Енергія для всіх icon

Енергія для всіх
Скачати 119.77 Kb.
НазваЕнергія для всіх
Дата29.06.2012
Розмір119.77 Kb.
ТипДокументи16 лютого 2011 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію (A/RES/65/151), оголосивши 2012 рік Міжнародним роком стійкої енергетики для всіх.


Інформаційно-бібліографічним відділом Наукової бібліотеки НУК підготовлена віртуальна виставка "Енергія для всіх". Виставка складається з розділів:

  1. Джерела енергії.

  2. Енергозбереження.

  3. Неусвідомлена небезпека.


Кожний розділ містить книги та статті з періодичних видань з анотаціями.

Повний пошук видань з фондів Наукової бібліотеки НУК пропонуємо здійснити в електронному каталозі за ключовими словами: "енерго…", "енергетична…", "клімат…", "джерела…", "наслідки…", а також у традиційних читацьких каталогах та картотеках бібліотеки.


^Джерела енергії


Енергія існує на Землі в різних формах. Ті форми запасеної на Землі енергії, які можна перетворити в корисні для людини (електрика, тепло та ін.), називаються джерелами енергії.

Електрику можна отримати з енергії падаючої води на гідроелектростанціях, перетворити фотоелементами з сонячного світла або вітровими установками з енергії вітру, отримати з розігрітих надр землі.

Такі джерела енергії існували на планеті Земля мільярди років, і існуватимуть завжди, скільки б людство не черпало з них. Тому що вони постійно поновлюються за рахунок процесів, які відбуваються на землі, ми їх називаємо "поновлювані джерела енергії".

Енергію також можна отримати, спалюючи нафту, газ, вугілля, торф, використовуючи уран для палива атомних електростанцій. Людство сьогодні споживає так багато енергії, що запасів цих корисних копалини вистачить тільки на декілька десятиліть, тому що їх запаси на Землі обмежені і не поновлюються. Їх назвали "непоновлювані джерела енергії".Бидниченко, О. Г.

Получение экологически чистой энергии за счет использования гидравлического преобразователя в составе ветроэнергетических комплексов / О. Г. Бидниченко // Матеріали IV Миколаївських міських екологічних читань "Збережемо для нащадків". – Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2011. – С. 5-6.


Предложено использовать гидравлический преобразователь энергии дискового типа в составе ветроэнергетических комплексов с целью получения тепловой энергии для нужд потребителей. Описаны особенности процесса нагревания рабочей жидкости в гидравлическом преобразователе энергии. Сделаны выводы о целесообразности использования предложенной схемы установки.

Быстрицкий, Г. Ф.

Основы энергетики : учебник / Г. Ф. Быстрицкий. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 278 с. 


Приведены сведения о невозобновляемых и возобновляемых энергетических ресурсах, их характеристики; рассмотрены основы теплотехники; положения технической термодинамики и основы теплообмена.

Учебник предназначен для студентов электротехнических и электроэнергетических специальностей вузов.Голубев, В. К.

Энергосбережение и возобновляемые источники – осознанная необходимость / В. К. Голубев, М. В. Голубев // Морська освіта. – 2008. – № 1/2. – С. 6-17.


Энергосбережение и возобновляемые источники – это путь к энергетической безопасности любого государства. Впервые проблема ограниченности невозобновляемых природных ресурсов была поставлена в докладе Римского клуба "Пределы роста" (1972 г.).

Проблема ограниченных запасов ископаемого топлива и сегодня не теряет своей актуальности. Одно из направлений решения этой проблемы – сбережение энергии путем повышения эффективности ее использования.

Гродзинський, Д.

Обрії вітчизняної біоенергетики / Д. Гродзинський, О. Дембновецький, О. Левчук // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 1. – С. 22-31.


Енерговиробництво, засноване на використанні непоновлюваної сировини – вугілля, нафти і газу, – за останні десятиліття зросло в такому обсязі, що стало очевидним швидке повне виснаження енергетичних ресурсів. Крім того, сформовані способи енергоспоживання супроводжуються сильним забрудненням природного середовища. Тому сьогодні дедалі більше уваги приділяють пошуку альтернативних екологічно чистих і поновлюваних енергоресурсів.

Дудюк, Д. Л.

Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі : навч. посібник / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. – Л. : Магнолія 2006, 2008. – 188 с.


Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії.

Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та інженерних працівників, що займаються вивченням та дослідженням джерел нетрадиційної енергетики.
Коробков, В. А.

Преобразование энергии океана / В. А. Коробков. – Л. : Судостроение, 1986. – 280 с. 


Книга представляет собой обзор научных представлений и технических достижений, которые могут быть положены в основу создания систем преобразования различных видов энергии океана. Она должна привлечь внимание специалистов различных направлений науки и техники, которые понимают насущную потребность освоения возобновляемых энергетических ресурсов океана.Кривцов, В. С.

Неисчерпаемая энергия : учебник. Кн. 2. Ветроэнергетика / В. С. Кривцов, А. М. Олейников, А. И. Яковлев. – Х. : ХАИ, 2004. – 519 с.


Рассмотрены физические процессы аэродинамического в ветротурбинах и электромеханического в электрогенераторах переустройства энергии, описаны прогрессивные заслуги в сфере ветроэнергетики и электромашиностроения. Описаны системы стандартных ветроэлектрических установок и генераторов, их эксплуатационные свойства.
Подгуренко, В. С.

Ветроэнергетика Украины и Николаевщины: традиции, состояние, перспективы развития / В. С. Подгуренко // Матеріали IV Миколаївських міських екологічних читань "Збережемо для нащадків". – Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2011. – С.110-112.


С введением "зеленого" тарифа активизировалась деятельность инвесторов, и в Украине приступили к строительству промышленных ВЭС на базе ветротурбин мощностью более 2 МВт. На Николаещине ООО "Ветряной парк Очаковский" уже смонтировал первую очередь промышленной ВЭС, состоящую из 10 ветротурбин немецкой фирмы Fuhrlander, мощностью 2500 кВт каждая.

Подгуренко, В. С.

Нетрадиційні джерела енергії : навч. посібник / В. С. Подгуренко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 118 с.


Викладено навчальну програму з курсу "Нетрадиційні джерела енергії". Розкрито роль енергії в житті суспільства, світове споживання енергоресурсів, визначено загальні тенденції розвитку вітрової, сонячної, біо- та геотермальної енергетики і їх енергетичний потенціал та перспективи розвитку в Україні.

Ратушняк, І. О.

Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : метод. вказівки для студентів заочної форми навчання / І. О. Ратушняк, М. М. Семенов, Л. П. Ратушняк. – Миколаїв : НУК, 2007. – 48 с. + ел. копія.


Подано навчальну програму, рекомендації до вивчення дисципліни "Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження", контрольні запитання для самоперевірки.

Матеріали можуть бути корисними для студентів споріднених спеціальностей при виконанні курсових і дипломних проектів, пов’язаних з енергетичними об’єктами, а також для самосійної роботи студентів денної форми навчання.Рижков, С. С.

Інноваційні технології утилізації органічних відходів з отриманням альтернативного палива на основі багатоконтурного циркуляційного піролізу / С. С. Рижков, Л. М. Маркіна, М. В. Рудюк // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв, 2010. – № 2 (431). – С.133-142.


Розроблена технологія багатоконтурного циркуляційного піролізу, яка забезпечує екологічно безпечну утилізацію всього об'єму твердих побутових відходів міста.


Енергозбереження

Енергозбереження – природній процес сучасного життя. Нам потрібна енергія для тепла, світла, праці та багато іншого.

Щоб не зашкодити природі, марно не витрачати енергію, потрібно як можна більш повно використовувати енергію за призначенням, не допускати марної втрати енергії. Наука та техніка зайняті пошуком енергозберігаючих технологій та технічних засобів енергозбереження.
Бобошко, Ю. М.

Спорідненість екології та енергозбереження / Ю. М. Бобошко // Екологічний вісник. – 2010. – № 1 (59). – С. 25-27.


В статті запропоновано для розгляду перелік пріоритетних проблем та їхні технічні рішення щодо дієвої послідовності впровадження прикладних рішень енергозбереження та альтернативної енергетики у процесі розв'язання соціально-екологічних проблем.
Закладний, О. М.

Енергозбереження засобами промислового електропривода : навч. посібник / О. М. Закладний, А. В. Праховник, О. І. Соловей. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.


Посібник відображає актуальні питання управління енергоефективністю (енергозбереженням) засобами промислового електропривода. Розглядаються напрямки реалізації енергозбереження, енергетичні властивості та теплові режими електропривода, а також питання вибору раціональних режимів роботи і експлуатації технологічних приладів та електропривода. Значна увага приділена сучасним системам електропривода та питанням регулювання якості електроенергії засобами силової перетворювальної техніки промислового електропривода.

Карп, И. Н.

Энергосбережение в Украине: проблемы и пути решения / И. Н. Карп // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 4. – С. 3-13.


Удельные расходы энергии на производство продукции в Украине существенно превышают аналогичные показатели в странах ЕС и США. Более половины всего объема потребляемых органических топлив составляет природный газ. В статье приведены примеры энергосберегающих технологий использования газа в национальной экономике.
Китушин, В. Г.

Надежность энергетических систем : учеб. пособие / В. Г. Китушин. – М. : Высш. шк., 1984. – 256 с.


В пособии систематизированы основы теории надежности и методы учета фактора надежности при решении проектных и эксплуатационных задач ЭЭС.

Книга предназначена для студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов и специалистов, работающих в энергетической отрасли.
Лір, В. Е. 

Енергоефективність як детермінанта енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки / В. Е. Лір, У. Є. Письменна // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 1. – С. 35-52.


У статті розглянуто світові тенденції в енергозабезпеченні та динаміці цін на енергоресурси. Проаналізовано енергоефективність як фактор зменшення чутливості секторів економіки до зміни кон'юнктури ринків енергоносіїв, зокрема, до зростання цін на газ.Самохвалов, В. С.

Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч. посібник / В. С. Самохвалов. – К. : ЦУЛ, 2008. – 224 с.


У посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів. Значну увагу звернуто на економічну ефективність енергозбереження. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні запитання, що в значній мірі сприяє самостійному опануванню навчального матеріалу, а практичні приклади дозволяють краще освоїти методики економічної ефективності від впровадження енергозберігаючих заходів.

Сибикин, Ю. Д.

Технология энергосбережения : учебник / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006. – 352 с. 


Рассмотрены вопросы энергосбережения в электро- и теплоэнергетике, использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, ее учета и реализации.

Шестеренко, В. Є.

Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств : підручник / В. Є. Шестеренко. – Вінниця : Нова кн., 2004. – 656 с.


У підручнику узагальнено досвід викладання дисциплін "Електропостачання промислових підприємств" та "Оптимізація систем електроспоживання". Представлено велику кількість нормативних матеріалів, рисунків, схем і таблиць.

Підручник призначений для студентів і магістрантів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації всіх форм навчання. Також може бути корисним інженерно-технічним працівникам і спеціалістам, які займаються експлуатацією та проектуванням електроенергетичних систем.^ Неусвідомлена небезпека

Зростання потреби в енергії приводить до зростання використання непоновлюваних енергоресурсів.

При спалюванні викопного палива збільшується викид в атмосферу вуглекислого газу і інших парникових газів, посилюється парниковий ефект. Це може стати додатковою причиною зміни клімату.

Окрім вуглекислого газу, при спалюванні вугілля, нафти або газу в атмосферу виділяються багато шкідливих речовин: пил, сажа, хлор, фтор, метан, мідь, хром, канцерогенні з'єднання. Ці викиди викликають кислотні дощі.

З кожним роком людство споживає все більше і більше енергії. Екологічні наслідки енергоспоживання – це значне забруднення природного середовища. Щоб понизити ці наслідки, не обов'язково "йти назад в печери".

Вихід є – це раціональне споживання енергії, енергозбереження і використання поновлюваних джерел енергії.


Бабенко, И.

Новые энергоэффективные разработки / И. Бабенко // Діловий вісник. – 2012. – № 1 (212). – С. 19.


Ежегодно наша страна теряет из-за неэффективного использования энергоресурсов 12 млрд.евро. Такое расточительство тормозит развитие бизнеса и экономики, ухудшает качество жизни людей. Об этой и других проблемах шла речь на международном инвестиционном бизнес-форуме по вопросам энергоэффективности и альтернативной энергетике, состоявшемся в Киеве.
Божко, С. І.

Стан енергетичної безпеки України: статистичний аспект / С. І. Божко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 7. – С. 7-12.


Надано інформацію з аналізу споживання енергетичних ресурсів. Підкреслено важливість статистичних даних та аналізу в процесі прийняття управлінських рішень.

Омельчук, А.

Альтернативна хімічна енергетика у дзеркалі сьогодення / А. Омельчук // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 1. – С. 36-40.


За наростаючої енергетичної кризи у глобальному і регіональному вимірах одним із стратегічних напрямів наукових досліджень є пошук шляхів енергозабезпечення України. Розв'язання цієї проблеми сприятиме досягненню енергетичної незалежності нашої держави, зміцненню національної безпеки.

Последствия интенсивной добычи нефти // Судоходство. – 2008. – № 10. – С. 48-52.


Вначале человек не задумывался о том, что таит в себе интенсивная добыча нефти и газа. Главным было выкачать их как можно больше. Так и поступали. Но вот в начале 40-х гг. прошлого столетия появились первые настораживающие симптомы.
Респондек, П. 

Програма енергоощадності й енергоефективності у Євросоюзі до 2020 року / П. Респондек // Зелена енергетика. – 2010. – № 4 (39). – С. 4-6.


Країни Європи та й усього світу стоять перед необхідністю і мають достатньо влади, щоб використовувати енергетичні ресурси раціональніше. В статті розглядаються питання споживання енергетичних ресурсів у країнах Європи та структура енергоспоживання у Німеччині.


Сопільняк, В. 

Неусвідомлена небезпека / В. Сопільняк // Охорона праці. – 2011. – № 6. – С. 38-39.

У статті розглядаються питання безпеки праці в енергетичній галузі.Схожі:

Енергія для всіх iconПитання на модуль 1 з дисципліни «нетрадиційні та поновлювані джерела енергії»
Назвати в яких одиницях вимірюються: електрична енергія; світлова енергія; напруга мережі; струм; потужність – активна, реактивна,...
Енергія для всіх iconНазва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення
Енергія хвиль. Малі гідроелектростанції. Економіка та вплив на навколишнє середовище. Геотермальна енергія. Економіка геотермальної...
Енергія для всіх iconViii. Атомна фізика 26. Теорія Бора для атома водню
Енергія фотона, що випромінюється атомом водню при переході з одного стаціонарного стану в інший
Енергія для всіх iconЗавдання заочної олімпіади з хімії
Для дисоціації однієї молекули хлору вона має поглинути фотон з довжиною хвилі 493 нм (або меншою). Яка мінімальна енергія, що її...
Енергія для всіх iconModeling, designing, research and modification of the vibration testing electric equipment
А. А. Кузнєцов, Вібраційні випробування елементів І пристроїв автоматики (М.: Енергія: 1976)
Енергія для всіх iconРічний план закупівель на 2013 р
Лот 1 – Енергія електрична, що постачається на об'єкти замовника: в навчальні корпуси, гуртожитки, віварій, їдальню Запорізького...
Енергія для всіх iconМетодичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни
Електричні апарати – це технічні засоби, призначені для керування електричним струмом І пов’язаними з ним величинами. А саме, функції...
Енергія для всіх iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Енергія для всіх iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Енергія для всіх iconЗадача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах
Напруга на фазі приймача. Активний І індуктивний опір фаз приймача відповідно рівні. У коло приймача включений одноелементний лічильник...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи