Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 182.53 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата29.06.2012
Розмір182.53 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Засновник наукової школи з економіки природокористування.


( До 70-річчя Олега Федоровича Балацького)


Рекомендаційний список


м. Суми, 2007 рік


001

З-36


Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О.Ф.Балацького: Рекомендаційний список. - Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний список.- 2007. - 15 с.


Укладач: І.Є. Булига


Відповідальний за випуск: Т.В.Слабко


@Сумский государственный университет, 2007

^ Шановні читачі!


З розвитком економічної потужності, збагаченням матеріального достатку людства збільшуються і побічні явища прогресу, наприклад, забруднення оточуючого природного середовища, недостатньо економне використання земель, природних ресурсів. Особливо велике занепокоєння в усіх країнах в останні роки викликає забруднення довкілля. Від своєчасного вирішення цих проблем залежить розвиток людства, добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Цим питанням багато уваги приділяє науковий співробітник Сумського державного університету, завідуючий кафедрою управління Олег Федорович Балацький, якому в цьому році виповнюється 70 років.

Наша бібліотека пропонує вашій увазі рекомендаційний список, присвячений цій видатній людині.

В список входять книги, звіти про науково-дослідну дільність під керівництвом О.Ф.Балацького, учбово-методичні матеріали, публікації в періодичних виданнях.

Усі наведені в списку видання знаходяться в бібліотеці СумДУ.


Балацький Олег Федорович – економіст, доктор економічних наук (1980), професор (1981), заслужений діяч науки і техніки України (1992).


Народився 11 травня 1937 року в м. Улан-Уде, нині Бурятія, Російської Федерації у сім’ї службовця. Закінчив в 1955 р. середню школу № 35 м. Бєлгород.

В 1960 р. – Харківський інститут інженерів залізничного транспорту.

1960 - 1964 рр. – працював інженером-конструктором, начальником конструкторського бюро, заступником головного конструктора Бєлгородського котлобудівного заводу.

1964 - 1967 рр. – аспірант,

1967 - 1969 рр. – асистент, старший викладач кафедри економіки Харківського політехнічного інституту.

З 1969 р. – асистент, потім старший викладач, доцент, професор, завідуючий кафедрою управління Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту – нині Сумського державного університету.


Сфера наукових інтересів - конецформыначалоформыекономіка природокористування і охорони навколишнього середовища.


Розробив концепцію та методику оцінки збитків від забруднення довкілля, яка знайшла відображення в Законі України «Про охорону навколишнього середовища та атмосферного повітря».


Олег Федорович є автором понад 200 наукових праць, у тому числі 5 монографій.Книги


1.

614 Б20

Балацкий О.Ф. Экономика чистого воздуха.- К.: Наукова думка, 1979.- 295 с.- (Человек и среда)

2.

502.7 Б20

Балацкий О.Ф. и др. Экономика и качество окружащей природной среды/ О.Ф.Балацкий, Л.Г.Мельник, А.Ф.Яковлев.- Л.: Гидрометеоиздат, 1984.- 188 с.

3.

330.322(075.8) Б20

Балацький О.Ф. та ін. Управління інвестиціями: Навчальний посібник/ О.Ф.Балацький, О.М.Теліженко, М.О.Соколов.- 2-е вид.,перероб., доп.- Суми: Университетская Книга, 2004.- 232 с.

4.

57.026 Б20

Безотходное производство: экономика, технология, управление. "Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов". Т.17/ Балацкий О.Ф.Ермоленко Б.В., Журавский Ф.Ю., Зайцев В.А., Ярош Н.В.- М.: ВИНИТИ, 1987.- 181 с.- (Итоги науки и техники ВИНИТИ)

5.

502.33(082) М55

Механізм регулювання економіки, економіка природокористивання, економіка підприємства та організація виробництва. Вип. 4/Ред.. кол.: О.Ф.Балацький, Л.Г.Мельник, В.П.Москаленко та ін.- Суми: Вид-во СумДУ, 2000.- 279 с.

6.

332 М74

Моделирование социо-эколого-экономической системы региона/ Под ред. В.И. Гурмана, Е.В. Рюминой; Авт. колектив: О.Ф.Балацкий, Д.В.Белышев, В.И.Гурман и др.. - М: Наука, 2001.- 175 с.

7.

502/504(075.8) О-75

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням.: Підручник/ За ред. Л.Г. Мельника та М.К. Шапочки; Авт. колектив: Л.Г.Мельник, М.К.Шапочка, О.Ф.Балацький та ін.- Суми: Університетська книга, 2006.- 759 с.

8.

502.55.033.01:620.9 Т34

Теплоэнергетика : Внешние издержки и проблемы принятия решений/ О.Ф.Балацкий, А.Ю.Жулавский, В.Н.Кислый и др..- Суми: Слобожанщина, 2001.- 396 с.

9

57.026 Ц94

Цыганков А.П. Технический прогресс - химия - окружающая среда/ А.П.Цыганков, О.Ф.Балацкий, В.Н.Сенин.- М.: Химия, 1979.- 296с.

10.

57.026 Э40

Экология и экономика: Справочник/ Под общ. ред.

К.М. Сытника; Авт. колектив: О.Ф.Балацкий, П.Г.Вакулюк, В.М.Власенко.- К.: Изд. политической лит-ры Украины, 1986.-

312 с.

11.

502 Э 40

Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства/ Под ред. Балацкого О.Ф.- К.: Урожай, 1992.- 144 с.

12.

502.33(075.8) Э40

Экономика природопользования: Учебник/ Под ред.

Хенса Л., Мельника Л., Буна Э.; Авторы: Л.Хенс, Л.Г.Мельник,О.Ф.Балацкий и др.- К.: Наук. думка, 1998.- 480 с.- (Науки об окружающей среде:Сер. Науки об окружающей среде/ Сер. Науки об окружающей среде)

^ Звіти про науково-дослідну роботу


13.

Балацький О.Ф.(наук. керівн.) Еколого-економіні обмеження розвитку теплоенергетичного комплексу України (проміжний): Звіт про науково-дослідну роботу / О.Ф.Балацький, А.Ю.Жулавський, В.М.Кислий та ін.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 109 с.

Звіт № 760

14.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Исследования макро и микроэкономической определенности биоресурсного потенциала (промежуточный): Отчет о научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, И.О.Джаин, В.И.Яструбинский и др.- Суми: СумДУ, 1998.- 55 с.

Звіт № 670

15.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Методологические основы экономической оценки состояния и динамики биоресурсного потенциала Украины (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе/О.Ф..Балацкий, Ю.В.Панасовский, В.Н.Кислый и др.- Суми: СумДУ, 1999.- 53 с.

Звіт № 678

16.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Определение последствий загрязнения атмосферы от вредных выбросов предприятий Щекинского промрайона (заключительный отчет): Отчет по научно-исследовательской работе/ О.Ф.Балацкий, В.П.Дейнега, А.И.Ингорь и др.- Суми: СФТИ, 1978.- 36 с.

Звіт № 134

17.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Определение ущерба народному хозяйству от загрязнения атмосферы выбросами сернистого ангидрида Щекинской ГРЭС: (Э-4-72): Отчет по научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, В.Т.Халдеев, А.И.Кот и др.- Суми: СФТИ, 1973.- 66 с.

Звіт № 4

18.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Определение экономической эффективности гигиенических рекомендаций в территориальных комплексных схемах охраны природы при размещении производительных сил (на пример зоны БАМ) (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, П.В.Тархов, В.Н.Боронос и др.- Суми: СФТИ, 1985.- 122 с.

Звіт № 327

19.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Оценка влияния загрязнений окружающей среды на формирование макропоказателей в системе национальных счетов Украины: (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе / О.Балацкий, А.Жулавский, П.Тархов и др.- Суми: СумДУ, 1996.- 87 с.

Звіт № 649

20.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Разработать методику оценки эффективности мероприятий по охране окружающей среды городов (на примере городов норильска, талнах, кайеркан) (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе / О.Ф..Балацкий, А.Ю.Жулавский, В.Г.Боронос.- Суми: СФТИ, 1986.- 59 с.

Звіт № 399

21.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Разработать методы оценки экономических последствий, связанных с поступлением отходов производства в компоненты природной среды (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, Л.Г.Мельник, В.Л.Маяровский и др.- Суми: СФТИ, 1990

Звіт № 515

22.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Разработать основы экономической оценки социально-экологических изменений при загрязнении поверхностных и морских вод: (заключительный Отчет о научно-исследовательской работе):/ А.В.Чупис, Ю.В.Панасовский, В.Н.Кислый и др.- Суми: СФТИ, 1990.- 91 с.

Звіт № 526

23.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Разработка методики и определение экономической эффективности мероприятий по оздоровлению атмосферы на Щекинском ПО "Азот": (заключительный отчет): Отчет по научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, Н.М.Белявцева, В.П.Дейнега и др.- Суми: СФТИ, 1978.- 41 с.

Звіт № 142

24.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Разработка методики определения ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением атмосферы предприятиями медеплавильной промышленности: (аннотированный отчет): Отчет по научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, Л.Г.Мельник, П.В.Тархов и др.- Суми: СФТИ, 1977.- 78 с.

Звіт № 110

25.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Разработка методики определения экономической эффективности от оздоровления атмосферы на предприятиях алюминиевой промышленности: (заключительный отчет): Отчет о научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, Л.Н.Балацкая, Н.А.Белоконь и др.- Суми: СФТИ, 1976.- 27 с.

Звіт № 66

26.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Разработка методических вопросов комплексной экономической оценки мероприятий по охране окружающей среды (Регионольный аспект): (заключительный) Ч.1: Отчет о научно-исследовательской работе/О.Ф.Балацкий, Л.Г.Мельник, В.Л.Маяровский и др.- Сумы, 1985.- 194 с.

Звіт № 357

27.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Разработка методических принципов экономической оценки влияния изменяющихся климатических условий на функционирование экономической системы: (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе/ О.Ф.Балацкий, В.А.Устименко, Л.Г.Мельник и др.- Суми: СФТИ, 1990.- 26 с.

Звіт № 514

28.

^ Балацкий О.Ф (научн. рук.) Разработка методов эколого-экономической оценки, анализа и экспертизы проектов для организации системы многоцелевого использования лесных ресурсов и продуктов лесоэксплуатации на Украине (заключительный) К.1: Отчет о научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, В.Н.Кислый, Е.В.Мишенин и др.- Суми: СумГУ, 1993.- 71 с.

Звіт № 583

30.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Разработка методов эколого-экономической оценки, анализа и экспертизы проектов для организации системы многоцелевого использования лесных ресурсов и продуктов лесоэксплуатации на Украине: (заключительный)К.2: Отчет о научно-исследовательской работе.- Суми: СумГУ, 1993.- 71 с.

Звіт № 584

31.

^ Балацкий О.Ф (научн. рук.) Разработка методологии и методики проведения эколого-эконом анализа, экспертизы и оценки проектов лесоэксплуатации. Расчет эколого-эконом параметров сыревого лесопользования на Украине: (промежуточный): Отчет о научно-исследовательской работе / А.В.Чупис, В.Н.Кислый, Ю.В.Панасовский идр.- Суми: СФТИ, 1992.- 110 с.

Звіт № 569

32.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Разработка рекомендаций по определению экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценке экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды в серной подотрасли: (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе/ О.Ф.Балацкий, Л.Г.Мельник, П.В.Тархов и др.- Суми: СФТИ, 1986.- 29 с.

Звіт № 394

33.

^ Балацкий О.Ф (научн. рук.) Совершенствование планирования охраны окружающей среды в условиях интенсивного природопользования: (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе / Е.В.Мишенин, О.Ф.Балацкий, Л.Г.Мельник и др.- Суми: СФТИ, 1991.- 64 с.

Звіт № 558

34.

^ Балацкий О.Ф (научн. рук.) Социально-экономическая оценка мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия поступающих в водохранилища органических и биогенных веществ: (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе/ А.В.Чупис, Ю.В.Панасовский, В.Н.Кислый и др.- Суми: СФТИ, 1989.- 52 с.

Звіт № 510

35.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Социально-экономическая эффективность развития территориально-промышленных комплексов (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, Л.Г.Мельник, П.В.Тархов и др.- Суми: СФТИ, 1985.- 78 с.

Звіт № 336

36.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Теоретические и методологические основы экономической оценки ресурсного потенциала территории: (промежуточный): Отчет о научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, А.Ю.Жулавский, В.Н.Кислый и др.- Суми: СумДУ, 2000.- 58 с.

Звіт № 702

37.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Теоретические и методологические основы экономической оценки ресурсного потенциала территории: (промежуточный): Отчет о научно-исследовательской работе/ О.Ф..Балацкий, А.Ю.Жулавский, В.Н.Кислый и др.- Суми: СумДУ, 2001.- 69 с.

Звіт № 715

38.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Теоретические и методологические основы экономической оценки ресурсного потенциала территории: (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, А.О.Жулавский, В.Н.Кислый и др.- Суми: СумДУ, 2002.- 98 с.

Звіт № 726

39.

^ Балацький О.Ф. (наук. кер.) Теоретичне обгрунтування економічного механізму соціального захисту населення, яке зазнає впливу забруднення навколишнього середовища: Звіт про науково-дослідну роботу / О.Ф.Балацький, П.В.Тархов, О.М.Дутченко та ін.- Суми: СумДУ, 1995.- 10 с.

Звіт № 624

40.

^ Балацький О.Ф. (наук. кер.) Теоретичне обгрунтування способів прогнозування і компенсації втрат трудових ресурсів в зв'язку зі змінами навколишнього середовища: Звіт про науково-дослідну роботу / О.Ф.Балацкий, П.В.Тархов, І.Й.Плікус та ін.- Суми: СумДУ, 1994.- 9 с.

Звіт № 623

41.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Установить для предприятий алюминиевой промышленности предельно-допустимые выбросы вредных веществ и разработать мероприятия по их поэтапному снижению: Этап V. Экономическое обоснование ПДВ для ПАЗ, САЗ, КанАЗ, КирАЗ. Тема Э-11-76 Отчет по научно-исследовательской работе:/ О.Ф.Балацкий, В.В.Анциферов, Л.С.Бондаренко и др.- Суми: СФТИ, 1980.- 162 с.

Звіт № 181

42.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Эколого-экономические ограничения развития теплоенергетического комплекса Украины: (промежуточный) Отчет о научно-исследовательской работе:/ О.Ф.Балацкий, А.Ю.Жулавский, В.Н.Кислый и др.- Суми: СумДУ, 2003.- 216 с.

Звіт № 750

43.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Эколого-экономические ограничения развития теплоэнергетического комплекса Украины: (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, А.М.Телиженко, С.Н.Козьменко и др.- Суми: СумГУ, 2005.- 259 с.

Звіт № 810

44.

Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Экономическая оценка последствий глобальных изменений климата: Отчет о научно-исследовательской работе/ О.Ф.Балацкий, В.А.Устименко, О.Н.Дутченко, А.А.Рыбалов.- Суми: СумДУ, 1994.- 18 с.

Звіт № 603

45.

^ Балацкий О.Ф. (науч. рук.) Экономическая оценка последствий загрязнения атмосферы. Этап 12: прогноз экономического ущерба от загрязнения отмосферы до 1990 года: (шифр 3-14-76): Отчет по научно-исследовательской работе / О.Ф.Балацкий, Л.Г.Мельник, Л.Н.Балацкая и др.- Суми: СФТИ, 1978.- 116 с.

Звіт № 143

46.

^ Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Экономическая оценка последствий загрязнения атмосферы. Этап 20: Разработка методики долгосрочного прогнозирования экономического ущерба от загрязнения атмосферы: Отчет по научно-иследовательской

работе / О.Ф.Балацкий, Л.Н.Балацкая, В.Н.Боронос и др.- Суми: СФТИ, 1980.- 133 с.

Звіт № 180

47.

Балацкий О.Ф. (научн. рук.) Экономическое обоснование атмосфероохранных мероприятий в городе Ереване (заключительный): Отчет о научно-исследовательской работе/ О.Ф..Балацкий, Л.Г.Мельник, П.В..Тархов и др.- Суми: СФТИ, 1985.- 72 с.

Звіт № 359

^ Учбово-методичні матеріали


48.

Балацкий О.Ф. Методические указания к выполнению курсовой работы на тему: "Экономичность конструкции и организация производства" по специальности "Машины и аппараты химического производства".- Сумы, 1979.- 21с.

49.

Балацкий О.Ф. Методические указания к выполнению организационно-экономической части конструкторских дипломных проектов для студентов специальности 0501.- Сумы, 1977.- 38с.

50.

Балацкий О.Ф. Методические указания к выполнению экономической и организационной части в дипломных проектах по специальности "Машины и аппараты химического производства".- Сумы, 1978.- 32с.

51.

Балацкий О.Ф. Методические указания к выполнению экономической части дипломных проектов с экологической направленностью (для специальности 0516).- Сумы, 1981.- 42с.

52.

Балацкий О.Ф. Методические указания к выполнению экономической части дипломных проектов со средозащитной и ресурсосберегающей направленностью: для студентов специальности 0516, 0528, 0529 всех форм обучения.- Х: ХПИ, 1987.- 24с.

53.

Балацкий О.Ф. Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности "Менеджмент в производстенной сфере"/ Сост. О.Ф. Балацкий, А.М. Телиженко, В.Н. Кислый.- Сумы: СумГУ, 1996.- 26 с.

54.

Балацький О.Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Основи менеджменту": Навчальне видання для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій" денної форми навчання/ Укладачі: О.Ф. Балацький, С.В. Кузьменко, В.О. Лук'янихін. Відп. за вип. В.М. Кислий.- Суми: Вид-во СумДУ, 2000.- 22 с.

55.

Балацький О.Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту": для студ. фахового напряму 0502 "Менеджмент" спец. 6.050201 "Менеджмент організацій" денної і заочної форм навчання/ О.Ф.Балацький, О.А.Лук'яніхіна; Уклад. О.Ф. Балацький, О.А. Лук'яніхіна.- Суми: СумДУ, 2006.- 26 с.

56.

Балацький О.Ф. Методичні вказівки до проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Економіка природокористування"/ О.Ф.Балацький, Л.Г.Мельник, О.М.Теліженко та ін.; Уклад.: Балацький О.Ф., Мельник Л.Г., Теліженко О.М. та ін.- Суми: СумДУ, 2006.- 19 с.

57.

^ Балацький О.Ф. Методичні вказівки з державної атестації студентів за спеціальністю "Менеджмент організацій" освітньо-кваліфікаційних рівнів - спеціаліст та магістр денної та заочної форми навчання/ О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, В.М. Кислий та інші.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 102 с.

58.

^ Балацький О.Ф. Методичні вказівки з державної атестації студентів за спеціальністю "Менеджмент організацій" освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання/ О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, В.М. Кислий та інші.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 65 с.

59.

Балацкий О.Ф. Рабочая программа по курсу "Экономика машиностроительной промышленности": Специальность: 0516, дневная форма обучения.- Сумы, 1979.- 9с.

Статті з періодики


60.

Балацкий О.Ф. Актуальне проблемы экономики природопользования в периходный период// Вісник СумДУ.- 1995.- № 4.- С.3 – 10.

61.

Балацкий О.Ф. Из опыта Сумського филиала ХПИ по экологической подготовке и воспитанию студентов//Проблемы высшей школы.- 1990.- В.71.- С. 16 – 20.

62.

Балацкий О.Ф. Некоторые вопросы отражения эколого-экономической информации в финансовой и статистической отчетности предприятия/ О.Ф.Балацкий, Е.В.Кирсанова// Вісник СумДУ. Сер.Економіка.- 2005.- № 2.- С.13 - 21.

63.

Балацкий О.Ф. Некоторые вопросы учета фактора времени при оценке управленческих решений// Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2002.-№ 7.- С.5 – 8.

64.

Балацкий О.Ф. Об экономической оценке последствий загрязнения окружающей среды//Экономика советской Украины.- 1975.- № 1.- С. 55 – 60.

65.

Балацкий О.Ф. Теоретические проблемы оценки экономического потенциала региона, компании, предприятия// Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 9.- С. 84 - 95.

66.

Балацкий О.Ф. Теория и практика оценки экономического ущерба на Украине// Вісник СумДУ.- 1994.- № 1.- С. 138 – 145.

67.

Балацкий О.Ф. Экономика и организация ресурсосбережения// Всесоюзное научно-техническое совещание "Вторичные ресурсы - резерв экономики и улучшения окружающей среды": Краткие тезисы докладов.- Сумы, 1987.- С.2 – 6.

68.

Балацкий О.Ф., Богославский Д.А. Подходы к экономической оценке природних ресурсов//Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов.- Сумы, 1991.- С.14.

69.

Балацкий О.Ф., Мартинец В.В. Трансакционные издержки как особый вид затрат, связанный с действием рыночного механизма// Вісник СумДУ. Сер. Економіка.- 2004.- № 5.-

С. 14 - 23.

70.

Балацкий О.Ф., Цегельников О.Ю. Вопросы определения экономической эффективности сбережения и распределения водних ресурсов// Всесоюзное научно-техническое совещание "Вторичные ресурсы - резерв экономики и улучшения окружающей среды": Краткие тезисы докладов.- Сумы, 1987.- С.164 – 168.

71.

Волков М.Ю., Балацкий О.Ф. К вопросу экономической оценки родоновых вод// Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов.- Сумы, 1991.- С.17.

Публікації про О.Ф.Балацького


72.

До 40-річчя утворення Сумської філії ХПІ.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- С.46.

73.

030(477) Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т.2. Б - Біо.- К., 2003.- С.139.

74.

Не тільки робота. А й друга домівка// Резонанс.- 2006.-

№ 31 - 32.- С. 3.

75.

Про нагородження професора Балацького О.Ф. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УССР : Указ Президії Верховної Ради Української РСР// Радянська освіта.- 1987.-

19 травня

76.

323(477) С71

Спасибі за працю, спасибі за приклад: Відзнака "Самоцвіти Сумщини - 65" вручена Балацькому О. Ф.// Сумщина.- 2004. –

03 березня.- С. 3.

77.

908(092) С89

Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник/ Гол.ред.Звагельський.- Суми: АС-Медіа, 2003.- С.38.

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи