Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 423.19 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/2
Дата30.06.2012
Розмір423.19 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за червень 2011 року
 1. Вища школа


378.014.54 E

Estermann, T. Financially sustainable universities II. European universities diversifying income streams / T.Estermann, E. Bennetot Pruvot. – Brussels : Humane, 2011. – 98 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном: постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 546 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 39. – С. 211-212.

Урядовий кур'єр. – 2011. – № 100.- 3 червня. – С. 14.Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Про затвердження Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 травня 2011 р. № 426 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Офіційний вісник України. – 2011. – № 40. – С. 103-106.Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 квітня 2011 р. № 404 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Офіційний вісник України. – 2011. – № 40. – С. 100-102.

Арженовский, С.В. Об оценке стоимости подготовки специалиста в вузе / С.В.Арженовский // Экономика образования. – 2010. – № 3-2. – С. 130-132.Вертіль, О. У трикутнику відповідальності: коментар В.Підлісного, директора обласного центру зайнятості, з приводу працевлаштування випускників вишів усіх рівнів акредитації / О.Вертіль // Сумщина. – 2011. – № 66-67.- 18 червня. – С. 8.Егорова, Е.М. Методические аспекты управленческого учета затрат и расчета себестоимости образовательных услуг в вузе / Е.М.Егорова // Экономика образования. – 2010. – № 4. – С. 6-11.Кирилловых, А. Высшая школа: практика регулирования и нормативные концепции / А.Кирилловых // Ректор вуза. – 2011. – № 4. – С. 68-83.

 1. 1.

Ковальская, Г.Л. Состояние сети высших учебных заведений в Иране / Г.Л.Ковальская, А.Эмамианфар // Містобудування та територіальне планування. – 2011. – № 39. – С. 228-233.

 1. 2.

Крикун, В.М. Проблемные вопросы развития системы менеджмента качества в технических вузах при безотрывном обучении / В.М.Крикун // Управление качеством. – 2011. – № 4. – С. 24-30.

Ректор вуза. – 2011. – № 5. – С. 36-41.

 1. 4.

Леновицька, О. Шлях до професіоналізму у вищій освіті / О.Леновицька // Дзеркало тижня. – 2011. – № 20.- 4-10 червня. – С. 13.

 1. 6.

Майборода, В. Елітний університет що нам потрібно для його створення? або Вища освіта України та Польщі: партнерство чи конкуренція / В.Майборода // Освіта. – 2011. – № 22.- 4-11 травня. – С. 9.

 1. 7.

Макаров, В. Успех подготовки квалифицированных специалистов - в союзе с работодателем / В.Макаров, Н.Морова // Ректор вуза. – 2011. – № 4. – С. 60-61.Михайло Гончаренко: "Незважаючи на труднощі, наші університети створюють наукові розробки світового рівня": інтерв'ю з Михайлом Гончаренком, директором депертаменту наукової діяльності та ліцензування МОНмолодьспорту про університетську науку і підтримку молодих учених // Освіта України. – 2011. – № 39-40.- 30 травня. – С. 5.Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту оголошує конкурс на виконання у 2011-2012 роках заходів Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2012 роки // Освіта України. – 2011. – № 33-34.- 10 травня. – С. 11.

 1. 8.

Модернизация образования и промышленное производство // Ректор вуза. – 2011. – № 5. – С. 50-51.

 1. 11.

Попова, Е.М. Современный подход к организации дополнительного образования / Е.М.Попова // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 5. – C. 37-39.Рейтинг вузов по качеству зачисленных студентов // Ректор вуза. – 2011. – № 4. – С. 26-35.Савченко, Ю.Ю. Продукт вуза в условиях формирования инновационной экономики / Ю.Ю.Савченко // Экономика образования. – 2010. – № 3-2. – С. 147a-150.

 1. 13.

Садлак, Я. Оцінка якості вищої освіти: проведення рейтингу "Топ-200 Україна", відмітною рисою котрого є спроба порівняти між собою університети різних типів на основі застосування до них єдиної, універсальної системи критеріїв / Я.Садлак // Дзеркало тижня. – 2011. – № 20.- 4-10 червня. – С. 1, 13.

 1. 14.

Самченко, В.Н. Перспективное призвание высшего образования / В.Н.Самченко // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. – № 3. – С. 24-28.

 1. 15.

Севастьянов, Д.А. Реализация инверсивных отношений в инновационном образовании / Д.А.Севастьянов // Экономика образования. – 2010. – № 3-2. – С. 142-147.

 1. 16.

Сидорин, А.В. Внутривузовская система менеджмента качества: мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг (опыт ГОУ ВПО Московской области "Академия социального управления") / А.В.Сидорин, Т.А.Морозова // Управление качеством. – 2011. – № 5. – С. 40-48.

 1. 17.

Солдаткин, Е.В. Разработка комплекса "Российский портал открытого образования" на основе применения открытого программного кода / Е.В.Солдаткин // Открытое образование. – 2011. – № 2. – С. 32-39.

 1. 22.

Талановиту молодь чекають у міністерстві: Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує залучити до роботи близько 30 кращих випускників провідних економічних вишів (коротко) // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 93.- 25 травня. – С. 2.

 1. 27.

Тарасенко, О.С. Анализ и пути кадрового обеспечения инновационной деятельности производственных предприятий / О.С.Тарасенко, А.В.Маматов // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. – № 3. – С. 62-67.Технологические платформы: взаимодействие бизнеса и науки: в течение года планируется создать более 30 технологических платформ, которые объединят бизнес, науку и государство // Ректор вуза. – 2011. – № 5. – С. 56-59.

 1. 23.

Тихомирова, Н. Маркетинг в современном электронном университете / Н.Тихомирова // Ректор вуза. – 2011. – № 5. – С. 16-17.Якимович, Б. Стратегия вуза в XXI веке / Б.Якимович // Ректор вуза. – 2011. – № 5. – С. 4-15.

 1. 26.

Яковлев, Я.И. Роль фундаментально-гуманитарной направленности в подготовке будущих специалистов / Я.И.Яковлев // Наука та наукознавство. – 2011. – № 1. – С. 108-112.

 1. Факультети, кафедри
 1. 33.

Барань, Є. Підготовка студентів-україністів у Ніредьгазькій Вищій Школі: історія створення кафедри, сучасний стан і перспективи розвитку [кафедра української та русинської філології] / Є.Барань // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2011. – Вип. 6. – С. 27-32.

 1. 34.

Володина, М. Под спортивную раздачу: в СумГПУ им. А.С.Макаренка ликвидируют кафедру физкультуры / М.Володина // Панорама. – 2011. – № 23.- 1-8 июня. – С. А5.

 1. 35.

Гавриленко, Ю. Кафедра геоинформатики и геодезии Донецкого национального технического университета / Ю.Гавриленко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Вип. 1(21). – С. 38-43.Новаторська роль кафедри в умовах суспільних трансформацій: кафедра менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету / Б.Андрушків, Н.Кирич, І.Стойко, Ю.Вовк // Науковий світ. – 2011. – № 5. – С. 4-6.Огієнко, І. Україністика в Софійському університеті: становлення спеціальності "Українська філологія" в Софійському університеті імені Климента Охридського / І.Огієнко // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2011. – Вип. 6. – С. 21-26.Рижук, Ю. У ритмі часу: юридичний факультет ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" / Ю.Рижук // Освіта. – 2011. – № 24.- 18-25 травня. – С. 12-13.


 1. Дистанційна освіта
 1. 36.

Динг Ксин. Исследование развития дистанционного образования в Китае: дайджест зарубежных изданий / Динг Ксин, Ниу Жян, Хан Янху // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 4. – С. 102-103.

 1. 40.

Ройтеек, М.А. Увеличение учебной эффективности проекта: методики, используемые учебными проектировщиками: дайджест зарубежных изданий / М.А.Ройтеек // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 4. – С. 108-109. 1. Організація вищої освіти
 1. 41.

Бацман, О.С. "Пільговики" у вищому навчальному закладі: постановка проблеми / О.С.Бацман // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 267-272.

 1. 42.

Редлих, С.М. Современные методы продуктивной педагогики и проблема формирования культуры самостоятельной работы педагога / С.М.Редлих, О.А.Козырева // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. – № 3. – С. 49-61.

 1. 43.

Степанов, С.В. Культура самостоятельной работы педагога как механизм формирования профессиональной компетентности, самореализации и конкурентоспособности / С.В.Степанов, О.А.Козырева // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. – № 3. – С. 76-80.
  1   2

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи