Голодомор на україні icon

Голодомор на україні
Скачати 207.8 Kb.
НазваГолодомор на україні
Дата30.06.2012
Розмір207.8 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

Бібліотека


ГОЛОДОМОР НА УКРАЇНІ(1931-1933 р.р.)


Рекомендаційний бібліографічний покажчик


Донецьк, 2008

Справжній бібліографічний покажчик літератури містить у собі монографії, збірники статей, матеріали наукових конференцій і з'їздів, автореферати дисертацій, бібліографічні покажчики, статті з періодичних видань, опубліковані в центральних і місцевих видавництвах за період 1990-2008 р.р.

Покажчик складається з 4 розділів:

  1. Законодавча база.

2. Український голокост.

  1. Страшна година: Голодомор на Донеччині.

4. Барва смерті – 33-ій.

Матеріал усередині розділів розташований за абеткою авторів або назв творів.

Бібліографічний опис складений згідно діючих стандартів, але зважаючи на те, що не всі видання є в фондах бібліотеки, в описах можуть бути пропущені деякі бібліографічні елементи. Бібліографічні описи видань, які позначені "зірочкою" не звірені на "de visu" за відсутністю їх у фондах бібліотеки.

Покажчик призначен для використання студентами, викладачами унверситету та усіма зацікавленими особами.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик не претендує на вичерпну інформацію.

Зауваження та побажання просимо повідомляти по телефонах:

95-53-72 - директор бібліотеки

95-91-30 – інформаційно-бібліографічний відділ,

або електронною поштою boss_lib@dsmu.edu.ua

biblio@dsmu.edu.ua


Пекельні цифри та слова

У серце б,`ють неначе молот.

Немов проклятий ожива

Рік тридцять третій.

Голод - голод

У люті сталінській страшній

Тінь смерті шастала по стінах.

Сім мліонів, Боже мій,

Недолічила Україна.

Тарасенко І.Г.

Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться в пам'яті українців однією з найстрашніших сторінок нашого минулого. Ця сторінка сприймається суспільством передусім на емоційному рівні. Але в той же час Голодомор - це історичне явище, яке відбувалося у конкретний час, у конкретному місці і є наслідком дій конкретних осіб. Саме за менш ніж календарний рік в Україні загинули мільйони безвинних жертв.

За даними вчених, найбільш постраждали від голоду тодішні Харківська і Київська області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська). На них припадає 52,8% загиблих. Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8-9 і більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів, у Донбасі - у 3-4 рази. Фактично голод охопив весь Центр, Південь, Північ та Схід сучасної України.

Українці повинні знайти в собі мужність визнати і переконати інших, що нація стала жертвою страшного злочину, який ніколи не повинен повторитися. Ми маємо усвідомити, що сьогоднішнє населення України є нащадками тих, хто вижив у ті страшні часи. Але нас могло б бути набагато більше...

^ Розділ I. Законодавча база

1.Україна. Закони. Про голодомор 1932-1933 років в Україні: закон України № 376-V: [принят Верхоною Радою 28 листопада 2006 р. ] // Голос України. - 2006. - 1 груд. (№ 228). - С.6.


2.Україна. Президент (2005 -; В.А. Ющенко) Про оголошення в Україні 2008 року Роком пам'яті жертв Голодомору: Указ... 24 листоп. 2007 р. № 1144 // Урядовий кур'єр. - 2007. - 28 листоп. (№223). - С.2.


3.Україна. Президент (2005-; В.А.Ющенко). Про вшанування жертв та постраждалих від голодоморів в Україні : Указ від 08.11.2005 № // Урядовий кур'єр.- 2005. – 8 листоп. ( № 212).- С. 2.


4.Україна. Верховна Рада. Про Звернення до Українськогоо народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України щодо вшанування памяті жертв голодомору 1932-1933 років: Постанова... 15 трав. 2003 р. № 789: Звернення до Українського народу... // Голос України. - 2003. - 23 трав. - С.3.


5.Україна. Кабінет Міністрів. Розпорядження, Концепція вiд 27.02.2008 № 364-р. Про схвалення Концепції Загальнодержавної національно-культурної програми дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні та увічнення пам'яті його жертв на період до 2012 року // Офіційний вісник України. – 2008. - № 17.- С. 61.

Розділ II. Український голокост.

1. Т3 (4Укр)

Б 82 Борисенко, В. Свіча пам’яти: усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках / В. Борисенко.- К.: ВД “Стилос”, 2007.- 288 с.


2. *Великий голод в Українi 1932-1933 рокiв : у 4 т. / виконавчий директор Комiсiї Д. Мейс. - К. : Вид. дiм "Києво-Могилян. акад.", 2008. - Т. 1 : Свiдчення очевидцiв для Комiсiї Конгресу США. - 2008. - 838 с.


3. *Великий голод в Українi 1932-1933 рокiв [Текст] : у 4 т. / виконавчий директор Комiсiї Д. Мейс. - К. : Вид. дiм "Києво-Могилян. акад.", 2008. - Т. 2 : Свiдчення очевидцiв для Комiсiї Конгресу США. - 2008. - 814 с.


4. Т 3 (4Укр)

В 38 Веселова, О.М. Голодомори в Україні 1921 - 1923, 1932 - 1933, 1946 - 1947: Злочини проти народу / О.М. Веселова, В.І. Марочко, О.М. Мовчан; Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Ін-т історії НАН України. — К., 2000. — 262 с.


5. *Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка: міжнар. наук.-теорет. конф. (2000; Київ). Матеріали / ред.: В.А. Смолій; НАН України. Ін-т історії України, Центр дослідж. геноциду укр. народу, Асоц. дослідників голодоморів в Україні. — К.: Вид-во М.П.Коць; Нью-Йорк, 2003. — 595 с.


6. *Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / [В.І. Марочко, С.І. Білокінь, О.М. Веселова [та ін.]. — К.: Наук. думка, 2003. — 888 с.


7. Т3(4УКР)

Г61 Голод-геноцид 1933 року в Украiнi: iсторико-полiтологiчний аналiз соцiально-демографiчних та морально-психологiчних наслiдкiв. - К.;Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2000. - 536 с.


8. *Голодомори в підрадянській Україні: Праці членів Асоц. дослідників голодоморів в Україні / ред.: О. Веселова; Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Ін-т історії України НАН України. — К.: Вид-во М.П.Коць, 2003. — 724 с.


9. Т3 (4Укр)

Г 61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р. Пиріг].- К.: Видавн. Дім “Києво-Могилянська академія”, 2007.- 1128 с.


10. *Голодомор 1932 - 1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму: матеріали V міжнар. наук. конф. ( 2006; Київ) / ред.: В.М. Чирков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. кадр. акад. — К.: МАУП, 2007. — 211 с.


11. *Голодомор 1932 - 1933 років як величезна трагедія українського народу: матеріали Всеукр. наук. конф. (2002; Київ). / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. кадр. акад. — К., 2003. — 280 с.


12. *Голодомор 1932 - 1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення: матеріали Другої Міжнар. наук. конф. ( 2003; Київ) / ред.: В.М. Чиряков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. кадр. акад.. — К.: МАУП, 2004. — 320 с.


13. *Голодомор як засіб політичного терору: матеріали наук.-практ. конф., ( 2003; Вінниця). / ред.: С.Д. Гальчак. — Вінниця: Кн.-Вега, 2004. — 155 с.


14. *Задніпровський, О.І. Голод в історії України: короткий нарис (Х - ХХ ст.) / О.І. Задніпровський; Донец. держ. ун-т, Донец. від-ня Наук. т-ва Шевченка. — Донецьк: Укр. культурол. Центр, 1999. — 85 с.


15. *Іваненко, В.В. Біль і звитяга: ХХ століття в українському вимірі / В.В. Іваненко. — Д.: АРТ-ПРЕС, 2003. — 331 с.


16. *Кіндратенко, А.М. Етнічні війни проти українців / А.М. Кіндратенко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2006. — 280 с.


17. *Колективiзацiя i голод на Українi, 1929-1933 : зб. док. i матерiалiв / упоряд.: Г.М. Михайличенко, С.Н. Шаталiна. - К. : Наук. думка, 1992. - 736 с.

18. *Кому був вигідний голодомор?: зб. ст. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). — К., 2003. — 56 с.


19. Т3(4Укр)

К 64 Конквест, Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест.- Луцьк: «Терен», 2007.- 456 с.


20. * Костенко, О.О. Здрастуй, голодоморе!: Метафізика насилля 1932-1933 років / О.О. Костенко. — Х.: Основа, 1998. — 64 с.


  1. *Куліш, А.Ф. Геноцид. Голодомор 1932 - 1933. Причини, жертви, злочинці / А.Ф. Куліш; Асоц. дослідників голодоморів в Україні. — К.; Х., 2001. — 88 с.


22. *Кульчицький, С. В. Цiна "великого перелому" / С. В. Кульчицький. - К. : Україна,1991.-431 с.


23. *Кульчицький, С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. — К.: Наш час, 2007. — 421 с.


24. *Кульчицкий, С. В. Почему он нас уничтожал? : Сталин и украинский Голодомор. / Станислав Кульчицкий. — К.: АОЗТ «Укр. пресс-группа», 2007. — 207 с.


25. *Кульчицький, С.В. Голод 1932 - 1933 рр. в Україні як геноцид = Голод 1923 - 1933 гг. в Украине как геноцид / С.В. Кульчицький; Ін-т історії України НАН України. — К., 2005. — 220 с.


26. *Кульчицький, С.В. Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні / С.В. Кульчицький; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2003. — 191 с.


27. *Неживий, О.І. Голодомори в Україні у ХХ столітті: навч. посіб. / О.І. Неживий; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2007. — 328 с.


28. Т3(4Укр)

Р 65 Розсекречена пам’ять: голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / [ Упоряд.: В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін, О. Стасюк, Ю. Шаповал].- К.: ВД “Стилос”, 2007.- 604 с.


29. *Сергійчук В.І. Як нас морили голодом: 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 / В.І. Сергійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Центр українознав.. — 2-е вид., доповн. — К.: Укр. Вид. Спілка, 2003. — 251 с.


30. *Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932 - 1933 / [П.П. Панченко, М.М. Вівчарик, А.І. Голуб та ін.]. — К.: Україна, 2003. — 352 с.


31. *Соловей, Д.Ф. Сказати правду. Три праці про голодомор 1932 - 1933 років / Д.Ф. Соловей; Ін-т пол. і етнонац. дослідж. НАН України, Центр іст. політол.. — К.; Полтава, 2005. — 299 с.


32. *Старiв, Семен. Страта голодом / С. Старiв. - К. : Українознавство, 1997. - 256 с.


33. *Сторінки пам'яті: трагедія українського народу 1932 - 1933 рр.: матеріали наук.-практ. конф. (2006; Харків) / ред.: В.В. Говоруха; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр.. — Х., 2006. — 132 с.


34. *Три голодомори в Україні в ХХ ст.: погляд із сьогодення: матеріали міжнар. наук. конф. / Ред.: П. Орленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Центр українознавства, Київ. міськ. організація Т-ва "Меморіал" ім. В.Стуса; Благод. фундація ім. В.-Ю. Даниліва (Канада). — К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. — 312 с.


35. *Український голокост 1932-1933 : Свiдчення тих, хто вижив : у 3 т. / За ред. Ю. Мицика. - К. : Вид. дiм."КМ Академiя", 2006. - Т. 3. - 2006. - 429 с.


36. *Український голокост 1932-1933 : Свiдчення тих, хто вижив : у 3 т. / За ред. Ю. Мицика. - К. : Вид. дiм."КМ Академiя", 2004. - Т. 2. - 2004. - 442 с.


37. *Чорна книга України : зб. документiв, архiв. матерiалiв, листiв, доповiдей, статей, дослiджень, есе / Упорядкув., редагування, макетування та коректура книги Ф. Зубанича. - К. : Просвiта, 1998. - 781 с.

*Чорнi жнива: Голод 1932-1933 рр. у Валкiвському та Коломацькому районах Харкiвщини : (Док., спогади, списки померлих) / Упоряд. Т. Полiщук. - К. та iн. : Вид-во М. П. Коць, 1997. - 368 с.

38. *Шитюк, М.М. Південна Україна: колективізація і голод (1929 - 1933 роки) / М.М. Шитюк, А.М. Бахтін. — Миколаїв: Аскел, 2007. — 512 c.


39. *Ящук, Петро Л. Портрет темряви : Свiдчення, док. i матерiали у двох кн. / Авт.-упоряд. П. Ящук. - К. : Вид-во М. П. Коць ; Нью-Йорк, 1999. - Т.1. - 1999. - 705 с.


40. Абакумов, А. Российско-украинско-казахский голодомор 1932-1933 гг. / А. Абакумов // 2000. - 2006. - 17-23 февр. (№ 7). - С.F4-F5.


41. *Бабенко, Л.Л. Радянські спецслужби про українські голодомори 20 - 40-х рр. ХХ ст. / Л.Л. Бабенко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. — К., 2003. — Вип. 22-23. — С. 304-317.


42. Безпалько, П. Вiйна проти народу / П. Безпалько // Науковий свiт . - 2003 . - N 5.- С. 22-23.


43. *Бем, Н. Морально-політичний стан українського селянства в умовах голодомору / Н. Бем // Проблеми історії України: факти, судження, пошук: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 10. — С. 250-284.


44. *Біленко, В. Україну нищили голодом: [25 листопада - День Великої Скорботи, День пам'яті жертв Голодомору і політичних репресій. Навіть велика трагедія, усвідомлена нацією, спроможна об'єднати народ] / В. Біленко // Сільські вісті. - 2006. - 23 листоп. (№ 136). - С.1.


45. Білик, С. Закономірний наслідок сталінської політики суцільної колективізації / С. Білик // Освіта. Технікуми. Коледжі . - 2007 . - № 3 (+CD-ROM) . - С. 69-70.


46. Бойко, Н. І був голод... : За матеріалами Музею хліба Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / Н. Бойко // Українська культура. - 2008 . - № 4 . - С. 34-36.


47. *Васильєв, В.Ю. Голод 1932 - 1933 рр. в Україні: аналіз політики керівництва СРСР в українській історіографії (кінець 1980 - початок 1990 рр.) / В.Ю. Васильєв // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. — К., 2005. — Вип. 32. — С. 307-320.


48. *Васильєв, В.Ю. Голод 1932 - 1933 рр. в Україні: новітні інтерпретації та тенденції у вітчизняній історіографії / В.Ю. Васильєв // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст.). — К., 2004. — Вип. 27. — С. 271-301.


49. Васьківська, О. Голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2006. — N 11. — С. 40-42.


50. Васьківська, О. Голодомор / О. Васьківська // Вісник книжкової палати. — 2006. — N 10. — С. 48-49.


51. *Веселова, О. Геноцид українського народу голодомором 1932 - 1933 рр.: призвідці та засоби творення / О. Веселова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 11. — С. 332-342.


52. *Веселова, О. Пам'ять про жертви голоду-геноциду 1932 - 1933 років в Україні: смертність й ушанування загиблих / О. Веселова // Проблеми історії України: факти, судження, пошук: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 10. — С. 430-485.


53. Веселова, О.М. Увічнення пам'яті жертв голоду-геноциду 1932 - 1933 рр. в Україні / О.М. Веселова // Український історічний журнал. — 2004. — N 2. — С. 50-67.


54. Веселова, О.М. Висвітлення голоду 1932 - 1933 рр. у збірниках документів і матеріалів / О.М. Веселова // Український історичний журнал. — 2003. — N 5. — С. 101-125.


55. Веселова, О. Подібність та розрізнення голодоморів в Україні 1932 - 1933 і 1946 - 1947 рр.: до 70-річчя Катастрофи українського народу / О. Веселова // Демократична Україна. - 2002. - 24 груд. - С.3.


56. Веселова, О.М. Мiжнародна науково-теоретична конференцiя "Голод-геноцид 1933 р. в Украiнi: iсторико-полiтологiчний аналiз соцiально-демографiчних наслiдкiв"/ О.М.Веселова //Український icторичний журнал. - 2000 . - N 1.- С. 151-152.


57. Веселова, О.М. Міжнародна науково-теоретична конференція "Голод - геноцид 1933 р. в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків" / О.М. Веселова // Український історічний журнал. — 2000. — N 1. — С. 151-153.


58. Вронська, Т.В. Участь українських зарубіжних політичних та громадських організацій в акціях протесту 30-х рр. XX ст. проти голодомору в УСРР / Т.В. Вронська, Т.С. Осташко // Український історічний журнал. — 2003. — N 5. — С. 65-81.


59. Гейко, С. Гірка доля куркуля*: Доба колективізації сільського господарствам - одна з найгірших сторінок в історії українського народу/ С. Гейко // 2000. - 2005. - 25 февр - 3 марта. - С. 8.


60. Горіславець, В. З голодомором наодинці / В. Горіславець // Українська культура . - 2006 . - № 11 . - С. 27-28.


61. Граціозі, А. Голод у СРСР 1931 - 1933 рр. та український голодомор: чи можлива нова інтерпретація? / А. Граціозі // Український історічний журнал. — 2005. — N 3. — С. 120-131.


62. *Григор’єва, Т.Ф. Голодоморний синдром: доля української родини під час "великого терору" / Т.Ф. Григор'єва // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. —К., 2005. — Вип. 30. — С. 151-162.


63. Гриневич, Л.В. Сталінська "революція згори" та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти / Л.В. Гриневич // Український історичний журнал. — 2003. — N 5. — С. 50-64.


64. Даниленко, В.М. Науково-педагогічна інтелігенція в роки голоду / В.М. Даниленко, М.М. Кузьменко // Український історічний журнал. — 2003. — N 5. — С. 145-155.


65. *Дзюба, І. Чому мовчала Європа: геополітичний аспект голодомору 1932-1933 років: [Про події світової історії та міжнародних відносин на фоні яких відбувався безоглядний масовий терор більшовицького режиму в Україні] // Сучасність. - 2008. - № 5\6. - С. 37-52.


66. *Євдокимова, В. Голодомор 1932-1933 років з позицій сучасних соціологічних концепцій бідності: [Досліджується політика радянської влади у1932-1933 рр. як причина голоду 1932-1933 років] // Персонал. - 2008. - № 2. - С. 96-101.


67. Єфіменко, Г.Г. Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р. / Г.Г. Єфіменко // Український історічний журнал. — 2003. — N 5. — С. 25-50.


68. *Єфіменко, Г. Роль націонал-комуністів у голодоморі 1932 - 1933 рр. / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 276-284.


69. *Заднiпровський, О.I. Український голодомор 1932-1933 рокiв у свiтовому вимiрi / О.I. Заднiпровський // Донецький вiсник Наукового товариства iм. Шевченка. - Донецьк, 2003. - Т.4. - С.213-224.


70. Зімон, Г. Чи був голодомор 1932 - 1933 р. інструментом "ліквідації" українського націоналізму? / Г. Зімон // Український історічний журнал. — 2005. — N 2. — С. 118-131.

71. *Каденюк О.С. Голодомори в Україні / О.С. Каденюк // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: зб. наук. пр. — К., 2002. — Спец. вип. 2. — С. 124-129.


72. Капустян, Г. Передвісники голоду початку 30-х років ХХ ст. в Україні / Г. Капустян // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 234-243.


73. Коган, В. Пошуки i знахiдки: першоджерела з питань голодомору в Украiнi 1932-1933рр. : Медичний аспект проблеми / В.Коган // Агапiт . - 1994 . - N 1.- С. 15-16.


74. *Костилєва, С. Висвітлення періодичними виданнями Російської Федерації теми голоду 1933 р. в Україні: больова точка сучасних російсько-українських взаємин / С. Костилєва // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 12. — С. 94-102.


75. *Коць, М. Про поминання церквою жертв совєтських голодоморів в Україні (Листи до Папи Івана Павла ІІ у 1983 - 2000 рр.) / М. Коць // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. —К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 346-350.


76. Кривоніс, В.М. Соціальні функції органів "правопорядку" в період голодомору 1932 - 33 рр. в Україні / В.М. Кривоніс // Український історичний журнал. — 2004. — N 1. — С. 101-110.


77. *Кульчицький, С. Як влаштували Голодомор: Інформацію про голодний мор в Україні Сталін нейтралізував легендою про саботаж і шкідництво тутешніх куркулів / С. Кульчицький // Україна молода. - 2008. - 13 верес. (№ 171). - С. 8-9.


78. Кульчицький, С.В. Голодомор 1932 - 1933 рр.: механізми сталінського терору / С.В. Кульчицький // Український історичний журнал. — 2007. — N 4. — С. 4-26.


79. Кульчицький, С.В. Голод 1932 р. в затінку голодомору-33 / С.В. Кульчицький // Український історичний журнал. — 2006. — N 6. — С. 77-97.


80. *Кульчицький, С. Голодомор-33: сталінський задум та його виконання / С. Кульчицький // Проблеми історії України: факти, судження, пошук: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип. 15. — С. 190-264.


81. *Кульчицький, С. Голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні як геноцид / С. Кульчицький // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. міжвід. зб. наук. пр. — К., 2005. — Вип. 14. — С. 225-300.


82. Кушнеж, Р. Львівська українська преса про голодомор в УСРР / Р. Кушнеж // Український історічний журнал. — 2006. — N 3. — С. 199-209.


83. Кушнеж, Р. Участь української громадськості Польщі в допомогових та протестаційних акціях проти голодомору в Україні / Р. Кушнеж // Український історічний журнал. — 2005. — N 2. — С. 131-141.


84. Лукьяненко, Л. Пам'ятаймо про це: До 70-рiччя голодомору 1932-1933 рр./ Л.Лукьяненко //Украiнська культура . - 2002 . – N 9-10.- С. 18-19.


85. *Марочко, В. Голод-геноцид 1932 - 1933 років в Україні / В. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 272-275.


86. Марочко, В.І. Концептуальні підвалини західноєвропейської та російської історіографії голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні / В.І. Марочко // Український історічний журнал. — 2003. — N 5. — С. 125-144.


87. Марочко, В.І. "Торгсин": золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932 - 1933) / В.І. Марочко // Укріїнський історічний журнал. — 2003. — N 3. — С. 90-103.


88. Мейс, Д. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому? / Д. Мейс // Український історічний журнал. — 2007. — N 1. — С. 188-200.


89.*Мейс Дж. Спадщина голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство / Дж. Мейс // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 8. — С. 465-468.


90. *Нікольський, В. Голодомор 1932 - 1933 рр. на Україні за матеріалами "окремої папки" політбюро ЦК КП(б)У / В. Нікольський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 12. — С. 84-93.


91. Пиріг, Р.Я. Документи з історії голоду у фондах архівосховищ України / Р.Я. Пиріг // Укріїнський історічний журнал. — 2003. — N 5. — С. 82-101.


92. * Пиріг, Р. Історичні джерела вивчення людських втрат в Україні під час голодомору 1932 - 1933 рр. / Р. Пиріг // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 244-249.


93. *Репешко, П. Планування як ознака штучності створення умов для голодомору в 1932 - 1933 рр. / П. Репешко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 258-263.


94. *Скоробагатько, С. Свічка Пам'яті, Віри, Надії: [Звернення Президента України В.Ющенка до народу України у день Пам'яті й Скорботи (напередодні 75-х роковин Голодомору 1932-1933 р.)] / С. Скоробогатько // Сільскі вісті. - 2007. - 27 листоп. - С.1, 3.


95. *Степанчук, І. Одна калина за вікном...: Хвилиною мовчання, вогниками свічок та калиновим гаєм Україна завтра згадає жертв голодоморів: [Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 рр.] / І.Степанчук // Україна молода. - 2005. - 25 листоп. (№ 221). - С.3.


96. *Суходольська, Н. Трагічні роковини / Н. Суходольська // Народна творчість та етнографія. — 2007. — N 6. — С. 91-93.


97. *Юхновський, І. Відповідь має бути достойною: [геноцид 1932-1933 років в Україні / І. Юхновський // Сучасність. - 2008. - № 5-6. - С.17-23.


98. Ющенко, В. Поминаємо кожну душу, кожну жертву, кожного мученика: Промова Президента України В.Ющенка на Михайлівській площі у День вшанування 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років / В. Ющенко // Урядовий кур'єр. - 2007. - 27 листоп. - С. 1, 2.

Розділ III. Страшна година: Голодомор на Донеччині

1.*Донеччина: голодомор, 1932-1933 рр. : Бібліогр. покажчик. / [Уклад. Кучерява О.В.; Наук. ред. О.В.Башун]; Донец. обл. універсальна наук. б-ка ім. Н.К.Крупської та ін. — Донецьк, 2002. — 10 с.


2. *Історія Донецького басейну другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / А.М. Михненко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 35 с.


3. *Колективізація сільського господарства і голод на території Півдня України (1929 - 1933 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А.М. Бахтін; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 20 с.


4. *Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння,1870-1990-і роки / Г. Куромія ; пер. з англ.. Г. Кьорян, В. Агєєв; передм. Г. Немирі.- К.: Вид-во Соломії Павличко Основи, 2002.- 510с.


5. Беспечный, Т. Голод 1932-1933 годов на Донбассе: Страницы истории / Т. Беспечный // Соц. Донбасс. - 1989.- 13 дек.- С. 6,9.


*6.Безпечний Т., Букрєєва Т. Чорні сторінки історії: [Про колективізацію в Донбасі: За док. держарх. Донец, обл.] // Сіл. Донеччина. - 1991. - 24, 26 лип.


7. Беспечный, Т. Красный передел / Т. Беспечный // Жизнь. - 1993. – 19-26 янв.; 2- 9 февр.


8. Беспечный, Т., Букреева Т. Сталинские чистки в Донбассе / Т.Беспечный, Т. Букреева // Жизнь. - 1991. - 9 авг.- С. 2.


9. Беспечный, Т. Те три колоска.. / Т.Беспечный, Т. Букреева. // Вечерний Донецк. - 1991. - 12 февр. - С. 2; 13 февр.- С.2.; 14 февр.- С. 2.


10. Борисенко, В. Голод именем партии / В. Борисенко // Жизнь. - 1999. - 5 нояб.- С. 2.


11. *Гозун, Е. Глазами очевидца / Е. Гозун // Родное Приазовье. - 1993. - 26 авг. - С. 3.


12. *Голод 1932-1933 годов. Украина-Донбасс: Свидетельствуют документы // Путь к коммунизму. - 1990. - 8, 13 дек.


13. *Голод 1933 года в Харцызске: воспоминания очевидца // Городская газета. - 1994.- 18 мая.- С. 3.


14. Голодомор: [Марьинский р-н] // Святые горы. -- 2002. -- 20-26 марта. (No 5). -- С. 12.


15. Документи 1931-1933 років про голод на Донбасі / Вступ. слово Із протоколів страхіть Т. Безпечного // Україна. -- 1991. – N 14. -- С. 26-28.


16. *Заднiпровський, О.I. Про голодомор 1946-1947 рокiв у Донбасi / Задніпрянський О.І. // Рiдний край: Iст.-краєзнав. альманах. - Донецьк, 1997. - Ч.1, № 2-3.-С. 14-22.


17. Заика, В. Неурожай был тогда, внучек... : По материалам арх. док. о 1933-м в Донбассе / В. Заика // Донбасс. - 1998. - 5 февр.- С. 3.


18. Заїка, В. Голод: Правда про 1933 рік на Донеччині / Заїка // Радянська Донеччина. - 1989. - 6 жовт. – С. 2.


19. *Заика, В. Голодомор: 1933 год в Донбассе / В. Заика // Первая линия. - 1991. - 19 июня.- С. 1.


20. Замковий, В. Страшний час / В. Замковий // Донеччина. - 1993. - 12 січ.- С. 2.


21. Иванов, А. «Голодомор» или голод на совесть. История без мифов. Донецкий кряж.- 2006.- 17 февраля.- С. 3.


22. Иванов, А. Не забывая 33-й год… // Донецкий кряж.- 2007.- 01 декабря.- С. 3.


23. *Із довідки Донецького обласного відділу ДПУ Донецького обкому КП(б) У 9 березня 1933 з приводу голоду 1932-1933 років на Україні // Під прапором ленінізму.- 1990. – N 8. - С. 74.


24. Кайзерман, О. Голодомор в Донбасі / О. Кайзерман, Т. Максимова // Донеччина. - 1993. - 20 серп.- С. 3.


25. Кайзерман, О. Страшнее правды ничего нет: Голодомор -33 / О. Кайзерман // Жизнь. - 1993. - 7 мая.


26. Коваленко, Е. Голодомор в Донбассе / Е. Коваленко // Донецкие новости. - 1999. - 4-10 нояб. (N 44). - С. 5.


27. *Кульчицкий, С. В. Коллективизация сельского хозяйства и голод в 1932-1933 гг. / С.В. Кульчицкий, Е.П.Шаталина // Новые страницы в истории Донбасса. - Донецк, 1992. - Вып. 2. - С. 23-50.


28. Левченко, Н. Историю отчизны надо знать: [Відкритий лист секретаря Донецької міськради М.Левченка з приводу рішення Тернопільської міськради про вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.] / Н.Левченко // Вечерний Донецк. - 2008. - 16 янв. - С. 2.


29. Левченко, М. Есть такое мнение!: [Ст. секретаря Донецької міськради М.Левченка щодо історії Голодомору 1932-1933 рр.] / М.Левченко // Вечерний Донецк. - 2007. - 24 нояб. - С. 1.


30. *Магрицька І. Чому на Сході України у Президента так мало однодумців: [з приводу підтримки Президента України Віктора Ющенка громадянами Сходу щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. актом геноциду українського народу] / Ірина Магрицька. // Слово Просвіти. - 2008. - 10-16 лип. (№ 28). - С.5.


31. Метальникова, Н.Б. Голод у Донбасі в 1932-1933 р. по документах Держархіва Донецької області.- Донецьк, 2006.- 32 с. Электр. ресурс.


32. *Михненко, А. Голод 1932 - 1933 років у Донецькій області УСРР / А. Михненко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 264-271.

33. Нахименко, Н. Украинский голодомор как исторический урок для человечества / Н.Нахименко // Вечерний Донецк.- 2003.- 22.ноября ( № 72 ).- С. 3.


34. *Невгамовний біль. Історичні дослідження, нариси, свідчення, спогади, документи / упорядн. Блєднов С. Ф. - Донецьк: СПД Блєднов, 2007. - 198 с.


35. О голодоморе и языке: [Зустріч нар. депутата Б.Колесникова з журналістами з приводу позиції фракції Партії регіонів під час голосування за законопроект "Про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні" та надання рос. мові статусу другої державної] // Донбасс. - 2006. - 8 дек. - С. 3.


36. Орел, Т. Голодомор: павшие и живые. Чтобы помнили // Донецкий кряж.- 2007.- 12 января. С. 1.

37. Пономаренко, Г. А кажуть, у Донбасі не було голоду... / Г. Пономаренко // Донеччина. - 2000. - 5 жовт.- С. 2.


38. Седельников, В. Жатва скорби / В. Седельников // Донецкие новости. - 1991. - 29 апр.- 5 мая.- С. 3.


39. Сычев, И. Год сгоревшего урожая // Донецкий кряж.- 2003.- 27 июня.- С. 2.


40. Трагедия народа: Вспоминают очевидцы: [Жители г. Донецка] // Вечерний Донецк. - 1993. - 14 сент.- С. 3.


41. Филатов, В. Голодомор: геноцид или социоцид? / В. Филатов // Город.- 2006.- 24 ноября ( № 43).- С. 3.


42. *Троян, М. Голодомор 1932-1933 років у Донбасі / М. Троян // Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини і наслідки: матеріали міжнар. наук. конф. - К., 1995. - С. 132-140.


43. *Харківський, А. М. Реалізація закону про п' ять колосків на Донеччині // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України: тези доп. та повідомл. 5-ї Всеукр. конф. -- К.; Кам' янець-Подільський, 1991. - С. 281-282.


44. Шелудько, Э. Мор: Как это было в Донбассе?: К 60-летию голодомора в Украине / Э. Шелудько // Взгляд. - 1993. - 15-31 авг. - С. 10-11.

Розділ IV. Барва смерті – 33-ій

(Відображення теми голодомора в художніх творах)
^

Страшне число у нелюдській напрузі


Пропалює світи до глибини.

У тридцять три розіп’ято Ісуса,

У тридцять третім на земному прузі

Розіп’ято мільйони без віни.

Борис Олійник
^

1. Барка, В. Жовтий князь / В. Барка. - К., 1991.- 266 с.2. *Барва смерті – 33-ій : Статті, спогади, фольклор про голодомор. / авт. і упоряд. Л.Сердунич. — Хмельницький: Б. в., 2004. — 66 с


3. *Бідняк, Григорій Прокопович. Голодомор: Поезії / Г.П.Бідняк — 2-е вид., допов. — Д.: Дніпрокнига, 2007. — 271 с.


4. *Виноградська, Ніна Іванівна. Голодомор: поема. / Ніна Іванівна Виноградська. — Х.: Оригінал, 2007. — 28 с.


5. *Гудима, А. Тече до бога моя сльоза: трилогія / А. Гудима.- Біла церква, 2007.- 719 с.


6. *Клименко, Федір Максимович. Голодомор : Реквієм. На відстані часу. / [Редкол.: Г.Ф.Губанова та ін.; Вступ. ст. Л.М.Маркова; Рос. пер. Л.Ф.Мартенко; Англ. пер. Т.О.Данілевич] — Д.: ВАТ «Дніпрокнига», 2007. — 143 с.


7. *Коломиєць, Iван. Голодомор : cпогади однiєї родини / Iван Коломиєць. - К., 2003. - 68 с.


8. *Конончук, Тетяна Iванiвна. Трагедiя голодомору 1932-1933 рр. у фольклорi України. Проблема художньої трансформацiї iсторичної правди : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. фiлол. наук (10.01.07) / Київ. ун-т iм. Т. Шевченка. - К., 1996. - 21 с.


9. *Ляшко, Александр Павлович. Груз памяти: Трилогия : Воспоминания Александр Павлович Ляшко. - К. : Деловая Украина, 1997. - Кн. 1 : Путь выживания. - 1997. - 400 с.


10. *Моцний, Аркадiй Петрович. Страшна правда голодомору : спогади про голодомор 1932-1933 рр. : Худож.-автобiогр. повiсть / Аркадій Петрович Моцний. - Л. : Вид-во М. Коць, 2000. - 176 с.


11. *Погребник В.Ф. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття: трагедія голодомору: моногр. / В.Ф. Погребенник, Н.М. Тимощук. — Вінниця: Аст-конт, 2007. — 208 c.


12. *Пушко, В.Ф. Жанрово-стильові особливості прози Василя Барки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В.Ф. Пушко; Київ нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с.


13. *Стасюк, Олеся Олександрiвна. Деформацiя традицiйної культури українцiв в кiнцi 20-х - на початку 30-х рокiв XX ст. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. iст. наук (07.00.05) / Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка. - К., 2007. - 20 с.


14. * Тимощук, Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття: проблематика голодомору та особливості її художньої реалізації: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.М. Тимощук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 16 с.


15. *Томенко, Микола Данилович. Трагічні етюди : Голодомор, геноцид, репресії в Україні (1921-1922, 1932-1933, 1937, 1947, 1949 рр.): Документи, факти, архівні матеріали, свідчення очевидців, листи-відгуки на епічно-психологічну поему народного болю «Трудова книжка матері»: Кн. третя трилогії / Микола Томенко. — К.: Деміур, 2003. — 74 с.


16. * Цюпа I. А. Ненаситнi жорна : Повiсть пам'ятi / Iван Цюпа. - К., 2003. - 255 с.


17. *Білокінь, С. Голодомор і становлення соцреалізму як "творчого методу" / С. Білокінь // Сучасність. - 2003. - №7-8. - С.98-110.


18. *Веселова, О. Пам'ятні знаки і пам'ятники жертвам голоду-геноциду 1932 - 1933 рр. в Україні / О. Веселова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2005. — Вип. 13. — С. 434-441.


19. *Жулинський, М. Василь Барка - культуролог і літописець долі українського народу / М. Жулинський // Народна творчість та етнографія. — 2003. — N 4. — С. 56-66.


20. *Ілля, В. Розп'яття - 33: [Вірші, присвячені темі голодомору в Україні в 1932-1933 рр.] / В.Ілля // Літ. Україна. - 2004. - 18 берез. (№ 11). - С.5.


21. Йогансен М. Голод / М. Йогансен // Лавріненко Ю. Розстріляне відродження.- К.: Смолоскип, 2002.- С. 162-163.


22. *Костилєва, С. Тема голоду 1932 - 1933 рр. у дзеркалі газети "Літературна Україна" доби Горбачовської гласності / С. Костилєва // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 8. — С. 452-458.


  1. *Кохан, Т. За допомогою мистецтва ми прагнемо донести світовій

спільноті правду про голодомор 1932-1933 років в Україні: [Інтерв'ю заступника міністра культури і туризму України /Записав В.Сидоренко] // Кримська світлиця. - 2008. - 30 трав. - С.7.


24. Лактіонов-Стезенко, М. Смак трави // Дніпро.- 2003.- № 1-2.- С. 117-140.


25. Мочалова, Н. "Очима болю і вустами гніву...": [Відображення подій Голодомору 1932-33 рр. в літературі в трилогії українського письменника Андрія Гудими "Тече до бога моя сльоза"] // Культура і життя. - 2008. - 25 черв. - С. 3.


26. Пахльовська, О. "Мати і антихрист: відлуння голодомору в літературі" / О.Пахловська // Слово Просвіти. - 2003. - 5-11 листоп. (чис. 46). - С.4.


27. *Сокіл, В. Народна проза про голодомор: питання традиції / В. Сокіл // Народна творчість та етнографія. — 2007. — N 6. — С. 87-91.


28. Тичина, П. Голод / П. Тичина // Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: антологія 1917-1933.- К.: Смолоскип, 2002.- С. 52.


29. Шкурупій, Г. Голод / Г. Шкурупій // Лавріненко Ю. Розстріляне відродження.- К.: Смолоскип, 2002.- С. 245-246.


30. Янко, Дмитро. Меморіал народної скорботи і пам’яті / Дмитро Янко // Дніпро.- 2004.- № 3-4.- С. 88-99.

Схожі:

Голодомор на україні iconГолодомор на україні
move to 0-16347977
Голодомор на україні iconДокументи
1. /Голодомор 2008.rtf
Голодомор на україні iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 20 с
Голодомор в Україні: медійний аспект. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки...
Голодомор на україні iconВ університеті
Кінець 2007 року видався напрочуд плідним на конкурси, круглі столи на творчі змагання. Одним із найяскравіших І найвагоміших став...
Голодомор на україні iconПравознавство ● Економіка І організація підприємства
Поняття, види та характеристика конституцій. Конституція України – загальна характеристика. Закони та підзаконні нормативні акти....
Голодомор на україні iconПравознавство ● Економіка і організація підприємства
Поняття, види та характеристика конституцій. Конституція України – загальна характеристика. Закони та підзаконні нормативні акти....
Голодомор на україні iconТема № Украина в условиях коммунистического тоталитаризма (1920 – 1939 гг.). Украина в годы второй мировой войны (1939 – 1945 гг.). Украина в послевоенный период (40 – 80-е гг.)
Советская индустриализация Украины, насильственная коллективизация и ее последствия. Голодомор 1932 – 1933 гг
Голодомор на україні iconІсторія перекладознавства в україні
Розвиток перекладацьких традицій в Україні має багатовікову історію. Починається він з Х ст., що було пов’язано з запровадженням...
Голодомор на україні iconПам’яті жертв голодомору
Роки державної незалежності України стали часом складного усвідомлення причин перебігу та наслідків національної катастрофи українців....
Голодомор на україні iconПравова реформа в Україні
Процеси перетворень в Україні в економіці, політиці, праві і т д дуже затягнулись. Важко дається перехід від командно-адміністративної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи