Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую icon

Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую
НазваМіністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую
Сторінка3/8
Дата29.06.2012
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

Взірці тестових завдань:

1. Завданням навчання грамоти у школі є

а) забезпечити учням систематичні знання з граматики ІМ

б) сформувати лише репродуктивні граматичні навички

в) сформувати репродуктивні й рецептивні граматичні навички

^ 2. У середній загальноосвітній школі вивчають

а) усі граматичні явища даної ІМ

б) граматичні явища, відібрані до шкільного граматичного мінімуму

в) граматичні явища, які зустрічаються в текстах

Історія німецької мови

 1. Періодизація історії німецької мови. Прагерманська мова. Важливі зміни у фонологічній та морфологічній системі. Особливості словникового складу. Формування і консолідація німецької народності. Слово „deutsch‘.

 2. Давньоверхньонімецька мова. Писемні пам'ятки. Давньонімецькі діалекти. Зміни у фонологічній системі давньоверхньонімецької мови Консонантизм. Вокалізм.

 3. Середньоверхньонімецький період. Писемні пам'ятки та їх жанри. Розвиток діалектів в епоху розквіту феодалізму. Зміни у фонологічній системі. Особливості словникового складу.

 4. Ранньонововерхньонімецький період. Історичні особливості процесу виникнення національної мови. Регіональні мови. Значення Лютера в розповсюдженні єдиної норми літературної мови. Найважливіші фонетичні зміни. Шляхи збагачення лексики.

 5. Нововерхньонімецький період. Закріплення норми німецької національної мови у його писемному виді. Роль гуманістів, мовних товариств XVII ст., граматистів, класиків німецької літератури у формуванні національної мови. Зростання запозичень та пуристична діяльність. Становлення орфографічної системи німецької мови.Рекомендована література

 1. Бияк Н.Я. Завдання та тексти для самостійної роботи з курсу «Історія німецької мови» Тернопіль: ТНПУ, 2007. — 72 с.

 2. Левицький В.В. Історія німецької мови. Посібник.для студентів вищих навчальних закладів. — Вінниця: Нова книга, 2007. — 216 с.

 3. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця: Нова книга, 2006— 528 с.

 4. Филичева Н.И. История немецкого языка. Курс лекций. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959 — 279 c.

 5. Bublyk W.N. Geschichte der deutschen Sprache. — K.: , 1983.- 231 с.

 6. Fleischer, Wolfgang & Irmhild Barz (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. – Tьbingen: Niemeyer. – XVII, 382 S.

 7. Geschichte der deutschen Sprache (Autorenkollektiv u. L. v. Schmidt W.). — Berlin: Volk und Wissen, 1970 — S.428

 8. Kцnig, W. dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte.- 10. Aufl. —Mьnchen:Deutscher Taschenbuch Verlag, 1994. — 256 S.

 9. Moskalskaja O.I. Deutsche Sprachgeschichte. — M.:Wyssch. schk., 1977 — 278 c.

 10. Sinder L. R., Stroewa T. V. Einfьrung in das Studium der deutschen Sprachgeschichte. — L.: Proswestschenije, 1977 — 302 S.

 11. Stedje, Astrid: Deutsche Sprache gestern und heute: Einfьrung in Sprachgeschichte und Sprachkunde.- 2. Aufl. Mьnchen: Fink, 1994 – 224 S.

 12. Wolff, Gerhart: Deutsche Sprachgeschichte: ein Studienbuch. — 3. Aufl. — Tьbingen; Basel: Francke, 1994 (UTB fьr Wissenschaft: Uni-Taschentьcher; 1581)

 13. Zadoroznyj B. Geschichte Laut- und Formenlehre des Deutschen. – Lwow: Wyssch. schk.,1987 — 302 S.

Взірці тестових завдань:

1. Wдhlen Sie richtige Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte:
a) Ahd. – Mhd. – Fnhd. – Nhd.
b) Ahd. – Fnhd. – Mhd. – Nhd.
c) Ahd. – Mhd. – Nhd. – Fnhd.
d) Ahd. – Nhd. – Fnhd. – Mhd.

2. In welchen Wortpaaren findet grammatischer Wechsel statt?
a) lang – lengiro
b) kiosan ‘wдhlen‘ – kuri ‚wahl‘
c) elilenti – ellenti
d) her – hiar.

Лексикологія

 1. Словниковий склад мови як система: лексичні парадигми в лексико-семантичній системі.

 2. Словотвір як один із шляхів кількісного збагачення словника. Основні засоби словотвору.

 3. Семантична деривація як один із шляхів якісного збагачення словникового складу мови (звуження, розширення та перенесення значень. Евфемізми)

 4. Запозичення в словниковому складі німецької мови.

 5. Фразеологія – один із найпродуктивніших шляхів збагачення словникового складу німецької мови.

 6. Соціальна стратифікація словникового складу німецької мови: жаргони, арготизми, професіоналізми та науково-технічна термінологія.

 7. Територіальна стратифікація словникового складу сучасної німецької мови. Діалекти та їх мовні особливості.

Рекомендована література

    1. Гінка Б.І. Лексикологія німецької мови: лекції та семінари. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. –416с.

    2. Левицкий В.В. Лексикология немецкого языка. – Черновцы: Книги – ХХІ, 2010. –376с.

    3. Ольшанский И.Г.,Гусева А.Е. Лексикология: современный немецкий язык. – М.: Академия, 2005. –416с.

    4. Schippan Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – T?bingen: Niemeyer, 1996. – 306 S.

    5. Stepanowa M.D., ?erny?eva I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – M.: Высш.шк.,1986. 

Взірці тестових завдань:

       1. Welche Synonyme gehцren zur Klassifikation der Synonyme?

  1. morphologische;

  2. begriffliche;

  3. Dubletten;

  4. wortbildende

       1. Das passende Synonym zum Phraseologismus "bei j-m einen Stein im Brett haben" ist...

  1. bei j-m gut angeschrieben sein

  2. nicht viel Federlesens mit j-m. / etw. machen

  3. j-m unter die Arme greifen

  4. groЯe Rosinen im Kopf haben

Література Німеччини

 1. Німецька література доби Просвітництва. Г.Е.Лессінг та його внесок в Німецьку літературу.

 2. Література «Бурі й натиску». Історико-філософське підґрунтя та основні засади напрямку.

 3. Життя та творчість Ф.Шіллера. Драми «Розбійники», «Підступність та кохання» та ін.

 4. Творчість Й.В.Ґете та його значення в історії Світової літератури.

 5. Жанрово-стилістичні особливості та проблематика роману «Страждання юного Вертера».

 6. Трагедія «Фауст» як найвизначніший твір Й.В.Ґете та вершина поетичної майстерності.

 7. Література німецького романтизму. Єнський та Гейдельберзький гурток романтиків.

 8. Г.фон Клейст та його внесок в історію німецької літератури.

 9. Творчість Е.Т.А.Гофмана як якісно нове явище пізнього романтизму.

 10. Життя та творчість Генріха Гейне. Гейне та українська література.

Рекомендована література

 1. Лейтес Н. С. От Фауста до наших дней. Из истории немецкой литературы. – Москва: Просвещение, 1987. – 222 с.

 2. Мізін К.І. Історія німецької літератури: від початків до сьогодення. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. — 336 с.

 3. Мудесити М. П. Этапы развития немецкого романа воспитания XVIII-XIX вв. // Проблемы развития реализма в зарубежной литературе XIX-XX веков. – Киев; Одесса: «Вища школа», 1978. – с. 15-33.

 4. Наливайко Д.С. Шахова К.О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. — 415 С.

 5. Соколянский М. Г. Западноевропейский роман епохи Просвещения. – Киев-Одесса: «Вища школа», 1983. – 139 с.

 6. Тураєв С. В. Гете и формирование концепции мировой литературы. – М.: Наука, 1989. – 268с.

 7. Шалагінов Б.Б. Шлях Ґете: Життя. Філософія. Творчість. Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 288 с. (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»).

 8. Bauman B. Oberle B. Deutsche Literatur in Epochen. — Berlin: Max Huber Verlag, 1996. — 368 S.

 9. Fiskowa Switlana. Geschichte der deutschen Literatur. In Perioden. Entwicklungsrichtungen; ideen und Namen. — Lwiw: Pais, 2003. — 340 S.

 10. Heuschele Otto. Heinrich von Kleist als Erzдhler// Heinrich von Kleist. Werke. – Zьrich: Manesse Verlag, 1993. – S. 471 – 487.

 11. Szyrocki Marian. Die deutshsprachige Literatur von ihren Anfдngen bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. — Warschawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. — 545 S.

 12. Rothmann Kurt. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. — Stuttgart: Philipp Reclam, 2001. — 410 S.

Взірці тестових завдань:

1. Welcher Roman wurde von J. W. Goethe geschaffen?

 1. "Wilhelm Meisters Lehrjahre"

 2. „Der blonde Eckbert“

 3. „Franz Sternbald’s Wanderungen“

 4. „Kampf ums Recht“

^ 2. Wer ist der Autor des Romans „Geschichte des Agathon“?

 1. Klopstock

 2. Wieland

 3. Lessing

 4. Goethe

Стилістика

 1. Стилістична диференціація словника сучасної німецької мови: а) стилістично нейтральна лексика; б) стилістично маркована лексика.

 2. Фразеологія нейтральна і експресивна. Стилістична диференціація фразеології за приналежністю до функціональних стилів та за стилістичним забарвленням.

 3. Метафора та її різновиди: а) персоніфікація; б) алегорія; в) символ; г) синестезія.

 4. Метонімія та її різновиди. Синекдоха (pars pro toto або totum pro parte).

 5. Перифраз та його різновиди: евфемізм, літота, гіпербола, іронія.

 6. Епітети та їх роль у різних стилях мови.

 7. Види повторів. Граматичний паралелізм.

 8. Лексико-граматичні засоби для вираження гумору і сатири: використання багатозначності і омонімії зі стилістичною метою.

 9. Проблеми класифікації стилів. Короткий огляд функціональних стилів сучасної німецької мови (публіцистичного, наукового, офіційно-ділового, розмовно-побутового).

 10. Стиль художньої мови – функціональний стиль із певними особливостями із домінуючою естетико-комунікативною функцією мови.

Рекомендована література

 1. Брандеc М. П. Стилистика немецкого языка. – Москва: Высшая школа, 1983. – 271 с., 1999 – 320 с.

 2. Ляшенко Т. Функціональна стилістика німецької мови = Funktionalstilistik der deutschen Sprache : навчальний посібник / Тетяна Ляшенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 112 с.

 3. Практичні завдання зі стилистики сучасної німецької мови для студентів-германістів та перекладачів”/ Укладачі: канд.філолог.наук, доц. Іваницька М.Л., канд.філолог.наук, доц.. Павличко О.О. — Київ: КНУ, 2002. – 52 с.

 4. Термінологічний словник з курсу „Стилістика німецької мови”/ Укладач: канд.філолог.наук Притолюк С.А. — Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 28 с.

 5. Brandes M.P., Markina L.G. Praktikum fьr die deutsche Stilistik. – Moskau: Verlag „Internationale Beziehungen“, 1966. – 207 S.

 6. Fleischer W., Michel G. Stilistik der Deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig, 1991. – 420 S.

 7. Fleischer W., Michel G., Starke G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – Frankfurt/M., 1993. – 435 S.

 8. Gцttert Karl-Heinz, Jungen Oliver. Einfьhrung in die Stilistik. — Mьnchen: Wilhelm Fink Verlag, 2004. — 288 S.

 9. Lysetska Natalya, Heidemeyer Vira. Stilistik der deutschen Sprache (Vorlesungskurs) / Стилістика німецької мови: Навч. посіб.: курс лекцій. – Луцьк: РВВ „Вежа" Волин. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009.– 132 с.

 10. Mцller G. Praktische Stillehre. – Leipzig, 1968. – 158 S.

 11. Riesel E. Abriss der deutschen Stilistik. – Moskau, 1964. – 401 S.

 12. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik.– Moskau, 1985. – 460 S.

 13. Sowinski B. Stilistik. – Stuttgart, 1991. – 384 S.

 14. Sowinski B. Stilistik: Stiltheorien und Stilanalysen. – Stuttgart: Metzler, 1999. – 280 S.

Взірці тестових завдань:

 1. Finden Sie die richtige Antwort.

Die Verschmelzung verschiedener Sinnenempfindungen, wobei die eine ьbertragene Bedeutung annimmt, heiЯt:

 1. Symbol

 2. Synдsthesie

 3. Synekdoche

 4. Metonymie

 1. Finden Sie die richtige Antwort.

Wie heiЯen die Wцrter oder Wortgruppen, die in der Sprache erscheinen, um Begriffe zu bezeichnen, fьr die es schon die Benennung gibt, aber aus irgendeinem Grund erscheinen sie als unangenehm, grob, unpassend?

 1. Euphemismen

 2. Einschub

 3. Elision

 4. Epipher

Теоретична граматика

 1. Морфологічна будова слова та граматичні форми слова.

 2. Загальна характеристика частин мови.

 3. Дієслово: його семантично-граматичні класи та граматичні категорії.

 4. Іменник, його структурно-семантичні класи та граматичні категорії.

 5. Прикметник, його граматично-семантичні класи та граматичні категорії.

 6. Займенник. Класифікація та функції займенників.

 7. Невідмінювані частини мови (прислівники, модальні слова, частки, прийменники та сполучники). Конверсія.

 8. Речення, його структура , моделі, порядок слів, класифікація речень.

 9. Теорія валентності у лінгвістиці.

 10. Теорія членів речення. Актуальне членування речення.

 11. Теорія словосполучення.

 12. Теорія тексту.

Рекомендована література

 1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставитель-ная типология немецкого и русского языков. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 288 с.

 2. Москальская О.И. Теоретическая грамматика современного немецкого языка. – М.: Высшая школа, 1975. – 366 с.

 3. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. – К.: Радянська школа, 1989. – 304 с.

 4. Теоретична граматика німецької мови: Методичні рекомендації до проведення семінарських занять та організації самостійної роботи (для студентів денної та заочної форми навчання)/ Укладач: А.В.Ролік. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2005. – 146 с.

 5. Харитонова И.Я. Теоретическая грамматика немецкого языка. Синтаксис. – К.: Вища школа, 1976. – 180 с.

 6. Admoni W.G. Der deutsche Sprachbau. – M.: Просвещение, 1986. – 333 S.

 7. BuЯmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. – Stuttgart: Alfred Kr?ner Verlag, 1990. – 904 S.

 8. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Hrsg. u. bearb. v. G. Drosdowski. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zьrich: Dudenverlag, 1998. – 912 S.

 9. Eisenberg P. Grundriss der deutschen Grammatik. – Stuttgart, Weimar: Metzler, 1994. – 581 S.

 10. Engel U. Deutsche Grammatik. – Heidelberg, 1996. – 888 S.

 11. Erben J. Deutsche Grammatik. Ein Abri?. – M?nchen: Max Hueber, 1992. – 392 S.

 12. Glьck H. [Hrsg.] Metzler-Lexikon-Sprache. – Stuttgart; Weimar: Verlag J.B. Metzler, 1993. – 711 S.

 13. Helbig H., Buscha J. Deutsche Grammatik. – Leipzig: Verlag Enzyklopдdie, 1988. – 737 S.

 14. Schendels E.I. Deutsche Grammatik. Morphologie – Syntax – Text. 3. Aufl.- M.: Высшая школа, 1988. – 415 S.

Взірці тестових завдань:

^ 1. Was gehцrt nicht zu den дuЯeren Mitteln der Formenbildung?

a) die Endung;

b) das Suffix;

c) das Prдfix;

d) die Brechung.

2. Bestimmen Sie die Bedeutung der unterstrichenen Zeitform im gegebenen Satz:

Wenn ich die Arbeit gemacht haben werde, werde ich ins Kino gehen.

a) das modale Futur;

b) Vorzeitigkeit in der Zukunft;

c) nachfolgende abgeschlossene Handlung;

d) das konstatierende Perfekt.

Теоретична фонетика

 1. Дефініція, предмет і завдання фонетики та фонології. Основні поняття фонетики та фонології.

 2. Особливості артикуляційної бази німецької мови Співвідношення «графема – фонема».

 3. Класифікація німецьких голосних фонем.

 4. Класифікація німецьких приголосних фонем.

 5. Особливості німецького вокалізму.

 6. Особливості німецького консонантизму.

 7. Просодика (склади), наголос, паузи. Інтонація та засоби її застосування.

 8. Звукові модифікації. Акомодація, коартикуляція, асиміляція, дисиміляція.

 9. Зіставний аналіз німецького й українського вокалізму.

 10. Зіставний аналіз німецького й українського консонантизму.

Рекомендована література

 1. Зиндер Л. Р. Общая фонетика. Л., 1960.

 2. Лисенко Е. І. Вступний курс фонетики німецької мови. К., 1975

 3. Хицко Л. И. – «Практическая фонетика немецкого языка» М.: НВИ – Тезаурус, 2002. – 344 с.

 4. Adamus M. Phonemtheorie u. das deutsche Phoneminventar. – Wrozlaw, 1967

 5. Autorenlesungen 1. Ausgewдhlt und kommentiert von Heiny Ludwig Arnold. – Bonn: Inter Nationes, 1997 – 127 S. (2 Compact – Cassetten).

 6. Bachmann, S./Gerhold, S/Mьller, B.-D./Wesling, G. Sichtwechsel. Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. – Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, Mьnchen, 1995. – 175 S.

 7. Becker T. Das Vokalsystem der deutschen Standardsprache. – Mьnchen, 1995

 8. Brдunlich M./ Henke S. Zur prosodischen u. syntaktischen Kennzeichnung von weiterweisenden Melodieverlдufen. In Zeitschrift f. Angewandte Linguistik 1998

 9. Dieling H. Hirschfeld U. Phonetik lehren u. lernen. – Ghoethe-Institut Mьnchen, 1995

 10. Die deutsche Rechtschreibung, Duden, Mannheim, 1996 

 11. Gaiducik S. M. Theoretische Phonetik des Deutschen. – Minsk, 1981

 12. Gnutzmann C. Satzphonetik und Phonostilistik. – in Vater H. Phonologische Probleme des Deutschen. – Tьbingen, 1979

 13. GroЯes Wьrterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig, 1982

 14. Hakkarainen HZ. J. Phonetik des Deutschen. – Wilhelm Fink Verlag. Mьnchen

 15. Hirschfeld, Ursula – „Einfьhrung in die deutsche Phonetik“, Videokurs, D-8045 Ismaning. : Max Hueber Verlag, 1996

 16. Kosmin O. G., Sulemova G. A. Praktische Phonetik der deutschen Sprache. M., 1990

 17. Kosmin O. G., Bogomasova T. S., Hitzko L. I. Theoretische Phonetik der deutschen Sprache. – M., 1990 – 223 с.

 18. Linder G. Hцren und Verstehen. – Akademie-Verlag. Berlin, 1977

 19. Rausch R., Rausch I. Deutsche Phonetik fьr Auslдnder. – Leipzig, 1988

 20. Steriopolo E. I. Theoretische Grundlagen der deutschen Phonetik. – Vinnitsa, Nova Knyha, 2004

 21. Stock E. Text und Intonation. – In Sprachwissenschaft. Bd. 21, Heft 2, 1996

 22. Themen, Lehrwerk fьr Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber-Verlag, 1991

 23. Werner u. Alice Beile Alltag in Deutschland, Inter Nationes, 1992

 24. Kohler, Klaus J.: Einfьhrung in die Phonetik des Deutschen. – 2., neubearb. Aufl. – Berlin: Erich Schmidt, 1995

 25. Zwirner E. , Zwirner K. Grundfragen der Phonometrie. – Basel, New-Zork, 1966

Взірці тестових завдань:

^ 1. Die Phonetik:

 1. ist eine Funktionswissenschaft;

 2. ist eine Naturwissenschaft;

 3. liegt zwischen Natur- u. Gesellschaftswissenschaften

 4. eine Gesellschaftswissenschaft

2. Die kleinste dinstinktive Einheit der Sprache nennt man:

 1. Laut;

 2. Allophon;

 3. Phon;

 4. Phonem


^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА


Практичний курс французької мови

Тести складені згідно з вимогами навчальних програм дисциплін «Практичний курс французької мови», «Практична граматика».

Лексичний матеріал: не менше 4500 лексичних одиниць, у тому числі ідіоми, колоквіалізми, терміни тощо.

Граматичний матеріал:

Морфологія.

Іменник. Однина і множина іменників. Рiд іменників, що означають назви осiб i тварин. Рiд іменників – географічних назв. Число іменників. Утворення множини iменникiв. Множина складних iменникiв. Роль іменника в реченні. Мiсце іменника в реченні.

Артикль. Вживання означеного, неозначеного i партитивного артикля. Випадки невживання артикля. Замiна неозначеного i партитивного артиклів прийменником de. Стилiстична вiдсутнiсть артикля.

Прикметник. Якісні та відносні прикметники. Ступенi порівняння якiсних прикметникiв. Прикметники, що мають особливі форми ступенів порівняння. Узгодження складних прикметникiв.

Прислівник. Розряди прислiвникiв. Ступенi порівняння прислівників. Роль i мiсце прислівника в реченні. Особливостi вживання деяких прислівників. Ствердження, заперечення, обмеження.

Числівник. Кількісні та порядкові числівники, роль та місце в реченні. Особливостi творення. Вживання кiлькiсних числівників замість порядкових.

Займенник. Розряди займенників (особові (несамостiйнi, самостiйнi), присвійні, вказівні, відносні, питальні, неозначенi, зворотнi, адвербіальні займенники en та y). Особливості вживання. Функції займенників, їхня роль у реченнi.

Дієслово. Спосіб, часові форми (формування, значення та особливості вживання граматичних часів активного і пасивного стану), трансформація прямої мови в непряму; правила узгодження часів.

Інфінітив. Вживання iнфiнiтива. Роль інфінітива в реченні.

Герундій. Дієслівні та іменні ознаки. Форми герундія та їх вживання. Функції герундія. Предикативні конструкції з герундієм.

Дієприкметник. Функції, форми дієприкметника. Відмінність дієприкметника від герундія. Le participe prйsent: особливості утворення та вживання. Le participe passй: особливості утворення та вживання. Узгодження participe passй. Le participe passй composй: особливості утворення та вживання.

^ Умовний спосіб. Вживання часів умовного способу. Умовні речення. Умовний спосіб в незалежних реченнях.

Subjonctif. Subjonctif у незалежних реченнях, у пiдрядних додаткових реченнях, у пiдрядних обставинних реченнях, у пiдрядних означальних реченнях. Часи subjonctif.

Прислiвник. Розряди прислiвникiв. Утворення прислівників. Вживання прикметникiв у значеннi прислівників. Ступенi порівняння прислівників. Роль i мiсце прислівника в реченні. Особливостi вживання деяких прислівників. Ствердження, заперечення, обмеження.

Прийменник. Значення i вживання деяких прийменникiв. Рiзниця у вживанні прийменників dans, en, а.

Сполучник. Суряднi, пiдряднi сполучники. Вживання деяких сполучників.

Синтаксис

Словосполучення. Вiльнi i стійкі словосполучення.

Речення. Просте речення. Просте непоширене речення. Просте поширене речення. Головнi члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другоряднi члени речення. Порядок слів у реченні. Порядок слів у розповiдному реченні. Порядок слів у питальному реченні. Порядок слів у спонукальному реченні. Видiлення членів речення. Складне речення. Складносурядне речення. Складнопiдрядне речення. Види пiдрядних речень. Пiдрядне речення підметове. Пiдрядне речення присудкове. Пiдрядне речення додаткове. Iнфiнiтивний зворот. Непряма мова. Пiдрядне речення означальне. Пiдряднi речення обставиннi. Абсолютний дiєприкметниковий зворот.

^ Пряма і непряма мова. Узгодження часів. Особливості вживання займенників і прислівників у конструкціях непрямої мови. Перетворення прямих висловлювань у непрямі.

^ Орієнтована тематика, в межах якої запропоновані тестові завдання на перевірку володіння абітурієнтами лексико-граматичним матеріалом:

1. Ma famille et moi.

2. Le rфle de l’art dans la vie sociale (cinйma, thйвtre, peinture etc.).

3. L’Universitй pйdagogique. De l’histoire de l’universitй.

4. Vous avez beaucoup lu sur Paris. Comment imaginez-vous cette ville?

5. Parlez nous de la gйographie et du climat de la France.

6. La France. La population. L’оle-de-France.

7. La France. L’Ouest et le Nord.

8. La France. L’Est et le Centre.

9. La France. Le Sud-Ouest et le Grand Sud.

10. Enseignement en France (L’йcole maternelle et l’йcole primaire).

11. Enseignement en France et en Ukraine( le collиge et le lycйe).

12. Enseignement supйrieur en France et en Ukraine.

13. Vous avez beaucoup lu sur Paris. Parlez de l’histoire de cette ville.

14. Relations franco-ukrainiennes.

15. Transport en commun.

16. Deux capitales: Paris et Kiev.

17. Une des dates remarquables de l’histoire ukrainienne.

18. L’utilisation de l’internet et des portables. L’internet: Ses avantages et ses dangers.

19. Le sport dans ma vie.

20. Protection de l’environnement. l’Ukraine face а l’йcologie.

21. Les fкtes nationales de l’Ukraine. Les fкtes en France.

22. Les voyages: route, mer, air, fer; les formalitйs frontaliиres.

23. La tйlйvision et la radio. Emissions а la tйlйvision et а la radio.

24. L’Ukraine et le monde.

25. Mes projets d’avenir.

Рекомендована література

  1. Бахирев Ю.Г. Коротко о новых правилах французской орфографии. – М.: Московский лицей, 2000 – 30с.

  2. Береговская Э.М. Хрестоматия по французской стилистике. – М.: Просвещение, 1986. – 206с.

  3. Болдырева М.М., Волнина И.А. Стилистический анализ художественного текста. – М.: Просвещение, 1988. – 192с.

  4. Гаршина Е. Франция. Первое знакомство. – М.: Просвещение, 1992. – 160с.

  5. Гринева Е.Ф., Громова Т.Н. Словарь разговорной лексики французского языка (на материале современной художественной литературы и прессы): – М.: Цитадель, 2003. – 640с.

  6. Донець Й.І., Лисенко М.М. Практична граматика французької мови. Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища школа, 1984. – 279с.

  7. Драненко Г.Ф. Franзais, niveau avancй DALF: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – К :Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 232с.

  8. Карамышева Т.В., Драницына Е.С. Практика устной и письменной речи на французском языке. Сборник упражнений. – Санкт-Петербург: КАРО, 2001. – 272с.

  9. Костюк О.Л. Franзais, niveau intermйdiaire DELF: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – К: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 224с.

  10. Кролль М.И., Степанова О.М., Ефремова М.В. и др. Французский язык. Практический курс. Продвинутый этап. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 312с.

  11. Крючков Г.Г., Хлопчук В.С., Корж Л.П. Поглиблений курс французької мови. – К.: Вища школа, 2000. – 399с.

  12. Милая Франция: Книга для чтения/ Составитель Гречаная Е.П. – М.: Лист, 1997. – 200с.

  13. Може Г. Курс французского языка. – М.: Художественная литература и изд-во МП «Брат», 1994. – 265с.

  14. Може Г. Практическая грамматика современного французского языка. – Санкт-Петербург: Лань, 1996. – 432с.

  15. Мугдусиева И.И. Париж. Сборник текстов. – М.: Наука, 1971. – 87с.

  16. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. – М.: Высшая школа, 1987. – 288с.

  17. Опацький С.Є. Franзais, niveau d’аbutant: Підруч. для вищ. навч. закл. – К.: Ірпінь “Перун”, 2002. – 312с.

  18. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. – М.: NESTOR, 1997. – 480с.

  19. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Французский язык. Практический курс. Продвинутый этап. Часть 1. – М.: Высшая школа, 1990. – 336с.

  20. Рабинович Г.Б. История французской литературы ХІХ-ХХ вв. (1870-1939). – М.: Высшая школа, 1977. – 264с.

  21. Скрелина Л.М. История французского языка. – М.: Высшая школа,1972. – 311с.

  22. Соломарська О.О., Донець Й.І., Стаценко В.А. Підручник французької мови. – К.: Вища школа, 1994. – 255с.

  23. Харитонова И.В., Самохотская И.С. Франция как она есть. – М.: Владос, 2003. – 360с.

  24. Ховхун В.П. Грамматика французского языка. – М.: Славянский дом книги «Логос», 2001. – 384с.

  25. Цыбова И.А. Французский язык. Словообразование. – М.: Московский лицей, 1996. – 128с.

  26. Шигаревская Н.А. Новое в современном французском синтаксисе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1977. – 103с.

  27. Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка. – Л.: Просвещение, 1972. – 344с.

  28. Amon E., Bomati Y., Lebouc G. Orthographe et conjugaison, – Marabout: Aller, 1997. – 350p.

  29. Brunel P. Histoire de la littйrature franзaise. Tome 2. – Paris: Bordas, 1983. – 367p.

  30. Brunel Pierre. Histoire de la litterature franзaise. Tome 1. – Paris: Bordas. 1983. – 399p.

  31. Grйgoire Maїa, Merlo Gracia. Прогрессивная грамматика французького языка: Упражнения и творческие задания. Цикл А. – Киев: Методика, 1997. – 100p.

  32. Grйgoire Maїa, Merlo Gracia. Прогрессивная грамматика французского языка: Упражнения и творческие задания. Цикл Б – Киев: Методика, 1997. – 100p.

  33. Grйgoire Maїa, Thiйvenaz Odile. Прогрессивная грамматика французского языка. – Киев: Методика, 1997. – 256p.

  34. Thiйvenaz Odile. Прогрессивная грамматика французского языка Ключи. – Киев: Методика, 1997. – 50p.

  35. Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. Sans frontiиres 2 mйthodede franзais CLE international. – К.: Генеза. 1994. – 176р.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземних мов. – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка, 2013. –22с
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287294
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287295
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287296
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287297
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287298
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з другої іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка,...
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую
...
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Міністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи