України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 icon

України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004
Скачати 269.29 Kb.
НазваУкраїни Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004
Дата30.06.2012
Розмір269.29 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
БібліотекаВолодимир Петрович Сергієнко

Біобібліографічний покажчик
Київ -2004
УДК 53(01):378(092):012
ББК 22.3:74.583(4Укр):22.3+91.28

С32


С32 Володимир Петрович Сергієнко:Біобібліографічний покажчик/ Упоряд. Н.І.Тарасова. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004.-36 с.


Біобібліографічний покажчик присвячений 50-річчю від дня народження і 27-річчю науково-педагогічної діяльності доцента кафедри загальної фізики Володимира Петровича Сергієнка.

Покажчик містить нарис науково-педагогічної і громадської діяльності, основні дати життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць В.П.Сергієнка.


^
Упорядник: Наталія Іванівна ТарасоваC Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2004.


Володимир Петрович Сергієнко


До 50-річчя від дня народження


Час плине швидко, минають роки. Такий ювілей – це пора перших підсумків здобутого Володимиром Петровичем Сергієнком, педагогом і науковцем, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, відмінником освіти України, якому 26 жовтня 2004 року виповнилося 50 років і 27 років науково-педагогічної діяльності


Народився Володимир Петрович Сергієнко в смт. Брусилів на Житомирщині в сім'ї службовців. Крім батьків, Сергієнка Петра Степановича, 1920 року народження, і Сергієнко (Холявенко) Одарки Нестерівни, 1924 року народження, в сім'ї було троє дітей. Володимир Петрович є третім за віком після двох старших сестер – Світлани, 1944 року народження, і Галини, 1949 року народження. В поєднанні активної участі у житті школи та успішного навчання, фізичної праці і спорту промайнули дитячі та юнацькі роки. Володимир Петрович мріяв стати науковцем. Батьки створювали всі умови для цього та й серед родичів було з кого брати приклад у цій галузі. Це доктор історичних наук, професор, колишній ректор Уманського педагогічного інституту і завідувач кафедри історії слов”янських народів нашого університету Березовчук Микола Данилович; доктор педагогічних наук, професор, випускник педагогічного факультету (1934 р.) (нині Інститут педагогіки і психології) нашого університету, один із засновників юннатського руху в Україні і республіканської станції юних натуралістів Сергієнко Дмитро Лаврович; професор, завідувач кафедри фізики і декан фізико-математичного факультету Кіровоградського педагогічного інституту Холявенко Прокіп Григорович; кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії АН України Холявенко Клавдія Мефодіївна.

В.П. Сергієнко в 1972 році із золотою медаллю закінчує середню школу. Далі - праця слюсарем Брусилівського відділення „Сільгосптехніка”. За рік вступив на фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М.Горького (КДПІ). Успішно навчаючись в інституті, брав активну участь у студентській науково-дослідній роботі під керівництвом професора І.Т.Горбачука, у громадській роботі факультету.

З відзнакою закінчив навчання в інституті в 1977 році і був направлений на роботу в с. Дзвінкове Васильківського району на посаду вчителя фізики і математики восьмирічної школи, а згодом переведений на посаду старшого лаборанта кафедри фізики КДПІ ім. О.М.Горького, продовжуючи працювати в школі за сумісництвом.

В 1979 році одружився на землячці Кужелко Тетяні Пилипівні, в 1981 році народилася донька Наталія (нині студентка Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця – відмінниця навчання), в 1989 році - донька Катерина, навчається в 9 класі Слов’янської гімназії м. Києва.

Надалі працював завідувачем лабораторії кафедри загальної фізики, яка за активної участі В.П.Сергієнка стала першим зразковим підрозділом нашого університету. В 1980 році за рекомендацією завідувача кафедри фізики професора В.П.Дущенка вступив до аспірантури (заочна форма). Працює за сумісництвом по госпдоговірній тематиці відповідальним виконавцем низки важливих тем в галузі дослідження електроповерхневих властивостей дисперсних систем електрокінетичними методами.

З 1989 р. В.П. Сергієнко працює асистентом кафедри загальної фізики КДПІ імені М.Горького, а в 1993 році захищає дисертацію на тему: „Оптимізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічних інститутах" (наукові керівники: професори О.І.Бугайов та І.Т.Горбачук). З перших днів роботи на кафедрі В.П.Сергієнко проводив практичні, семінарські і лабораторні заняття із загальної фізики. Як викладач і науковець, він набуває визнання і авторитету серед колег, пошани у студентів. З 1992 р. працює старшим викладачем, а з 1994 р. обраний на посаду доцента.

Сергієнко В.П. за весь період роботи на кафедрі читав лекції з усіх розділів курсу загальної фізики, проводив практичні і лабораторні заняття для студентів фізико-математичного, педагогічно-індустріального та природничо-географічного факультетів. Розробив і читає спецкурс для студентів IV-V курсів "Основи наукових досліджень з фізики". Керував педагогічною практикою студентів, написанням ними курсових, дипломних та кваліфікаційних робіт. Двічі виконував функції секретаря ДЕК і був екзаменатором. Сергієнко В.П. впровадив у навчальний процес систему тестового контролю знань, умінь і навичок студентів. Відповідав за організацію НДРС на кафедрі загальної фізики, член редколегії журналу "Студентські фізико-математичні етюди". Протягом останніх років студенти-активісти НДРС ставали призерами і переможцями Всеукраїнської олімпіади з фізики, конкурсу "Студент Києва".

За сумісництвом в різні роки викладав фізику в педагогічному класі ЗОСШ № 242 м. Києва, заочній фізико-технічній школі при МАН України, Дзвінковецькій восьмирічній школі Васильківського району Київської області, Київському індустріально-педагогічному коледжі, на підготовчому відділенні Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (НМУ) та Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті; біофізику на кафедрі медичної біофізики з курсом інформатики НМУ, фізику в Українському медичному ліцеї при НМУ імені О.О.Богомольця. Підвищував свою кваліфікацію на базі Дослідницького центру Держкомосвіти СРСР та Інституту педагогіки АПН України. Є одним з ініціаторів проведення і незмінним учасником дев’яти Всеукраїнських конференцій „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики".

Володимир Петрович Сергієнко виступив з доповідями на багатьох Міжнародних, Всесоюзних та Всеукраїнських наукових та науково-методичних конференціях, рецензував низку навчальних посібників та дисертацій, виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій.

За результатами активної науково-дослідної роботи з проблем методики викладання фізики у вищих навчальних закладах та експериментальної фізики Сергієнко В.П. опублікував більше 100 друкованих праць, з них 52 під час перебування в докторантурі. Сергієнко В.П. є одноосібним автором навчального посібника „Молекулярна фізика. Вступ до термодинаміки: методика і техніка лабораторного практикуму" (1991), співавтором навчального посібника “Демонстраційний експеримент з фізики” (2003), навчального посібника “Науково-дослідна робота з фізики у середніх і вищих навчальних закладах” (2004 р.). Подав до видавництва навчальний посібник „Курс фізики” (22 д.а.), у співавторстві посібник з розв’язування задач з фізики для учнів загальноосвітніх середніх шкіл (10 др. арк.). Опубліковано методичну розробку „Проведення наукових досліджень і навчальний процес: методичні вказівки до курсових робіт із загальної фізики для студентів фізичних спеціальностей педінститутів" (1990), співавтор методичних вказівок щодо виконання лабораторних робіт (1989), обробки результатів фізичних вимірювань (1994) та підготовки, виконання і захисту кваліфікаційних (дипломних) робіт (1999). Здійснює наукове керівництво підготовкою кандидатської дисертації. Підготував до захисту докторську дисертацію на тему: “Теоретико-методичні засади навчання загальної фізики в системі фахової підготовки вчителя”, науковий консультант - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АПН України, один з перших науковців незалежної України, що займається проблемами навчання фізики у вищих навчальних закладах М.І.Шут. За результатами проведених досліджень вченою Радою університету ім. М.П.Драгоманова рекомендована до друку монографія.

В.П.Сергієнко - відповідальний секретар перших міжнародних Драгомановських читань (вересень 2003 р.). Брав участь у розробці Національної стратегії інформатизації суспільства (листопад 2003 р.). Експерт Українського центру дистанційної освіти МОН України. Член комісії МОН України з розроблення, виробництва та впровадження у навчальний процес сучасних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій; комісії з фізики та астрономії Науково-методичної ради з питань освіти МОН України; член експертної комісії спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з теорії і методики навчання фізики, член журі телевізійного інтелект-шоу “LG – Еврика”; член редколегії збірки наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова “Наукові записки. Серія: Педагогічні науки”.

Доцент Сергієнко В.П. бере активну участь в громадській та виховній роботі. Протягом семи років був вченим секретарем та п’ять років профоргом кафедри загальної фізики, очолював профбюро фізико-математичного факультету. Бере активну участь в проведенні олімпіад з фізики, конкурсів для учнів-членів Київського обласного відділення МАН та інших профорієнтаційних заходах кафедри загальної фізики. В.П.Сергієнко проводить активну виховну роботу в академічних групах фізико-математичного факультету та в гуртожитку № 6 університету.

За час своєї трудової діяльності на педагогічній ниві В.П.Сергієнко допоміг сотням і тисячам учнів та студентів стати освіченішими, культурнішими, благороднішими, патріотичнішими. Його вихованці, вчителі і лікарі, за прикладом свого наставника, щиросердно сіють зерна знань, добра і патріотизму в умах і душах багатьох поколінь молоді. Вплив через своїх вихованців на формування тисяч і тисяч юних громадян України - найвагоміше досягнення педагога і вихователя доцента Володимира Петровича Сергієнка. Ще більше коло тих, хто навчається сам і навчає інших за його посібниками.

В.П. Сергієнко людина ерудована, високоінтелігентна, педагог-професіонал, має різнобічні інтереси. Колеги і студенти шанують Володимира Петровича за доброзичливу вдачу, людяність, відповідальність, чесність, глибоку порядність. Він завжди готовий прийти на допомогу і словом, і ділом. А ще він чудовий сім'янин, люблячий чоловік, батько.

За сумлінну працю нагороджений Грамотою Міністерства освіти УРСР, знаком „Відмінник освіти України”, має подяки і Грамоти НПУ імені М.П.Драгоманова.

Тож бажаємо Вам, дорогий наш Володимире Петровичу, здоров’я міцного, щастя і, звичайно, подальших успіхів у творчій, педагогічній і громадській діяльності на користь людям і благо України
^

І.Т. Горбачук, професор НПУ імені М.П.Драгоманова

М.І.Шут, професор, член-кореспондент АПН України
Основні дати життя та діяльності

Володимира Петровича Сергієнка


Володимир Петрович Сергієнко народився 26 жовтня 1954 року в смт. Брусилів Житомирської області в родині службовців Сергієнка Петра Степановича та Сергієнко (Холявенко) Одарки Нестерівни


^ 1972 - Закінчив із золотою медаллю Брусилівську середню школу

1972-1973 - Працював слюсарем – складальником Брусилівського відділення „Сільгосптехніка”

1973-1977 - Студент фізико-математичного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

^ 1977 - Cтарший лаборант кафедри фізики

1978 - Завідувач лабораторії кафедри фізики

1979 - Одружився. Дружина, Сергієнко (Кужелко ) Тетяна Пилипівна, лікар, завідувач відділення поліклініки № 1 Дарницького району м. Києва

^ 1980 - Вступив до аспірантури (заочна форма)

1981 - Народилася старша донька Наталія. В даний час – студентка VI курсу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, відмінниця навчання

^ 1983 - Під керівництвом професора І.Т. Горбачука створив зразкову лабораторію молекулярної фізики

1986-1990 - Секретар кафедри загальної фізики

1987 - Нагороджений Грамотою міністерства освіти УРСР

1989 - Асистент кафедри загальної фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького.

Народилася молодша донька Катерина – учениця Слов’янської гімназії м. Києва

^ 1990 - Стажування на базі дослідницького центру Держкомосвіти СРСР (м. Москва)

1991-1996 - Голова профбюро кафедри загальної фізики

1992 - Переведений на посаду старшого викладача кафедри загальної фізики

1992 – 1993 - Стажування в Інституті педагогіки АПН України

1993 - Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук „^ Оптимізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічних інститутах” (на прикладі розділу „Молекулярна фізика. Вступ до термодинаміки”) у спеціалізованій раді Українського державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Дисертація виконана під керівництвом професорів Бугайова Олександра Івановича та Горбачука Івана Тихоновича

^ 1994 - Доцент кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

1996-1999 - Голова профбюро фізико-математичного факультету

2001 -2004 - Докторант кафедри методики фізики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

^ 2003 - Відповідальний секретар перших міжнародних Драгомановських читань

2004 - Нагороджений нагрудним знаком „Відмінник освіти України”


Друковані праці

^ Володимира Петровича Сергієнка


1984

 1. Исследование методов повышения эффективности электрокинетического преобразования путем адсорбции ионогенных веществ на токонесущей поверхности : Отчет о НИР /ВНТИЦентр; Руководитель И.Т.Горбачук; Отв. исполн. Баштовой В.И., Коцюба Р.М., Сергиенко В.П. и др.; КГПИ. - №ГР 0053374.-К.,1984.- 125 с.

1985

 1. Горбачук И.Т., Дущенко В.П., Сергиенко В.П., Волощук И.С. Исследование влияния температуры на состояние граничного и двойного электрических слоев // VІІІ конференция по поверхностным силам, 3-5 дек. 1985 г.: Тез. докл. –М.:Наука, 1985.- С. 9-10

^ 1986

 1. Горбачук И.Т.,Сергиенко В.П., Максименко Е.П. Влияние вариации температуры на электроосмотический массоперенос водных растворов электролитов //Студент и научно-технический прогресс: Тез. докл. науч. конф., 3-5 марта 1986 г. – Новосибирск, 1986.- С. 34.

1987

 1. Исследование электрокинетических свойств природных, минеральных и синтетических волокон: Отчет о НИР / ВНТИЦентр; Руководитель И.Т.Горбачук.- №ГР 0071911.-К.,1987.- 164 с.-Отв. исп. Стеценко Т.П.,Баштовой В.И., Сергиенко В.П и др., КГПИ.

1988

 1. Горбачук И.Т.,Дущенко В.П., Сергиенко В.П., Коцюба Р.М. Влияние температуры на состояние граничного и двойного электрических слоев //Коллоидный журнал.- 1988.- -Т. 50, № 4.- С.641-647.

 2. Горбачук И.Т., Сергиенко В.П., Зорька А.В., Осауленко С.С. Исследование теплового расширения твердых тел (металлов) //Сборник научно-методических статей по физике.- М.: Высш. шк., 1988.- Вып. 14.- С. 61-67.

 3. Некоторые результаты исследования электроповерхностных свойств волокон базальта и целлюлозы, а также композиций на их основе / Горбачук И.Т.,Сергиенко В.П., Коцюба Р.М., Анникова Т.А., Погосская Н.З.; КГПИ.-К.,1988.-25 с.- Библиогр. 21 назв.- Рус.-Рук. деп. в Укр НИИНТИ 14.10.88 г. № 2609-Ук88.

1989

 1. Горбачук І.Т., Сергієнко В.П. Лабораторний практикум з молекулярної фізики з елементами НДРС: Метод. рек. для студ. пед. ін-тів спец. 2105 «Фізика і астрономія». – К.: КДПІ, 1989. – 46 с.

1990

 1. Сергиенко В.П. Использование информационной технологии при изучении некоторых явлений молекулярной физики //Использование информационной технологии в учебном процессе: Материалы межвуз. науч.-практ. конф., 27-29 апр. 1989 г.- К.: КГПИ,1990.- С. 136-140.

 2. Исследование возможности применения электрофизических методов для получения композиционных материалов с заданными свойствами: Отчет о НИР /ВНТИЦентр; Руководитель И.Т.Горбачук. № ГР 0018391.-К.: КГПИ, 1990.- 187 с.- Отв. исполн. Стеценко Т.П., Коцюба Р.М., Сергиенко В.П. и др.

 3. Винь А.Г., Коцюба Р.М.,Саксонов В.П., Сергиенко В.П. и др. Исследование электроповерхностных свойств композиционных материалов на основе коалиновых и асбестовых волокон //Проблемы развития композиционных видов бумаги, картона и изделий из них.-К., 1990.- (Промышленность: Обзор. информ. УкрНИИНТИ. Сер. «Производство и применение новых материалов и продуктов в промышленности”.- Вып. 2.- С.84-86.

 4. Винь А.Г., Коцюба Р.М., Саксонов В.П., Сергиенко В.П. и др. Исследование электроповерхностных свойств коалиновых, асбестовых волокон и композиций на их основе //Исследования в области создания картонно-бумажных композитов.- К., 1990.- С. 137-146.

 5. Анников О.В., Горбачук И.Т., Коцюба Р.М., Сергиенко В.П., Стеценко Т.П. и др. Исследование электроповерхностных свойств композиционных материалов на основе каолиновых и асбестовых волокон //Проблемы развития композиционных видов бумаги, картона и изделий из них /Укр. НИИНТИ. Обзор информ. Сер. «Промышленность. Производство и применение новых материалов и продуктов в промышленности». - К., 1990. - Вып.1. – С.84-86.

 6. Анников О.В., Горбачук И.Т., Дмитрук А.Н., Зинь А.Г., Коцюба Р.М., Липинский А.И., Саксонов Б.П., Сергиенко В.П., Стеценко Т.П. и др. Исследование электроповерхностных свойств композиционных материалов на основе каолиновых и асбестовых волокон //Проблемы развития композиционных видов бумаги, картона и изделий из них : Обзор. информ. Сер. «Промышленность. Производство и применение новых материалов и продуктов в промышленности». – К.: УкрНИИНТИ, 1990. - Вып.1. - С.84-86.

 7. Горбачук И.Т., Сергиенко В.П., Маслянко С.В., Шабацкий А.Я. Организационно-методические аспекты использования ВТ в физическом лабораторном практикуме с элементами НИРС //Использование информационной технологии в учебном процессе: Материалы межвуз. науч.-практ. конф., 27-29 апр. 1989 г. - К.: КГПИ, 1990. - С.149-152.

 8. Сергиенко В.П., Ткачев В.М., Фадин В.И., Пирназаров Р.Я. Прибор для исследования технологических характеристик твердообразных композитов на основе полимеров //Тезисы докладов Всесоюзной конференции с международным участием «Релаксационные явления и свойства полимерных материалов», 9-14 сентября 1990 г.-Воронеж,ВТИ,1990.-С. 145.

 9. Горбачук И.Т., Коцюба Р.М., Саксонов Б.П., Сергиенко В.П. Прибор и электронная приставка для автоматического измерения электрофоретической подвижности частиц //Тезисы докладов 11-го Всесоюзного совещания по приборостроению в области коллоидной химии и физико-химической механики.- Ивано-Франковск, 1990. - С.129-134.

 10. Сергієнко В.П. Проведення наукових досліджень і навчальний процес: Метод. вказівки до курсових робіт із загальної фізики для студ. фіз. спец. пед. вузів. – К.: КДПІ, 1990.- 24 с.

 11. Бугаев А.И., Сергиенко В.П., Горбачук И.Т. Пути оптимизации содержания лабораторного практикума по молекулярной физике в пединституте //Методические, дидактические и психологические аспекты проблемного обучения физике: Тез. докл. Всесоюз. науч.-метод. конф. -Донецк: ДГУ, 1990. – С. 178-180.

1991

 1. Сергієнко В.П. Молекулярна фізика. Вступ до термодинаміки: Методика і техніка лабораторного практикуму /За ред. І.Т.Горбачука. –К.:КДПІ, 1991.- 87с.

 2. Горбачук І.Т., Сергієнко В.П., Собко І.М. Інструментарії інформатики в лабораторному практикумі з молекулярної фізики і термодинаміки //Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю КДПІ ім. О.М.Горького, 31 жовт.-1 листоп. 1990 р. - К.: КДПІ, 1991. - С.194-196.

 3. Сергієнко В.П. Розробка тестових завдань для студентів фізичних спеціальностей з курсу “Молекулярна фізика і термодинаміка” //Там само.- С. 130-132.

 4. Сергієнко В.П. Роль лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у професійній підготовці майбутніх учителів //Там само.-С. 129-130.

1992

 1. Сергієнко В.П. Активізація пізнавальної діяльності майбутніх вчителів фізики засобами загального лабораторного практикуму //Соціально-психологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя: Тези доп. і повідомлень міжвуз. наук.-практ. конф., 23-25 берез. 1992 р.- К.: КДПІ, 1992.- Секція № 3.- С. 277.

 2. Кордун Г.Г., Сергієнко В.П. Історичні аспекти теплофізичних досліджень //Міжвузівська науково-практична конференція «Розвиток наукової діяльності студентів на основі експериментальних досліджень в галузі теплофізики твердих дисперсних систем», присвяч. 70-річчю з дня народження проф. В.П.Дущенка, 9-10 черв. 1992 р.: Тези доп. – К.: КДПІ, 1992.-Ч. 2.- С.6.

 3. Сергієнко В.П. Методи і засоби активізації і самостійної творчої роботи студентів в лабораторії молекулярної фізики //Там само.- С. 24.

 4. Бережний П.В., Шут М.І., Сергієенко В.П. Методичні поради та контрольні роботи з фізики для слухачів заочної фізико-технічної школи.- К.: УДПУ, 1992.- 36 с.

 5. Сергієнко В.П. Оптимізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педвузі //Проблемы высшей школы.-К.,1992.- Вып. 76.- С. 85-88.

1993

 1. Бережний П.В., Касперський А.В., Січкар Т.Г., Сергієнко В.П., Шут М.І. Заочна фізико-технічна школа: Метод. поради та контрольні роботи. - К.: УДПУ, 1993. - 34 с.

 2. Сергієнко В.П. Оптимізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічних інститутах (на прикладі розділу «Молекулярна фізика. Вступ до термодинаміки»: Автореф. дис. … канд. пед. наук.- К.: КДПІ, 1993.- 18 с.

 3. Сергієнко В.П. Розробка і використання системи автоматизованого тестового контролю знань, умінь і навичок студентів //Наукові записки: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів УДПУ ім. М.П.Драгоманова за 1992 р.- К.: УДПУ, 1993.- С. 147-148.

1994

 1. Мельничук О.В., Сергієнко В.П. Методи оцінки похибок та обробки результатів вимірювань фізичних величин.- Ніжин: НДПІ, 1994.- 17 с.

 2. Горбачук І.Т., Сергієнко В.П., Шут М.І. Нова технологія навчання в курсі загальної фізики //Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.- метод. зб. - К., 1994. - С.271-273.

 3. Горбачук І.Т., Сергієнко В.П., Собко І.М. Підвищення ефективності контролю знань, умінь і навичок студентів з курсу загальної фізики на основі використання нової інформаційної технології //Впровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів вузу: Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю УДПУ ім. М.П.Драгоманова, 24 листоп. 1994 р.: Тези доп. - К.: УДПУ, 1994. - С.24.

 4. Розробка універсальної системи автоматизованого тестового контролю знань, умінь і навичок студентів: Звіт про НДР /УДПУ: Керівник І.Т.Горбачук.-Відповідальні виконавці Коцюба Р.М.,Собко І.М., Сергієнко В.П. та ін.; № ДР 0193 026510.- К.,1994. - 45 с.

1995

 1. Сергієнко В.П., Мельничук О.В. Активізація навчально-дослідницької пізнавальної діяльності студентів під час виконання лабораторних робіт загального фізичного практикуму //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного ун-ту ім. М.В.Гоголя. Сер.:Фіз.-мат. науки.- Ніжин, 1995. - Т.15. - С. 59-63.

 2. Горбачук І.Т.,Сергієнко В.П. Деякі аспекти розробки технології навчання молекулярної фізики і термодинаміки //Наукові записки: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів УДПУ ім. М.П.Драгоманова за 1993 рік. – К.: Тов-во «Толока», 1995.- С. 465-466.

 3. Сергієнко В.П. Підвищення надійності експериментальних методів оцінки ефективності сучасних технологій навчання //Шляхи удосконалення фундаментальної підготовки вчителів фізики: Тези доп.II Всеукр. конф.,присвяч. 75-й річниці УДПУ ім. М.П.Драгоманова, 24-25 трав. 1995 р. - К.: УДПУ, 1995. - Ч.I. - С. 24.

1996

 1. Горбачук І.Т., Сергієнко В.П., Собко І.М., Шут М.І. Автоматизований тестовий контроль знань студентів з курсу загальної фізики як засіб підвищення ефективності лабораторного практикуму //Проблеми удосконалення фундаментальної та професійної підготовки вчителів фізики: Матеріали II Всеукр. конф. викладачів фізики пед. ін-тів та ун-тів. - К.: УДПУ, ІСДО, 1996. - С. 82-86.

 2. Сергієнко В.П. Підвищення надійності експериментальних методів оцінки ефективності сучасних технологій навчання //Там само.- С. 45-48.

 3. Горбачук І.Т., Коцюба Р.М., Сергієнко В.П. Методи і засоби реалізації системно-діяльнісного підходу в лабораторному практикумі з курсу загальної фізики //Діяльнісний підхід у навчально-пошуковому процесі з фізики і математики: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Рівне: РДПІ, 1996. - Ч.I: Фізика. - С. 204-205.

 4. Стучинська Н.В., Коцюба Р.М., Сергієнко В.П. Технологія розробки і використання тестів у курсі загальної фізики //Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.- К., 1996.- Ч.ІV: Інноваційні технології в навчально-виховному процесі вузу.- С. 123-125.

1998

 1. Цехмістер Я.В., Сергієнко В.П., Стучинська Н.В., Струменська О.М. Посилення пізнавального інтересу студентів на основі використання елементів фізики живого //Удосконалення навчання фізики у вищій школі в умовах ступеневої освіти: Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”. - К.: НПУ, ІЗМН АПН України, 1998. - Ч.1.- С. 76-79.

1999

 1. Сергієнко В.П., Цехмістер Я.В. Методи і засоби стандартизації педагогічного контролю з фізики //Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. - Миколаїв: МДПУ, 1999. - Вип. 1.- С. 38-42.

 2. Гуралюк А.Г., Гуралюк О.М., Сергієнко В.П. Сучасне методичне забезпечення вивчення голографічного методу зображень предметів //Там само.- С. 74-78.

 3. Касперський А.В., Шут М.І., Сергієнко В.П. Методичні вказівки до підготовки, виконання і захисту кваліфікаційних (дипломних) робіт. – К.: НПУ, 1999.- 38 с.

2000

 1. Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. Деякі аспекти застосування інноваційних технологій навчання фізики // Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: - Херсон: Айлант, 2000.-Вип. 15.-С. 101-106.

 2. Сергієнко В.П. Модульний підхід до організації процесу вивчення курсу загальної фізики в умовах неперервної освіти //Збірник наукових праць Кам”янець-Подільського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічна.- Кам”янець-Подільський: КПДПУ, 2000.- Вип. 6: Дидактики дисциплін природознавчо-математичної та технологічної освітніх галузей.- С. 37-41.

 3. Шут М.І.,Сергієнко В.П. Психолого-педагогічні аспекти підвищення пізнавальної активності студентів при вивченні загальної фізики //Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., 18-19 жовт. 2000 р. - К.: НПУ, 2000. - Ч. 3.-С. 91-93.

 4. Сіпій В.В., Сергієнко В.П. Психолого-педагогічні проблеми вивчення загальної та теоретичної фізики // Студентські фізико-математичні етюди.- К.: НПУ, 2000.- № 2.-С. 93-97.

 5. Сергієнко В.П. Теоретичні і методичні засади удосконалення курсу загальної фізики у вищому педагогічному навчальному закладі // V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: Тези доп., присвяч. 80-й річниці НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.:НПУ, 2000. - С. 36.

 6. Ушаков А.В., Сергієнко В.П. Середні навчальні заклади нового типу як школи майбутнього //Там само.-С. 79.

 7. Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. Автоматизація контролю знань з фізики //Там само.-С. 81.

 8. Коцюба Р.М., Горбачук І.Т.,Сергієнко В.П. Системний підхід у підготовці студентів педагогічних вузів до науково-дослідної роботи //Там само.- С. 108.

2001

 1. Сергієнко В.П.,Стучинська Н.В. Виховний потенціал курсу загальної фізики у вищому педагогічному навчальному закладі //Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали науково-практичної конференції /За ред. Д.О.Тхоржевського. – Ірпінь, 2001. – С. 463-467.

 2. Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. Деякі аспекти використання мережі INTERNET для позааудиторної роботи учнів та студентів з фізики //Збірник наукових праць: Матеріали наук.-практ. конф. “Інформаційні технології в освіті”, 16-18 трав. 2001 р. – Бердянськ: БДПІ, 2001.-С. 225-229.

 3. Сергієнко В.П. Експертна оцінка методики постановки і проведення лабораторного практикуму з курсу загальної фізики // Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: Матеріали VІ Всеукраїнської конференції, 20-21 вересня 2001 р. – Миколаїв, 2001. – С. 86-101.

 4. Сергієнко В.П. Наукові основи постановки і проведення лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічному вищому навчальному закладі //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2001.- Вип.9.– С. 65-69.

 5. Сергієнко В.П. Особистісно-орієнтоване навчання в системі фундаментальної професійної підготовки вчителя фізики //Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, 2001- Вип.7: Модель середньої фізичної освіти в умовах переходу на 12-річний термін навчання.- С. 180-185.

 6. ^ Сергієнко В.П. Поєднання навчальної та науково-дослідної праці майбутніх вчителів фізики з метою удосконалення їх професійної підготовки //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. пр. в 3-х тт. –Кривий Ріг: КДПУ, 2001.- Т. 2: Теорія та методика навчання фізики.- С. 303-308.

 7. Горбачук І.Т., Сергієнко В.П. Про удосконалення інформаційного забезпечення навчального процесу з курсу загальної фізики в педагогічному ВНЗ //Збірник матеріалів науково-методичної конференції “Проблеми підручника для вищої школи”, 29-30 трав. 2001 р. /Вінницький держ. політехнічний інститут. – Вінниця:Універсум, 2001.-Т.2.-С. 110-113.

 8. Сергієнко В.П. Професійне спрямування лабораторного практикуму із загальної фізики у педвузі //Збірник наукових праць: Спец. випуск/ В.Г.Кузь (гол.ред.) та ін.– К.: Наук. світ, 2001. – С. 199-204

 9. Сергієнко В.П., Ушаков А.В. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі поглибленого вивчення фізики в школі //Наукові записки. Сер. Педагогічні та історичні науки.- К.:НПУ,2001.- Вип. 43.-С. 84-90

 10. Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. Сучасні вимоги до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів з фізики засобами новітніх інформаційних технологій //Збірник наукових праць /Херсонський держ. пед. ун-т.Сер.: Педагогічні науки.– Херсон: Айлант, 2001.- Вип. 24. - С. 95-101.

 11. Сергієнко В.П. Технологія навчання в лабораторії загального фізичного практикуму педагогічного вищого навчального закладу //Наук. записки. Серія: Педагогічні науки. Засоби реалізації сучасних технологій навчання /Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ,2001. -Вип.34.– С. 229-232.

 12. Сергієнко В.П. Формування світоглядних, методологічних і загальнонаукових уявлень про фізику як науку //Наукові записки. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 43.-С. 15-23

2002

 1. Сергієнко В.П. Аналіз стану сформованості методів пошукової діяльності студентів при традиційній організації занять із загальної фізики //Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна.- Кам’янець-Подільський: КПДПУ, 2002. -Вип. 8: Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. - С. 99-105.

 2. Сергієнко В.П., Сусь Б.А., Шут М.І. Виховання особистості майбутнього вчителя в процесі вивчення загальної фізики //Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції, Львів, 7-9 жовтня 2002 р. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – С. 32-38.

 3. Сергієнко В. Дистанційні методи навчання загальної фізики: стан і перспективи //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 6 – С. 128-135.

 4. Сергієнко В.П. Інтегральний підхід до навчання загальної фізики в системі професійної підготовки вчителя //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.Педагогічні та історичні науки. – К.: НПУ, 2002.- Вип. 48.– С. 17-28.

 5. Сергієнко В.П Інтегральний підхід до формування знань із загальної фізики //УП Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: Матеріали конференції /НПУ імені М.П.Драгоманова – К.:РННЦ “ДІНТІ”, 2002. – С.60.

 6. Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. Інформаційно-комунікаційні технології в системі професійної підготовки і діяльності вчителя фізики //Сучасні тенденції розвитку природничо-математичної освіти: Матеріали Міжнародної конференції, 11-14 вересня 2002 р., Херсон. – Херсон: ХДПУ, 2002.- Вип. 24.- С. 54-60.

 7. Сергієнко В.П. Концепція і модель методичної системи вивчення загальної фізики студентами вищого педагогічного навчального закладу //Збірник науково-методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету . – Рівне, 2002. – Вип. 4: Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін.-С.131–139.

 8. Сергієнко В.П. Концепція неперервної фізичної освіти і курс загальної фізики педвузу //Всеукраїнська науково–практична конференція “Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти: Тези доповідей /Львівський національний університет ім.І.Франка. –Львів: ЛДУ, 2002.-С. 3–4.

 9. Сергієнко В.П., Шут М.І. Логіко-генетичний аналіз фізичного знання //Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти: Матеріали науково-практичної конференції – Львів: Видавничий центр ЛДУ ім. І.Франка, 2002. – С. 17-21.

 10. Шут М.І., Сергієнко В.П. Навчання фізики в системі професійної підготовки вчителя //Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002: Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. – Харків: “ОВС”, 2002. –Ч. 1. – С. 434-442.

 11. Сергієнко В.П., Шут М.І. Проблеми вивчення загальної фізики в системі професійної підготовки вчителя // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”. Матеріали конф.- К.: НПУ, 2002.-С.27.

 12. Сергієнко В.П Професійна спрямованість курсу загальної фізики у педагогічному вищому навчальному закладі //Наукові записки.Сер.Педагогічні науки.-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002.- Вип. 42.- С. 203-207.

 13. Сергієнко В.П. Реалізація принципу єдності фундаментальності і професійної спрямованості в методах, формах і засобах навчання загальної фізики у педагогічних вищих навчальних закладах //Наукові записки. Сер. Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки.- К.:НПУ,2002.-Вип. 49.-С. 129-137.

 14. Сергієнко В. Реалізація принципу єдності фундаментальності і професійної спрямованості в методах, засобах навчання загальної фізики //Наукові записки. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К.: НПУ, 2002. -Вип. XLYIX – C. 129-137.

 15. Сергієнко В. Стан і проблеми підготовки вчителів фізики // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 6 – С. 135-136.

 16. Сергієнко В.П. Теоретико–методичні засади вивчення загальної фізики в системі професійної підготовки вчителя //Наукові записки. Сер.: Педагогічні та історичні науки. - К.: НПУ, 2002. -Вип.LII. – C.37-40.

 17. Сергієнко В.П. Теоретичні засади конструювання методичної системи вивчення загальної фізики //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 13.Сер. Педагогічні науки. –Чернігів, 2002.- Т. ІІ.-С.211-215.

 18. Сергієнко В. Теоретичні основи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки і діяльності вчителя фізики //Збірник наукових праць. Сер. Педагогічні науки.-Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002.- Вип.32, ч. 2.- С. 122-126.

2003

 1. Сергієнко В., КлименкоЛ.О. Аксіологічний компонент гуманітаризації навчання фізики // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали УШ Всеукраїнської наукової конференції, присвяч. 90-річчю МДПУ та 70-річчю заснування фізико-математичного факультету МДПУ. - Миколаїв: МДПУ, 2003. - С.39-41.

 2. Сергієнко В.П., Шут М.І. Виховання особистості майбутнього вчителя фізики на прикладі творчої діяльності видатних українців //Перші Міжнародні драгомановські читання: Матеріали, 30 вересня-2 жовтня 2003 р. - К.: НПУ, 2003.- Вип. 1.- С. 211-217.

 3. Шут М.І., Биков В.Ю., Кучменко О.М., Адаменко І.І., Жук Ю.О., Плахтієнко О.М., Касперський А.В., Благодаренко Л.Ю., Сергієнко В.П., Заболотний В.Ф. Демонстраційний експеримент з фізики: Навч. посібник / За ред. М.І.Шута, В.Ю.Бикова. - К.: ВЦ “Просвіта”, 2003. – 237 с.

 4. Сергієнко В.П Концептуальні засади професійної підготовки сучасного вчителя фізики //Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, 2003. -Вип. 9: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. –С. 46-49.

 5. Шут М.І., Сергієнко В.П. Психолого-педагогічні основи розуміння фізики //Там само.- С. 52-54.

 6. Сергієнко В.П. Концепція ціннісного підходу до процесу формування системи цінностей у процесі вивчення загальної фізики //Наукові записки. Сер. Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки.- К.: НПУ, 2003.- Вип. 49.- С. 69-78.

 7. *Сергієнко В.П. Методичні моделі формування системи цінностей у процесі вивчення загальної фізики //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки.– К.: НПУ, 2003. – Вип. LIIІ. - С. 301–312.

 8. Сергієнко В. Особливості побудови змісту курсу загальної фізики в педагогічних вищих навчальних закладах //Наукові записки.Сер. Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки. - К.:НПУ, 2003.- Вип. 49.-С. 69-78.

 9. Сергієнко В.П. Психолого–педагогічні засади професійної діяльності сучасного вчителя фізики //Збірник наукових праць: Спеціальний випуск / В.Г.Кузь (гол. ред.) та ін. – К.,Умань: Уман. держ.пед. ун-т, Наук. світ, 2003. – С. 273-282.

 10. Cкубій Т.Л., Сергієнко В.П. Реалізація міжпредметних зв”зків фізики і математики у вищих технічних навчальних закладах //Наукові записки.Сер. Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки. - К.: НПУ, 2003. - Вип. 49.-С. 23-28.

 11. Сергієнко В. Тест із фізики: вимоги, реалії, перспективи // 1 Міжнародна науково-практична конференція “Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманітарні, методологічні, методичні, технологічні аспекти”: Тези доповідей, 20-21 листоп. 2003 р. – Х.:ОВС, 2003.- С. 82-83.

 12. Сергієнко В.П. Ціннісний підхід до навчання загальної фізики // Фізика та астрономія в школі. – 2003. – № 6. –С.10-20.

2004

 1. *Сергієнко В. Вирівнювальний курс як засіб підвищення якості спеціальної фахової підготовки вчителів фізики // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції.-К.:НПУ, 2004.- С. 28-29.

 2. *Сіпій В.В., Сергієнко В.П. Педагогічний контроль навчальної діяльності учнів з фізики //Там само.-С. 29-30.

 3. *Скубій Т.В., Сергієнко В.П. Проблеми методики проведення практикуму розв”язування задач з курсу загальної фізики //Там само. - С. 45-46.

 4. *Сергієнко В. Збірник тестових завдань з фізики.- К.:НПУ, 2004.- 24 с.

 5. *Сергієнко В. Інтеграція фундаментальності і професійної спрямованості курсу загальної фізики в підготовці вчителя:Навч. посібник. - К.:НПУ, 2004.- 300 с.

 6. *Сергієнко В.П. Курс фізики: Навч. посібник.-Х.:Торсінг, 2004.-300 с.

 7. *Сергієнко В.П. Молекулярна фізика і термодинаміка. Модуль 1: Основи молекулярно-кінетичної теорії: Навч. посібник.- К.:НПУ, 2004.-200 с.

 8. Шут М.І.,Сергієнко В.П. Науково-дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах: Навч. посібник. - К.:Шкільний світ, 2004.-128 с.

 9. Шут М., Сергієнко В. Науково-дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів //газ. Фізика (Шкільний світ).-2004.- № 19-21(211-213), липень.- С.1-127.

 10. *Горбачук І.Т., Шут М.І., Сергієнко В.П. Програма курсу загальної фізики: Навч. посібник. - К.: НПУ, 2004.-50 с.

 11. *Сергієнко В.П. Програма курсу загальної фізики для студентів ПІФ.- К.: НПУ, 2004.-24 с.

 12. *Сергієнко В.П. Програма спецкурсу “Основи фізики живого”.- К.:НПУ, 2004.- 24 с.

 13. *Дідович М.М., Пастушенко С.М.,Сергієнко В. Розв”язування задач з фізики: Навчальний посібник.-К.:ДІАЛ, АБЕТКА, 2004.- 180 с.

 14. Сергієнко В. Світоглядне, методологічне і загальнонаукове значення фізики для формування наукової картини світу //Фізика та астрономія в школі.-2004.- № 2.- С. 13-17.* Видання подано до друку


Інформаційне видання


Володимир Петрович Сергієнко: Біобібліографічний покажчик


Упорядник Наталія Іванівна Тарасова


Комп”ютерний набір: Олена Володимирівна Пекур

Редактор Галина Іванівна Шаленко


____________________________________________________________________


Схожі:

України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 iconМіністерство освіти І науки України
Професор Ганна Олександрівна Козачук: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; вступ ст к ф н. Н. П. Гальони; Національний...
України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 iconВіктор Петрович Андрущенко
Петрович Андрущенко : біобібліографічний покажчик / Упоряд. Н. І. Тарасова; Наук ред. Л. В. Савенкова; Бібліогр ред. Г. І. Шаленко;...
України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 iconПрофесор Марія Яківна Плющ
П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет імені М....
України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 iconПрофесор Марія Яківна Плющ
П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет імені М....
України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 iconАкадемік апн україни Олексій Григорович Мороз
Академік апн україни Олексій Григорович Мороз: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Л. В. Савенкова; Національний педагогічний університет...
України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004 iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Київ-2009 Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, протокол №2 від 30...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи