Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Скачати 241.51 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Дата30.06.2012
Розмір241.51 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

професор _________ Ю.Т.Ахтемійчук

“___” ___________ 200__ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з невідкладних станів та медицини катастроф

на 2010-2011 навчальний рік


Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

Спеціальність – лабораторна діагностика

Освітньо-кваліфікаційний рівень – лаборант-бакалавр медицини

Кафедра – анестезіології та реаніматології

Курс – 4

Семестр – 7

Лекцій – 12 годин

Практичних занять – 22 годин

Самостійна робота – 72 години

Диференційований залік – 2 години

Всього – 108 годин


Робоча навчальна програма складна на основі програми “Основи реаніматології” для студентів медичних училищ, коледжів, медсестринських факультетів, спеціальність 5.110102 “Сестринська справа” (1998); та “Медицина катастроф”, програма для студентів медичних училищ (коледжів), спеціальність 5.110102 ”Сестринська справа” (1999).


Робочу навчальну програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри анестезіології та реаніматології __ ________ _____ р. (протокол № __)


Завідувач кафедри анестезіології

та реаніматології, д.мед.н., професор В.М.Коновчук


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

“___” ___________ ____ р. (протокол № __)


Голова ПМК Т.В.Сорокман

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗНАНЬ І ВМІНЬ
^

СТУДЕНТІВ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ ЗАЛІКУОцінки виставляються в залежності з вимогами до професійної підготовки, виходячи із існуючих навчальних планів і програм з урахуванням конкретної дисципліни.


^ Оцінку “відмінно” одержує студент , який глибоко і досконально засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно, гармонійно його викладає, у відповідях якого тісно пов’язується теорфя з практикою. При цьому студент не затруднюється з відповідями при зміні завдання, вільно справляється із завданням, питаннями і другими видами застосування знань, володіє різноманітними навичками спостереження та догляду за хворими у відділенні реанімації.

^ Оцінку “добре” одержує студент, який досконально знає програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих помилок у відповідях на запитання, правильно використовує теоретичні знання та практичні навички при догляді і спостереженні за хворими у відділенні реанімації.

^ Оцінку “задовільно” одержує студент, який знає тільки основний матеріал, однак не опанував його деталей, допускає неточності в формулюванні, непослідовно викладає програмний матеріал і зазнає труднощів при виконанні практичної роботи в спостереженні та догляді за хворими у відділенні реанімації.

^ Оцінку “незадовільно” одержує студент, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено, з труднощами виконує практичні роботи.

^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ.

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА “

на 2009 – 2010 н.р.


№ п/п

Тема

К-сть годин

1.

Завдання та організація екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Електротравма: невідкладна допомога. Гостра судинна недостатність – колапс, непритомність (причини, клініка та перша допомога).

2

2.

Поняття про реаніматологію. Термінальні стани. Серцево-легенева та мозкова реанімація: три етапи (СЛЦР). Покази та техніка дефібриляції.

2

3.

Поняття про гостру серцево-судинну недостатність. Лівошлуночкова та правошлуночкова серцева недостатність (причини, клініка та перша допомога).

Кардіогенний шок (клінічний перебіг, перша допомога). Невідкладна допомога при гіпертонічному кризі.

2

4.

Поняття про кому. Гіперглікемічна, кетоацидотична та гіпоглікемічна діабетичні коми (причини, клініка та перша допомога). Шкала Глазго.

2

5.

Шок. Загальні поняття. Причини, клініка та перша допомога при геморагічному, травматичному, токсико-інфекційному та анафілактичному шоках. Транспортні катастрофи. Невідкладна допомога.

2

6.

Гостра дихальна недостатність. Загальні принципи терапії. Астматичний стан, втоплення, механічна асфіксія, странгуляційна асфіксія (клініка та перша допомога).

2

7

Ураження людей сильнодіючими отруйними речовинами через дихальні шляхи Невідкладна допомога.

2

8

Введення в токсикологію. Поняття про отруту. Причини гострих отруєнь. Класифікація токсичних речовин. Загальні клінічні фази. Клініка та невідкладна допомога при отруєннях барбітуратами, алкоголем, чадним газом, фосфорорганічними сполуками, блідою поганкою.

2

9

Хіміко-технологічні катастрофи. Невідкладна допомога.

2

10

Гіпертермічний синдром. Судомний синдром. Клініка та перша допомога.

2

11

Стихійні лиха, їх класифікація та медико-тактичні особливості. Невідкладна допомога в районах стихійного лиха та на етапах евакуації.

2
Всього


22^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ.

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА “

на 2009 – 2010 н.р.


№ п/п

Тема

К-сть годин

1.


Гостра дихальна недостатність. Класифікація, клініка, діагностика. Невідкладна допомога та загальні принципи терапії. Астматичний стан, утоплення, механічна асфіксія, странгуляційна асфіксія (клініка та перша допомога).

2


2.

Гостра серцево-судинна недостатність. Колапс, непритомність (причини, клініка та перша допомога). Шок. Загальні поняття. Причини, клініка та перша допомога при геморагічному, травматичному, токсико-інфекційному, опіковому та анафілактичному шоках. Транспортні катастрофи їх медико-тактична характеристика. Ліквідація наслідків та лікувально-евакуаційні заходи в осередку ураження.

2

3.

Класифікація, клініка, діагностика та дифдіагностика ком. Надання невідкладної допомоги в надзвичайних ситуаціях постраждалим у коматозних станах.Негативна дія факторів зовнішнього середовища. Ураження електричним струмом. Утоплення. Переохолодження та замерзання. Перегрівання та тепловий удар. Опіки та політравма. Надання невідкладної допомоги. Медична допомога в районі стихійного лиха та на етапах евакуації.

2

4.

Гостра печінкова та ниркова недостатність. Причини, патофізіологія, клініка та невідкладна допомога.

2

5.

Введення в токсикологію. Поняття про отруту. Причини гострих отруєнь. Класифікація токсичних речовин. Загальні клінічні фази. Клініка та невідкладна допомога при отруєннях барбітуратами, сурогатами алкоголю, чадним газом, фосфорорганічними сполуками, блідою поганкою.

2

6.

Хіміко-технологічні катастрофи. Ураження людей сильнодіючими речовинами. Основні лікувально-профілактичні заходи в осередку хімічного ураження. Невідкладна допомога та евакуація.

2
Всього12


МЕТОДИКА

^ ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З

ДИСЦИПЛІНИ “НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ.

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА “

на 2009 – 2010 н.р.


 1. До диференційованого заліку допускаються студенти, які виконали навчальну програму, засвоїли лекційний курс, виконали програму теоретичних та практичних занять та не мають заборгованості.

 2. Диференційований залік проводиться в 2 етапи:І етап


Контроль практичних навичок, який складається з обстеження пацієнта (опитування, фізичне обстеження, визначення проблеми пацієнта), складання плану лабораторного та інструментального обстеження для підготовки до анестезії та інтенсивної терапії, робота на фантомах і муляжах, оформлення елементів сестринської історії хвороби, ведення листа ІТ.


ІІ етап

Співбесіда за білетною програмою для диференційованого заліку. Вирішення ситуаційних задач.

Перший та другий етапи проводяться в день заліку. В процесі складання диференційованого заліку враховується також відношення до навчання та дисципліна студента протягом навчального року.


ПЕРЕЛІК

^ НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ.

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА “


Кафедра анестезіології, реаніматології та урології БДМА розташована на лікувальних базах обласної клінічної лікарні та ЛШМД м. Чернівці. Теоретична та практична частина занять проводиться на учбових базах ЛШМД м. Чернівці, в учбових аудиторіях, кімнатах, операційних та палатах інтенсивної терапії, які забезпечені необхідним навчально-методичним матеріалом, фантомами, муляжами, таблицями, буклетами. Лекційний матеріал читається в лекційному залі розрахованому на 100 місць, на базі шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Сучасні інструментальні методи обстеження хворих опановуються студентами в відповідних спеціалізованих відділеннях ВАРІТ, реанімаційному залі.

При викладанні лекційного матеріалу, проведенні практичних занять, самостійної та позааудиторної роботи використовуються:


1

Таблиці

8

2

Функціональне ліжко з набором білизни

1

3

Фантоми

4

4

Муляжі

6

5

Шприци (різних конструкцій)

2

6

Пінцети, корнцанги

4

7

Крапельниці для інфузійно-гемотрансфузійної терапії

1

8

Підкладні судна

4

9

Сечоприймачі

6

10

Грілки

4

11

Міхур для льоду

2

12

Гумові груші

6

13

Газовідвідна труба

4

14

Зонди дуоденальні

4

15

Зонди шлункові

4

16

Катетер для сечового міхура

2

17

Катетер для венепункції

1

18

Напальчники (рукавички)

2

19

ЕКГ-аппарат

1

20

Дозатор лікарських речовин

1

21

Термометри

5

22

Бланки (температурного листа, листок призначень, історія хвороби, карта вибулого із стаціонару, документація медичного поста, маніпуляційного кабінету, наркозна карта та лист інтенсивної терапії).
23

Джгут

10

24

Стандартні сироватки для визначення групи крові

1

25

Шприц Жане

1

26

Лампа ртутно-кварцева (портативна)

1

27

Калоприймачі

1

28

Роторозширювач

1

29

Язикотримач

1

30

Електровідсмоктувач

1

31

Апарат штучного дихання

1

32

Сфігмоманометр

5

33

Дефібрилятор

1ТЕМИ ДЛЯ


^ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ.

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА “

НА 2009 – 2010 н.р.п/п

Тема

К-сть годин

1.

Режимні накази в ВАРІТ.

8

2.

Сучасна лабораторна та інструментальна діагностикапорушень ВЕО та КОС.

8

3.

Шоковий індекс Альговера.

8

4.

Синдром Мендельсона.

8

5.

Методи діагностики гострих порушень серцево-судинної системи.

8

6.

Отруєння умовно-їстивними грибами на доклінічному етапі. Невідкладна допомога.

8

7.

Баротравма.

8

8.

Радіаційні ураження.

8

9.

Епілепсія. Невідкладна допомога та ІТ.

8
Всього

72 год.^ БІЛЕТНА ПРОГРАМА

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ.

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА “


 1. Завдання и організація екстренної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Загальні принципи організації служби реаніматології на Україні. Історія розвитку реаніматології.

 2. Функціональні обов’язки медичної сестри та старшої сестри ВРІТ.

 3. Особливості догляду за хворими та підтримання санітарно-гігієнічного режиму в умовах відділення реанімації та інтенсивної терапії.

 4. Роль води в організмі. Поняття про перспіраційні втрати. Добова потреба води в організмі.

 5. Фізіологічне значення і обмін Na. Типові порушення. Методи корекції.

 6. Фізіологічне значення і обмін К. Типові порушення. Методи корекції.

 7. Фізіологічне значення і обмін Сa, Мq. Типові порушення. Методи корекції.

 8. Фізіологічне значення і обмін Cl, P. Типові порушення. Методи корекції.

 9. Поняття про дегідратація та гіпергідратацію.

 10. Значення кислотно-основного стану гомеостазу та механізми його підтримання.

 11. Типові порушення КОС та методи їх корекції.

 12. Поняття про ентеральне зондове та парентеральне харчування.

 13. Особливості водно-електролітного обміну у дітей.

 14. Термінальні стани. Клінічна смерть.

 15. Серцево-легенева реанімація І етап.

 16. Серцево-легенева реанімація ІІ етап.

 17. Показання до дефібриляції та техніка проведення.

 18. Серцево-легенева та церебральна реанімація ІІІ етап. Постреанімаційна хвороба.

 19. Ускладнення після проведення СЛЦР.

 20. Вивчення гострої дихальної недостатності. Класифікація ГДН по ступеню тяжкості.Отруення ФОС.

 21. Загальні принципи лікування ГДН. Механічна асфіксія – невідкладна допомога. Ручні дихальні апарати.

 22. Втоплення: основні типи та невідкладна допомога на догоспітальному етапі.Стихійні лиха.Невідкдадна допомога.

 23. Астматичний статус: клініка та невідкладна допомога.

 24. Аспіраційний пневмоніт: причини виникнення, клініка, профілактика та невідкладна допомога.

 25. Визначення гострої судинної недостатності. Колапс, непритомність. Невідкладна допомога.

 26. Визначення гострої серцевої недостатності. Типи серцевої недостатності. Лівошлуночкова серцева недостатність.

 27. Набряк легенів. Клініка та невідкладна допомога.

 28. Кардіогенний шок. Клінічна та невідкладна допомога.

 29. Правошлуночкова серцева недостатність. Тромбоемболія легеневої артерії: клініка та невідкладна допомога. Правила розрахунку та введення гепарину.

 30. Загальні поняття про шок: причини виникнення, класифікація, клінічні фази.

 31. Геморагічний шок: класифікація по ступеню тяжкості, клініка та невідкладна допомога. Шоковий індекс Альговера.

 32. Травматичний шок. Визначення крововтрати. Невідкладна допомога.

 33. Опіковий шок. Індекс Франка. Невідкладна допомога.

 34. Анафілактичний шок. Причини виникнення. Клінічні варіанти перебігу. Невідкладна допомога.

 35. Види плазмозамінних розчинів.

 36. Гемотрансфузійний шок. Клініка та невідкладна допомога.

 37. Визначення коми. Класифікація ком. Градації стану свідомості. Класифікація ком по ступеню тяжкості. Шкала Глазго. Транспортні катастрофи. Невідкладна допомога.

 38. Гіперглікемічна кетоацидотична кома. Клініка, діагностика та невідкладна допомога.

 39. Гіперглікемічна діабетична кома. Клініка, діагностика та невідкладна допомога.

 40. Хіміко-технологічні катастрофи. Невідкладна допомога. Поняття про отруту. Причини гострих отруєнь. Класифікація токсичних речивин. Загальні принципи лікування гострих отруєнь.

 41. Клініка та невідкладна допомога при отруєннях барбітуратами.

 42. Клініка та невідкладна допомога при отруєннях алкоголем.

 43. Клініка та невідкладна допомога при отруєннях чадним газом.

 44. Клініка та невідкладна допомога при отруєннях фосфорно-органічними сполуками.

 45. Клініка та невідкладна допомога при отруєннях блідою поганкою.

 46. Клініка та невідкладна допомога при отруєннях припікаючими рідинами.

 47. Клініка та невідкладна допомога при отруєннях дихлоретаном.

 48. Клініка та невідкладна допомога при отруєннях отруйними грибами, ужаленні зміями та членистоногими.

 49. Клініка та невідкладна допомога при зловживанні препаратами наркотичної дії.

 50. Екстракорпоральні методи детоксикації. Правила поведінки медсестри при проведенні екстракорпоральних методів детоксикації.

 51. Причини гострої ниркової недостатності. Види ГНН та клінічний перебіг. Лабораторні дослідження при ГНН.

 52. Принципи інтенсивної терапії при ГНН. Особливості догляду за хворими з ГНН.

 53. Причини гострої печінкової недостатності. Клініка. Лабораторні дослідження при ГПН.

 54. Принципи інтенсивної терапії при ГПН. Особливості догляду за хворими.

 55. Гіпертермічний синдром. Види лихоманок.

 56. Невідкладна допомога при гіпертермічному синдромі.

 57. Судомний синдром. Невідкладна допомога.

 58. Тепловий, сонячний удар. Клініка та невідкладна допомога.

 59. Техніка проведення гемотрансфузії.


^ ОСНОВНА МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ

4-ГО КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ БАКАЛАВРІВ

З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І

^ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

БАКАЛАВР-ЛАБОРАНТ"


1.1 Мета викладання дисципліни.

Викладання реанімації та невідкладної допомоги дозволить студентам мати цілісну уяву про реанімацію та невідкладну допомогу в екстремальних умовах, та станах близьких до критичних.

По закінченню занять кожен бакалавр-лаборант повинен мати чіткі знання по невідкладній допомозі та реанімації, володіти основними методами невідкладної допомоги та реанімації, вести догляд та спостереження за важкими хворими.


1.2 Завдання вивчення дисципліни.

Основні завдання вивчення дисципліни полягають в тому, що студенти повинні:

1. Навчитися оцінювати критичні стани, які потребують невідкладної допомоги та реанімації.

2. Навчитися загальним методам клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики невідкладних станів.

3. Надавати невідкладну допомогу при гострих порушеннях дихання, кровообігу та гострих хімічних отруєннях.


1.3 Перелік дисциплін, засвоєння яких студентами необхідне для вивчення даної дисципліни.

Невідкладна допомога та реанімація тісно пов’язана із іншими дисциплінами, а саме: нормальна фізіологія, патологічна фізіологія, фармакологія, топографічна анатомія і оперативна хірургія, хімія, фізика, біологія.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ
“НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ

4-ГО КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ БАКАЛАВРІВ

З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І

^ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “БАКАЛАВР-ЛАБОРАНТ"


1. Завдання и організація екстренної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.. Поняття про реаніматологію. Історичний нарис розвитку реаніматології. Сучасні досягнення в методах діагностики та лікування, що використовуються в реаніматології. Вклад сучасних вчених в розвиток реаніматології. Термінальні стани. Серцево-легенева та церебральна реанімація – три етапи (за Сафаром). Постреанімаційна хвороба. Смерть мозку. Передагонія, термінальна пауза, агонія. Попередні ознаки зупинки кровообігу. Етіопатогенетичні аспекти клінічної смерті. Ознаки клінічної смерті.Ознаки біологічної смерті.

Перший етап СЛЦР – елементарна підтримка (нагальна оксигенація). ІІ етап СЛЦР – подальша підтримка життя (відновлення кровообігу). Показання до дефібриляції. Медикаментозна терапія. ІІІ етап СЛЦР – тривале підтримання життя (лікування післяопераційної хвороби). Ускладнення, зумовлені проведенням СЛЦР. Смерть мозку. Етико-деонтологічні аспекти, пов’язані з діагнозом смерть мозку.

Показання та техніка дефібриляції. Електротравма, перша допомога.


2. Гостра серцево-судинна недостатність. Основні причини виникнення. Клініка та невідкладна допомога при непритомності та колапсі. Поняття про лівошлункову та правошлункову серцеву недостатність. Клініка та невідкладна допомога при набряку легенів, серцевій астмі, тромбоемболії легеневої артерії. Кардіогенний шок (клінічний перебіг, перша допомога).


3. Поняття про кому. Визначення коми. Види ком. Класифікація коми по ступеню тяжкості. Шкала Глазго. Гіперглікемічна кетоацитодична кома. Причини виникнення. Особливості клінічного перебігу. Невідкладна допомога. Гіпоглікемічна кома. Причини виникнення. Клінічні ознаки. Невідкладна допомога.


4. Шоки. Загальне поняття. Причини, клініка, невідкладна допомога. Клініка, невідкладна допомога при геморагічному, травматичному, опіковому, анафілактичному, гемотрансфузійному, токсикоінфекційному шоках.


5. Гостра дихальна недостатність. Загальні принципи терапії. Клініка та невідкладна допомога при механічній асфіксії, странгуляційній асфіксії, утопленні, астматичному стані, аспіраційному пневмоніті. Основні поняття про гостру дихальну недостатність. Класифікація по ступеню тяжкості. Загальні принципи лікування. Механічна асфіксія – причини, клініка, прийоми першої допомоги. Странгуляційна асфіксія – невідкладна допомога. Основні види утоплення. Перша допомога.

Астматичний статус. Клініка та невідкладна допомога. Причини виникнення, клініка аспіраційного пневмоніту. Методи профілактики та невідкладна допомога.


6. Хіміко-технологічні катастрофи. Введення в токсикологію. Гострі екзогенні отруєння. Поняття про отруту. Причини гострих отруєнь. Клінічні фази перебігу. Загальні принципи лікування гострих отруєнь.

Клініка та невідкладна допомога при гострих отруєннях алкоголем, барбітуратами, фосфорорганічними сполуками, чадним газом, припікаючими ріднинами, дихлоретаном, отруйними грибами, ужаленні зміями та членистоногими. Клініка та невідкладна допомога при зловживанні препаратами наркотичної дії: кокаїном, героїном та опіовмісними сполуками, препаратами амфетамінового ряду, галюциногенами та психоделічними засобами. Правила поведінки медсестри з хворими, що зловживають препаратами наркотичної дії. Екстракорпоральні методи детоксикації.


7. Стихійні лиха. Тепловий, сонячний удар. Гіпертермічний синдром. Причини, клініка та невідкладна допомога. Клініка та невідкладна допомога при тепловому, сонячному ударі. Причини виникнення гіпертермій. Класифікація гіпертермій. Основні види лихоманки. Невідкладна допомога. Судомний синдром. Причини, клініка та невідкладна допомога. Класифікація судом. Невідкладна допомога при судомах різного походження. Вивчення принципів невідкладної допомоги при судомному синдромі. Ознайомлення з антисудомними засобами. Причини догляду за хворими з судомами.

^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ БАКАЛАВРІВ

^ З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “БАКАЛАВР-ЛАБОРАНТ"


Оптимальне засвоєння матеріалу з дисципліни “Невідкладні стани та медицина катастроф” студентами 4-го року навчання на факультеті бакалаврів та молодших медичних і фармацевтичних фахівців можливе при умові попереднього поєднаного вивчення таких дисциплін:


 • анатомія;

 • біохімія;

 • патофізіологія;

 • загальний догляд за хворими ;

 • загальна хірургія;

 • ендокринологія;

 • травматологія;

 • токсикологія;

 • основи психології;

 • фармакологія;

 • терапія.^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ДИСЦИПЛІНИ
“НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ" ДЛЯ

СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ.

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА “


 1. Непрямий масаж серця.

 2. Прийоми відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів, штучне дихання рот-до-рот, рот-до-носа.

 3. Контроль ефективності серцево-легеневої реанімації.

 4. Підготовка дефібрілятора до роботи.

 5. Підготовка до роботи кардіоманітору, приєднання електродів до хворого.

 6. Підготовка набору до внутрішньосерцевої пункції.

 7. Техніка внутрішньосерцевої пункції.

 8. Техніка підшкірних, внутрішньом’язевих, внутрішньовенних ін’єкцій..

 9. Підготовка системи до внутрішньовенної інфузії.

 10. Підрахунок пульсу та дихальних рухів.

 11. Ведення листку інтенсивного спостереження.

 12. Робота з ручними дихальними апаратами.

 13. Складання набору для катетеризації магістральної вени по Сельдингеру, набору для венесекції.

 14. Складання набору для інтубації трахеї.

 15. Обробка та стерилізація дихальної апаратури.

 16. Користування функціональним ліжком.

 17. Підготовка до роботи та заняття ЕКГ.

 18. Промивання шлунка.

 19. Катетеризація сечового міхура.

 20. Розрахунок доз інсуліну за кількістю глюкози в розчині.

 21. Забір крові та сечі на різноманітні дослідження.

 22. Робота зі стаціонарними дихальними апаратами типу РО. Регуляція режиму дихання. Оксигенація. Заливання води у водяний замок і зволожувач. Видалення води із відстійників.

 23. Асистування під час інтубації трахеї, накладення трахеостоми.

 24. Екстубація трахеї.

 25. Миття і обробка інструментів після інтубації трахеї, трахеостомії.

 26. Підготовка робочого місця до наркозу.

 27. Підготовка анестезіологічного столика, порядок розташування шприців.

 28. Підготовка наркозної і дихальної апаратури до наркозу.

 29. Правила зберігання препаратів для анестезії.

 30. Облік використання отруйних та сильнодіючих засобів, облік наркотиків.

 31. Щоденний догляд за важкохворими.

 32. Туалет трахеобронхіального дерева з додержанням правил асептики та антисептики.

 33. Проведення інгаляцій за допомогою стаціонарного інгалятора

 34. Годування хворих через зонд.

 35. Складання порційних вимог і меню-розклад.

 36. Констатація клінічної та біологічної смерті.

 37. Поводження з трупом.

 38. Правила поводження з родичами тяжкохворих та померлих.

 39. Ознайомлення з еферентними методами детоксикації.

 40. Організація екстренної медичної та невідкладної допомоги у надзвичайних ситуаціях.^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Бунятян А.А., Рябов Г.А., Маневич А.З., «Анестезиология и реаниматология», Москва, «Медицина», 1987.

 2. Л.П.Чепкий, В.Ф.Жалко-Титаренко, “Анестезіологія та реаніматологія”, Київ, “Вища школа”, 1983.

 3. Анестезіологія та реаніматологія. ( Практичні заняття),

під ред. проф. Л.В.Усенко, Київ, «Вища школа», 1983.

 1. Зильбер А.П. «Искусственная вентиляция легких при острой дыхательной недостаточности», М., «Медицина», 1978.

 2. Зильбер А.П., «Интенсивная терапия в хирургической клинике», Петрозаводск, 1981.

 3. Колин-Ожильви,”Экстренная помощь в медицинской практике”, М., «Медицина», 1987.

 4. Сафар П., Бигер Н.Д. “Сердечно-легочная и церебральная реанимация”, М., “Медицина”, 1997.

 5. Червинский А.А., Бокарев Ю.П., Малышев Ю.И. Основы практической

реаниматологии. М., «Медицина», 1995.

 1. Неотложные состояния. Диагностика, тактика, лечение. Справочник для врачей. 2-е издан. Минск, «Беларусь», 1998.

 2. Дубицький А.Є., Семенов І.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. – “Киів”, 1993.

 3. Чепкий Л.П. Реаніматологія та інтенсивна терапія. – К.: Здоров’я, 1994.

 4. Рецептурный справочник анестезиолога, реаниматолога, хирурга. Кол. авторов под редакцией академика Усенко Л.В. – К.: Здоров’я, 1994.

 5. Сестринська справа. Апанасенко Г.Л. та ін., Києв.:Здоров’я, 1994.

 6. Невідкладні стани в клінічній практиці та їх лікування Є.Х.Заремба і співавтори – Львів, 1998. – 35 с.

 7. Цыганий А.А. .Карманный справочник анестезиолога», Киев, 2001 г.

 8. Медицина катастроф. Г.О.Чернов та співавт.- К.: Здоров’я, 2002.-348 с.

 9. Хирургия с основами реаниматологии. Сестринское дело.- С.-Петербург: Паритет, 2002.-349 с.

 10. Ковальчук Л.Я. та співавт. “Анестезіологія, реанімація та ІТ невідкладних станів”.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.-323 с.


Додаткова:

 1. Черняховський Ф.Р., “Організація відділення анестезіології – реаніматології”, М., 1979.

 2. Цорионов В.Т. Первая помощь при дорожно-транспортных

происшествиях. К.:Здоров’я, 1988. – 33 с.

 1. Мурашка В.В., Общий уход за больными. Учебное пособие, М.:

Медицина, 1998.

 1. Шевчук М.Г. Сестринська справа. – К.: Здоров’я, 1992.

 2. Михайлович В.А. Руководство для врачей скорой помощи. – Ленинград: Медицина, 1989.

 3. Зильбер А.П., “Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии”, М.:Медицина, 1984.

 4. Карманный справочник по сердечно-легочной реанимации (Перевод с анг.) К.Грояр, Д.Кавалларо, - “Практика”, - М., 1996.

^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА “Реалізація виконання програми здійснюється під час лекцій та практичних занять.

Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на попередніх курсах ( анатомія, медсестринський процес, обстеження та визначення стану здоров’я, медсестринство в інтенсивній терапії), що проводиться методом фронтального усного опитування, або написання контрольних робіт.

Поточний контроль знань проводиться на практичному занятті, більшість з яких проводиться в клініці і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками на фантомах та муляжах. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою усного фронтального опитування, вирішення тестових завдань різного ступеню важкості. Розв’язання клінічних ситуаційних задач. Теми для самостійного вивчення зараховуються на практичному занятті.

Проміжний контроль проводиться на підсумкових заняттях наприкінці вивчення окремих розділів програми. Проміжний контроль передбачає перевірку практичної підготовки, комп’ютерне тестування за атестаційною програмою, співбесіду.

Підсумковий контроль знань здійснюється під час проведення диференційованого заліку. У студентів з’ясовуються знання теоретичного матеріалу згідно навчальної програми, а також засвоєння практичних навичок.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи