Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” icon

Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Скачати 202.95 Kb.
НазваТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дата29.06.2012
Розмір202.95 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарстваТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З КУРСУ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

(для самостійної роботи студентів 1-4 курсів

заочної форми навчання

спец.: 6.050100 – „Економіка підприємства”,

Облік і аудит”;

6.050200 – „Менеджмент організацій”;

6.100400 – „Транспортні системи”;

6.090600 – „Електротехнічні системи

електроспоживання”;

6.092100 – „Промислове та цивільне

будівництво”, „Міське

будівництво і господарство”;

^ 6.092200 – „Електричний транспорт”)
Харків – ХНАМГ – 2007

Тестові завдання з курсу психології та педагогіки (для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 6.050100 – „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”; 6.050200 – „Менеджмент організацій”; 6.100400 – „Транспортні системи”; 6.090600 – „Електротехнічні системи електроспоживан-ня”; 6.092100 – „Міське будівництво і господарство”, „Промислове та цивільне будівництво”; 6.092200 – „Електричний транспорт”). Уклад.: Жигло О.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 19 с.
Укладач: О.О.Жигло


Рецензент: І.М.Золотарьова


Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки,

протокол №5 від 23.01.2007 р.


ПЕРЕДМОВА


Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають курс психології та педагогіки за дисциплінами: „Психологія”, „Психологія і педагогіка”, „Основи психології та педагогіки”.

Головна мета завдань – самоперевірка студентами рівня оволодіння теоретичним матеріалом та формування навичок використання основ практичної психології та педагогіки.

Тестові завдання упорядковані у відповідності до програми курсу. Матеріали підібрані згідно із сферою практичного застосування знань щодо темпераменту, характеру, діяльності, здібностей та ін. Подібна організація матеріалу безпосередньо пов’язана із структурою практичної психології, знання основ якої необхідне кожному, хто працює з людьми.

Дані тестові завдання можуть бути рекомендованими і до практичних занять з метою перевірки рівня оволодіння студентами теоретичним матеріалом за відповідними темами курсу.


^ БЛОК ТЕСТІВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ПСИХОЛОГІЇ


1. Сучасна психологія свої дослідження базує на:

а) інтуїції;

б) спробах і помилках;

в) спостереженні та експериментах;

г) тестах;

д) метафізиці.


^ 2. Назвіть галузь психології (із перелічених нижче), що займається однією з таких проблем:

а) більшість людей із задоволенням купує предмети або речі, які рекламують відомі актори;

б) маючи високу активність, мету в житті, хороших друзів, можна продовжити тривалість власного життя;

в) Тарас Шевченко є унікальною особистістю, яка зробила неоціненний внесок у збагачення скарбниці українського народу;

г) існує думка, що порнографічні фільми, які демонструють насилля, зумовлюють агресивну поведінку чоловічої статі відносно жінок;

д) віра в сили дитини, її приховані можливості творить чудеса: стимулює розвиток здібностей, змінює її ставлення до навчання;

ж) побутує думка, що тварина, яку тримають вдома, уподібнюється своєю поведінкою та рисами до господаря чи господині;

з) віра в одужання становить половину успіху у справі лікування;

к) знищуючи природу, ми знищуємо себе;

л) діти з особливими вадами (сліпі, глухі, німі та інші) є більш чутливими, ніжними та добрими, ніж звичайні здорові діти – це доведено експеримен-тально;

м) побутує думка, що з екстремальних ситуацій живими та неушкодже-ними виходять люди, на роду яких немає прокляття;

н) спеціальний психолог допомагає М.Джексону вибудувати своє шоу так, щоб його найкраще сприйняла аудиторія. Ще до концерту вивчається сприйняття публікою фігури Джексона, її реакція та темперамент. Відповідно до цього складають репертуар.


1) порівняльна психологія;

2) соціальна психологія;

3) парапсихологія;

4) психологія споживача;

5) медична психологія;

6) геронтопсихологія;

7) спеціальна психологія;

8) психологія особистості;

9) педагогічна психологія;

10) екологічна психологія;

11) психологія мистецтва.


^ 3. Метод експерименту належить до:

а) організаційних;

б) інтерпретаційних;

в) емпіричних;

г) методів обробки даних.


4. Психологи застосовують чимало різноманітних методів. Який з цих методів відповідає кожному типу дослідження?

а) вивчення продуктів 1. Завдання для учнів дібрані

діяльності спеціально з метою виявлення

рівня кмітливості та вміння

логічно мислити.

б) експеримент 2. Деякі перехожі відмовилися від-

повісти на запитання інтерв’юера

про їхнє ставлення до корупції.

в) тест 3. Полотна художника чимало

розповіли про нього як про

особистість.

г) проективний тест 4. Було цікаво спостерігати за грою

дітей, в якій вони демонстрували

різну соціальну поведінку.

д) інтерв’ю 5. Навіть у звичайнісіньких

чорнильних плямах дехто зі

студентів зумів побачити цілі

поетичні картини.

ж) природне спостереження 6. Він лежав на вулиці безпомічний

і, здавалося, без будь-яких ознак

життя. Перехожі проходили повз

нього байдуже, іноді кидаючи

репліки: ”Ось так зранку вже

нализався”, “А ще молодий... ”

Врешті старенька бабуся

підійшла і сказала: “А, може,

йому погано, викличте швидку”.

Ми розраховували саме на таких

людей?


^ 5. Етичність дослідження полягає в тому, щоб до його початку кожного учасника поінформувати про:

а) процедуру дослідження;

б) ризик, з яким пов’язане дослідження;

в) право учасника припинити участь в експерименті за бажанням;

г) все перелічене вище.


^ 6. У народженої дитини мозок:

а) несформований;

б) біологічно сформований;

в) сформований частково.


7. Інтелект особистості:

а) не залежить від маси мозку;

б) залежить від маси мозку.


^ 8. Ліва півкуля головного мозку відповідає за:

а) аналітико-синтетичну діяльність;

б) синтетичну;

в) аналітичну.


9. За просторово-візуальне мислення відповідає:

а) права півкуля;

б) ліва півкуля;

в) обидві півкулі.


^ 10. Відчуття виникають при:

а) відсутності безпосереднього впливу стимулів;

б) безпосередньому впливі фізичних стимулів;

в) частковому впливі стимулів на органи чуття.


^ 11. Які якості відчуттів охарактеризовані в наступних епізодах:

а) десятирічний хлопчик Лін з китайської провінції Цзян-Су вміє читати, незважаючи на те, що від народження сліпий. Для читання він використовує пальці рук, ніс, вуха, навіть зуби. Варто Лін Ші Хуа притулитися до книги будь-якою частиною тіла, як він починає розрізняти ієрогліфи. Цю неймовірну здатність він виявив у п’ять років. Випадково наблизивши клаптик газети до обличчя, відчув, що “бачить” текст;

б) Василь Маєр із Закарпаття не потребує ізоляційних інструментів, щоб полагодити будь-якій прилад. Без шкоди для власного здоров’я він може взяти в руки оголений дріт під напругою. Про те, що струм не вимкнено, йому нагадують хіба що “мурашки”, які пробіжать по тілу;

в) ми не відчуваємо запах нашого дихання, перстень, який носимо на руці та ін.;

г) “соковитий оксамитовий голос зачарував серця тих, хто її слухав”, – говорили про Соломію Крушельницьку;

д) чому на різному фоні абсолютно ідентичні чорні квадрати виглядають по-різному (що світліша основа, то чорніший квадрат)?

е) “він відвів очі, але ще кілька митей її прекрасний образ стояв перед його очима... ”


1. екстероцептивні;

2. інтероцептивні;

3. пропріоцептивні;

4. больові;

5. температурні;

6. тактильні.


^ 12. Один чоловік скаржився: “Раніше я пам’ятав усі номери телефонів знайомих. Зараз – ні” .Як, на вашу думку, ця його неспроможність пов’язана з процесом:

а) кодування;

б) відтворення;

в) збереження;

г) впізнавання.


^ 13. Найбільш продуктивним є запам’ятовування:

а) механічне;

б) смислове або логічне;

в) обидва.


14. Пригадування – це:

а) відтворення, яке вимагає напруження нервових сил, вольових зусиль;

б) відтворення при повторному сприйманні об’єкта;

в) цільовий аналіз інформації.


15. ”Знайомий стрибнув на підніжку трамвая і гукнув мені свій номер телефону. Я намагався скомбінувати цифри у значущу модель, та вони “розтанули” у закутках мозку через лічені секунди. Цифри залишаються в мозку протягом 15-25 секунд у:

а) сенсорній пам’яті;

б) семантичній пам’яті;

в) короткочасній пам’яті;

г) довготривалій пам’яті.

^ 16. Ви намагаєтеся відшукати потрібний термін під час перекладу статті у:

а) сенсорній пам’яті;

б) семантичній пам’яті;

в) короткочасній пам’яті;

г) довготривалій пам’яті.


^ 17. До розумової діяльності нас спонукають:

а) будь-які ситуації;

б) екстремальні ситуації;

в) проблемні ситуації.


18. У процесі мислення для нас важливе значення мають:

а) істотні зв’язки між предметами та явищами;

б) будь-які різноманітні зв’язки між предметами та явищами;

в) практичні зв’язки.


^ 19. Яке з тверджень є істотним? Проблемна ситуація – це:

а) ситуація, з якої нема виходу;

б) логічний прийом для розміщення матеріалу за певними властивостями;

в) ситуація, в якій є проблеми, що спонукають до інтелектуальної діяльності.


^ 20. Порівняння – це:

а) розумова операція, яка полягає у визначенні подібності і відмінності між об’єктами;

б) форма мислення, яка відображає зв’язки між предметами та явищами, заперечення чи ствердження чогось;

в) розумова операція, яка дає змогу переходити від частини до цілого у процесі мислення.


^ 21. Висновок – це:

а) форма мислення, що відображає зв’язки між предметами;

б) форма мислення, при якій на основі кількох суджень роблять нове;

в) процес мислення, визначення подібності та відмінності між предметами.


^ 22. Самостійність мислення – це:

а) об’єктивна оцінка себе та інших;

б) вміння знаходити шляхи розв’язання проблеми;

в) вміння використовувати суспільний досвід, незалежність власних суджень.

^ 23. Визначте у якому віці домінує той чи інший вид мислення:

а) абстрактне 1. у ранньому віці;

б) наочно-образне 2. у зрілому віці;

в) наочно-дійове 3. у молодшому шкільному віці.


^ 24. Уява як своєрідна форма відображення дійсності ґрунтується на:

а) матеріалі сприймання;

б) уявленнях.


25. Уява – це:

а) створення в корі головного мозку нових образів на основі набутого досвіду;

б) пригадування образів раніше сприйнятих предметів і явищ;

в) створення нових образів шляхом виокремлення тих чи інших рис предмета.


^ 26. Досвід в процесі уяви:

а) не відіграє ролі;

б) відіграє незначну роль;

в) відіграє велику роль.


27. Увага – це:

а) психічний процес, який забезпечує сприйняття об’єкта;

б) форма психічної діяльності людини, що виявляється у її спрямованості та зосередженості свідомості на об’єкті при одночасному абстрагуванні від інших.


^ 28. Післядовільна увага:

а) не вимагає вольових зусиль, ґрунтується на орієнтувальному рефлексі чи домінанті;

б) вимагає вольових зусиль;

в) не вимагає вольових зусиль, ґрунтується на домінанті, яка виникла в процесі певної діяльності, викликала у нас великий інтерес.


^ 29. Найефективнішою для навчального процесу є:

а) мимовільна увага;

б) довільна увага;

в) після довільна увага.


30. Переключення уваги – це:

а) та кількість предметів, які тримаємо в центрі уваги одночасно;

б) тривалість зосередження уваги на об’єкті;

в) перенесення уваги з одного об’єкта на інший.

^ 31. Концентрація уваги – це:

а) можливість утримати у сфері уваги водночас кілька об’єктів;

б) зосередження уваги на об’єкті;

в) ступінь зосередження уваги на об’єкті.


^ 32. Доберіть кожному з термінів певне визначення:

а) індивід 1. Унікальна особистість з її неповторним

духовним світом.

б) людина 2. Свідома людина з певним генетичним

кодом, творча та активна, не діє всупереч

інтересам інших людей.

в) особистість 3. Досконала система, унікальний індивід.

г) індивідуальність 4. Окрема істота, самостійно існуючий

живий організм.


^ 33. Узгодьте терміни з їх визначенням:

а) мала група 1. Група, в якій кожна особистість

приймається такою, якою вона є, має

можливість самореалізуватися.

б) формальна група 2. Етнічні спільності, класи, вікові групи.

в) референтна група 3. Невелика група, в якій усі її учасники

безпосередньо контактують між собою.

г) велика група 4. Група, в якій об’єднуються на основі

симпатій, антипатій, любові, інтересів.

^ 34. Поставте терміни навпроти їх визначень:

а) знання 1. Система рухів, спрямованих на певний

об’єкт з метою його перетворення.

б) дія 2. Фізіологічна функція живого організму.

в) навичка 3. Система уявлень і понять.

г) діяльність 4. Потреба виконувати ту чи іншу дію,

схильність до певного способу дій.

д) уміння 5. Компонент діяльності, який

забезпечує її раціональне,

професійне виконання.

ж) рух 6. Сукупність цілеспрямованих,

усвідомлених дій, що передбачають

позитивний наслідок, задоволення

власних і соціальних потреб, інтересів.

з) звичка 7. Вироблена на основі знань і навичок

система психічних і практичних дій.


^ 35. Які емоційні стани охарактеризовані у наступних прикладах:

а) настрій 1. Чоловік приревнував свою дружину

і завдав їй тяжких тілесних

ушкоджень.

б) пристрасть 2. “Лікар щойно повідомив страшну

новину, і вона ще переживала

перший пароксизм свого горя”

(К. Дойл).

в) агресивність 3. Він весело наспівував пісню, на душі

було легко і сонячно. І все навколо

здавалося таким прекрасним.

г) стрес 4. Понад усе він любив оковиту. Через

неї втратив роботу, друзів, сім’ю.

д) афект 5. Прийшовши з роботи стомленою,

роздратованою, вона безпідставно

накинулася на домашніх.


36. Характер є:

а) вродженим;

б) набутим;

в) формується впродовж життя.


^ 37. Які риси характеру (із перелічених нижче) простежуються в кожному з прикладів:

1. “Батий – справді розумний хан, у нього знаючі радники, помічники. Він не поспішає, призбирує сили, вичікує”(О.Лупій).

2. Російського актора О.Табакова спитали, чи зміг би він сказати студенту у вічі, що грає той погано? Актор відповів: “Я думаю, за це якісь немислимі гроші платити треба, бо ти змушуєш людину страждати і страждаєш сам. Взагалі, це дуже важко – говорити те, що думаєш і бачиш”.

3. “Не варто обманювати інших, слід бути з людьми відвертими. Ви можете обманювати деяких людей весь час. Ви можете обманювати усіх людей деякий час. Але ви не можете обманювати усіх людей весь час”, – застерігав А.Лінкольн.

4. Перший президент України М.Грушевський повернувся з еміграції на батьківщину, щоб розділити трагічну долю свого народу. За це він заплатив найдорожчим – власним життям, життям своєї родини і близьких, яких знищили більшовики.

5. “Я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі, Щоб з пожару ти встала, тополею в небо зросла” (А.Малишко).

6. Піду з полком крізь пил і дим, Із лоба піт утерши, Правофланговим рядовим, Заспівувачем першим (А.Малишко).

7. Незважаючи на жодні перешкоди, яких було в житті чимало, І.Драч йшов вперед, його девізом було: “Жити. Творити. Світ берегти. Світити людині на цілі світи”.


а) самопожертва

б) наполегливість

в) витримка

г) цілеспрямованість

д) чесність

ж) правдивість

з) ініціативність


^ БЛОК ТЕСТІВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ПЕДАГОГІКИ


З-поміж названих відповідей оберіть правильну(-і).


1. Що таке педагогіка?

1) Педагогіка – це наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та визначає шляхи її виховання.

2) Педагогіка – це мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості.

3). Педагогіка – це наука, яка вивчає закономірності розвитку людини в умовах педагогічного впливу.

4). Педагогіка – це наука про виховання людини.

5). Педагогіка – це наука про виховання як спеціально організовану виховну діяльність.


^ 2. Предметом педагогіки є:

1) виховна діяльність, яка здійснюється у навчально-виховних закладах;

2) підготовка підростаючого покоління до життя;

3) розкриття закономірностей і механізмів оволодіння знаннями, навичками, вміннями; засвоєння людиною соціально-культурного досвіду;

4) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.


^ 3. Завданням педагогічної науки є:

1) вивчення проблем виховання, навчання, освіти людей;

2) дослідження механізмів, закономірностей засвоєння людиною суспільного досвіду;

3) пізнання закономірностей і законів педагогічного процесу;

4) розробка порад, правил і рекомендацій щодо реалізації навчального процесу;

5) розробка теорії, перетворення її в практиці технології.


^ 4. Які категорії є ключовими для педагогіки:

1) профілактика;

2) розвиток;

3) соціальна адаптація;

4) самовиховання;

5) виховання;

6) навчання;

7) управління;

8) освіта;

9) формування;

10) самоосвіта.

^ 5. Особистість – це:

1) соціальна характеристика людини;

2) людина як носій свідомості;

3) доросла людина;

4) розумна, відповідальна і вільна людина;

5) ндивід, який свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю.


^ 6. Розвиток особистості – це:

1) становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в процесі життєдіяльності;

2) цілеспрямований процес формування в індивіда заданих якостей;

3) кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в часі під впливом різних факторів;

4) процес цілеспрямованого формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.


^ 7. Формування особистості – це:

1) цілеспрямований процес формування у вихованців необхідних якостей і переконань;

2) становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в процесі розвитку, виховання і навчання;

3) кількісні зміни в організмі;

4) кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в процесі всього життя людини як соціальної істоти.


^ 8. Основними функціями педагогічного процесу є:

1) освітня, розвиткові, виховна і психологічна підготовки;

2) освітня, розвиткові, виховна;

3)правильної відповіді немає.


^ 9. У якій групі вказані всі галузі педагогіки, що складають її систему?

1) філософія, соціологія, шкільна гігієна, педагогіка, психологія, анатомія і фізіологія людини;

2) основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство;

3) педагогічна психологія, педагогічна соціологія, театральна педагогіка, виправно-трудова педагогіка, військова педагогіка;

4) загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, методика викладання окремих дисциплін, історія педагогіки, порівняльна педагогіка;

5) педагогіка профтехосвіти, педагогіка шкіл продовженого дня, педагогіка шкіл-інтернатів, педагогіка вищої школи.


^ 10. Що таке дидактика?

1) це теорія навчання і освіти;

2) це теорія навчання і виховання;

3) це теорія навчання;

4) це галузь педагогічної науки, що досліджує питання методики викладання окремих навчальних дисциплін.


^ 11.Основними функціями процесу навчання є:

1) освітня, розвиткові, виховна і функція психологічної підготовки;

2) освітня, розвиткові, виховна;

3) правильної відповіді немає.


^ 12. Що таке освіта?

1) процес і результат, що фіксує засвоєння встановленого обсягу наукових і спеціальних знань, навичок і вмінь, ціннісно орієнтованої, комунікативної та творчої діяльності;

2) передавання теоретичних знань, практичних навичок і вмінь;

3) спеціально організована діяльність людей щодо опанування певного обсягу наукових знань, практичних навичок і вмінь;

4) викладання;

5) правильної відповіді немає.


^ 13. Метод навчання – це:

1) спосіб реалізації навчального процесу;

2) прийоми та способи роботи вчителя, за допомогою яких учні засвоюють програмний матеріал;

3) основний прийом взаємозв’язаної діяльності вчителя й учнів, що спрямована на досягнення цілей навчального процесу;

3) способи та прийоми спільної діяльності учителя й учнів, які спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей останніх, формування у них рис, необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої професійної діяльності;

4) прийом співробітництва вчителя з учнями.


^ 14. Фактори, що визначають вибір конкретного методу навчання:

1) загальні та професійні цілі освіти, виховання і розвитку підростаючого

покоління;

2) провідні методологічні положення і настанови сучасної загальної

дидактики;

3) вік учнів;

4) особливості змісту, методів форм роботи конкретних освітньо-

виховних систем;

5) рівень мотивації до навчально-пізнавальної діяльності учнів;

6) особливості змісту професіограми конкретного спеціаліста;

7) працездатність учнів;

8) особливості змісту і методики викладання конкретної навчальної

дисципліни та визначені її специфікою вимоги до добору загально-

дидактичних методів;

9) цілі, завдання, зміст матеріалу та дидактичний задум конкретного

заняття;

10) тип і структура заняття;

11) наявність часу на вивчення даної теми, розділу, рівня розумової та фізичної підготовленості учнів;

12) рівень оснащення навчально-матеріальної бази;

13) взаємини між учнями та вчителями;

14) закономірності навчання;

15) педагогічна майстерність учителів;

16) методичний задум конкретного заняття;

17) кількість учнів в класі.


^ 15. До наочних методів навчання належать:

1) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження;

2) демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування;

3) графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;

4) вправи, самостійне спостереження, демонстрування;

5) лабораторні роботи, вправи, демонстрування.


^ 16. До якої групи включено практичні методи навчання:

1) демонстрування, самостійні спостереження;

2) вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи;

3) робота з книгою, бесіда, графічні роботи;

4) правильної відповіді немає.


^ 17. У якій групі наявні словесні методи навчання:

1) бесіда, робота з книгою, лекція;

2) розповідь, пояснення, бесіда, лекція, дискусія, диспут;

3) робота з книгою, лабораторні роботи, ілюстрування;

4) правильної відповіді немає.


^ 18. Що слід розуміти під методами активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів?

1) Способи реалізації навчального процесу в ігровій формі;

2) прийоми та способи роботи вчителя, за допомогою яких учні засвою-ють програмний матеріал у нетрадиційній формі;

3) сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на учнів, які спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію навчально-пізнавальної діяльності, формування творчих навичок та вмінь нестандартного розв’язання певних професійних проблем і вдосконалення навичок професійного спілкування;

4) способи та прийоми спільної діяльності учителя й учнів, які спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей, формування якостей, необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої професійної діяльності;

5) активні методи навчання.


^ 19. Що слід розуміти під методом виховання?

1) Це шляхи досягнення поставленої мети;

2) це сукупність прийомів та способів роботи вихователя, за допомогою яких він впливає на вихованців;

3) це способи впливу на свідомість, підсвідомість, емоції, почуття, волю і поведінку вихованців з метою формування у них запланованих якостей;

4) це способи та прийоми спільної взаємозв’язаної діяльності вихователів і вихованців, яка спрямована на оволодіння духовними знаннями, навичками та вміннями, нормами та правилами вихованої поведінки, різнобічний і гармонійний розвиток особистості вихованця, формування у нього загальнолюдських, національних і професійних якостей, що визначені цілями виховання та необхідні для повноцінної життєдіяльності;

5) це інструмент, за допомогою якого можна “доторкнутися” до особистості.


^ 20. Побудуйте логічну схему процесу власного самовиховання з його структурних елементів:

1) зміст;

2) мета, завдання та ідеал;

3) прийоми, методи;

4) результат, коригування;

5) способи та форми.


^ 21. До методів самовиховання належать:

1) бесіда;

2) самопереконання;

3) самопідбадьорювання;

4) самонавчання;

5) самохарактеристика;

6) самообов’язок;

7) переконання;

8) приклад;

9) самоаналіз;

10) самокритика;

11) розповідь;

12) самозаохочення.


ЛІТЕРАТУРА


1. Асмолов А.В. Психология личности. – М., 2002.

2. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. –

Собр. соч., т.2. – М., 2000.

3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Там же.

4. Дубравська Д.М. Основи психології. – Львів, 2001.

5. Краткий психологический словарь / Под ред. Петровского А.В. – М.,

1985.

6. Кузин В.С. Психология: Учебник. – М., 1997.

7. Леонтьев А.А. Язык. Речь. Речевая деятельность. – М., 1998.

8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1997.

9. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. – К.,

2001.

10. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 1998.

11. Основи психології / За ред. О.В.Киричука. – К., 1997.

12. Основи психології та педагогіки / За ред. Степанова О.М., Фіцука М.М.

та ін. – К., 2003.

13. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М., 2002.

14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург, 2001.


Навчальне видання


Тестові завдання з курсу психології та педагогіки (для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 6.050100 – „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”; 6.050200 – „Менеджмент організацій”; 6.100400 – „Транспортні системи”; 6.090600 – „Електротехнічні системи електроспоживан-ня”; 6.092100 – „Міське будівництво і господарство”, „Промислове та цивільне будівництво”; 6.092200 – „Електричний транспорт”)
Укладач: Оксана Олександрівна Жигло


Редактор: М.З.Аляб`єв


Коректор: З.І.Зайцева


Комп’ютерний набір та верстка: Жигло О. О.


План 2007, поз. 559
^

Підп. до друку 10.04.07. Формат 60х84 1/16. Папір офісний.


Друк на ризографі. Умовн. друк. арк. 1,0. Обл.-вид. арк. 1,1.

Замовл. № Тираж 600 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства
Економіка підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 050100 “Економіка підприємства”, 050100 “Облік...
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” iconДля студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит” харків – хнамг – 2007
Маркетинг: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит”
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” iconДля студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит” харків – хнамг – 2007
Менеджмент: Конспект лекцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит”
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 „Облік І аудит” І 6 курсу заочної...
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” iconЩодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 050100 – “Економіка підприємства”, 050100 – “Облік...
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” iconЗ дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Організація виробництва» (для...
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” icon«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит»)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання з курсу «Фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми...
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки україни
Тестові завдання з психології та педагогіки (для студентів 1- 3 курсів денної І заочної форм навчання). Укл. Жигло О. О. – Харків:...
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства” iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент»
«Менеджмент» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 050100 “Економіка підприємства” та 050100 “Облік та аудит” денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи