Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 220.55 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата29.06.2012
Розмір220.55 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Більше знати про

СНІД

не зайве


Рекомендаційний список


м.Суми, 2007 р.


616.98

Біл 61


Більше знати про СНІД не зайве: Рекомендаційний список.- Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007.- 17с.


Укладачі: І.Є.Булига,

Н.М.Обметиця,

В.О.Синиця


Відповідальний за випуск: Т.В.Слабко


@ Сумський державний університет, 2007

Передмова


Наприкінці ХХ ст. з’явилася нова хвороба, яка впродовж двох десятиліть набула агресивного характеру й охопила весь світ. За короткий термін, що минув з часу реєстрації перших випадків нетипової пневмонії серед чоловіків в США, був ідентифікований його збудник – вірус імунодефіциту людини. З того часу в усьому світі ця хвороба відома під зловісною абревіатурою ВІЛ/СНІД. Загрозливі масштаби епідемії перетворили її на глобальну кризу людства.

Особливістю хвороби є багатогранність її впливу на медичні, демографічні, соціально-економічні, політичні аспекти кожного суспільства, що ставить ВІЛ/СНІД на рівень планетарного лиха, збитки від якого порівнюють із наслідками світових воєн.

Із суто медичної проблеми охорони здоров’я ВІЛ/СНІД перетворився на проблему соціального розвитку та національної безпеки.

Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні розвивається вже понад 15 років. За цей час поодинокі випадки хвороби переросли в повномасштабну епідемію.

Основною «рушійною силою» епідемії стало ін’єкційне споживання наркотиків, яке швидко поширювалось у країні з середини 90-х років. Поступово ВІЛ із середовища наркоспоживачів став поширюватись на їхніх статевих партнерів – у благополучні щодо ризику інфікування верстви населення; це призвело до зростання кількості інфікованих серед вагітних і народжених ними дітей. Таким чином, подальше поширення ВІЛ/СНІДу в Україні може стати реальною загрозою національній безпеці, економічному розвитку й міжнародним відносинам держави.

Упродовж усіх цих років Україна докладала багато зусиль для подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, демонструючи політичну волю до активних дій, консолідацію зусиль державних, міжнародних і неурядових організацій, людей, що живуть із ВІЛ/СНІДом. Україна підписала Декларацію про відданість справі боротьби зі СНІДом, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН (2001р.) і відзначила шляхи виконання її рішень.

Досвід багатьох країн світу та власний національний досвід свідчить про те, що ми вже маємо інструменти для подолання загрози. Насамперед це профілактичні програми, спрямовані на зміну ризикованої поведінки молоді, осіб з уразливих груп.

Основні положення подолання епідемії ВІЛ/СНІДу та її наслідків базуються на державній політиці боротьби зі СНІДом в Україні, законодавчих і нормативних актах. Вони закладені в Концепцію стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2011 р. і Національну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги й лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 – 2008 рр., які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України.

На сьогоднішній день в Сумській області зареєстровано 760 ВІЛ-інфікованих і 159-хворих СНІДом. Самі найвищі показники захворювання зафіксовані в Шосткинському, Кролевецькому і Конотопському районах. В інших регіонах області ситуація більш стабільна. Проте низький рівень захворюваності може вказувати на недостатній рівень обстеження населення.

Вартість лікування одного інфікованого в рік становить близько 600-700 доларів США, якщо ліки надходять з глобального фонду. Якщо ж вони надходять з державного бюджету, то їх вартість зростає в три-чотири рази.

На Сумщині від цієї хвороби померло 59 чоловік.


Для висвітлення даного питання ми пропонуємо рекомендаційний список, в якому відображаються матеріали з фонду бібліотеки СумДУ.

Бібліографічний посібник складається з трьох розділів. В першому розділі пропонуються матеріали законодавчого характеру, в другому – книги по темі, в третьому – статті з періодики за останні три роки.
^ Директивні матеріали


1.

Україна. Верховна Рада

Рекомендації парламентських слухань на тему: "Соціально - економічні проблеми ВІЛ / СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв`язання": Постанова Верховної Ради України від 3 лютого 2004 р. № 1426-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.- № 16.- 16 квітня - С. 563 - 568.

2.

Україна. Кабінет Міністрів

Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 926// Зібрання законодавства України.- 2007.- № 31.- 20.06 - 2.09.-

С. 60 - 66.

3.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до

2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 264 // Офіційний вісник України.- 2004. –

26 березня.- № 10.- С. 103 – 120.

4.

Україна. Кабінет Міністрів

Питання реалізації спільного із Світовим банком проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 року № 1287// Орієнтир.- 2006.- 25 січня.- № 14.- С. 15.

5.

Україна Кабінет Міністрів

Про внесення зміни до пункту 6 Положення про Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам: Постанова Кабінету Міністрів від 25.10.2006р. №1498// Зібрання законодавства України.- 2006.- № 42.- С.36.

6.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження Типового положення про центр для

ВІЛ - інфікованих дітей та молоді: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 року № 148// Зібрання Законодавства України.- 2006.- № 11.- С. 5 - 9.

7.

Україна. Президент

Про вдосконалення державного управління у сфері протидії

ВІЛ - інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні: Указ Президента Укаїни від 30 листопада 2005 р. № 1674/2005// Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики.- 2005.- № 50(533).- С. 10.

8.

Україна. Міністерство охорони здоров’я

Про затвердження методичних рекомендацій " Діагностика позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД": Наказ МОЗ від 6 вересня 2006 р. №597// Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я.- 2006.-

№ 10.- С. 47.

9.

Україна. Міністерство охорони здоров’я

Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу: Наказ МОЗ від

17 листопа 2006р. № 3925// Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я.- 2006.- № 12.- С. 101.

10.

Україна. Міністерство охорони здоров’я

Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ – інфекцію: Наказ МОЗ від 19.08.2005 р. № 415// Офіційний Вісник України.- 2005.- № 48.- С. 112 - 185.


Книги


1.

316:616.98:578.828(477) А 64

Аналіз економічної ефективності проектів з профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні.- К.: Український університет соц. досліджень, 2003.- 99 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

2.

613.8+616.98:578.828 Б39

Бездна: Бич ХХ века: пьянство, наркомания, СПИД/ Сост.

С. Артюхов.- М.: Молодая гвардия, 1988.- 318 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

3.

616.98:578.828 В54

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ: клиника, диагностика и лечение/ Под ред. В.В. Покровского.- М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000.- 496 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

4.

616.98:577.27 В44

ВІЛ-СНІД: Матеріали обласної науково-практичної конференції (24 листопада 1999 року).- Суми: СумДУ, 1999.- 35 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. - 2)

5.

616.98:578.828(072)+ В44

ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд: Методичний посібник до курсу/ За ред. Т. Семигіної.- К.: Києво-Могилянська академія, 2006.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

6.

616.36-002.14-022(063) В52

Вірусні гепатити. СНІД. Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України/ Від. ред.М.А. Андрейчин.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

7.

616.98:578.828 В70

Волянский Ю.Л. Вич-инфекция: Факты и гипотезы/ Ю.Л.Волянский, Л.Л.Телепнева, Н.В.Васильев.- Х: "Основа", 1993.- 224 с.

Кільк. прим.: 47 (Абон - 2, УчбЗ - 1, ФРЕЛ - 1, Мед. - 43)

8.

616.98 Г51

Гирин В.И. Что мы знанем о СПИДе/ В.И.Гирин, В.Г.Порохницкий.- изд. 2-е, переработ. и доп.- К: Здоровья, 1989.- 48 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, Мед. - 1)

9.

061.2:616.98-084:578.828 Д50

Діяльність громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу серед жінок секс-бізнесу/ Укладач Балакірєва О.М.- К., 2000.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

10.

316:616.98:578.828 Е 90

Ефективні форми роботи з попередження ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді в Україні.- К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2002.- 149 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

11.

616.98:578.828 З-55

Запорожан В.М. ВІЛ-інфекція і СНІД/ В.М.Запорожан, М.Л.Аряєв.- 2-е вид., перероб., доп.- К.: Здоров'я, 2004.- 636 с.

Кільк. прим.: 19 (УчбЗ - 1, Мед. - 18)

12.

616.98:578.828-085:615.37 К59

Козлов В.К. Применение цитокинов в терапии ВИЧ-инфекции/ В.К.Козлов, В.Н.Егорова.- С-Пб.: Биотех, 2000.- 27 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

13.

615.838.3:612.017.1 Л88

Лисенко О. Імунні бар'єри проти раку, остеохондрозу, грипу, розсіяного склерозу та СНІДу...- Суми: Ярославна, 1998.-

76 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

14.

616.98:578.828 Л93

Люди и ВИЧ. Книга для неравнодушных/ Под ред. Е. Пурик.- К., 2001.- 350 с.

Кільк. прим.: 5 (Мед. - 5)

15.

313.98:578.828 Л93

Люди и ВИЧ. Книга для неравнодушных.- 2-е изд.- К.: Alliance, 2004.- 505 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 1, УчбЗ - 1, Мед. - 1)

16.

616.98:578.828:07 М42

Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні/ Т. Семигіна, І. Зубець,

Д. Богдан та ін.; За ред. Т. Семигіної.- К.: Києво-Могилянська академія, 2005.- 124 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

17.

616.98:578.828(075.8) М61

Минаева С.В. ВИЧ-инфекция: Учебное пособие.- Нижний Новгород: НГМА, 2006.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

18.

364.272:616.98:578.828(477.7) М 77

Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ-інфекціїї серед підлітків та молоді південного регіону України"/ Яременко О.О., Баларірєва О.М., Пінчук І.М. та ін.- К.: Державний ін-т проблем сім"ї та молоді, 2002.- 78 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

19.

364.272:616.98:578.828ВІЛ(477) М 77

Моніторинг та оцінка ефективності проекту"Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молодих людей, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом"/ Яременко О.О.,Сановська О.М. та інш.- К.: Державний ін-т сім"ї та молоді, 2002.- 71 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

20.

616.98:578.828 Н 76

Новости ВИЧ/СПИД: Бюлетень информационно-ресурсного центра Международного Альянса по ВИЧ/СПИД.- №1(4).- К, 2002.- 20 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон – 1, Мед. - 1 )

21.

616 Н76

Новости ВИЧ/СПИД. Вып. 2 (5).- К., 2002.- 28 с.

Кільк. прим.: 3 (Мед. - 2, ПОтд - 1)

22.

616.98:578.828(083) О-64

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине. Ч. 1/ Под ред. Н. Волкова.- К., 2001.- 292 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. - 2)

23.

616 О-64

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине: Справочник. Выпуск 1(2), 2002.- К., 2002.- 491 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. - 2)

24.

616.98:578.828 О-64

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине: Справочник.- Вып. 1(3), 2004.- К.: Alliance, 2004.- 529 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. - 2)

25.

316:616.98:578.828.6(477) О-93

Оценка возможностей развития программ профилактики ВИЧ в среде потребителей инъекционных наркотиков/ О.Н. Балакирева (науч. руководитель проекта), М.Ю. Варбан, А.А. Яременко, Л.И. Андрущак, О.Р. Артюх.- К.: Центр"Социальный мониторг", 2003.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

26.

316:616.98:578.828(477) О-93

Оцінка можливостей розвитку програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків/ Балакирева О.М., Варбан М.Ю., Яременко О.О. та ін.- К.: Центр"Соціальний моніторинг", 2003.- 230 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

27.

616.98:577.28 П48

Покровский В. Спид: можно ли остановить эпидемию?/ В.Покровский, П.Ралььф-Торстен.- М., 1990.- 46 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

28.

616.98:578.828 С42

Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД: Профілактика. Лікування. Реабілітація.- К.: Медицина, 2006.- 192 с.- (Шлях до здоров'я)

Кільк. прим.: 2 (Мед. - 2)

29.

616.98-052:578.828ВІЛ:616-089 С53

СНІД у хірургічній клініці/ Павловський М.П., Ващук В.В., Герич І.Д., Ващук В.В., Стояновський І.В.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.- 136 с.

Кільк. прим.: 10 (Мед. - 10)

30.

616.98:578.828(072)+ С69

Соціальна робота з людьми які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. посіб. для проведення курсів підвищ. кваліфікації/ Т.Семигіна, О.Банас, Н.Венедиктова та ін.- К.: Києво-Могилянська академія, 2006.- 620 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

31.

316:616.98:578.828(477) С 69

Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Украіні: Нові прогнози.- К., 2003.- 146 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

32.

613(075) С69

Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу: Навчально-методичний посібник/ За ред. С.В. Страшка.- 2-е вид., переробл. і доповн.- К.: Освіта України, 2006.- 260 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. - 1, Мед. - 1)

33.

61 Ф 91

Фролов А.Ф. СПИД - рана человечества.- К.: Знание, 1989.- 48 с.- (Серия 8 "Наука и жизнь"; № 17)

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, Схов - 1)

34.

616.98:578.828 Ш64

Широбоков В.П. СПИД/ В.П.Широбоков, А.И.Евтушенко.- К.: Вища шк., 1989.- 95 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

Статті з періодики


1.

Адаменко Е. СПИД растет// Данкор.- 2006.- 12 июля.-

С. А10.

2.

Аналіз виконання заходів національної програми профілактики ВІЛ-інфекції, лікування й догляду ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у 2006 році// Ваше здоров'я.- 2007.- № 26. –

13 липня.- С. 3.

3.

Аряєв М.Л. Біоетичні проблеми при веденні дітей, народжених віл-інфікованими жінками// Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2006.- № 5.- С. 5 - 9.

4.

Бабинець Т. Янгол з червоною стрічкою: СНІД// Сумщина.- 2005.- № 60.- 1 червня.- С. 3.

5.

Балашова О.В. Методична розробка уроку "Проблеми СНІДу в Україні та світі"// Безпека життєдіяльності.- 2005.- № 11.- С. 39 - 44.

6.

Бега А. Стратегія зменшення шкоди від вживання наркотиків як пріоритет у політиці профілактики ВІЛ/СНІДУ// Соціальна політика і соціальна робота.- 2005.- № 2.- С. 5 - 28.

7.

Бутенко В. Живи! СНІД: прогнози песимістичні і оптимістичні// Медицина і здоров'я.- 2006.- № 46.- 30 листопада.- С. 1.

8.

Бутенко В. Повинна бути ВІЛ-настороженість!// Медицина і здоров'я.- 2007.- № 15. - 19 квітня.- С. 1.

9.

Варивончик Д.В. Пандемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: реалії сьогодення// Безпека життєдіяльності.- 2006.- № 11.- С.34 - 37.

10.

Вартанян Ф.Е. Туберкулез, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией, в странах мира/ Ф.Е.Вартанян, К.П.Шаховский// Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2007.- № 4.- С. 42 - 45.

11.

Ведерникова И. СПИД и его дети: Миссия врачей выполнена?// Зеркало недели.- 2005.- 5 ноября.- С.16.

12.

Волик Е. Профилактические ВИЧ-страшилки// Панорама.- 2006.- № 49.- 6 - 13 декабря.- С.В4.

13.

Волоха А.П. Клініко-імунологічні особливості ВІЛ- інфекції у дітей// Сучасні інфекції.- 2006.- № 1 - 2.- С.23 - 35.

14.

Волошина О. Люди, не будьте байдужі: ВІЛ- інфекція

поряд!// Медицина і здоров'я.- 2006.- 9 листопада.- С.2.

15.

Воронкова Л. "Дом на полпути": Здесь помагают ВИЧ-инфицированым не только материально, но и психологически// Ваш шанс.- 2007.- № 20.-16 мая.- С. 18А.

16.

Галковская Т. ВИЧ ВИЧем вышибают: последние научные эксперименты выводят терапию СПИДа на генный уровень// Зеркало недели.- 2006.- № 46.- 2 - 8 декабря.- С. 15.

17.

Галковская Т. СПИД - не детская болезнь?// Зеркало недели.- 2005. - 21 мая.- № 19.- С. 16.

18.

Геренко С. Зрозуміти і допомогти: СНІД// Сумщина.- 2005.- 30 вересня.- С. 2.

19.

Гершуненко О. Хочеш працювати - перевірся на СНІД!// Експрес.- 2007.- № 16.- 3 – 4 лютого.- С. 2.

20.

Готвянська Л. Дитя ні в чому не винне... Антивірусна терапія ВІЛ - інфікованих дітей// Медицина і здоров'я.- 2006.-

27 квітня.- С. 3.

21.

61 Г79

Гребняк Н.П. Профілактика наркоманії - рушійної сили ВІЛ/СНІДу/ Н.П.Гребняк, В.П.Гребняк, А.Ю.Федоренко// Безпека життєдіяльності.- 2007.- № 1.- січень.- С. 8 - 10.

22.

Гудзенко О.А. "Маленькі " проблеми у вирішенні глобальної задачі боротьби з ВІЛ-інфекцією// Сучасні інфекції.- 2007.- № 1.- С. 24 - 29.

23.

Гуторова Л. В поисках дешовой сенсации.(СПИД)// Киевские ведомости.- 2006.- № 40.- 24 февраля.- С. 2.

24.

Дайте дитині жити. Дані Сумського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу// Сумщина.- 2007.- № 95.-

17 серпня.- С. 4.

25.

Дмитренко Л.І. Програма профілактики ВІЛ / СНІДу серед молоді// БЖД.- 2005.- № 10.- С.65 - 68.

26.

Дорошенко Е. ВИЧ - не смертный приговор// В двух словах.- 2007.- № 31.- 8 августа.- С. А8.

27.

Дубецький А. У боротьбі проти СНІДу. В Україні відкрито Центр лікування дітей із ВІЛ-СНІДом// Експрес.- 2007.- № 31.-

2 - 3 березня.- С. 19.

28.

Життя проти СНІДУ// Безпека життєдіяльності.- 2005.- № 6.- С. 65.

29.

Закусило М. СНІД убиває "дітей вулиці"// Україна і світ сьогодні.- 2007.- № 36.- 3 - 9 вересня.- С. 12.

30.

Запобігти поширенню СНІДу// Урядовий кур'єр.- 2007.-

№ 78.- 4 травня.- С. 11.

31.

Землюк Є. Причина - стиль життя: Думки з приводу ВІЛ інфікованих// Медицина і здоров'я.- 2006.- № 46.- 30 листопада.-

С. 2.

32.

Ильяш В. СПИД: лабиринт страха или дорога к жизни?// Зеркало недели.- 2005. - 30 июля.- № 29.- С. 20.

33.

Ін'єкційний тероризм: СНІД// Голос України.- 2006.-

7 липня.- С. 8.

34.

Кисла В. Проти СНІДу - всією громадою// Обрій.- 2006.- 26.10 - 1.11.- С. 8.

35.

Кленова О. До сих пор неизлечим: СПИД// Панорама.- 2007.- № 33.- 15 - 22 августа.- С. В4.

36.

Кокіна В. Більше знати про СНІД не зайве// Урядовий кур'єр.- 2006.- 24 жовтня.- С. 14.

37.

Колосюк Г. Епідемія ВІЛ/СНІДу - трудова проблема// Профспілкові вісті.- 2006.- 10 лютого.- С.7.

38.

Конкурс для громадських організацій з протидії ВІЛ-інфекції/СНІД// Данкор.- 2006.- 13 сентября.- С. А 9.

39.

Косенко О. Коли діагноз порушує права людини: Проблеми хворих на СНІД// Україна і світ сьогодні.- 2006.- № 46.- 27 листопада -3 грудня - С.15.

40.

Котляр А. Под стражей без лекарств, или о правах задержанных ВИЧ-позитивных// Зеркало недели.- 2007.- № 38.-

13 - 19 октября.- С. 20.

41.

Кривда М. Чи отримають ВІЛ - інфіковані свої ліки?// Голос України.- 2006.- 5 травня.- С. 5.

42.

Крюкова М. Трагічне лідерство. Через 5 років 1,5 млн. українців будуть ВІЛ-позитивними// Україна і світ сьогодні.- 2007.- № 11.- 12 - 18 березня.- С. 12.

43.

Ларина Т. Диагноз ошибочный, стресс настоящий: СПИД// Зеркало недели.- 2005. - 21 мая.- № 19.- С. 16.

44.

Лебедь Р. СНІД загрожує Україні// Обрій.- 2007.- № 22.-

7 - 13 червня.- С. 9.

45.

Левчук Н.М. Соціально - демографічні наслідки наркоманії у контексті епідемії ВІЛ/СНІДУ в Україні// Демографія та соціальна економіка.- 2006.- № 1.- С. 55 - 64.

46.

Макаренко Г. Наркоманів "відстрілюватимуть" метадоном?: Міністерство охорони здоров'я з метою профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед споживачів ін'єкційних наркотиків запроваджує замісну підтримуючу терапію// Юридичний вісник України.- 2007.- № 20.- 19 - 25 травня.- С. 5.

47.

Матичак Т. Як жити з ВІЛ - інфекцією.// День.- 2005.-

№ 255(2204).- С. 6.

48.

Мироненко В. Діагноз ВІЛ - ще не кінець життя// Сумщина.- 2007.- № 116.- 24 жовтня.- С. 3.

49.

Моісеєва Т. Вони повинні жити: ВІЛ-інфіковані діти// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 150.- 17 серпня.- С. 14.

50.

Молодежь - против наркотиков и СПИДа: Акция в СумГУ// Ваш шанс.- 2007.- № 17.- 25 апреля.- С.18А.

51.

Молочков В.А. Гигантская остроконечная кондилома Бушке-Левенштейна у пациента с ВИЧ-инфекцией// Росссийский журнал кожных и венерических болезней.- 2006.- № 5.- С.14 -16.

52.

Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ/СНІДу через системи освіти// Історія України. Інфосвіт.- 2005.- № 4. - Січень.- С. 1 - 2.

53.

Околітенко Н. Дволикий вірус: СНІД// Персонал Плюс.- 2007.- № 37.- 26 вересня – 2 жовтня.- С. 15.

54.

Омельченко О. Годі боятися!: СНІД// День.- 2005.-

30 листопада.- С. 6.

55.

Онищенко Г.Г. Основные направления деятельности по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации// Иммунология.- 2006.- № 6.- С. 356 - 363.

56.

Онищенко Г.Г. Пандемия ВИЧ-инфекции: экспертные оценки, принимаемые меры со стороны государства// Журнал микробиологии эпидемиологии и иммунобиологии.- 2006.- № 6.-

С. 25 - 30.

57.

Павлов С. Стигма - не ліки від СНІДу: 20 травня у Сумах пройшла акція, приурочена Всесвітньому Дню пам'яті жертв СНІДу// Суми і сумчани.- 2007.- № 22.- 1 червня.- С. 23.

58.

Пархоменко Г. Профілактика СНІДу - в школи/ Г.Пархоменко, К.Дмитренко// Освіта України.- 2006.- 11 липня.-

С. 8.

59.

Пилипчук В. Ми допоможемо при СНІДі// Урядовий кур`єр.- 2005. - 22 січня.- С. 13.

60.

Піщенко Г. Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДУ в Україні/ Г.Піщенко, О.Тущенко// Право України.- 2005.- № 2.- С.73 - 77.

61.

Подолян Т. Відкрито ще один центр з питань ВІЛ / СНІДу// Освіта України.- 2005. - 14 січня.- № 3 - 4.- С. 6.

62.

Покровский В.В. Когда наступит перелом в борьбе с ВИЧ/СПИДом?// Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2006.- № 6.- С.4 - 9.

63.

Прима А. ВИЧ-мистификация - глобальный террор против человечества// Чернобыльский звон.- 2007.- № 13 - 14.- С. 3.

64.

"Протидія розповсюдженню епідемії ВІЛ/СНІД": Круглий стіл на таку тему провела федерація профспілок Кіровоградської області// Профспілкові вісті.- 2007.- № 22.- 15 червня.- С. 7.

65.

Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молоді України// Освіта України.- 2005. - 2 серпня.- № 57 - 58.- С. 8.

66.

Ромасенко І. Допоможемо людям, які живуть з ВІЛ// Медицина і здоров'я.- 2006.- 28 вересня.- С. 1.

67.

Руда О. Молодь проти СНІДу// Освіта: технікуми, коледжі.- 2006.- № 2(15).- С. 62.

68.

Руденко О. "Згадай моє ім'я...": На Сумщині 760 ВІЛ-інфікованих і 159 осіб, уже хворих на СНІД// Сумщина.- 2007.-

№ 52.- 19 травня.- С. 1.

69.

Рудницкая М. Самовольное рабство: Наркомания и СПИД: проблемы, требующие решения/ М.Рудницкая, С.Шовкопляс//

В двух словах.- 2007.- № 20.- 23 мая.- С. А8.

70.

Сенченко О. "Третій сектор" може багато: Наркоманія і СНІД// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 110.- 22 червня.- С. 6.

71.

Слабкий Г.О. До питання організації протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в столиці України// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2006.- № 3.- С.90 – 95.

72.

СПИД и сопутствующие инфекции// Сучасні інфекції.- 2007.-

№ 1.- С. 75 - 78.

73.

Стан профілактичної роботи в закладах освіти: ВІЛ / СНІД// Історія України.- 2005. - № 4.- Січень - С. 3.

74.

Старець О.О. Оцінка стану клітинного імунітету на першому році життя у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками// Перинатология и педиатрия.- 2006.-№ 3.- С. 113 - 115.

75.

Суржик Л. Территория ВИЧ// Зеркало недели.- 2005. –

27 августа.- № 33.- С. 1, 15.

76.

Ткач Л. "Их вина - это наша беда!": Как выживают в нашем городе ВИЧ - инфицированные люди// Ваш шанс.- 2005. - 8 июня.- № 23.- С. 18 А.

77.

Удовидченко А. Всем вирусам назло: Разговор с ВИЧ-инфицированным человеком за обедом. Статистика по Украине// Киевские Ведомости.- 2005. - 20 мая.- № 101.- С. 6 - 7.

78.

Федущак Н.А. "Назарет" під Дрогобичем: На покинутій військовій базі створено реабілітаційний центр для алко -, наркозалежних та людей, що живуть з ВІЛ.// День.- 2005.-

№ 255(2204).- С. 6.

79.

Чужого лиха не буває! День солідарності з ВІЛ-позитивними людьми в Сумах// Медицина і здоров'я.- 2006.- № 48.- 14 грудня.- С. 1, 2.

80.

Швець Н. Понад 40 тисяч малят стануть сиротами через СНІД// Голос України.- 2006.- 7 липня.- С. 6.

81.

Шевердюкова А. Сумщина уходит в ВИЧ-ность. За 2007 год на Сумщине зарегистрирован 121 носитель ВИЧ-инфекции// Данкор.- 2007.- № 42.- 17 октября.- С. А7.

82.

Шелест Н. Поражение кожи при СПИДе// Медицина і здоров'я.- 2006.- № 46.- 30 листопада.- С. 3.

83.

Ясавеев И.Г. Распространение ВИЧ/СПИДа в России как социальная проблема// Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2006.- № 6.- С. 20 - 23.Місця збереження документів:


Абон - Абонемент

Схов - Книгосховище

НауЗ -Науковий зал

УчбЗ - Учбовий зал

Мед.Інст. -Мед. інститут

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886957
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16240785
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886945
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи