Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 388.63 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/4
Дата30.06.2012
Розмір388.63 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

з дисципліни ”Особливості економіки підприємств

міського господарства”

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання

спеціальності 6.050100 - “Економіка підприємства”)


Харків – ХНАМГ-2007
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 - “Економіка підприємства”).-Укл. Славута О.І., Юр’єва Т.П. - Харків: ХНАМГ, 2007.- 20 с.


Укладачі: О.І. Славута, Т.П. Юр’єва


Рецензент: В.М. Тюріна


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 9 від 22.02.2007р.

Загальні вказівки


Контрольна робота з дисципліни “Особливості економіки підприємств міського господарства” призначена для студентів спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”. Мета роботи – зміцнити теоретичні знання й розвинути практичні навички вирішення економічних питань підприємств міського господарства.

Контрольна робота складається з трьох завдань за окремими темами. Варіанти завдань визначають за вказівками, наведеними в кожному завданні. Перед виконанням контрольної роботи слід вивчити теоретичний матеріал за лекціями і рекомендованою літературою. При виконанні роботи студенти можуть отримати консультацію у викладача.

Контрольну роботу виконують в учнівському зошиті(з наданням інформації щодо назви навчального закладу, кафедри, дисципліни, прізвища і учнівського шифру студента) і здають на перевірку протягом першого тижня навчального семестру.

^ Критерії оцінювання. Контрольна робота вважається зарахованою і студент допускається до складання іспиту, якщо

 • розрахунки здійснено за даними індивідуального варіанта студента і оформлено відповідно до встановлених вимог;

 • результати виконання завдань є правильними, або містять несуттєві помилки, що не впливають на результативність виконання завдання в цілому;

 • студент може навести докладну інформацію про здійснені розрахунки;

 • відповіді на теоретичні питання з теми, за якою виконується завдання, є вичерпними або містять незначні неточності , які за допомогою викладача швидко студентом виправляються.

Контрольна робота вважається не зарахованою і студент не допускається до складання іспиту, якщо при виконанні й захисті контрольної роботи порушено будь-який критерій оцінювання.


^

Практичне завдання №1


Інформаційна схема міського господарства ”


Завдання:

 1. Скласти інформаційну схему міського господарства( загальний вид представлено на рис.1), встановивши підпорядкованість зазначених харківських підприємств(табл.1.1.).

 2. Визначити особливості діяльності підприємств певної галузі.Вказівки до виконання:

Для виконання завдання слід вивчити тему “Міське господарство в структурі суспільного виробництва”.

Міське господарство – комплекс підприємств, розташованих на території міста, діяльність яких спрямована на задоволення матеріально-побутових і культурних потреб населення. Знання галузевих особливостей необхідно для ефективного вирішення проблем господарсько - економічної діяльності міського господарства і окремих підприємств.

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ), найбільша частка міського господарства, включає до свого складу житловий фонд, комунальні підприємства та споруди зовнішнього благоустрою і є значною складовою частиною ринку послуг.

До основних особливостей ринку послуг можна віднести:

 • залежність від місцевих умов. Найбільший вплив на організацію діяльності житлово-комунальних підприємств здійснює такий містоутвірний фактор, як чисельність населення. За наявності великої чисельності населення система житлово-комунальних підприємств є більш розгалуженою, надає значну кількість видів послуг окремими (а не одним, як це буває у невеликих містечках) підприємствами. Місцеві кліматичні, геологічні та інші умови також впливають на склад і структуру комунальних послуг даного регіону;

 • комплексний характер розвитку. Розвиток окремих комунальних підприємств неможливий без урахування існуючих можливостей і розвитку інших, пов’язаних з ним галузей. Так, розвиток транспортної системи пов’язаний з ефективним функціонуванням міського благоустрою, який є необхідною умовою роботи транспорту – шляхове господарство, і безпеки руху – зовнішнє освітлення;

 • локальний характер. Відчуваючи вплив територіальних умов, ринок комунальних послуг має чітку просторову обмеженість, в межах якої формуються відмінні від інших, але схожі між собою соціо-економічні характеристики. Ринок локалізований в межах територіальних утворень, хоча масштаби останніх можуть бути різними.

Згідно з діючим законодавством, житлово-комунальні послуги - це результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Зважаючі на багатогалузевість житлово-комунальної сфери, видами діяльності підприємств ЖКГ є не тільки власне надання послуг, а й виконання робіт з будівництва, ремонту, експлуатації, основними з яких є:

 • комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством;

 • централізоване холодне (гаряче) водопостачання - подача холодної (гарячої) води споживачам спеціальними мережами;

 • водовідведення - послуга, що передбачає відведення стічних вод з кожної квартири (приватного будинку) з допомогою санітарно-технічних приладів та каналізаційної мережі;

 • теплопостачання (центральне опалення) - послуга, що передбачає подачу теплової енергії до кожної квартири (приватного будинку) для забезпечення опалення приміщень;

 • утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

 • утримання міських шляхів – господарська діяльність з догляду за шляховими спорудами з метою підтримання їх в робочому стані, збільшення дієздатності, подовження терміну служби;

 • утримання об?єктів зеленого господарства – господарська діяльність, щоздійснюється з метою утримання та розвитку зелених зон загального користування;

 • утримання об?єктів зовнішнього освітлення - господарська діяльність, спрямована на утримання і ремонт об?єктів зовнішнього освітлення з метою забезпечення необхідного освітлення вулиць і районів міста.

Слід виділити в житлово-комунальному господарстві підприємства матеріальної сфери виробництва, діяльність яких є продуктивною незалежно від форми її втілення(матеріальна продукція або послуга) і результатом якої є заново створена вартість (водо-, газо-, електро-, теплозабезпечення тощо). Оскільки діяльність таких підприємств передбачає поєднання двох видів діяльності: виробництво продукції (питної або гарячої води, газу, електроенергії, теплоенергі) і її постачання, то можна говорити про виробництво на таких підприємствах комунальної продукції, яка на відміну від товарної характеризується миттєвим інтервалом часу між процесом виробництва і споживання, необхідністю виробничої діяльності поза моментом споживання, обмеженими можливостями щодо накопичення і зберігання готової продукції.

До нематеріальної сфери виробництва доцільно віднести підприємства, які надають послуги безпосередньо населенню. Вони не є ланкою єдиного суспільного процесу виробництва і споживаються населенням в момент їх придбання(послуги перукарень, транспорту, парків, готелів тощо). Відмінною рисою особливостями надання послуг, що не мають фізичної форми втілення, є співпадання процесу виробництва і споживання послуги у часі і просторі. Таке явище призводить до таких характерних особливостей:

 • неможливість накопичення, зберігання і транспортування послуг, що збільшує ступінь підприємницького ризику і вимагає більш точного врахування фактора часу і сезонності, годин “пікових “ навантажень протягом доби;

 • ускладнений вибір споживача, який може оцінити корисність послуги тільки після її споживання і заздалегідь може оцінити її тільки приблизно;

 • нерозривний зв?язок послуги і виробника. У процесі її надання завжди здійснюється особистий контакт виробника і споживача. Це ставить залежним результат діяльності підприємства не тільки від професійних навичок і знань персоналу, але й від їх комунікативних здібностей;

 • участь споживача у виробничому процесі і можливість впливати на нього. Це вимагає від виробника готовності оперативного реагування на непередбачувані обставини, а споживачу дозволяє отримати послугу необхідної для нього якості;

 • труднощі у визначенні якісних показників. Послуга існує у вигляді живої людської праці і неможливо гарантувати постійність її якості. З метою зменшення впливу цього фактора підприємства сфери послуг вирішують питання підвищення кваліфікації працівників, впровадження новітніх технологій, визначення матеріальних факторів, що впливають на якість послуги.


Вибір варіанта виконання завдання здійснюється за останнім номером залікової книжки:

^ Останній номер залікової книжки

Номери підприємств для складання інформаційної схеми

Галузь, особливості якої слід охарактеризувати

1

1 – 14

Житлове господарство

2

15 – 28

Водопостачання

3

29 - 42

Каналізація

4

43 – 50, 1 - 6

Міський транспорт

5

7 – 20

Електропостачання

6

21 – 34

Теплопостачання

7

35 – 48

Санітарна очистка

8

20 – 33

Готельне господарство

9

40 – 50, 8 - 10

Зелене господарство

0

11 – 20, 16 - 19

Шляхове господарствоТаблиця 1.1 - Види підприємств м. Харкова

Види підприємств

Види підприємств

 1. Міський центр здоров’я

 1. ПП Магазин „1000 дрібниць”

 1. КП „Служба пічних робот” Київського району

 1. КП „Муніципальна компанія поводження з відходами”

 1. ВАТ „Харківміськгаз”

 1. ДКП „Харківський метрополітен”

 1. КП „Електромереж зовнішнього освітлення „Міськсвітло”

 1. ДКП „Зеленого будівництва №5” Жовтневого району

 1. Українська гімназія №6

 1. КО „Харківський зоопарк”

 1. КП „Аварійно-диспетчерська служба” Київського району

 1. КП „Молочна фабрика-кухня дитячого харчування”

 1. КВЖРЕП №2 Дзержинського району

 1. ДКП „Харківкомуночиствод”

 1. Комунальне шляхово-експлуа-таційне підприємство „Шляховик”

 1. Харківський державний академічний драматичний театр ім. Шевченка

 1. ^ ЗАТ “ТЕЦ-3”

 1. АКП „Міжнародний аеропорт „Харків”

 1. КП „Комплекс з вивозу побутових відходів”

 1. КП „Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького”

 1. Кіно - концертний зал „Україна”

 1. КП „Аптека № 271”

 1. Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство№9

 1. Харківська національна академія міського господарства

 1. АК „Харківобленерго”

 1. Пологовий будинок №3

 1. КП громадського харчування „Юність-92”

 1. Територіально-виробниче об’єднання „Харківкомунпромвод”

 1. КП „Шкільне харчування”

 1. ДКП „Харківський палац спорту”

 1. КВП по обслуговуванню приватних домоволодінь Київського р-ну

 1. КПСП з ремонту та будівництва автошляхів м.Харкова „Шляхрембуд”

 1. ДСКП „Харківзеленбуд”

 1. КП „Харківські теплові мережі”

 1. ДКП «Автобаза швидкої медичної допомоги”

 1. КП „Зеленого господарства №1” Дзержинського району

 1. ПП „Магазин сантехніки”

 1. Дитячий садок „Русалонька”

 1. ВАТ „Харківгаз”

 1. ПП „Арт-кафе „Агата”

 1. Комунальне шляхове підприємство №5 Жовтневого району

 1. ДКП „Харківська обласна філармонія”

 1. ДП „Тракторний завод”

 1. ПП „Салон краси „Діана”

 1. КП „Міськелектротранс”

 1. ПП „Перукарня „Попелюшка”

 1. ЗАТ „Харківліфт -3

 1. НВП ТОВ „Харківенергоремонт”

 1. ТОВ „Радіо-таксі „Ваше таксі”

 1. ПП автобусних перевезень „Герць”


Примітка: У таблиці використані такі скорочення: ПП – приватне підприємство; ДП – державне підприємство; КВЖРЕП – комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство; АК – акціонерна компанія; ДКП – державне комунальне підприємство; ВАТ (ЗАТ) – відкрите (закрите) акціонерне товариство; ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю; НВП – науково-виробниче підприємство.^ МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Охорона здоров’я
Освіта
Культура і спорт
ЖКГ
Громадське харчування
Міська торгівля
Побутові послуги

...

...

...
...

...

...
...

...

...


...

...

...
...

...

...
...

...

...


Комунальне господарство
Житлове господарство
Міський благоустрій...
...
Санітарно-технічні підприємства
Транспортні підприємства

Енергетичні підприємстваЗовнішнє освітлення
Шляхове господарство
Зелене господарство...

...

...
...

...

...
...

...

...


...

...

...
...

...

...
...

...

...


Рис. 1 - Інформаційна схема міського господарства


  1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи