Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 76.51 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.06.2012
Розмір76.51 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка

Інститут мистецтв


«Затверджую»


Ректор _____________ Кравець В.П.

«_____» __________________2012 р.


ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

для вступників напряму підготовки

«ДИЗАЙН»

(на базі загальноосвітньої школи)


Тернопіль 2012

Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «ДИЗАЙН» (на базі загальноосвітньої школи). – Тернопіль: 2012. – 8 с.


Розробники:

кандидат архітектури, доцент Дячок О.М.;

кандидат мистецтвознавства, доцент Маркович М.Й.

^ Пояснювальна записка

Для забезпечення ефективного функціонування системи вищої художньої освіти, здатної забезпечити у процесі реалізації освітньо-професійної програми у вищому художньому навчальному закладі цілі освітньої професійної підготовки, що декларовані в освітньо-професійній характеристиці, нобхідно дотримуватись таких вимог до відбору абітурієнтів:

 • вміння відтворювати реальну форму предметів – пропорції, співвідношення окремих елементів, фактури, текстури, конструкції, лінійної пластики;

 • бачити тональні, кольорові співвідношення, колорит;

 • гармонійно поєднувати природні форми у дизайн-середовищі;

 • аналізувати просторову будову природних форм в архітектурі відповідно до дизайн-форм;

 • зображувати та робити ескізи середовища (природного, архітектурного, фантастичного);

 • передавати емоційно-психологічний стан та стилістичні особливості предметів при розкритті теми.

На творчому конкурсі до вищого навчального закладу майбутній студент практичними роботами з рисунку, композиції має довести відповідний рівень професійної придатності, які б могли стати міцною базою для подальшого навчання у вищій художній школі.

Перевірка практичних умінь і навичок оцінюється від 100 до 200 балів з рисунку і, відповідно, з композиції.

Творчий конкурс проводиться поетапно відповідно до встановленого розкладу.

Структура і зміст творчого конкурсу

^ 1. ПРАКТИЧНІ УМІННЯ І НАВИЧКИ

1.1. Творче завдання з рисунку.

Творчим завданням є виконання рисунку архітектурної деталі з натури на фоні драперії. Рисунок виконується простим олівцем на аркуші паперу формату А-3, термін виконання – 3 години.

Абітурієнт повинен:

- правильно закомпонувати зображення на площині паперу;

- виявляти основні пропорції, характер і пластичний взаємозв’язок між частинами і цілим;

- виконати конструктивну побудову, використовуючи закони лінійної перспективи;

- передати форму, об’єм, текстуру предметів і їх світлотіньові співвідношення засобами лінії і тону.

^ 1.2. Творче завдання з композиції.

Творчим завданням є виконання з композиції краєвиду з елементами архітектури. Завдання виконується в кольорі однією з графічних технік (акварель, гуаш, туш, кольорові олівці тощо) на форматі А-3 протягом 3 годин.

Абітурієнт повинен:

– конкретним сюжетом засобами рисунка, кольору, тону, плями, силуету тощо, розкрити тему, головні композиційні поняття, створити художній образ гармонійного природнього простору;

- передати відповідний гармонійний емоційно-психологічний стан та стилістичні особливості предметів та елементів, їх взаємозв’язок;

- будувати і розташовувати всі компоненти твору, спираючись на знання перспективи та композиції;

- вирішувати колірну гамму відповідно до композиційного задуму, виявляти свій художній смак;

- створити гармонійну єдність елементів у композиції.


^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

2.1. З рисунку:

195-200 балів – отримують абітурієнти, які показали високий художній рівень виконання рисунку: вірно закомпонували предмет; зробили лінійно-конструктивну побудову предмету із врахуванням законів лінійної перспективи; правильно передали об’єм, форму і фактуру предмету засобами світлотіні, показали високу якість виконання і графічну виразність.

188-194 балів – отримують абітурієнти, які показали високий художній рівень виконання рисунку: вірно закомпонували предмет; зробили лінійно-конструктивну побудову предмету із врахуванням законів лінійної перспективи; правильно передали об’єм, форму і фактуру предмету засобами світлотіні.

180-187 балів – отримують абітурієнти, які показали належний художній рівень виконання рисунку: вірно закомпонували предмет; зробили лінійно-конструктивну побудову предмету із врахуванням законів лінійної перспективи; передали об’єм, форму і фактуру предмету засобами світлотіні, але в роботі яких були допущені окремі неточності при побудові предметів або при світлотіньовому вирішенні.

170-179 балів – отримують абітурієнти, які показали належний художній рівень виконання рисунку: вірно закомпонували предмет; зробили лінійно-конструктивну побудову предмету із врахуванням законів лінійної перспективи; передали об’єм, форму і фактуру предмету засобами світлотіні, але в роботі яких були допущені незначні помилки при побудові предметів або при світлотіньовому вирішенні.

160-169 балів - отримують абітурієнти, які показали відповідний художній рівень виконання рисунку: зробили лінійно-конструктивну побудову предмету із врахуванням законів лінійної перспективи; передали об’єм, форму і фактуру предмету засобами світлотіні, але з помилками.

150-159 балів - отримують абітурієнти, які показали відповідний художній рівень виконання рисунку: передали об’єм, форму предметів засобами світлотіні, але в роботах яких були помилки при лінійно-конструктивній побудові або при світлотіньовому вирішенні.

140-149 балів - отримують абітурієнти, які показали низький художній рівень виконання рисунку: передали об’єм, форму предметів засобами світлотіні, але в роботах яких були значні помилки при лінійно-конструктивній побудові і при світлотіньовому вирішенні.

130-139 балів - отримують абітурієнти, які показали дуже низький художній рівень виконання рисунку: передали об’єм, форму предметів засобами світлотіні, і в роботах яких були значні помилки при лінійно-конструктивній побудові і при світлотіньовому вирішенні.

120-129 балів - отримують абітурієнти, які показали дуже низький художній рівень виконання рисунку: погано закомпонували малюнок, невірно передали об’єм, форму предметів засобами світлотіні.

100-119 балів - отримують абітурієнти, які неправильно закомпонували рисунок; побудували і передали форму і об’єм предметів засобами світлотіні невірно.


^ 2.2. З композиції:

195-200 балів – отримують абітурієнти, які показали високий художній рівень виконання композиції: оригінальність рішення; сюжетними засобами рисунка, кольору, тону, плями розкрили тему твору; створили художній образ гармонійного природнього середовища; виділили головні композиційні елементи простору; вірно передали відповідний емоційно-психологічний стан та стилістичні особливості; вирішили колірну гаму відповідно до композиційного задуму, та обраної техніки.

188-194 балів – отримують абітурієнти, які показали високий художній рівень виконання композиції: сюжетними засобами рисунка, кольору, тону, плями розкрили тему; виділили головні композиційні елементи простору; вірно передали відповідний емоційно-психологічний стан та стилістичні особливості; вирішили колірну гаму відповідно до композиційного задуму.

180-187 балів – отримують абітурієнти, які показали належний художній рівень виконання композиції; розкрили тему; виділили головні композиційні елементи простору; вірно передали відповідний емоційно-психологічний стан та стилістичні особливості; вирішили колірну гаму відповідно до композиційного задуму.

170-179 балів – отримують абітурієнти, які вірно закомпонували об’єкти в малюнку; добре розкрили тему; передали настрій та емоційно-психологічний стан простору, але в роботі були неточності при вирішенні колірної гами та в техніці виконання малюнку.

160-169 балів - отримують абітурієнти, які добре закомпонували об’єкти в малюнку; розкрили тему; передали настрій та емоційно-психологічний стан простору, але в роботі були неточності при вирішенні колірної гами та в техніці виконання малюнку.

150-159 балів - отримують абітурієнти, які розкрили тему; передали настрій та емоційно-психологічний стан простору, але в роботі були неточності при вирішенні колірної гами та в техніці виконання малюнку.

140-149 балів - отримують абітурієнти, які розкрили тему, але не точно передали настрій та емоційно-психологічний стан простору; в роботі були неточності при вирішенні колірної гами та в техніці виконання малюнку.

130-139 балів - отримують абітурієнти, які не розкрили тему, у роботах яких були неточності в композиції малюнку, передачі настрою та емоційно-психологічного стану, при вирішенні колірної гами та в техніці виконання роботи.

120-129 балів - отримують абітурієнти, у роботах яких були значні огріхи в композиційному вирішенні малюнку; не зуміли розкрити тему, не якісно виконали зображення.

100-119 балів - отримують абітурієнти, які не розкрили сюжет твору; не володіють технікою живопису.

^ 3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


3.1. З рисунку:

 1. Авсиян Д.А. Натура и рисование за воображением. – М.: Изобразительное искусство, 1985.

 2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1981.

 3. Виноградова Г. Уроки рисования с натуры. – М.: Просвещение, 1980.

 4. Костёрин Н.П. Учебное рисование. – М.: Просвещение, 1984.

 5. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., 1981.

 6. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. – К., 1982

 7. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. – М., 1982.

 8. Перепадя В. Рисунок. Проблеми творчості в навчальному процесі. –Львів., 2003.

 9. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1973.

 10. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1976.

 11. Соловъева Б.А. Искусство рисунка. –Л., 1981.


^ 3.2. З композиції:

 1. Алпатов М.В. Композиция в живописи. – М., 1940.

 2. Антонович Е.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – К., 1992.

 3. Антонович Е.А., Свид С.П., Шпільчак В.А. Програми для шкіл (класів) з поглибленим теоретичним і практичним вивченням образотворчого мистецтва та архітектури в І-ХІ класах. – К., 1990.

 4. Волков Н.Н. Геометрия и композиция картины . – М.: Искусство, 1975.

 5. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции //Творчество. – 1984. - №3.

 6. Жукова А.С. Что такое композиция? //Художник. - 1964. - № 11.

 7. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М., 1986.

 8. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. – К., 1982.

 9. Непомнящий Б.М. Перспектива в композиции. – Чебоксары, 1970.

 10. Ростовцев Н.Н. Рисунок, живопись, композиция. Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1989.

 11. Сезнюк П.К. Композиция в декоративном искусстве. – К., 1988.

 12. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1986.

 13. Фаворский В.А. О композиции. – Ф., 1966.

 14. Ягодовская А. Композиция. Тенденции развития //Творчество.– 1968.–№4.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи