Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки icon

Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки
Скачати 37.09 Kb.
НазваПро навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки
Дата29.06.2012
Розмір37.09 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІДДІЛ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з навчальної роботи__________проф. В.І. Костенко


______ _____________ 2003 р.


ПОЛОЖЕННЯПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ

НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ (НМКНП)


І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ (НМКС)


ДонНТУ – 2003 р.

 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИГоловною метою роботи навчально-методичної комісії напряму підготовки є створення системи активного оволодіння спеціальністю, визначення пріоритетних і перспективних задач по введенню та удосконаленню основних принципів навчально-організаційного і навчально-методичного забезпечення, розробку пропозицій щодо їх впровадження.

До складу НМКНП залучаються завідуючи кафедрами, та провідні викладачі кафедр, які здійснюють підготовку фахівців за даним напрямом.

Голова НМКНП затверджується наказом по ДонНТУ. Голова НМКНП формує склад комісії, який затверджується проректором з навчальної роботи.

НМКНП співробітничає з навчально-методичними комісіями спеціальностей і спеціалізацій та відділом навчально-методичної роботи ДонНТУ.

НМКНП складає план роботи на навчальний рік і затверджує його у проректора з навчальної роботи. Питання, що підлягають розгляду, можуть ініціюватись як самою НМКНП, так і відповідною навчально-методичною комісією з спеціальності.

Основні функції НМКНП:

 • проводити розгляд і узгодження на основі ОПП навчальних планів різних спеціальностей (спеціалізацій) одного напряму підготовки;

 • узгоджувати питання, пов’язані з розробкою навчальних планів прискореної підготовки, подвійних спеціальностей;

 • удосконалювати планування і організацію самостійної роботи студентів;

 • визначати кількість курсових проектів (робіт) і дисципліни, з яких вони виконуються, за весь термін навчання з кожної спеціальності ( спеціалізації) одного напряму підготовки;

 • визначати кількість практик і термін їх проходження з кожної спеціальності (спеціалізації) одного напряму підготовки;

 • вирішення інших питань навчального процесу, що стосуються рівня напряму підготовки.

Рішення НМКНП є обов’язковими для виконання кафедрами, які здійснюють підготовку фахівців даної спеціальності (спеціалізації).

Інформація про рішення НМКНП надається у відділ навчально-методичної роботи наприкінці навчального року.


 1. ^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)


Головною метою роботи НМКС є створення умов для підвищення якості підготовки фахівців, підсилення ролі профілюючих кафедр в навчально-методичному процесі, підвищення їх відповідальності за якість підготовки і координація навчально-методичної роботи кафедр, які беруть участь у підготовці фахівців даної спеціальності (спеціалізації).

У зв’язку з цим навчально-методичні комісії спеціальностей (спеціалізацій) мають бути головною ланкою у системі методичної роботи ДонНТУ.

До складу НМКС залучаються ведучі викладачі випускаючих, загально-технічних і гуманітарних кафедр, які здійснюють підготовку фахівців даної спеціальності (спеціалізації).

Голова НМКС затверджується наказом по ДонНТУ. Голова НМКС формує склад комісії, який затверджується деканом факультету.

НМКС співробітничає з навчально-методичними комісіями напрямів підготовки і відділом навчально-методичної роботи ДонНТУ.

НМКС складає план роботи на навчальний рік, який затверджується деканом факультету.

Основні функції НМКС:

 • аналіз змісту та послідовності вивчення дисциплін щодо урахування наскрізного викладання навчального матеріалу і специфіки спеціальності (спеціалізації);

 • розгляд і погодження документів, що входять до складу навчально-методичного комплексу спеціальності (спеціалізації);

 • розгляд і погодження документів, що входять до складу навчально-методичного комплексу дисципліни, в тому числі навчально-методичного забезпечення циклу дисциплін вільного вибору студента;

 • аналіз змісту і методики викладання дисциплін;

 • аналіз обсягу самостійної роботи студентів з дисциплін і його відповідності часу, відведеному на самостійну роботу навчальним планом;

 • складання наскрізного навчального плану студента;

 • аналіз, узагальнення і розповсюдження активних методів викладання навчального матеріалу на лекціях, практичних і лабораторних заняттях;

 • аналіз і розповсюдження досвіду викладання дисциплін українською мовою, сприяння уніфікації української технічної термінології в межах спеціальності;

 • аналіз використання засобів обчислювальної техніки і розробка рекомендацій і заходів щодо більш широкого її застосування;

 • розгляд і узгодження матеріалів, які входять до пакету ККР дисциплін;

Рішення НМКС є обов’язковими для виконання викладачами, які здійснюють підготовку фахівців даної спеціальності (спеціалізації).

Інформація про рішення НМКНП надається декану факультету наприкінці кожного семестру.


Розробка: К.П. Донченко

Л.О. Васильєв


Зам. нач. ВНМР М.А. Остапенко


Схожі:

Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки iconПоложення про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки
...
Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки iconЗвіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.”
Протягом 2008/2009 н р навчально-методична комісія працювала за такими напрямками
Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки iconЗвіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.”
Протягом 2007/2008 н р навчально-методична комісія працювала за такими напрямками
Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки iconПро ступінь акредитації напрямів підготовки (спеціальностей) та перспективи ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей) Акредитація
Університет успішно пройшов акредитаційну процедуру та 102 протоколом засідання Акредитаційної комісії від 29 березня 2013 року на...
Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки iconНаказ №215 Про підведення підсумків навчально методичної роботи за 2010 рік Для підведення підсумків навчально-методичної роботи за 2010 рік наказую
Організувати комісію для прийому звітів у складі: голови першого проректора, професора О. М. Талалаєнко; членів комісії співробітники...
Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки iconПлан засідань навчально-методичної комісії факультету української філології та соціальних комунікацій
Затвердження плану роботи Навчально-методичної комісії факультету української філології на 2012-2013 н/р
Про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи