Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 154.38 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата29.06.2012
Розмір154.38 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління


(Рекомендаційний список)


Cуми-2009


016:504

В62


В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.- 12 с.


Укладач: І.Є.Булига


Відповідальний за випуск: Т.В.Слабко


© Сумський державний

університет, 2009


Передмова


Поверхня нашої планети складається на 70% із води. Проте переважна частина її – це солоні води морів і океанів. І лише близько 2% припадає на прісні. Вони є єдиною сировиною, яку неможливо нічим замінити. Як відомо, людський організм складається на 80% із води і фактично не може прожити без цієї речовини. Та й не тільки людині не вижити без неї на Землі. Весь живий світ завдячує воді своїм існуванням. Без води не може розвиватися жодна з галузей виробництва, жодна сфера.

Нажаль, господарська діяльність людини дуже часто завдає непоправної шкоди водним ресурсам. Воду забруднюють шкідливими викидами, і водні ресурси виснажуються, стають вразливими, обмежуються. Аби не сталося катастрофи, у 1992 році конференція ООН, присвячена навколишньому середовищу та розвитку (UNCED) у Ріо-де-Жанейро, внесла воду до критичних природних ресурсів. Було прийнято рішення відзначати 22 березня як Всесвітній день водних ресурсів. Економне їх використання та забезпечення адекватних санітарних умов - основа життя людини і похідні від цього – забезпечення прав та покращення демографічної ситуації.

Всесвітній день водних ресурсів – нагода нагадати нам про наслідки, які вже маємо в результаті своєї бездумності. Адже, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 80% захворювань передається водою.

Метою даного рекомендаційного списку є підняття рівня обізнаності про те, як раціональне використання водних ресурсів сприяє підвищенню рівня продуктивності економіки і соціального благополуччя.

Рекомендаційний список включає в себе книги та статті з періодики, які ви можете знайти в фондах бібліотеки СумДУ.^ Нормативні документиУкраїна. Закони.

Загальнодержавна програма "Питна вода України на

2006 - 2020 роки": закон України від 03 березня 2005 р. № 2455-IV

/ Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2005. - 15 квітня. – № 13. – С. 30-44.Україна. Закони.

Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 25.06.1991 р. зі змінами, за станом на 10.02.2003 р. /Україна. Закони // Закони. Офіційне видання. – 2003. – С. 1-52.Україна. Кабінет Міністрів.

Порядок підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання: постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 576 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник поточного законодавства. – 2004. –

№ 20. – С. 9-10.Україна. Кабінет Міністрів.

Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення: постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник поточного законодавства. – 2005.– № 33-34. – С. 23-40.Україна. Міністерство охорони здоров’я.

Про затвердження методичних рекомендацій "Застосування тестових наборів Colilert-18 для санітарно-бактеріологічного контролю якості води": наказ МОЗ від 24 січня 2007 р. № 24 /Україна. Міністерство охорони здоров’я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. – 2007. – № 2. – С. 68.Водний Кодекс України // Кодекси України. – 2008. – № 5. – С. 5 - 90.
Водні ресурси. Їх охорона та використання
502.13:502.51ЄС В62

Водна рамкова директива ЄС 2000/60/ЕС. Основні терміни та їх визначення / К. Алієв, Ю. Відєніна, Н. Закорчевна та ін. – К., 2006. – 240 с.502.51(477)(075.8) В62

Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : Підручник для студентів вищих навчальних закладів /Яцик А.В., Грищенко Ю.М., Волкова Л.А., Пашенюк І.А. – К. : Генеза, 2007. – 360 с.502.51 В68

Волошкіна, О.С. Питання екологічної безпеки поверхневих водних об'єктів / О.С.Волошкіна, Є.О.Яковлєв, В.М.Удод. – К.: Ін-т проблем національної безпеки, 2007. – 139 с. 532.7+536 З-38

Зацепина, Г.Н. Физические свойства и структура воды /Г.Н.Зацепина. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1998. – 184 с.504(477) К30

Качинський, А.Б. Екологiчна безпека України : Системний аналiз перспектив покращення / А.Б.Качинський. – К. : НIСД, 2001. – 312 с.504.4 К41

Кінько, Т.А. Земля - планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи. Кн. 1 / Т.А.Кінько, М.Т.Кінько. – К. : Літопис-ХХ, 2004. – 288 с.504.064:519.816 К63

Комп'ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод : Моделі, алгоритми, програми. Монографія / Под ред. В.Б.Мокіна. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 310 с.502.171:502.51(075.8) Л37

Левківський, С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : Підручник / С.С.Левківський, М.М.Падун. – К. : Либідь, 2006. – 280 с.504.453(100) М29

Марушевский, Г.Б. Международный опыт сохранения рек : Участие общественности / Г.Б.Марушевский. – К., 2004. – 80 с.519.711:504.453.064 М74

Мокін, В.Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод : Монографія / В.Б.Мокін. – Вінниця : Універсум, 2005. – 172 с.519 М74

Мокін, В.Б. Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод / В.Б.Мокін, Б.І.Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 152 с.504.064.3 М 77

Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р. Припять / Под общ. ред. М.Ю.Калинина, А.Г.Ободовского. – Минск : Белсэнс, 2003. – 269 с.502.51 П30

Петровська, М. Охорона вод : Навчальний посібник /М.Петровська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 205 с.504.4(075.8) Р69

Романенко, В.Д. Основи гiдроекологiї : Пiдручник /В.Д.Романенко. – К. : Обереги, 2001. – 728 с.502.175:006.4(075.8) Т19

Тарасова, В.В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище : Навчальний посібник / В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак. – К. : ЦУЛ, 2007. – 276 с.502.55.003.1(204) Т31

Телиженко, А.М. Оценка экономического ущерба от загрязнения водного бассейна / А.М.Телиженко, В.А.Лукьянихин, Е.А.Лукьянихина ; Под ред. О.Ф. Балацкого. – Сумы : СумГУ, 2001. – 68 с.504.4.064.3 Т76

Троянський, О.І. Моніторинг якості води /О.І.Троянський. – Житомир : Волинь, 2004. – 192 с. – (Бібліотека еколога).504.453 Х-46

Хімко, Р.В. Малі річки : Дослідження, охорона, відновлення / Р.В.Хімко, О.І.Мережко, Р.В.Бабко. – К., 2003. – 380 с.159.961 Э57

Эмото, М. Исцеляющая вода : Перевод с нем. / М.Эмото, Ю.Флиге. – М. : София, 2007. – 144 с.159.961 Э57

Эмото, М. Послания воды: тайные коды кристалов льда : Перевод с англ. / М.Эмото. – М. : София, 2007. – 128 с.

Боднар, І. Віртуальна вода: За прогнозами науковців, до 2025 року світ зазнає водяного колапсу / І.Боднар // Експрес. – 2008. – № 44.- 29-30 березня. – С. 1, 13.Бышко, Н.А. Использовать ресурсы по-хозяйски: Вопросы бережливого и экономного использования электроэнергии, газа, нефтепродуктов, воды, угля / Н.А.Бышко // Энергосбережение. – 2009. – № 2. – С. 23-24.Вода чи отрута?: Якість води в Сумській області // В двух словах. – 2009. – № 11.-18 марта. – С. 4.Гальченко, Я. Спільні води - спільні дії : 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів / Я.Гальченко // Голос України. – 2009. – № 51.-21 березня. – С. 1,4.Глиняна, О.І. Чиста вода грошей просить, або Про функціонування та розвиток / О.І.Глиняна // Фінансовий контроль. – 2008. – № 1. – С. 41-43.Градоблянська, Т. Вода - суміш антибіотиків і пестицидів? /Т.Градоблянська // Голос України. – 2009. – № 50.-20 березня. –

С. 4.Закорчевная, Н.Б. Эколого-экономическая оценка использования водных ресурсов в отраслях промышленности /Н.Б.Закорчевная, Н.А.Харченко // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2003. – №6(52). – С. 42-45.Кінько, Т. Ми - країна спраги?: Становище, що склалося в Україні з водою, потребує невідкладних заходів / Т.Кінько //Персонал Плюс. – 2007. – № 11.- 22-28 березня. – С. 7.Логинова, Л.П. Главный продукт потребления: питьевая вода / Л.П.Логинова // Университеты. – 2008. – С. 242-251.Лощинин, М. Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / М.Лощинин, И.Сотник, А.Маценко // Економіст. Український журнал. – 2008. – № 3. – С. 26-37.Макушинська, Н. Очищена вода береже не лише домашню техніку / Н.Макушинська // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 51.-

21 березня. – С. 11.Мироненко, В. Aqva Vita Жива вода: 22 березня Всесвітній день водних ресурсів / В.Мироненко // Сумщина. – 2008. – № 33.- 22 березня. – С. 1.Мирошниченко, И. Сбор за использование водных ресурсов / И.Мирошниченко // Баланс. – 2006. – № 3. – С.64-66.Ольчадаєвська, В.М. Забруднення навколишнього середовища. Вода - необхідна складова життєзабезпечення людини / В.М.Ольчадаєвська, К.М.Венжега // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 4. – С. 43-44.Петрушенко, М. Сьогодення потребує інтегрованого управління водними ресурсами / М.Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 59.- 29 березня. – С. 7.Половине землян не хватит воды : В 2030 г. 47% населения планеты столкнется с угрозой дефицита воды // Экономические известия. – 2009. – № 44.-16 марта. – С. 6.


Семчук, Я.М. Захист грунтових вод від сольового забруднення при експлуатації нафтогазоконденсатних родовищ /Я.М.Семчук, Б.Ю.Депутат, А.Я.Лопушанський // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 3. – С. 47 - 51.Тимченко, В. Экологическая гидрология днепровских водохранилищ / В.Тимченко // Гидробиологический журнал. – 2006. –Том 42, № 3 .– С. 81-96.Хоружий, П.Д. Шляхи збалансованого водокористування та водовідтворення в Україні / П.Д.Хоружий, Т.П.Хомутецька, А.Л.Котельчук // Екологічний вісник. – 2007. – № 6. – С. 7-8.Яцик, А.В. Водні ресурси в контексті екологічної безпеки та збалансованого розвитку держави / А.В.Яцик // Екологічний вісник. – 2007. – № 6. – С. 21-24.

Вода та здоров’я
613.31 Б28

Батмангхелидж, Ф. Вода для здоровья / Ф.Батмангхелидж. –4-е изд. – Минск : Попурри, 2006. – 288 с. – (Здоровье и альтернативная медицина).613.31 Б28

Батмангхелидж, Ф. Вода - натуральное лекарство от ожирения, рака, депрессии / Ф.Батмангхелидж. – Минск : Попурри, 2006. – 386 с.613.482+615.838 М18

Малахов, Г.П. Закаливание и водолечение : Авторский учебник / Г.П.Малахов. – СПб. : ИК "Комплект", 1997. – 320 с. – (В гармонии с собой).613 Н78

Ноймайер, Й. Соль, вода, свет: три кита вашего здоровья : Перевод с нем. / Й.Ноймайер. – М. : София, 2007. – 176 с.

Логинова, Л.П. Главный продукт потребления: питьевая вода / Л.П.Логинова // Университеты. – 2008. – С. 242-251.Мамалыга, Т. Бутылки проиграли бюветам: "Ведомости" выяснили, какую же воду пить лучше: "Какую воду мы пьем?" /Т.Мамалыга // Киевские ведомости. – 2008. – № 72. - 18 апреля. – С. 20.Матюшина, А. Яку воду нам пити / А.Матюшина //Урядовий кур`єр. – 2004. - 17 лютого. – С. 11.Щербатий, К. Чиста вода - запорука життя / К.Щербатий //Обрій. – 2008. – № 13.- 10-16 квітня. – С. 9.Яценко, П. І ми це п'ємо?!: Понад 80 відсотків українців споживають забруднену воду, що містить шкідливі для здоров'я домішки / П.Яценко // Експрес. – 2008. – № 38. - 20-27 березня. –

С. 9.

Водопостачання. Очищення стічних вод
628.35 Б63

Біологічне та глибоке очищення виробничих стічних вод: Курс лекцій / О.Попович. – Львів, 1997. – 252 с.628.33 В19

Василечко, В. Попередження забруднень та хімічний контроль промислових вод : Курс лекцій. Матеріал опубліковано в авторській редакції / В.Василечко, С.Чихрій. – Львів, 1997. – 188 с.Грязев, В.Б. Экологические технологии: методы оптимизации очистки сточной воды от биогенных элементов на канализационных очистных сооружениях / В.Б.Грязев, Л.Ф.Комарова // Инженерная экология. – 2004. – № 1. – С. 37 - 43.502.17:502.3/.5 З-91

Зубик, С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища : Навч. посіб. / С.В.Зубик. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 400 с.628.33/35:351.853 К65

Контроль забруднення мунiципальних вод : Короткий посiб. по курсу / Прадiп Чгеда. – Коннектуд : Інст. еколог. досліджень Коннектудського Університету США, 1995. – 80 с.624/628(075.8) К78

Кравченко, В.С. Водопостачання та каналізація : Підручник / В.С.Кравченко. – К. : Кондор, 2007. – 288 с.628.3 О-75

Очищення побутових стiчних вод : Семiнар. 19-20 вересня 19996 року. – Львiв : ЛДУ, 1996. – 94 с.504(075.8) П81

Промислова екологія: Навчальний посібник/ С.О.Апостолюк, В.С.Джигирей, А.С.Апостолюк, І.А.Соколовський, Г.В.Сомар. – К.: Знання, 2005. – 474 с.628.1 Р 25

Ратушняк, Г.С. Критеріальний метод оцінювання засобів обліку в системах водопостачання : Монографія / Г.С.Ратушняк, С.Й.Шаманський. – Вінниця : УНІВУРСУМ-Вінниця, 2003. – 180 с.502.17(075.8) С91

Сухарев, С.М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.М.Сухарев, С.Ю.Чундак, О.Ю.Сухарева. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 256 с.628 В62

Тазалова, Н. Водопостачання і водовідведення: Курс лекцій /Н.Тазалова. – Львів : Львівська політехніка, 1997. – 256 с.628 Т13

Тазалова, Н. Водопостачання і водовідведення: Практичні заняття /Н.Тазалова. – Львів : Львівська політехніка, 1997. – 79 с.502.1(075.8) Т35

Термена, Б.К. Охорона та раціональне використання природних ресурсів : Навчальний посібник / Б.К.Термена, С.Г.Літвіненко. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. 502.17(075.8) Т38

Техноекологія : Навчальний посібник / В.М.Удод, В.В.Трофімович, О.С.Волошкіна, О.М.Трофимчук. – К. : Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. Ін-т телекомунікацій і глобального інформац. простору, 2007. – 173 с.628.39 Т38

Технології локального очищення виробничих стічних вод : 29-30 липня 1996 року. Ресурсний центр екологічних технологій при Західному центрі Українського Відділення Всесвітньої лабораторії. – 1996.628.39 Т38

Технології локального очищення комунально-побутових стічних вод : 26-27 листопада 1997 р. Ресурсний центр екологічних технологій Західного центру Українського відділення Всесвітньої лабораторії. – 1997.628.1 Т46

Тихонова, I. Водопостачання промислових пiдприємств : Курс лекцій / I.Тихонова. – Львiв : Львiвська полiтехнiка, 1997. – 251 с.628.1 Т46

Тихонова, I. Водопостачання промислових пiдприємств : Практичні заняття / I.Тихонова. – Львiв : Львiвська полiтехнiка, 1997. – 79 с.


628.33/35:502.08:351.77 Ч-33

Чгеда Др. Прадіп Контроль забруднення промислових вод : Цей документ опублікований під егідою Агенції Міжнародного Розвитку США в межах Проекту інституційних партнерств Ради міжнародних досліджень та обмінів/ІРЕКС /П.Д.Чгеда.–1995.– 71 с.

Бородика, Н.А. Оптимизация процесса нейтрализации сточных вод участков нанесения химических покрытий /Н.А.Бородика // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. –

№ 6. – С. 71-74.Гонтарь, Н.И. Замктнутые системы оборотного водоснабжения. Опыт применения ингибирующей композиции /Н.И.Гонтарь // Хімічна промисловість України. – 2006. – № 2. –

С. 14-16.Джигирей, І.М. Використання нелінійного програмування для моделювання розподілених схем очищення стічних вод /І.М.Джигирей, О.О.Квітка // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 6. – С.51 - 56.Екологічна безпека гідросфери регіону, очищення стічних вод та утидізація шламів водоочищення / О.М.Адаменко, Л.І.Челядин, В.Л.Челядін, М.Р.Скробач // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. – № 6. – С. 68-73.Захарченко, М.А. Очистка сточных вод и загрязненных грунтов с помощью экофитотехнологий. / М.А.Захарченко, И.А.Рыжикова // Мир Техники и Технологий. – 2005. – № 11(48). – С. 60-62.Комплексный реагент для очистки сточных вод. Коагуляционные свойства / А.В.Мамченко, Н.Г.Герасименко, И.И.Дешко, В.М.Пустовит // Хімічна промисловість України. – 2007. – № 3. – С. 46-49.Корчик, Н.М. Технологии очистки вод предприятий пищевой промышленности. / Н.М.Корчик // Мир Техники и Технологий. – 2005. – № 11(48). – С. 64-65.Рудник, М.И. Новые разработки в биологической очистке сточных вод. / М.И.Рудник, О.В.Кичигин, В.Г.Рудько // Мир техники и технологий. – 2006. – № 1(50). – С. 66-67.Суржик, Л. Криница, где воды напиться?: Экология сточных вод / Л.Суржик // Зеркало недели. – 2007. – № 9.- 8-16 марта. – С.13.Шайхиев, И.Г. Использование отходов сельского хозяйства для очистки сточных вод гальванических производств /И.Г.Шайхиев //Вестник машиностроения. – 2006. – № 4. – С. 73-77.Шалатонова, Г.К. Удаление ионов металлов при очистке сточной воды / Г.К.Шалатонова // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – № 5. – С.66-70.
Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи