289/2008 / Україна. Президент // Цільовий план Україна-НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО. – К., 2008. – С. 3-28.

28. Україна. Верховна Рада.

Про Основні напрями зовнішньої політики України: постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 року № 3360-XII / Україна. Верховна Рада // Про питання вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про основні напрями зовнішньої політики України. – К., 2008. – С. 4-15.

29. Україна. Верховна Рада.

Про питання вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО): постанова Верховної Ради України від 6 березня 2008 року № 126-VI / Україна. Верховна Рада // Про питання вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про основні напрями зовнішньої політики України. – К., 2008. – С. 4.

Україна. Верховна Рада.

 1. Про Рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО: постанова Верховної Ради України від 21 листопада 2002 року № 233-IV / Україна. Верховна Рада // Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО. – К., 2008. – С. 5-10.
 1. 327.39(477)НАТО(082) А43

Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 5. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 364 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 351.86:623.454.8(477)(082) А43

Актуальні питання захисту ядерних об'єктів України : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 17. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 240 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 351.86(477)НАТО(082) А43

Актуальні питання оборонної політики в контексті нового бачення способів ведення війн та міжнародного тероризму : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 19. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 192 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 355.02(477)(082) А43

Актуальні питання оборонної політики України в контексті нового бачення способів ведення війн і міжнародного тероризму : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 30. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 272 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 340.5(100)(082) А43

Актуальні питання реформування правоохоронних органів: зарубіжний досвід та проблеми України : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 29. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 260 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)


 1. 351.86(082) А43

Актуальні питання реформування та розвитку структур безпеки і оборони України : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П.Горбуліна. – Вип. 22. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 176 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 351.824:351.854(082) А43

Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами: науково-інформаційний збірник / За ред. В.П.Горбуліна. – Вип. 24. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 136 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7:351.88(477)НАТО(082) А43

Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 15. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 248 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7.019.5(477)НАТО(082) А43

Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки : збірник науково-аналітичних матеріалів. Ч. 2 / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 4. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 208 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7(477)НАТО:351(082) А43

Актуальні проблеми оцінки ризиків і загроз національній безпеці в контексті євроатлантичної інтеграції України : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 9. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 224 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1) 1. 327.7:351(477)НАТО(082) А43

Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 13. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 268 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 351.86(477)(082) А43

Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 27. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 192 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

 1. 327.39(477)НАТО(082) А43

Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка: науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 12. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 256 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 351.86(477)(082) А43

Актуальні проблеми створення системи оцінки зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці України: науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 20. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 344 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7:355(477)НАТО(082) А43

Актуальні проблеми удосконалення системи військово-технічного співробітництва України: науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 14. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 288 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)


 1. 327.39:355(477)НАТО(082) А43

Актуальні проблеми формування і реалізації військово-технічної політики України в контексті європейської і євроатлантичної інтеграції : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П.Горбуліна. – Вип. 6. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 240 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.39(477)НАТО(082) А43

Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики України на євроатлантичному векторі : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 8. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 216 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7(477)(075) А86

Артьомов, І.В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : навчальний посібник. Кн. 1. Україна - Європейський Союз / І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. –476 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 11).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7(477)(075) А86

Артьомов, І.В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : навчальний посібник. Кн. 2. Україна - НАТО / І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. – 370 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 11).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7(477)НАТО Б17

Бази НАТО в Україні: реалії і домисли / С.В. Кондратюк. – К. : Товариство "Знання" України, 2007. – 24 с. 

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)


 1. 327.7(477)(082) В40

Взаємовідносини України з НАТО : соціально-політичний

аспект : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2008 року

/ Артьомов І.В. – Ужгород : Ліра, 2008. – 258 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 12).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7(477)НАТО В40

Взаємодія громадських організацій та державних установ у здійсненні стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України : доповіді науково-практичних конференцій / За заг. ред. С.Ф. Джерджа. – К. : Синопсис, 2007. – 128 с. 

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

 1. 008(4)

Відкриваємо Європу. – К. : Віва-Принт, 2007. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7(477)НАТО(082) В42

Військово-технічна політика країн - членів НАТО: організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом : науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 10. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2005. – 232 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

 1. 327.7(477)НАТО В80

Вплив євроатлантичної інтеграції на соціально-економічне та політичне становище України / В.А. Ребкало, В.М. Козаков. – К. : Товариство "Знання" України, 2007. – 24 с. 

  1   2   3

Схожі:

E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Высшее образование в Республике Казахстан. – oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Буркальцева, Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Видатні наукові відкриття : Для дітей середнього шкільного віку / В. М. Скляренко, Т. В. Іовлєва, О. Ю. Очкурова. – Х. Фоліо, 2008. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
E-mail: library ssu@ukr net iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи