Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Сторінка1/8
Дата29.06.2012
Розмір1.2 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу

заочної і дистанційної форм навчання й екстернату

спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій»


Харків – ХНАМГ – 2007
Конспект лекцій з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної і дистанційної форм навчання й екстернату спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій») – Харків: ХНАМГ, 2007. – 99 с.


Автори: к.е.н., доц. С.І. Плотницька, О.П. Колонтаєвський


Рецензент: к.е.н., проф. Є.М. Кайлюк


Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу в міському господарстві, протокол № 1 від 28.08. 2007 р.
ЗМІСТ

Стор.

Вступ.............................................................................................................................4

Тема 1. Житлово-комунальне господарство як невід'ємна складова міського господарства....................................................................................................5

Тема 2. Житлове господарство міста.......................................................................11

Тема 3. Класифікація й структура основних фондів ЖКГ. Оцінка технічного стану основних фондів..............................................................................................22

Тема 4. Основні положення з ремонту будівель і споруд....................................46

Тема 5. Техніко-економічні показники капітального ремонту житлових і громадських будівель................................................................................................57

Тема 6. Організація оплати праці робітників ремонтно-будівельної організації...................................................................................................................61

Тема 7. Планування капітального ремонту житлового фонду..............................76

Тема 8. Розробка планів ремонту ремонтно-будівельної організації...................86

Тема 9. Особливості організації і планування ремонту основних фондів підприємств інших галузей міського комунального господарства......................89

Запитання для підготовки до екзамену...................................................................95

Список літератури.....................................................................................................97


ВСТУП


Міське господарство є складовою частиною народного господарства України і являє собою комплекс розташованих на території міста підприємств, установ, організацій, що обслуговують матеріально-побутові и культурні потреби населення, які їх потребують. Житлово-комунальне господарство є найбільшою частиною міського господарства. Воно включає житловий фонд, комунальні підприємства і спорудження зовнішнього міського благоустрою.

На сьогоднішній день серед найважливіших напрямків багатогранного процесу соціально-економічних перетворень особливе місце займає реформування житлово-комунального господарства, оскільки саме тут тісно переплелися нагромаджені роками функціонування народного господарства в умовах адміністративно-командної економіки велика кількість економічних і соціальних проблем. Вирішити їх можливо лише на основі реалізації цілого комплексу заходів по створенню правових, економічних і організаційних передумов роботи підприємств галузі в нових економічних умовах.

Крім того, слід відмітити, що спад економіки України негативно відбився на утриманні та експлуатації комунальних підприємств, технічний стан значної частини основних фондів житлово-комунальних підприємств незадовільний і характеризується високим коефіцієнтом зносу. Тому особливу увагу привертає проблема ремонту основних фондів житлово-комунального господарства, розв’язанню якої в деякій мірі і покликаний курс «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства».


ТЕМА 1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

^

Питання для теоретичної підготовки
1. Поняття житлово-комунального господарства і його структура.


2. Послуги підприємств житлово-комунального господарства.

3. Класифікація підприємств житлово-комунального господарства.

4.Програма розвитку й реформування житлово-комунального господарства.

^

1. Поняття житлово-комунального господарства і його структура


Міське господарство являє собою комплекс розташованих на території міста підприємств, організацій і установ, які обслуговують матеріально-побутові й культурні потреби населення.

^ Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) - одна з важливих галузей міського господарства, яка забезпечує життєдіяльність міста, зокрема забезпечення населення, підприємств й організацій необхідними житлово-комунальними послугами. У складі житлово-комунального господарства виділяють житловий фонд, комунальні підприємства та споруди зовнішнього міського благоустрою.

Відповідно до діючого класифікатора галузей економіки України до складу ЖКГ входять 14 підгалузей. Основні з них наступні:

^ Житлове господарство – функціональне призначення полягає в обслуговуванні житлового фонду міста, провадженні робіт безпосередньо в житлових будинках і прибудинкових територіях, а також у виконанні ремонтно-будівельних, спеціалізованих і монтажно-налагоджувальних робіт як у жилому, так і в нежилому фонді.

^ Водопровідно-каналізаційне господарство – здійснює водопостачання і водовідведення міста, а також забезпечення ремонтно-будівельних робіт на своїх об'єктах та роботи з перебудови як водопровідних, так і каналізаційних мереж.

Теплопостачання – об'єкти даної підгалузі надають послуги централізованого теплопостачання. До її складу входять централізовані ТЕЦ, а також локальні котельні, відомчі об'єкти.

Електропостачання – ця підгалузь представлена спеціалізованими підприємствами, які здійснюють виробництво й розподіл електроенергії, а також лініями електропередач, мережею підстанцій різної потужності.

Газопостачання – підприємства підгалузі проводять газифікацію і газопостачання міста, контролюють потребу й споживання газу, а також займаються будівельно-монтажними й ремонтними роботами. Система газового господарства представляє собою комплекс споруд, в який включають газові мережі високого, середнього й низького тиску, а також газорозподільні станції, пункти й установки.

^ Дорожнє господарство - до головних функцій його підприємств відноситься виконання комплексу робіт з утримання, нагляду й ремонту автомобільних доріг, мостів і шляхово-транспортних споруд, а також утримання техніки для прибирання вулиць і площ.

^ Зелене господарство – важлива складова архітектурно-просторової організації і системи оздоровлення навколишнього природного середовища міста. Розвиток зеленого господарства залежить від географічного положення міста, його природно-кліматичних умов.

^ Благоустрій і санітарне очищення – контролює утримання будинків і споруд всіх форм власності, а також проводить заходи щодо санітарного очищення території, прибирання і перевезення на утилізацію та знищення побутових, промислових і будівельних відходів. Проводить нагляд і контроль за смітниками й полігонами утилізації відходів.

^ Зовнішнє освітлення – це установка й утримання світлоточок, у тому числі архітектурно-декоративного призначення; диспетчеризація; управління освітленням; проведення ремонтно-будівельних робіт у мережі освітлення.

^ Ритуальне обслуговування – включає до свого складу спеціалізовані підприємства ритуального обслуговування; крематорії, цвинтарі, автотранспортні підприємства.

^ Система аварійних ситуацій – обумовлена природними умовами, рельєфом і геологічною структурою території міста.

Загальне керівництво житлово-комунальним господарством міста, незалежно від того, в чиєму розпорядженні перебуває житловий фонд, комунальні підприємства й споруди благоустрою, виконують виконкоми міських Рад народних депутатів. Вони видають постанови, які визначають порядок роботи й умови санітарного й технічного утримання комунальних підприємств, споруд благоустрою й житлових будинків, розробляють проекти планування й забудови міст і умови використання міських земель.

Більшість комунальних підприємств і житлових організацій міст і селищ України підпорядковані місцевим Радам народних депутатів. Податки з доходів комунальних підприємств зараховуються до місцевого бюджету. У той же час із останнього здійснюються асигнування на покриття збитків підприємств житлово-комунального господарства й фінансування будівництва нових об'єктів.

Експлуатацію житлового фонду здійснюють організації (домоуправління, ЖЕК, житлові об'єднання, управління й т.п.), які підпорядковані міським Радам народних депутатів або підприємствам і відомствам, а також приватні фірми.

Завданням житлових підприємств є поліпшення експлуатації і забезпечення надійного збереження житлового фонду. Вирішення цього завдання можливо за умови реформування відносин у житловій сфері; реорганізації і роздержавлення житлово-експлуатаційних підприємств; створення ринку послуг.


^ 2. Послуги підприємств житлово-комунального господарства.

Підприємства ЖКГ надають більше 40 видів послуг.

Комунальна послуга має ряд специфічних особливостей від інших видів послуг, які надаються споживачам, а саме:

1. Безперервність виробництва.

2. Локальний характер надання послуг.

3. Одночасність виробництва й споживання послуг.

4. Неможливість, у більшості випадків, складування і нагромадження послуг комунальних підприємств. Залежність попиту на комунальні послуги від кліматичних умов, сезонних коливань, а також від періодичних коливань (місячних, тижневих й добових).

Комунальна послуга може бути особистісною, виробничою й суспільною.

Особистісна має споживчий характер й оплачується населенням. Виробнича надається як населенню, так і виробничим підприємствам і організаціям. Суспільна надається для створення комфортних умов проживання в місті.


^ 3. Класифікація підприємств житлово-комунального господарства.

З огляду на специфіку й розмаїтість комунальних підприємств, а також на різноманітність послуг, їх можна класифікувати на дві укрупнені групи:

1. Комунальні підприємства й організації, які виробляють матеріальну продукцію (електростанції, котельні).

2. Комунальні підприємства й організації, які надають послуги або виконують певні роботи (МЕТ, саночистка, готелі).

Підприємства, які входять до складу ЖКГ, розрізняються також за ознаками організації виробничої діяльності, тобто за галузевими ознаками. Крім того, ЖКГ має також спеціальну (за формами власності) і відомчу (за ознаками підпорядкованості) структуру.

^ За призначенням і функціями комунальні підприємства поділяють на такі групи:

- санітарно-технічні (водопроводи, каналізація, підприємства із санітарного очищення);

- транспортні (трамвайні й тролейбусні депо, АТП, метрополітен т.д.);

- комунальної енергетики (електричні, газові, теплові мережі т.д.);

- комунального обслуговування (готелі т.д.);

- підприємства зовнішнього міського (селищного) благоустрою (підприємства дорожнього господарства, озеленення, вуличного освітлення т.д.).


^ 4. Програма розвитку й реформування житлово-комунального господарства.

Серед напрямків соціально-економічних перетворень, які в останні роки відбуваються в Україні, важливе місце займає реформування і розвиток житлово-комунального господарства в цілому й однієї з його ведучих складових - житловій сфері, зокрема. Актуальність невідкладного вирішення завдань з реформування діяльності підприємств житлово-комунального господарства обумовлена гостротою проблем, які нагромадилися в цій галузі.

Стан справ у такій важливій сфері економіки держави, яким є житлово-комунальний комплекс, останнім часом став об'єктом особливої уваги з боку керівництва країни. Так, Постановою Кабінету Міністрів України в лютому 2002 р. була схвалена Програма реформування й розвитку житлово-комунального господарства на 2002 - 2005 рр. й на період до 2010 року(№ 139 від 14.02.2002 р.). До розробки цієї Програма з метою підвищення ефективності й надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат були залучені і співробітники Харківської національної академії міського господарства.

У Програмі, зокрема, підкреслюється, що житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які останнім часом значно загострилися. Погіршується стан житлового фонду. Близько 40 тисяч будинків (що становить приблизно 4% житлового фонду України) належать до категорії старих й аварійних. На грані повної зупинки перебуває ліфтове господарство. Підприємства житлово-комунального господарства не мають вагомих економічних стимулів до оптимізації структури тарифів, зниження нераціональних витрат матеріально-технічних ресурсів.

Серед основних принципів реформування виділяють:

- пріоритетність прав споживачів щодо задоволення їхніх потреб у якісних житлово-комунальних послугах за економічно обґрунтованими цінами;

- підтримка з боку органів самоврядування в забезпеченні стійкого функціонування галузі;

- підвищення технічного стану й продовження термінів служби наявного житлового фонду й інженерних мереж;

- забезпечення беззбиткового функціонування ЖКГ за рахунок зміни тарифної політики й включення в тарифи інвестиційної складової.

^ Основні напрямки розвитку житлового господарства:

1) Заходи щодо ремонту старих й аварійних будинків.

2) Завершення передачі відомчого житла в комунальну власність.

3) Завершення установки лічильників у будинках.

4) Встановлення кодових замків на під'їздах.

5) Створення об'єднань власників багатоквартирних будинків.

6) Впровадження договірних відносин між постачальниками комунальних послуг, службами замовника й споживачами.

7) Реорганізація і приватизація ЖЕК, перетворення їх у самостійний суб'єкт ринкової економіки.

8) Розвиток конкурентних основ при проведенні ремонту.

9) Впровадження диференційованих тарифів за житлову площу.

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що складність ситуації й комплексний характер проблем підприємств галузі вимагають усвідомлення суспільством особливої значущості забезпечення ефективного функціонування ЖКГ і, зокрема, своєчасного та ефективного ремонту його основних фондів.


Запитання для контролю знань

  1. Що являє собою житлово-комунальне господарство?

  2. Які специфічні особливості комунальної послуги?

  3. За якими ознаками можна класифікувати підприємства житлово-комунального господарства?

  4. Які основні принципи реформування ЖКГ?

  5. Назвіть пріоритетні напрямки розвитку житлового господарства.^ ТЕМА 2. ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО МІСТА

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу
«Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» iconМіністерство освіти І науки України
«Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» iconО. П. Колонтаєвський організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства навчальний посібник
Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства: Навчальний посібник для студентів спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» iconО. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька програма І робоча програма навчальної дисципліни
Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко конспект лекцій з курсу «організація виробництва на підприємствах міського господарства»
Кондратенко Н. О. Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Т. П. Юр’єва Спецкурс з економіки житлово-комунального господарства Харків 2009
Т. П. Юр’єва. Спецкурс з економіки житлово-комунального господарства. Навчальний посібник. – Харків: хнамг, 2009 – 369 с
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» iconМіністерство освіти І науки України
Амортизація: відтворення основних фондів житлово-комунального господарства. Монографія. Бубенко П. Т., Тітяєв В.І., Димченко О. В....
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. О. Самойленко конспект лекцій з дисципліни «бізнес-планування»
Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи