Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 313.04 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/4
Дата30.06.2012
Розмір313.04 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.netСучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за жовтень 2011 року

^ 1. Економіка. Економічна наука
Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 907 /Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 67. – С. 16-18.

Вітер, Д.В. Інституціоналізація чи економічна свобода: еволюція концептуальних поглядів на процеси міжнародної інтеграції / Д.В.Вітер // Економічна теорія. – 2011. – № 3. – С. 73-82.Вдовенко, Н.М. Економічні засади відтворення водних живих ресурсів / Н.М.Вдовенко // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 5-6. – С. 62-65.

 1. 1.

Горбаль, В. Економіка України у контексті посткризової моделі світового розвитку / В.Горбаль // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 9. – С. 3-5.Дашевська, О.В. Глобалізаційний вплив на розвиток економічної системи країни / О.В.Дашевська // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 90-96.

 1. 2.

Економіка України за січень-серпень 2011 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 178.- 28 вересня. – С. 6.Корнівська, В.О. Сучасні тенденції розвитку глобального економіко-інституційного простору / В.О.Корнівська // Економічна теорія. – 2011. – № 3. – С. 36-45.Максимова, В.Ф. Smart (интеллектуальная) экономика: цели, задачи и перспективы / В.Ф.Максимова // Открытое образование. – 2011. – № 3. – С. 63-71.Миронова, А.Г. Аналіз досвіду рейтингового оцінювання і управління в сучасній економіці / А.Г.Миронова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 17. – С. 40-43.Українець, Л. Еволюція концепцій циклічності в глобалізованій економіці / Л.Українець, Л.Черняга // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2010. – Вип.27. – С. 296-303.

2. Інвестиції
Україна. Президент.

Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України: указ Президента України від 12 травня 2011 року № 583/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 16. – С. 32-36.

Богоявленська, Ю.В. Сучасна методика аналізу ефективності середніх і великих інвестиційних проектів / Ю.В.Богоявленська // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 35-38.

 1. 11.

Бондар, О.А. Інвестиції, як складові моделювання економічних систем: сутність та класифікація / О.А.Бондар, І.М.Якимчук, Г.В.Горчаківська // Містобудування та територіальне планування. – 2011. – № 40, Ч. І. – С. 129-140.

 1. 12.

Ворсовський, О.Л. Прибуток як джерело формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств / О.Л.Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 8-12.Єлейко, І. Економетричний аналіз прогнозування інвестицій у національну економіку / І.Єлейко, І.Стах // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 205-211.Заболотна, А. Прямі іноземні інвестиції: досвід Німеччини / А.Заболотна // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 237-242.Качур, Р. Регресійно-кореляційний аналіз інвестицій у національну економіку / Р.Качур // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 299-305.Козлова, В.Я. Дослідження законодавчо-правової бази України в галузі інвестиційно-інноваційної діяльності і інтелектуальної власності / В.Я.Козлова // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 145-151.Костирко, Л. Оптимізація використання фінансового потенціалу для забезпечення інвестиційної діяльності в Україні: окремі аспекти зарубіжного досвіду / Л.Костирко, О.Колодізєв // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 3-6.Кузнецов, А.В. Зниження інвестиційного ризику шляхом міжкорпоративної інтеграції фінансово-промислових груп / А.В.Кузнецов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С.25-31.Легедза, О. До проблеми оптимального розподілу інвестиційних коштів у сектори економіки України / О.Легедза, Г.Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 132-136.

 1. 13.

Малай, А.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої країни / А.О.Малай // Фондовый рынок. – 2011. – № 35. – С. 14-19.

// Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 21-24.Муха, Д.В. Оценка доходности привлеченых прямых иностранных инвестиций / Д.В.Муха // Статистика України. – 2011. – № 2. – С. 31-37.Сіліна, І.В. Скринінг ефективності інвестицій природоохоронного призначення / І.В.Сіліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 18-20.

 1. 16.

Сіліна, І.В. Удосконалення класифікації інвестицій природоохоронного призначення / І.В.Сіліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 17. – С. 16-19.

 1. 18.

Скворцов, І.Б. Обґрунтування ефективності інвестиційного проекту з використанням життєвого циклу товару / І.Б.Скворцов, X.Я.Яремик // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 17. – С. 6-9.Федоронько, Н. Податкові інструменти регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Н.Федоронько // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 336-342.

 1. 19.

Федоренко, В.Г. Удосконалення структури фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств / В.Г.Федоренко, Ю.Б.Пінчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 17. – С. 3-5.

 1. 26.

Черганова, В.Я. Оцінка ефективності використання власних інвестиційних ресурсів підприємств малого бізнесу в Україні /В.Я.Черганова, А.С.Скрильник, Я.Г.Пройдак // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 4-7.Чечель, О.М. Державна політика сприяння розвитку інвестицій у людський капітал / О.М.Чечель // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 102-105.

 1. 27.

Ясницька, Т. Інвестиційна привабливість економіки України в контексті євроінтеграційних процесів / Т.Ясницька //Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 349-335.

3. Інновації
Україна. Закони.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 8 вересня 2011 року №3715-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2011. – № 77. – С. 14-17.

// Урядовий кур'єр. – 2011. – № 186.- 8 жовтня. – С. 21.

// Голос України. – 2011. – № 183.- 1 жовтня. – С. 8. 1. 29.

Акименко, П.И. Проблемы восприимчивости национальной экономики к инновациям / П.И.Акименко // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 71-75.Алексеев, І. Оцінка податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств України / І.Алексеев, А.Мороз, Р.Желізняк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.1. – С. 3-9.Ватченко, О.Б. Інноваційна спрямованість економіки України на сучасному етапі розвитку / О.Б.Ватченко, Г.В.Ползікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 55-61.

 1. 30.

Гладинець, Н.Ю. Концептуальні засади формування механізму регулювання інноваційної діяльності в регіоні /Н.Ю.Гладинець // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 74-79.Дементьєв, В.В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз / В.В.Дементьєв, В.П.Вишневський //Економічна теорія. – 2011. – № 3. – С. 5-20.

 1. 31.

Іващенко, О.В. Проблеми в активізації інноваційної діяльності в Україні / О.В.Іващенко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 3. – С. 35-38.Кириченко, О.А. Роль держави у формуванні та реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України / О.А.Кириченко, Ю.І.Вигівська // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 5-6. – С.27-32.

 1. 32.

Лобанова, Л.С. Роль Национальной академии наук Украины в развитии инновационной экономики / Л.С.Лобанова // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 62-65.

 1. 33.

Ляшенко, О.М. Модель оцінки об'єктів інтелектуальної власності в управлінні інноваційними проектами / О.М.Ляшенко //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 32-38.Мешко, Н. Генезис наукових ідей глобалізації інноваційної діяльності / Н.Мешко // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2010. – Вип. 27. – С. 304-316.

 1. 34.

Пасічник, Ю. Бюджетне забезпечення інноваційно-технологічного розвитку регіонів / Ю.Пасічник // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 179-185.

 1. 36.

Соловьев, В.П. Проблемы гармонизации государственного и рыночного влияния на инновационное развитие экономики /В.П.Соловьев // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 52-61.

 1. 40.

Тараненко, І.В. Алгоритм дослідження та оцінки інноваційної конкурентоспроможності країн / І.В.Тараненко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 196-201.Татынов, С.И. Амортизационная политика и инновационная экономика / С.И.Татынов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 26. – С. 20-27.Штифанич, Р.В. Деякі аспекти впровадження інновацій на підприємствах АПК / Р.В.Штифанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 220-223.

^ 4. Праця. Організація праці
Галак, М.Р. Проблеми міжнародної трудової міграції на Закарпатті / М.Р.Галак // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 64-68.

 1. 50.

Гладчак, Н.B. Сутність трудового потенціалу: теоретичні основи формування дефініцій / Н.B.Гладчак // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 79-83.

 1. 51.

Гармідер, Л.Д. Джерела фінансування інвестицій в розвиток кадрового потенціалу підприємства / Л.Д.Гармідер // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 68-73.Приймак, В. Математичне моделювання динаміки безробіття в період кризи / В.Приймак, Н.Ковалевич, О.Возняк //Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 241-247.Розколупа, Н. Щорічні відпустки працівникам бібліотек: юридична консультація / Н.Розколупа // Бібліотечна планета. – 2011. – № 3. – С. 33-35.

^ 5. Охорона праці
Стовбун, А. Розслідування нещасних випадків: кому не вигідно? / А.Стовбун // Профспілкові вісті. – 2011. – № 39.- 29 вересня. – С. 8-9.

 1. 52.

Щодо оплати листків непрацездатності за рахунок Фонду від нещасних випадків: лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.12.2010 р. № 1191-08-02 // Фінансова справа. – 2011. – № 19. – С. 27-29.

^ 6. Ринок праці


 1. 58.

Маршавін Ю. Глобалізація і ринок праці України /Маршавін Ю. // Праця і зарплата. – 2011. – № 37.- 5 жовтня. – С. 6-7.Москалик, Г. Професійна орієнтація в контексті ринкових викликів / Г.Москалик // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С.28-34.

 1. 59.

Шваб, Л.І. Трудовий потенціал суб'єктів підприємницької діяльності та регіональний ринок праці: тенденції й перспективи /Л.І.Шваб // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 209-215.

^ 7. Регіональна економіка


 1. 64.

Мілько, І.В. Сучасні особливості розвитку технологічної конкуренції у процесі міжнародної і міжрегіональної економічної інтеграції: кластерний підхід / І.В.Мілько // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 78-81.

 1. 65.

Прохорова, В.М. Світовий досвід формування регіональної економічної політики / В.М.Прохорова // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 166-170.

 1. 66.

Рубіш, М.А. Особливості функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та проблеми їх розвитку / М.А.Рубіш //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 171-173.
  1   2   3   4

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи