Б. М. Коржик методичні вказівки icon

Б. М. Коржик методичні вказівки
Скачати 497.73 Kb.
НазваБ. М. Коржик методичні вказівки
Сторінка3/8
Дата30.06.2012
Розмір497.73 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Запитання до контрольної роботи

 1. Основні принципи державної політики в галузі ОП [1].

 2. Організація служби ОП на підприємствах України. Її мета, завдання, функції [5].

 3. Викладіть основні положення про комісію підприємства з ОП [8].

 4. Викладіть класифікацію нещасних випадків на підприємстві [6].

 5. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань ОП на підпри-ємствах України [7].

 6. Державний нагляд за ОП в Україні [1].

 7. Планування і фінансування заходів з ОП в Україні [1, 15].

 8. Медичний огляд робітників на виробництві [10].

 9. Накладання штрафів на підприємства, установи та організації за порушення нормативних актів з ОП [1].

 10. Порядок загального розслідування нещасних випадків на виробництві [6].

 11. Викладіть основний зміст рекомендації державних органів і профспілок з роз-ділу «Охорона праці» в колективних договорах [12, 15].

 12. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві [6].

 13. Держнагляд за станом охорони праці [1].

 14. Управління охороною праці [1].

 15. Охарактеризуйте організацію громадського контролю за станом ОП [1].

 16. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат (постанова Кабміну України від 27.06.2003 р. № 994).

 17. Інструкції з охорони праці [11].

 18. Розробка і зміст інструкції з ОП підприємств [11].

 19. Відповідальність працівників за порушення вимог ОП [1].

 20. Термін перегляду інструкцій з охорони праці. Достроковий перегляд інструкцій [11].

 21. Права робітників на охорону праці при прийомі на роботу [1]

 22. Види навчання з охорони праці на виробництві [13]

 23. Охарактеризуйте роботи підвищеної небезпеки [14].

 24. Навчання робітників з питань охорони праці [13].

 25. Навчання робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки [13].

 26. Навчання посадових осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки [13].

 27. Права робітників на охорону праці при виконанні робіт [1].

 28. Пільги і компенсації за роботу в умовах дії небезпечних та шкідливих вироб-ничих факторів [1].

 29. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджено наказом головного санітарного лікаря України від 22.03.1996 р. № 59 [12].

 30. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками, затверджено наказом головного лікаря України від 10.12.1993 р. № 241.

 31. Порядо7к розслідування невиробничого травматизму [16].

 32. Охарактеризуйте методи аналізу виробничого травматизму [17, 18].

 33. Коефіцієнти, що характеризують виробничий травматизм [17, 18].

 34. Види послуг та виплат, які надає Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві [9].

 35. Cтрахові експерти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві [9].

 36. Хто є утриманцями в разі нарахування компенсацій при виробничому трав-матизмі [9].

 37. Страхові тарифи на загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві [19].

 38. Звітність підприємства про виробничий травматизм та стан охорони праці, Наказ Держнаглядохоронпраці № 27 від 31.03.1994 р. [12].

 39. Дайте визначення «небезпечних» і «шкідливих» виробничих факторів за ДСТУ 2293-99. Дайте їх класифікацію за ГОСТ 12.0.003-74*.

 40. Забезпечення підприємств приміщеннями санітарно-побутового призначення (СНіП 2.09.04-87). Порядок розрахунку.

 41. Охарактеризуйте виробничу санітарію за ДСТУ 2293-99.

 42. Нормування мікроклімату робочої зони за ДСН 3.3.6.042-99.

 43. Заходи з оптимізації метеорологічних факторів робочої зони [17, 18].

 44. Шкідливі речовини повітря робочої зони. Класифікація. ГДК. ГОСТ 12.1.007-76*.

 45. Види вентиляції виробничих приміщень (СНіП 2.04.05-86)

 46. Розкрийте поняття експозиційної, поглинаючої і еквівалентної доз випромі- нювання, одиниці їх вимірювання [18].

 47. Природне освітлення, види, принципи розрахунку (ДБН В.2.5-28-2006).

 48. Штучне освітлення. Види, вимоги до аварійного, чергового, охоронного, місцевого освітлення (ДБН В.2.5-28-2006, ГОСТ12.1.046-85).

 49. Нормування штучного освітлення (ДБН В.2.5-28-2006, ГОСТ 12.1.046-85).

 50. Методи розрахунку штучного освітлення робочих місць. Метод коефіцієнта використання світлового потоку [18, 20].

 51. Нормування і вимірювання виробничого шуму за ДСН 3.3.6.037-99.

 52. Методи й засоби зниження шуму (ГОСТ 12.1.029-80).

 53. Нормування і вимірювання вібрацій (ДСН 3.3.6.039-99) [17, 18].

 54. Методи і засоби боротьби з вібрацією (ГОСТ 12.4.046-78) [18].

 55. Засоби індивідуального захисту органів дихання (ГОСТ 12.4.034-78*) [18].

 56. Електромагнітні поля. Характеристика. Нормування і захист від електромаг-нітних випромінювань (ГОСТ 12.1.006-84) [18].

 57. Дія електричного струму на організм людини [17, 18].

 58. Вражаючі фактори електричного струму (ГОСТ 12.1.009-76) [18].

 59. Загальні вимоги електробезпеки на ремонтно-будівельному майданчику (ГОСТ 12.1.013-78) [18, 22].

 60. Захисне заземлення в електроустановках. (ГОСТ 12.1.030-81) [18].

 61. Захисне занулення в електроустановках. (ГОСТ 12.1.030-81) [18].

 62. Електричні засоби захисту [18, 23, 24].

 63. Перша допомога при ураженні електричним струмом [17, 18].

 64. Безпечне ведення робіт з ручним електроінструментом (ГОСТ 12.2.013-75) [24].

 65. Класифікація приміщень і робіт за ступенями небезпечності ураження елект-ричним струмом [18, 24].

 66. Класифікаційні групи електробезпеки [24].

 67. Небезпечні зони на ремонтно-будівельних майданчиках. Вимоги до їх огород-ження [18, 22].

 68. Вимоги безпеки при експлуатації засобів підмащення, приставних драбин [18, 22].

 69. Безпечне ведення земляних робіт [18, 22].

 70. Безпечне ведення кам’яних робіт [18, 22].

 71. Розкрийте поняття пожежної безпеки об’єкта, пожеж, небезпечні фактори пожежі (ГОСТ 12.1.033-81* та ГОСТ 12.1.004-91).

 72. Умови виникнення та припинення горіння. Види горіння [18, 25].

 73. Види пожежної охорони в Україні за Законом «Про пожежну безпеку» від 22. 06. 1995 р., № 400.

 74. Державний пожежний нагляд в Україні. Його права та обов’язки [2].

 75. Класифікація речовин, матеріалів та конструкцій за здатністю горіти (ДБН В.1.1-7-2002) [25].

 76. Вогнестійкість конструкцій. Межа вогнестійкості (ДБН В.1.1-7-2002) [25].

 77. Методи дослідження і збільшення вогнестійкості матеріалів і конструкції (ДБН В.1.1-7-2002) [25].

 78. Класифікація підприємств за пожежно-вибухонебезпечністю (ОНТП 24-86) [25].

 79. Викладіть основні вимоги до системи попередження пожеж на об’єкті і до системи протипожежного захисту об’єкта (ГОСТ 12.1.004-91).

 80. Заходи й засоби гасіння пожеж [18, 25].

 81. Викладіть методику розрахунку евакуації людей з будинків при пожежі (СНіП 2.02.09-85), [25].

 82. Викладіть область використання, принципи дії, наведіть креслення будови таких вогнегасників [18, 25]:

а) хімічних пінних;

б) вуглекислотних;

в) повітряно-пінних;

г) порошкових;

д) хладонових.

83 Опишіть схему систем автоматичного гасіння пожеж (ГОСТ 12.4.009-83), [18, 25]:

а) спринклерна;

б) дренчерна;

в) водяного пожежогасіння;

г) порошкового пожежогасіння;

д) вуглекислого пожежогасіння;

е) розбавлення інертними газами.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Б. М. Коржик методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів усіх форм навчання спец. 092103 мбг І 092101...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання спеціальності 092101, 092101 "Промислове та цивільне...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconВ.І. Шевченко > С. В. Нестеренко Рецензент: В.І. Торкатюк Рекомендовано кафедрою "Безпека життєдіяльності", протокол №8 від 02. 07
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Охорона праці І безпека життєдіяльності” (для студентів 5,6 курсів заочної форми навчання спец. 050107 “Економіка підприємства”,...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconБ. М. Коржик Програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” для слухачів 2-ї вищої освіти напряму підготовки 0922...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconБ. М. Коржик програма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до охорони праці»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Б. М. Коржик методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи