Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради icon

Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
НазваЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Сторінка1/11
Дата29.06.2012
Розмір1.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗАТВЕРЖДЕНО

на засіданні Вченої ради

економіко-правового факультету

протокол № 4 від 23.12.2011 р.

Голова Вченої ради

_______________ Р.Ф. Гринюк


Порядок проведення та критерії оцінки

фахового випробування

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

для спеціальності «Правознавство»

у 2012 році


Головною метою фахового випробування за спеціальністю у формі тестування для тих, хто поступає на спеціальність «Правознавство» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр») з дисциплін «Конституційне право України», «Цивільне право», «Трудове право», «Господарське право», «Адміністративне право», «Кримінальне право» є визначення обсягу і характеру знань студентів, які одержали освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», з питань теорії права, конституційного, цивільного, трудового, господарського, адміністративного та кримінального права рівня їх правосвідомості та юридичного мислення, що виступають як необхідні умови можливості отримання ними освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство».

Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне право», «Трудове право», «Господарське право», «Адміністративне право», «Кримінальне право», які поділяються на:

а) п’ять тестів першого рівня складності (тестові завдання А), для кожного з яких запропоновано п'ять варіантів відповідей, позначених буквою, причому вірною з них є лише одна відповідь. Серед варіантів відповідей необхідно визначити найбільш правильне і повне теоретичне положення, фрагмент законодавчого формулювання, тезу, що відповідає вимогам чинного законодавства. Кожна правильно вказана відповідь оцінюється в 1 бал.

б) три тести другого рівня складності (тестові завдання Б), які містять питання з приведеними варіантами відповідей, позначеними цифрою, при цьому у кожному завданні дві та більше правильних відповідей. Серед запропонованих варіантів відповідей необхідно знайти і вказати номери, під якими приведені правильні відповіді. Кожний правильно вирішений тест оцінюється в 2 бали;

в) два тести третього рівня складності (тестові завдання В), які містять завдання на встановлення того, чи розуміє студент суть вивченого матеріалу, чи може він здійснити його інтерпретацію та екстраполяцію. Вони побудовані у формі співвідношення або послідовності. Серед запропонованих варіантів відповідей необхідно визначити логічні пари, або провести розширений вибір, або побудувати певну послідовність. Кожний правильно вирішений тест оцінюється в 3 бали.

Максимальна кількість балів, отриманих за вирішення тестових завдань, складає 102 балів.

Відповідно до нижче приведеної схеми, відбувається переведення балів, отриманих студентом за виконання тесту, у шкалу 100-200 балів наступним чином:

тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200

0

100
27

114
51

124
71

144
91

178

1

101
28

114
52

125
72

145
92

180

2

101
29

115
53

126
73

146
93

182

3

102
30

115
54

127
74

147
94

184

4

102
31

116
55

128
75

148
95

186

5

103
32

116
56

129
76

149
96

188

6

103
33

117
57

130
77

150
97

190

7

104
34

117
58

131
78

152
98

192

8

104
35

118
59

132
79

154
99

194

9

105
36

118
60

133
80

156
100

196

10

105
37

119
61

134
81

158
101

198

11

106
38

119
62

135
82

160
102

200

12

106
39

119
63

136
83

162


13

107
40

120
64

137
84

164


14

107
41

120
65

138
85

166


15

108
42

120
66

139
86

168


16

108
43

121
67

140
87

170


17

109
44

121
68

141
88

172


18

109
45

121
69

142
89

17419

110
46

122
70

143
90

176


20

110
47

122
21

111
48

122
22

111
49

122
23

112
50

123
24

112

25

113

26

113Всі відповіді на тестові завдання повинні заноситися в аркуш відповідей (екзаменаційний аркуш) шляхом вписування необхідної відповіді, позначеної буквою (на тестові завдання А), цифрою (на тестові завдання Б), певна послідовність букв або відповідність певної цифри певній букві (на тестові завдання В). Він заповнюється ручкою синього або чорного кольору. Обов’язково фіксується номер варіанта на аркуші. Жодні зайві помітки на аркуші не допускаються.

Тестові завдання повинні бути виконані протягом 120 хвилин.

Примітка. Особи, які отримали 0 - 123 бали (за 100-200 бальною шкалою) вважаються такими, які отримали оцінку «незадовільно».


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

^ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ


затверджено

Вченою радою

економіко-правового факультету

(протокол № 5 від 21.01.2011 р.)

Голова Вченої Ради

______________ Гринюк Р.Ф.


програма

фахового випробування для вступників

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

для спеціальності «Правознавство» у 2012 році


Донецьк – 2011


^ РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Тема 1. Конституційне право України як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна

Конституційне право України: поняття, предмет, метод. Сутність і зміст конституційно-правових відносин. “Державне” і “конституційне” право: розходження в підходах до понять і визначення нормативного змісту.

Конституційно-правові норми, особливості їх змісту і структури. Конституційно-правові інститути. Джерела конституційного права України: поняття і види. Система джерел конституційного права. Місце конституційного права в системі права України.

Поняття і предмет науки конституційного права. Наука конституційного права в Україні: розвиток, питання наступності, сучасний стан. Методологія науки. Задачі науки конституційного права в умовах становлення і розвитку державності України на основі Конституції 1996 р.

Значення конституційного права України як фундаментального курсу для інших правових дисциплін. Задачі і система навчального курсу.


^ Тема 2. Основні характеристики Конституції України як Основного закону держави

Теоретичні основи конституції. Її поняття, сутність, функції. Юридичні властивості конституції. Структура і зміст Конституції України.

Порядок введення Конституції в дію. Внесення змін і доповнень до Конституції України. Реалізація Конституції України.

Список нормативно-правових актів

  1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (за станом на 8 грудня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

  2. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року // Юридичний вісник. – 1997. – №1.

  3. Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008 (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) // Офіційний вісник України вiд 8 травня 2008 року. – 2008 р. – № 32. – Ст. 1056.

  4. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 5. – С. 36.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін, які поділяються на
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconЗатверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Окр молодшого спеціаліста з основ теорії права І держави, конституційного законодавства, судової системи, правоохоронних органів...
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПрограма вступного випробування з української мови І літератури
Затверджено на засіданні вченої ради факультету філології та журналістики Протокол №4 від 16 листопада 2011 року
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconРозпорядження № від 2014 р. Затверджено на засіданні Вченої ради університету від 201 р
Дата та номер протоколу засідання Вченої ради університету, на якому затверджена тема дисертації
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПрограма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література
Затверджено на засіданні вченої ради факультету філології та журналістики Протокол №4 від 16 листопада 2011 року
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconЗатверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради
Вченою радою Луцького нту 27. 06. 2012 р. (протокол №11) та зі змінами, затвердженими на засіданні Вченої ради університету 27. 09....
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconДержавного екзамену з математики та методики її викладання для окр
Схвалено на засіданні вченої ради фізико-математичного факультету від 19 листопада 2008 р., протокол №4
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПротокол № від 20 р. Голова вченої ради (піп, підпис)
Спеціальність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи